(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové za její vystoupení. Nyní pan poslanec Jan Farský. Připraví se Alena Gajdůšková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vaši pozornost obrátit k pozměňovacímu návrhu 7330, který jsme předložili s kolegou Markem Výborným a byl tady diskutován. Protože jsem ale slyšel, že vypadá, že bude mít širokou podporu, tak nebudu ubírat tolik z našeho času. Přesto si dovolím ty důvody tady uvést.

Jde o to, že mnoho z dluhů, které jsou uvedeny v důvodové zprávě k návrhu zákona o dětských dluzích a o vypořádání se s nimi, tak prostě jsou dluhy, které vznikly někde u dopravních podniků v různých pokutách, případně v knihovnách nebo v takových institucích. A že to není malý problém, ukazuje, že k 1. 5. 2019 ve věkové kategorii do patnácti let bylo 2 200 dětí v exekuci a mezi patnácti a osmnácti to bylo 1 200 dětí. Ono to v součtu a v počtu všech exekucí, když se to týká necelých dvou promile nezletilých, tak to možná nevypadá jako tak velké číslo, ale vezměme si, že to je výbava, kterou si odnesou do života, a vzhledem k tomu, jak jsou u nás exekuce nastavené, jak je možné vyrábět ty dluhové otroky, kteří celoživotně splácí jenom na příslušenství, aniž by se kdy dostali ke splácení jistiny, tak mnoho z těchto lidí se vůbec z té situace vůbec nikdy nedostane. Možná jednou zdědí nějaký majetek, případně vyhrají ve sportce, a to, co zdědí, nebo vyhrají, s trochou štěstí jim to poslouží ke splacení dluhů, ale mnohdy ani to možná stačit nebude, protože ty prostě nejsou pak mnohdy určeny k tomu, aby byly splaceny, ale aby dlužníka držely v otroctví.

Myslím si, že je skoro až nevysvětlitelné pro mnoho lidí, pro širokou veřejnost, že ty dluhy často vznikly u obcí nebo firem obcí nebo společností obcí. Ale to vysvětlení se prostě skrývá v jedné potíži, která je široce zaujata v samosprávách. Ti, kteří odpustí dluhy, se vystavují riziku toho, že je někdo napadne za to, že nejednali s řádnou péčí hospodáře a poškodili svoji obec. Ano, judikatura říká a dává to i Ministerstvo spravedlnosti ve svém stanovisku, že toto je vyřešeno, že judikáty už řekly, že se tak už nestane a že ten, který je v tu chvíli obžalován, že se z toho nejspíše dostane. Jenom realita je taková, že v samosprávách, kterých máme v České republice jenom obcí 6 250, prostě ne všude je možné pracovat s právníkem na úřadě, případě být sám právníkem.

Když jsem osm let starostoval v Semilech, tak to, že na někoho bylo podáno trestní oznámení, i na mě bylo podáno trestní oznámení, pro mě nebylo v tu chvíli žádným problémem, protože jsem viděl, že je to úplný nesmysl, tak jsem se s tím jako člověk s právním vzděláním vypořádal velice jednoduše. Ale vím, jak je to hrozně nepříjemné a hrozně těžké pro člověka, který nemá zkušenost v advokátní kanceláři, neví, že je to naprosto nepodložené, a jak ho to také v mnoha případech řekněme i na zvláště malých obcích dokáže poškodit. Bohužel, u nás pořád platí presumpce viny u politiků, takže stačí, že na někoho je podáno trestní oznámení, a už v tu chvíli je pro mnoho lidí odsouzen. A to předchází všemu tomu, jestli vůbec je projednán, jestli vůbec dojde k obžalobě. Ale už ta situace, to, že někdo podal jakékoli trestní oznámení, už je bráno v podstatě, jako že ten člověk to spáchal.

Tento návrh dává jistotu. Dává jistotu mnoha tisícům lidí, kteří by třeba i ulevili dětským dlužníkům, ale s rizikem toho, že by sami čelili trestnímu oznámení, u kterého si nejsou jisti výsledkem, tak prostě k tomuto kroku nepřistoupí. Z toho důvodu si myslím, že tento návrh dává velký smysl, vyjasňuje situaci. Týká se dětských dlužníků, netýká se plošně, a samozřejmě, netýká se - není to tak, že to bude ve všech případech. Je to možnost jednat takto představitelů, aniž by se vystavili riziku. A samozřejmě je to spojeno i s tím, že mnohdy toto vymáhání dluhů je absolutně zřejmé od začátku, že je neefektivní, zbytečné, že ta obec na to jenom doplácí, na správu dluhů, ale to odepsání je prostě rizikem, které nikdo nechce podstoupit. Tak to prostě nechají dál spravovat, nechají to dál řešit a nechají to ležet v tom, že někdo se v té exekuci, která stejně nikdy k vymožení nedojde, se v ní plácá. Tady to je možnost, která tomu uleví, která to uvolní a která systém určitě výrazně zpřehlední.

Ostatně i ministerstvo ve svém stanovisku, které předložilo na ústavně-právním výboru, tak jakkoli cituje z judikatury, z které by šlo dovodit, že v tomto případě není nutné, tak zároveň neříká, že to je nějak špatně napsané, nebezpečné. Ono jenom říká, že to z jejich pohledu - ale tady bych skutečně nastavil, z odborného pohledu ministerstva - není nezbytné. Já to chápu, ale ne každý starosta má aparát ministerstva a bezpečnost právních odborů, případně právní vzdělání.

Z toho důvodu bych vás chtěl požádat, abychom tento odstavec, který prospěje dětským dlužníkům, ale prospěje i samosprávám, abychom ho do tohoto zákona vložili a abyste ten pozměňovací návrh pod číslem 7330 kolegy Výborného a můj podpořili. Předem vám moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Požádám kolegyni Gajdůškovou o posečkání, protože pan poslanec Dominik Feri uplatnil přednostní právo místopředsedy poslaneckého klubu v nepřítomnosti předsedy poslaneckého klubu TOP 09, takže mu udělím slovo k vystoupení s přednostním právem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolím si vzít to trochu šířeji, a to především z důvodu, že toto je asi poslední novela občanského zákoníku, kterou v tomto volebním období budeme schvalovat. Na toto margo jsem předložil vybrané pozměňovací návrhy, které přesahují problematiku dětských dluhů, ale vycházím z rozšiřujícího pojetí legislativního procesu, kdy Sněmovna a obecně Parlament je suverén a může samozřejmě v kontextu dosud judikovaných nálezů Ústavního soudu se vyjadřovat i k věcem, které se nemusejí týkat jenom té úzké výseče materie, kterou legitimovaný předkladatel obsáhl v původním návrhu, v původní předloze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP