(15.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

A bod číslo dvě, který navrhuji: má název Zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy COVID-19. Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, a Ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji. Tady bych rád připomněl a vyzval bych rád všechny občany, aby podepsali petici SPD s názvem Petice pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine. Petice je k elektronickému podpisu na stránkách www.spd.cz poděkovat, že za velmi krátkou dobu už nám petici podepsaly tisíce občanů České republiky, skoro deset tisíc. A my chceme a žádáme vládu, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosine k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. Jenom připomínám, že v sousedním Polsku je tento lék volně dostupný, a musím říci, že to je lék, který je registrovaný v České republice. Je registrovaný. V současné době je na lékařský předpis a u tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí COVID-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním COVID-19, kteří o léčbu jím projeví zájem.

Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic, do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům. No, ona už ta situace je, že není možné poskytnout péči všem potřebným pacientům. V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění COVID-19 a mezi něž patří lék Isoprinosine, tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění COVID-19, těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by se měl mít možnost sám rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej, či nikoliv. Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku.

Lék Isoprinosine by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. Proto SPD žádá, a i jménem už tisíců občanů, kteří nám podepsali naši elektronickou petici, která je na www.spd.cz k podpisu, tak žádáme vládu, aby tak učinila a aby zajistila dostatečné množství a volný prodej léku Isoprinosine. Takže to je bod číslo 2, který za SPD navrhujeme.

A bod číslo 3, a rád bych, aby to byl třetí bod programu dnešní schůze, v pořadí 1, 2, 3, tak SPD navrhuje třetí bod s názvem Výzva vládě k rekonstrukci vlády a demisi odpovědných ministrů. SPD požaduje rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů. SPD žádá o vyvození osobní odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika octla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. Jde především o ministra vnitra Jana Hamáčka, který je zároveň předsedou ČSSD. Dále jde o ministra zdravotnictví Jana Blatného za hnutí ANO a také ministra zahraničí a místopředsedu ČSSD Tomáše Petříčka. Tito ministři by měli podat demisi. Vláda České republiky v boji s koronavirem dále ztrácí důvěru veřejnosti. Tato ztráta důvěry souvisí s jejich dalšími chaotickými, polovičatými a opožděnými rozhodnutími. Vláda neinformuje veřejnost o očkování proti nemoci COVID-19 dostatečně a její zmatečná krizová komunikace tak nadále pokračuje.

Za všechny jeden příklad z minulého týdne, kdy vláda zakázala závodní stravování, aby ho po nátlaku veřejnosti po několika hodinách zase povolila. Ačkoli ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček v médiích minulý týden sliboval, že uzavření okresů a další přísné restrikce potrvají pouze tři týdny, premiér Andrej Babiš při interpelacích ve Sněmovně minulý čtvrtek následně řekl úplně něco jiného, že po třech týdnech se rozvolňovat nebude. Takže opět nekonečný lockdown a s tím SPD nesouhlasí.

Jaká ale bude strategie vlády, až bude končit tento nouzový stav 28. března, však již premiér jako obvykle neřekl. Občané jsou již zoufalí, ztrácejí motivaci, pohár trpělivosti přetekl. Občanům chybí jistota a mají oprávněnou nedůvěru v tuto vládu. Každý chce již po roce vidět pomyslné světlo na konci tunelu, a nikoli pouze další řady prodlužování nouzových stavů.

Hnutí SPD dlouhodobě říká, že plošné zákazy nejsou řešením. Tato vláda nemá strategii a jednotliví ministři, zejména ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček a ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný, by měli přijmout svou politickou odpovědnost za stávající stav a odstoupit. Vláda v tomto složení by měla skončit a nahradit by ji měla vládu odborníků, která by obnovila důvěru veřejnosti a přivedla tuto zemi k řádným plánovaným říjnovým podzimním volbám, kde občané rozdají nové politické karty.

V této souvislosti také požadujeme za SPD, aby česká vláda v čele s premiérem Andrejem Babišem oficiálně podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Elity Evropské unie si přivlastnily právo rozhodovat o léčbě a prevenci lidí v členských státech. Tuto situaci nezvládly a musí nést odpovědnost. Jasně se ukazuje, že naše země už nemůže pokračovat v politickém kurzu, který z nás dělá fakticky pouhý protektorát bruselských elit. Tady leží odpovědnost na ministru zahraničí Petříčkovi, který nekoná. V podstatě je jenom statista, česká zahraniční politika přestala existovat. Stejně jako Maďarsko musíme ignorovat nařízení Evropské unie a po vzoru Británie musíme připravovat Českou republiku na odchod z této Evropské unie. V jakékoliv normální situaci by, pakliže by došlo v jakékoli firmě, v jakékoli organizaci kdyby došlo k tomu, že někdo naslibuje, naslibuje půlmiliardě lidí, v tomto případě konkrétně vakcíny pro dobrovolné očkování, a potom selže, zklame, tak přece by měl odstoupit. Ale premiér Andrej Babiš a vláda hnutí ČSSD, hnutí ANO, ČSSD a KSČ mlčí. Servilně mlčí vůči tomuhle neuvěřitelnému chování Evropské unie. A my vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby vyzval k rezignaci předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, protože myslím, že je to ještě mírná forma. Protože premiér Babiš nám tady prezentoval, jak věří Evropské unii, jak věří jejím slibům - tím pádem se všechno zdrželo a teď se ukazuje, že sliby nejsou naplněny a vakcíny pro dobrovolné očkování pro občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nejsou k dispozici a patříme mezi nejhorší země vůbec.

To znamená, je to to minimum, co tady říkám za hnutí SPD, co by vláda měla udělat, aby byla obnovena důvěra veřejnosti. Protože to, že lidé jsou zoufalí, oprávněně zoufalí a že nechtějí, už tomu nerozumí těm opatřením, mnozí to už ani nechtějí dodržovat, jsou zoufalí ekonomicky, sociálně a zdravotně, tak to je způsobeno tím, že vláda ztratila důvěru právě proto, že přistupuje tímto způsobem k těm věcem, a řešením je obnovení důvěry. Proto říkáme naše návrhy na rekonstrukci vlády, demisi odpovědných ministrů. A vláda to uchopuje jak? Místo aby vyvodili ti lidé, co zklamali, a ukázalo se, že nemají řešení, tak aby vyvodili osobní odpovědnost, vláda navrhuje drakonické pokuty pro občany a represe. Represe, represe, represe vůči občanům, kteří tu současnou situaci nezpůsobili, a drakonické pokuty, milionové pokuty vůči občanům, vůči slušným a pracujícím lidem. Ale přitom to hlavní, v čem je problém, je, že občané ztratili důvěru. Důvěru v tuto vládu. A je potřeba, aby vláda vyvodila z tohoto osobní odpovědnost.

Takže děkuji za pozornost a doufám, že schválíte tyhle tři naše body, abychom je mohli projednat a abychom samozřejmě se k tomu postavili čelem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pochopil jsem to správně, že v rámci třetího bodu Výzva vládě byla i zmínka o předsedkyni Evropské komise? Nebo to je samostatný bod? Stejný jeden bod. Výborně. Takže jsou navrženy tři body.

S přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Chvojka, poté paní předsedkyně Pekarová, pak pan předseda Jurečka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP