(11.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Naším cílem je a obsahem toho našeho návrhu je, abychom se dostali v zásadě na vyrovnané počty. Ono to nebude platit úplně stoprocentně, ale bude se to lišit v řádu 1 nebo 2 %, a nikoliv 10 %, tak jak je tomu dnes.

Dámy a pánové, já jsem chtěl, protože je to předmětem dnešního jednání, alespoň stručně představit sněmovní tisk 649, návrh z dílny KDU-ČSL. Ale chci tady zdůraznit, chci tady jednoznačně zdůraznit, že to vnímáme, tuto chvíli, jako ne něco, co budeme prosazovat hlavou proti zdi, ale že to je legislativní nosič, který dáváme k dispozici k tomu, aby se do něj vtělila politická dohoda většiny na půdě Poslanecké sněmovny a současně, to zdůrazňuji, také většiny na půdě Senátu. V případě, že se toto podaří, bude zajištěno to, že i v této době, velmi dramatické, kdy řešíme úplně jiné věci, jako je testování, očkování, boj s pandemií COVID-19, ale zajistíme také to, co je pro demokracii zásadní a klíčové v naší zemi, a to, aby se mohly konat řádně, v souladu s Ústavou, demokratické volby do dolní komory Parlamentu České republiky.

Děkuji za vaši podporu tomu, že tento tisk posuneme na půdu garančního ústavně-právního výboru, a děkuji také předsedům poslaneckých klubů a zástupcům politických stran, že jednání o té věcné stránce, která jsou klíčová a důležitá - teď nikoliv o tisku 649 - že povedou velmi rychle k výsledku, abychom skutečně v řádu týdnů dokázali ten proces uzavřít zde ve Sněmovně, následně v Senátu a do konce května nebo nejpozději do konce června zde měli výsledek.

Je to důležité i pro všechny politické subjekty, které se už dnes v rámci vyhlášené kampaně na volby připravují, a my bychom skutečně tuto věc neměli jakkoliv zdržovat nebo odkládat. KDU-ČSL i koalice SPOLU je k tomu připravena, a právě proto, abychom celý ten proces urychlili, mi dovolte na závěr požádat podle § 91 odst. 2 jednacího řadu Poslanecké sněmovny, abychom v případě posunu do garančního výboru zkrátili lhůtu na projednávání na 20 dnů. Děkuji pěkně a zároveň děkuji také poslaneckým klubům, že to nebudou vetovat. Vychází to z nějaké dohody zde na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Výbornému. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Strýček, kterého nyní prosím, aby se ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady měl připravenou delší řeč, ale vzhledem k tomu, že už kolega Výborný řekl všechno, a abych dal prostor i kolegům, kteří jsou tady přihlášeni do rozpravy, tak jenom přednesu krátkou charakteristiku toho návrhu a co je v podstatě jeho smyslem.

Smyslem celého návrhu zákona je odstranění hranice dosaženého procentuálního počtu hlasů potřebných pro koalice pro postup do skrutinia. Proto tedy na koalici bude pohlíženo stejně jako na politickou stranu či politická hnutí. Dále návrh upravuje nový způsob přepočtu dosažených hlasů na mandáty. Podle předkladatelů stávající systém znevýhodňuje strany s menším počtem hlasů. Abych to tedy zkrátil: na rozdíl od současné právní úpravy se navrhuje zrušení d´Hondtovy metody volebním dělitelem a toto nahradit volebním číslem, to znamená Hareovou kvótou, zrušit načítací klauzuli pro koalice a zůstalo by přitom zachováno 14 volebních krajů, ale mandáty by se primárně přidělovaly na celorepublikové úrovni.

To je asi v krátkosti, co jsem chtěl říct. Chtěl jsem se přihlásit potom ještě do všeobecné rozpravy s procedurálním návrhem, ale ten už tady zazněl. Nicméně jenom ještě, co bych rád podotkl směrem k předřečníkovi, je to, že já osobně si myslím, že tato d´Hondtova metoda není nespravedlivá. Ona není komfortní v porovnání se 14 kraji. Proto tedy vyjádřím svůj názor na to, že pro mě jako nejvíce transparentní a nejlepší řešení je jeden volební kraj. A druhá věc, kterou jsem ještě chtěl podotknout, je to, že v podstatě ohledně nespravedlivosti: no, já bych se rád zeptal, kde tedy byla ta spravedlivost v roce 2001, když se tady schvaloval už minulý volební zákon, který schválilo i 20 poslanců, pardon, 19 poslanců KDU-ČSL, které v té době seděli ve Sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy mám několik přihlášek s přednostním právem. Nejprve vystoupí pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi několik slov k tomuto návrhu zákona. Já jsem se zúčastnil schůzky předsedů klubů poslaneckých i senátorských v Senátu a sdělil jsem tam krátké stanovisko hnutí SPD. Dovolte mi, abych tak učinil i v Poslanecké sněmovně.

Nejprve ale musím něco říct k výroku Ústavního soudu. Za hnutí SPD musím říct, že výrok Ústavního soudu respektujeme, že respektujeme Ústavní soud jako instituci, ale to nám nebrání to komentovat. Chci říct, že nás Ústavní soud postavil do velmi - diplomaticky řečeno - zvláštní situace, kdy takový výrok vydal půl roku před volbami, nebo před tím, kdy se odevzdávají kandidátky. Kdyby tento výrok vydal dva roky, rok před volbami, tak bychom měli dostatečný prostor na diskuzi, aby tento zákon byl kvalitní. Tento zákon, ač si to mnozí neuvědomují, je důležitější než například i zákon o státním rozpočtu, o kterém říkáme, že je nejdůležitější zákon Poslanecké sněmovny nebo Parlamentu České republiky. Toto je zákon, který ovlivní politiku v České republice na mnoho, mnoho let. Toto je zákon, který bude říkat, jestli naše vlády budou stabilní, nebo nebudou stabilní, jestli tady budou třikrát do čtyř let volby, jestli se budou měnit vlády a jestli se tady v této republice bude ještě vládnout. Proto si říkám, že ten výrok Ústavního soudu byl buď velmi pozdě, anebo příliš brzo a měl přijít po volbách, aby na tento důležitý zákon byl dostatečný čas.

Dále je pro mě velmi zvláštní, že tento zákon už jednou prošel Ústavním soudem a Ústavní soud vydal nějakou judikaturu, že je všechno v pořádku, a dnes - nebo před nějakou dobou - Ústavní soud vynesl nový rozsudek, který se s tím, který udělal před několika lety - nevím přesně, jestli to bylo před deseti, osmi, patnácti nebo před kolika lety - se úplně definitivně liší.

A poslední věc, kterou všichni víte, že tento zákon připravoval předseda dnešního Ústavního soudu, tenkrát v roli poslance.

Tak to by bylo jenom velmi zkráceně k výroku Ústavního soudu a teď mi dovolte krátké stanovisko za hnutí SPD. My jsme nejdříve uvažovali o tom, že bychom podporovali jeden volební obvod, ale přišli jsme na to - a chceme přispět k nějakému vzájemnému konsenzu, protože přece jenom to bude věc kompromisů mezi všemi poslaneckými a senátorskými kluby, kdy se tito poslanci a senátoři musí shodnout - a po diskuzi v širokém politickém spektru ustupujeme z jednoho volebního obvodu a jsme ochotni přistoupit na variantu 14 krajů, jak je to v tom zákoně dnes. Je to od nás gesto dobré vůle se dohodnout a udělat aspoň tak kvalitní zákon, jak to jen jde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP