(19.30 hodin)
(pokračuje Blatný)

A ještě jenom na konec k těm stávajícím omezením, která tady byla citována, chci jenom říct, že v současné době ta omezení opravdu musí být jasná a striktní a je potřeba si uvědomit, že čím lépe budou dodržována, tím kratší dobu budou trvat. Potom jsme se bavili ještě o řadě věcí, které se týkaly konkrétních neregistrovaných vakcín, ale tam si myslím, že jsme už tuto oblast vyčerpali, takže jsem rád, že jsem vám aspoň takto mohl v krátkosti podat aktualizovanou informaci a budu to samozřejmě dělat i opakovaně, ať už podle vaší žádosti, anebo spontánně. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane ministře. Nyní budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Martin Jiránek, pak paní poslankyně Věra Procházková, paní poslankyně Aulická Jírovcová a pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové, jak jsme se tady domluvili s kolegou Ondráčkem, tak se, předpokládám, bude navrhovat přerušení, takže já mám pro pana ministra pět otázek, u kterých doufám, že si je posléze přečte a odpoví mi na ně.

Pane ministře, zda chcete vzhledem k současnému přetížení navýšit kapacity Ag testování, a v případě, že chcete, tak kdy? Za druhé, jak dlouho se plánuje, že se bude ve firmách testovat? Do května, do června, do července? I to by bylo pro firmy vodítko, kolik peněz do toho investovat a jak se na to připravit. Za třetí, zda, kdy a jak plánujete zpřesnit a zrychlit trasování, protože podle předpokládaného vývoje zlepšení situace a možného rozvolňování nás toto možné řešení, tedy kontrola epidemie přes testování a trasování, za dva měsíce bude čekat? Za čtvrté, s tím související doplňující otázka, od jakého množství nakažených denně počítáte, že bude trasování fungovat s maximální efektivitou? A pátá otázka, poslední: V Německu se připravuje desetiletí projekt na každoroční očkování cca 30 milionů lidí, než se covid stane z jejich pohledu jen sezonní chřipkou. Plánuje se u nás něco takového na další roky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Procházková, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych vám ráda poděkovala za trpělivost, za ucelenou informaci, kterou jste nám ve velmi zrychleném čase dal. Mrzí mě, že jste neměl prostor díky tomu zbytečnému vzájemnému osočování mých kolegů, abyste nám mohl dát ještě více informací, přesto si velmi vážím toho, co jste nám tady řekl, mně to stačí a já jsem chtěla vyzvat všechny své kolegy - a doufám, že to poctivě poslouchali, to, co tady pan ministr řekl - chtěla jsem je vyzvat, aby s vámi spolupracovali, aby přestali zbytečně vířit nepříjemné informace a nepříjemné věci, ale spíše se soustředili na pomoc, protože dneska očkování není věcí jenom ministerstva, jenom vlády, dneska je očkování věcí samospráv, praktických lékařů a každého z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a poté pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila ještě, vaším prostřednictvím, na kolegyni, která hovořila přede mnou, a ještě na pana ministra. Musím říci, že bych zde neříkala, že očkování je nyní věcí samospráv a krajů. Musím hájit, opravdu hájím kraji napříč, protože oni jsou připraveni očkovat, oni opravdu tu strategii mají, jenom prostě nemají ty vakcíny. To je prostě holá věc.

A další, na pana ministra Blatného: jenom bych se chtěla zeptat, jak zde hovořil o pacientských organizacích - já myslím, že jsme dostali všichni e-mail do svých e-mailových pošt, kde hovoří o tom 42 pacientských organizací, že bohužel tak, jak pan ministr zde uvádí, že je možnost právě z důvodu zásadních onemocnění, aby se očkovali i mladší pacienti, než je 70, a umožněno v tom registru, takže jak očkovací centra, tak i praktičtí lékaři těchto pacientů nemají informace o tom, že by mohli umožnit tuto vakcinaci. Tak bych jenom chtěla podotknout, že pan ministr nás informoval o této možnosti, zároveň tak, jak nám píše těch 42 pacientských organizací, bohužel v praxi tyto informace nejsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ani to není faktická poznámka, já přicházím s tím procedurálním návrhem, který jsem řekl před těmi 20, 25 minutami. (Zvuk gongu.) Po dohodě s panem ministrem, abychom zajistili jeho přítomnost, protože bez něho by to samozřejmě nemělo význam, navrhuji procedurálně tento bod přerušit, a to do středy 24. 3., co je variabilní týden, v 17.00 hodin. Máme jistotu, že pan ministr tady bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To je procedurální návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Už jsem mezitím přivolal poslance a poslankyně do sálu. Pokud má někdo protinávrh nebo se chce vyjádřit v hlasování... prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Já si myslím, že očkování je velice důležité, je to asi to nejdůležitější, co v České republice v tuto chvíli můžeme projednávat, proto bych si dovolil navrhnout protinávrh, abychom to přerušili do pátku do 9.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Do tohoto pátku do 9.00 hodin. Ano. Pan ministr se hlásí s protinávrhem? Já vám dám slovo, abyste se vyjádřili, když musíme hlasovat. Tak, prosím, krátce.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Jenom velmi krátce. V žádném případě nechci podceňovat tuto důležitou věc, jenom se obávám, že bych tady v ten pátek nemohl být, takže proto bych preferovat tu druhou část. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře. Nicméně návrh zazněl, takže budeme hlasovat nejprve o protinávrhu. Budeme hlasovat tedy o tom, abychom tento bod přerušili do pátku do 9.00 hodin. Jsme připraveni na hlasování? Jsme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 224, přihlášeno 94 poslanců, pro 19, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom tento bod přerušili do středy 24. března do 17.00 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 225, přihlášeno 94 poslanců, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat. Bod přerušujeme do středy 24. 3. 17.00 hodin.

 

Současně končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny, sejdeme se zítra v 9.00 hodin u bodu 486, Odpovědi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP