(15.00 hodin)
(pokračuje Blatný)

Já jenom upozorňuji na to, že ve chvíli, kdy nebudeme mít tady tento zákon, tak žádná vyhláška nebude, a v této chvíli ohrožujeme financování zdravotnických zařízení, která trpí tím, že se musí starat o covid. Věřím, že jakkoliv jsou tyto změny vedeny dobrým úmyslem, tak by k dobrému nevedly.

Potom snad ještě jenom: zákon, stejně jako minulý rok, umožňuje - a to zcela záměrně - umožňuje dohodu a ve chvíli, kdy se poskytovatel a plátce dohodnou na něčem, co je pro ně výhodné, budiž, ať se to stane. Ale naopak, dává to garanci, že poskytovatel bude kompenzován i tehdy, kdyby se nedohodl. To znamená, je to naopak garance toho, aby propady, které jsou a jednoznačně budou - a v celém zdravotním systému budou určitě větší než 3 miliardy - byly vykompenzovány touto kompenzační vyhláškou. Takže jenom upozorňuji na to, abychom to nějak správně chápali.

Potom ještě poslední věc. Vláda v žádném případě nelikviduje systém zdravotního pojištění. Znovu zopakuji to, co jsem řekl na zdravotním výboru, že stav zdravotních pojišťoven není takový, že by nemohly garantovat zdravotní péči nebo že by došlo k vyčerpání všech fondů zdravotních pojišťoven a hrozilo by riziko, že nebude moci být péče poskytována. Já jsem jenom upozornil na to, že díky koronaviru bohužel rezervní fondy pojišťoven, které se moudře vytvořily v minulosti, budou vyčerpány dříve, než jsme si původně mysleli. Nic víc, nic míň.

Ale chtěl bych, aby všichni věděli, že i poté, mimo jiné i díky poměrně výraznému navýšení platby za státní pojištěnce, všichni pacienti, všichni občané věděli, že samozřejmě i po roku 2022 budou zdravotní pojišťovny schopny dostát svého závazku.

Takže jsem chtěl jenom takhle doporučit tady k vaší pozornosti tyto drobné informace. Myslím si, že diskuze o tom, jakým způsobem je řešeno následné opečovávání pacientů po covidu, jsou řešeny vyhláškami, které postupně Ministerstvo zdravotnictví vydává ve spolupráci s odbornými společnostmi. Takto je například už nyní připraven systém péče o pacienty s poscovidovými následky v oblasti pneumologie a dalších. Takže na toto myslíme, za tuto poznámku děkuji, je nesmírně potřebná. Jenom si nemyslím, že patří přímo tady, do této debaty o zákonu o kompenzacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní budeme hlasovat. Je tady procedurální návrh pana poslance Třešňáka. Já jenom, pane poslanče, protože to bylo delší, tak jenom přerušení do předložení dalších podkladů, ale klidně to specifikujte ještě jednou. Já vám nechci nějak uškodit, protože to bylo delší, to vysvětlení. Tak nám to klidně řekněte ještě jednou.

(Poslanec Ferjenčík ťuká do lavice.) Já si to ťukání pamatuji, pane poslanče Ferjenčíku, už to bylo před chviličkou. Takže samozřejmě, odhlásím vás. Přihlaste se mezitím a já ještě zagonguji, aby to bylo perfektní. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já se na pana ministra pokusím zareagovat až následně, nicméně teď čistě jenom k tomu procedurálnímu hlasování. On zmínil tu kompenzační vyhlášku. Skutečně nikdo nechce, aby byla už vydána. To je nesmysl, to lze až na základě toho zákona. Ale většinou u toho zákona bývá přiložený návrh té vyhlášky. Takže do předložení návrhu kompenzační vyhlášky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do předložení návrhu kompenzační vyhlášky pan poslanec Třešňák navrhuje procedurální přerušení tohoto tisku. Takže jsem vás odhlásil, přihlásili jste se.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 288, přihlášeno je 85 poslanců, pro 33, proti 34. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Vystoupí paní poslankyně Aulická a mezitím ještě jenom sdělím, že pan poslanec Jan Skopeček hlasuje s náhradní kartou číslo 21. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, já se omlouvám, tady mi naskočila jedna faktická poznámka, byl to pan předseda Stanjura. Tak se omlouvám. Takže máte dvě minuty a potom paní poslankyně Aulická. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. On to vlastně skoro řekl pan poslanec Třešňák. Ona ta argumentace, pane ministře, není korektní. My samozřejmě víme, že bez zákona není možné vydat tu vyhlášku. Podle našich legislativních pravidel, pokud zákon odkazuje na vznik nějaké vyhlášky, tak má být předložen návrh jako součást toho materiálu. Už to, že to projednáme v legislativní nouzi, je velké plus pro vás. Tak neříkejte, že tím, že nevidíme ten návrh vyhlášky, že něco zdržujeme a něco ohrožujeme.

Vy jste pak v následujících větách řekl, že nic ohroženo není. Já s vámi souhlasím, takže my jsme samozřejmě pro, aby vznikla dohoda. Ale myslím, že je legitimní požadavek, když hlasuji, abych už viděl návrh té vyhlášky. Na tom není nic špatného, to není žádná obstrukce, žádné zdržování, to je standardní. Správně by takový materiál vůbec neměl být připuštěn na projednání Poslanecké sněmovny, pokud neobsahuje náležitosti, které mají být v rámci legislativního procesu. Takže Sněmovna byla poměrně velkorysá a já bych očekával, že řeknete, že to urychleně dodáte, a vy ještě peskujete ty, kteří to chtějí vidět, za to, že něco zdržují. Tak to prostě není.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme ještě jednu faktickou. Paní poslankyně Aulická, prosím, posečkejte. Paní poslankyně Válková, prosím na faktickou. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Jenom pro upřesnění, protože pan ministr ještě asi některé ty procedury nezná úplně konkrétně a přesně. Ale není pravda, aby nepodlehl tomu dojmu, co můj předřečník tady říkal, že by vždycky u zákona bylo standardem, že se překládají i vyhlášky. Já bych to také vítala, ale bylo tady mnoho zákonů v minulosti - můžu konkrétněji jmenovat - které neměly předložené současně vyhlášky. Nepovažuji to za fatální chybu. Samozřejmě by to mělo tak být, na druhé straně to není takové, že by ten, kdo předkládá zákon a nepředkládá současně vyhlášku, tak že by to byla věc, kvůli které by se neměl ten právní předpis nebo jeho novelizace předložit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednu faktickou mám. Je tady pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, máte slovo a stále je připravena paní poslankyně Aulická. Prosím vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Prosím vás pěkně, bylo zahájeno dohadovací řízení. Když chcete vyhlášku, tak v tom okamžiku ho povalíte a pak budete říkat, že nebylo dohadovací řízení, ale udělala se vyhláška. Tak nežeňte ministra do situace, kterou nemůže splnit. Nosič je prostě k tomu, ten zákon, abychom ten zákon kompenzační, který jsme udělali minule, umožnili, aby se připravil ten předpis teď. Jinak budeme v květnu mít situaci, že naše zdravotnická zařízení nebudou mít cash flow.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem pan ministr Jan Blatný. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Já možná nevím všechno, to se přiznávám, ale vím velice přesně, že ve chvíli, kdy tento zákon nebude, tak to vyvolá velkou nervozitu mezi poskytovateli zdravotní péče. A naopak chci, aby ta vyhláška byla připravena seriózně, aby byla připravena ve shodě se všemi, kterých se to bude týkat. Nevidím v tom kontradikce a opravdu nevidím jediný důvod, který by měl vést k tomu, že by byl návrh tohoto zákona, který je rámcový, podmíněn tím, aby ta vyhláška tam byla.

Ve chvíli, kdy tam bude jenom její návrh, tak ten návrh pravděpodobně stejně dozná řadu změn v průběhu dohadovacího řízení. Takže informaci, po které voláte, byste stejně v té době neměli. Takže já to nemyslím prosím nějak v kontradikci, vůbec se nechci s nikým přít. Já jenom opravdu tady jako ministr zdravotnictví zastupuji zdravotnické subjekty a moc vás prosím o to, abyste toto vzali v potaz, protože ta obrovská nejistota, kterou covid na zdravotnická zařízení vkládá, je tímto stabilizovatelná.

O tom, že tato vyhláška bude, respektive tento zákon bude, o tom hovoří lidé už od listopadu minulého roku, takže je to něco, co všichni vnímají velmi zásadně. Věřím a vím, že to myslí i ostatní kolegové taky dobře, tak to jenom vysvětluji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, přiznám se vám, že mi hodně zatrnulo. Teď pan Stanjura odchází, ale kdyby to prošlo, to znamená, že vy vlastně dáváte najevo: Záchranáři, kteří máte možnost teď, až to schválíme, získat 75 000, možná se ještě bude jednat o něčem větším, aby to bylo spravedlivé, ale vy jste tímto chtěli říct: Tak dlouho makáte, padáte na hubu, a ani vám ty prachy ještě nedáme, protože až bude nějaká vyhláška. To mě mrzí. Možná jste si to neuvědomili, ale je to navázané i na to, že vlastně součástí toho jsou peníze na jejich odměny cestou těch pojišťoven. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dvě faktické poznámky. Za prvé pan poslanec Petr Třešňák a následně pan poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP