(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. A další v pořadí vystoupí paní poslankyně Richterová s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, já se na vás obracím s dalším tématem týkajícím se dětí z dětských domovů, a sice jde o konkrétní příklad, o který se nyní opírám, ale zajímá mě i obecněji, jak vypadá ze strany vašeho ministerstva a vašich postupů podpora setrvání v komunitě, kde je dítě zvyklé, v případě umístění do některé instituce pod vámi, třeba do dětského domova.

Ten příběh zveřejnila média v posledních dnech. Jde o desetiletého chlapce, který zůstal sám, a kdo se o něj zasazoval, byla paní učitelka Jana Rohová z jeho strakonické základní školy a jeho spolužáci. On si moc přál, aby s nimi mohl dál chodit do školy, i když teď distančně, nicméně rozhodnutím úřadů skončil v jiném okrese. Vlastně přišel o tu poslední věc, co mu v životě zbyla, ta poslední komunita, to byla škola. Nyní úřady na krajské úrovni hledají řešení díky medializaci - to je pro chlapce dobře.

Mě ale zajímá, jakou metodiku máte vy, aby k takovýmto případům zbytečně nedocházelo v budoucnu. Jaká je podpora pro setrvání v dané komunitě, kde dítě do té doby vyrůstalo, kde do té doby bylo, když nastane nešťastná situace, jako je tato, kde rodič dítěte buď zemře, nebo je třeba v naprosto posledním stadiu nějaké nemoci? A zajímá mě, jak se stavíte k tomu, když při umístění do ústavu, dětského domova, dojde k vytržení dítěte ze školy, kde bylo předtím zvyklé, mělo tam přátele a právě tu poslední jistotu, která mu zbyla. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. V tuto chvíli se ujme slova paní Věra Kovářová a bude hovořit až do konce. Čekají nás čtyři interpelace. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás v otázce kompenzací pro autobusové dopravce. Toto odvětví je velmi specifické a více než rok trvající pandemie ho velmi silně zasáhla. Nepravidelná autobusová doprava se prakticky před rokem zastavila a nepomohlo jí ani dočasné rozvolnění vládních opatření během loňských letních měsíců. Tito dopravci mají navíc vysoké fixní náklady, jako například leasing na autobusy a jejich udržení v provozuschopném stavu, ale hlavně v bezpečném stavu. Zájezdoví dopravci jsou také postiženi odchodem zkušených řidičů, kteří byli nuceni si najít novou práci. Autobusoví dopravci jsou také postiženi vysokým propadem tržeb za rok 2020 oproti roku 2019, který dosahuje téměř 90 %. Kromě velkých firem se často jedná o malé rodinné firmy, které vozí děti do školy v přírodě, na plavání či školní výlety. Podnikají takto jako celá rodina s několika autobusy a hrozí jim likvidační zadlužení, a to celé rodiny, jelikož v rámci programu COVID 2021 a COVID - Nepokryté náklady nedosáhnou kvůli specifičnosti jejich podnikání ani na kompenzace, které by jim pokryly výše zmíněné fixní náklady na udržení provozuschopného parku.

Vážený pane ministře, nepřipravujete prosím pro tento specifický segment speciální pomoc, obdobu programu COVID - Bus, který byl vyhlášen na podzim 2020, jež by pomohla autobusovým dopravcům překlenout další období, kdy je jejich činnost zastavena v důsledku vládních opatření? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně. Další interpelace je na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, před dvěma týdny jsem zde ve sněmovně interpelovala vašeho vládního kolegu ministra zdravotnictví a ptala jsem se ho, jestli hodlá apelovat na to, aby se i sociální terénní pracovníci dostali co nejdříve na řadu s očkováním. Poukazovala jsem přitom na skutečnost, že ačkoliv například zaměstnanci domovů pro seniory patří do prioritní skupiny A1 a jsou již postupně očkováni, terénní sociální pracovníci se nacházejí až ve skupině 1B a na očkování teprve čekají. Jenže jsou to právě tito sociální pracovníci, kteří se denně setkávají s desítkami klientů z ohrožených skupin, z nichž mnozí ještě nejsou sami naočkováni. Na rozdíl od pracovníků v domovech pro seniory terénní pracovníci nevykonávají svou práci v ryze sterilních podmínkách, nemají možnost dodržovat stejně přísné hygienické normy. V místě pobytu klienta totiž není možno docílit stejné úrovně sterility jako v pobytových sociálních službách. Riziko přenosu nákazy je zde tedy velmi vysoké.

Pan ministr zdravotnictví mi odpověděl, že o přípravě očkování pro tyto pracovníky jedná i s vámi a že k zahájení očkování této skupiny obyvatel dojde nejpozději začátkem dubna. Ptám se tedy proto pět dní před začátkem dubna, jste-li i vy s panem ministrem zdravotnictví v souladu a že vytyčený termín začátek dubna je reálný, a to tedy právě pro terénní pracovníky. Druhá otázka zní, zda máte představu, dokdy by mohli projít všichni sociální terénní pracovníci očkováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další interpelace je na pana ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na sklonku roku vydala vláda nařízení o novém kompenzačním bonusu za ceny emisních povolenek. Bonus má za cíl kompenzovat vybranému okruhu firem podnikajících ve dvaceti výslovně vyjmenovaných kategoriích část nepřímých nákladů spojených s emisemi. Na tuto kompenzaci dosáhne zhruba 100 podniků včetně holdingu Agrofert. A já se ptám, proč vláda s těmito kompenzacemi přišla nyní, v době, kdy máme rekordní schodek státního rozpočtu a veškeré finanční náklady, jež má stát k dispozici, by měly směřovat na boj s pandemií. Na smysluplné kompenzace podnikatelům, živnostníkům a dalším osobám, které byly krizí a vládními opatřeními zasaženy natolik, že se mnohdy dostaly do finanční krize, se pomoc nedostává.

Ministryně financí otevřeně říká, že při současném lockdownu vydržíme hospodařit s nynějším půlbilionovým schodkem státního rozpočtu jen do poloviny roku. Vláda ještě stále dluží slíbené odměny zdravotníkům. Kompenzační programy pro podnikatele a živnostníky jsou pořád v mnohých případech mezerovité a neodpovídají realitě. Vláda ale našla 3,7 miliardy na zpětné kompenzace pro znečišťující firmy. MPO uvedlo, že letos se výše kompenzací bude pohybovat v částce nejméně 1,3 miliardy. Je to obrázek toho, kde leží vládní priority? Přijde vám zodpovědné v době krize vyčleňovat peníze z dluhem obtěžkaného státního rozpočtu na podporu vybraných firem? Souhlasil jste s tímto vládním rozhodnutím a schvalujete jeho načasování? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další a poslední interpelace je na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s týmž dotazem, který jsem adresovala vašemu kolegovi panu ministru Havlíčkovi. Proč vláda nyní, v době, kdy máme rekordní schodek státního rozpočtu, přichází s kompenzacemi za emisní povolenky? Nyní, kdy veškeré finanční prostředky, jež má stát k dispozici, by měly být směřovány na boj s pandemií, na nákup vakcín, na kompenzace poškozeným podnikatelům, na pomoc lidem, kteří se octli bez koruny. Máme půlbilionový schodek, který nám prý nevystačí ani do podzimu. Zdravotníkům, kteří stojí v boji s pandemií v první linii, jsme stále ještě nevyplatili slíbené odměny. Ale našli jsme - tedy vy jste našli - 3,7 miliardy na zpětné kompenzace pro životní prostředí znečišťující firmy, a to jen za minulý rok. Letos by se výše kompenzací měla pohybovat v částce nejméně 1,3 miliardy.

Vy jste, pane ministře, toto nařízení vlády podpořil. Proto se vás osobně ptám: Považujete toto rozhodnutí za šťastné a zodpovědné? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací, a jelikož jsme již o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 87. schůze Poslanecké sněmovny hlasovali, konstatuji, že jsme v tuto chvíli vyčerpali schválený program 87. schůze Poslanecké sněmovny, a já tuto schůzi končím. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 16.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP