(17.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Ministerstvo průmyslu s ohledem na nedostatečnou kapacitu testovacích center radí podnikům, aby měly vlastního závodního lékaře nebo aby jako primární zdroj testování využívaly samotestovací sady. Jenže zde se nabízí otázka, je v České republice samotestů dostatek? A pokud by se teď firmy rozhodly skutečně dát na radu MPO a začaly ve velkém pro své zaměstnance nakupovat samotestovací sady, nedojde k jejich rapidnímu zdražení? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ta situace je poměrně asi obecně známá, že lidé, kteří žijí v ústavních zařízeních, což jsou i domovy pro seniory, tak vlastně mají už mnoho měsíců naprosto zásadním způsobem omezené nebo zakázané návštěvy. A má otázka směřuje k tomu, že nyní už v řadě těchto zařízení pobytových jsou senioři, kteří chtějí na očkování, stejně tak personál. Takže se ptám, jakým způsobem plánujete upravit zákaz návštěv, který je devastující - asi se nemusíme odkazovat na studie, které ukazují, že osamělost má dlouhodobě závažný dopad na zdraví. Asi je každému jasné, že návštěvy pouze přes sklo a nemožnost aktivizačních činností jsou podobně velký problém jako závažná nemoc. Bohužel je tomu tak.

Takže nyní, v situaci, kdy samozřejmě zdravotnictví potřebuje ještě udržet nákazu od seniorů dál, ale v situaci, kde proběhlo očkování, a v situaci, kde víme velmi dobře, co vše lze ošetřit v režimu a podobně, mě zajímá, jak se zaměřujete na seniory v pobytových zařízeních, kteří jsou očkovaní, kteří si přejí ať už možnost návštěv, nebo možnost aktivizačních činností, a jakým způsobem uvažujete o tomto uvolnění, protože nyní platí naprostý zákaz a míra osamělosti je prostě často zoufalá. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, já bych to rád rozdělil, jsou to dvě části - jedna jsou návštěvy v pobytových zařízeních typu sociálních služeb, druhá část jsou návštěvy v zařízeních zdravotnických, typu léčeben dlouhodobě nemocných a podobně. V těch předchozích byl dlouhodobě nastaven právě systém testování včetně návštěv a rovněž i očkování a tak podobně. Zato omezení, které je teď, je opravdu dáno jenom krátkodobě, ještě před tím, než byla ta nejzásadnější omezení nastavena, tak návštěvy tam takhle dále probíhaly. V současné době se jedná o dočasné, opravdu masivní zákazy, v tom máte pravdu, které jsou dány zejména tím, že je potřeba tu dramatickou situaci jednak dostat co nejdříve pro kontrolu, jednak zajistit minimalizaci další zátěže personálu zejména ve zdravotnických zařízeních. Je to opravdu založeno jednak na celoplošném omezení mezilidských kontaktů, jednak na tom, aby personál byl schopen plnit ostatní svoje funkce, protože je ho v současné době velký nedostatek. Jinak souhlasím s tím, že samozřejmě vliv na psychický stav zejména seniorní populace je velký a víte, že v zařízeních sociálních služeb bylo konstatováno... nebo byl zařízen takový systém těch návštěv, který to umožňoval, a věřím, že se k němu budeme moci opět brzy vrátit.

Když už jsme u toho, tak právě očkování a testování bylo tím, co snížilo zátěž a nemocnost v těchto zařízeních, zejména v zařízeních sociální péče. Mě osobně velmi překvapilo, že zatímco proočkovanost těch seniorů je poměrně vysoká, tak jsme se překvapivě v řadě těch zařízení setkali s tím, že část personálu, v některých zařízeních až kolem poloviny toho personálu, se odmítá nechat očkovat. Je to jedna z věcí, která samozřejmě tu situaci činí trošku složitější, protože kdyby ta situace byla taková jako třeba ve zdravotnických zařízeních, kde procento toho personálu, který podstoupí dobrovolně očkování, je daleko větší, tak by to zvyšovalo i bezpečí pro tyto seniory. Takže věřím, že i toto se změní, protože právě zaměstnanci i klienti těchto zařízení jsou ti, kteří mají tu nejvyšší prioritu, tak bych na ně apeloval, aby to znovu zvážili, ti, kteří se tak zatím nerozhodli, a jakmile bude možno uvolnit ta nejpřísnější opatření, tak toto je samozřejmě jedna z věcí, na kterou společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí chceme a budeme myslet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď. Ta doplňující otázka se týká vyloženě komunikace právě směrem k sociálním pracovníkům, protože to je prostě konkrétní specifická skupina, a vy jistě máte v komunikační strategii zpracováno, jak přistupovat ke komunikaci s touto skupinou lidí. Jde mi samozřejmě o to, aby zůstala zachována dobrovolnost, ale komunikací a vysvětlováním se dá dosáhnout mnohé změny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Já jenom velmi krátce zmíním, aniž bych se chtěl nějakým způsobem zbavovat své odpovědnosti, tak je potřeba, když tato část, zejména ta sociální zařízení patří do resortu MPSV, takže tam je potřeba komunikace i odsud, protože se jedná vlastně o zaměstnance tohoto resortu. Ale je to tak, jak říkáte, samozřejmě je na tom potřeba spolupracovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Jelikož je 17 hodin 56 minut a poslední interpelace podle jednacího řádu může být položena nejpozději do 17.55 hodin, končím interpelace, končím dnešní jednací den a pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno body z bloku třetích čtení. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP