(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Jan Chvojka, připraví se Marek Výborný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové. Já představím svůj pozměňovací návrh, ke kterému se potom ještě přihlásím v rámci podrobné rozpravy.

Můj pozměňovací návrh je jednoduchý. Jeho gros spočívá v tom, že posouvá účinnost z 1. dubna tohoto roku na 1. července tohoto roku. Máme dneska druhé čtení, to znamená, že to nejsme schopni logicky už toho 1. dubna stihnout. A také je potřeba říci, že vzhledem k charakteru přídavku na dítě musí být účinnost stanovena vždy k počátku kalendářního čtvrtletí, a to vzhledem k tomu, že se k tomuto datu váže prokazování rozhodného příjmu, a jiné datum by způsobovalo velkou administrativní náročnost pro úřad práce a pro rodiny s nárokem na příjmově testované dávky. Zároveň říkám a je potřeba sdělit to, že toto řešení je také v souladu se zákonem o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Chvojkovi. Nyní pan poslanec Marek Výborný, připraví se Aleš Juchelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat paní ministryni, že tady vydržela sedět s námi od těch nějakých tří hodin, myslím, že ty rodiny, rodiče, děti si to zaslouží. Ale chtěl bych také připomenout, že to všechno jsou zákony, které jsou z její gesce, a jsou to vládní tisky, případně poslanecké tisky, které reagují na to, že ona nebyla schopna nalézt například vládní konsenzus a projednat tady za čtyři roky novelu zákona o sociálních službách. Takže je dobře, že tady jsme, a prosím, vydržme to.

Já bych si dovolil tady odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy a který se týká zásadnější pomoci a podpory pro vícečetné rodiny. Přídavek na dítě jakožto testovaná dávka má stanovenou hranici, při které se vyplácí. Novelou zákona je tato hranice stanovena na 3,7desetinásobku životního minima rodiny. Počítání této hranice vychází ze zákona 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. V rámci rodiny tedy první posuzovaná osoba se započítává částkou 3 550 korun, druhá, další společná posuzovaná osoba částkou 3 200 korun. Děti se však započítávají menší částkou, 2 770 u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, dále potom 2 420 korun u nezaopatřeného dítěte ve věku od 6 do 15 let a 1 70 korun u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. Je tedy vidět, že jednotlivé rodiny mají jinou hranici, při které je jim vyplácen přídavek na dítě, nejen na základě svého příjmu, ale i na základě svého složení.

Při přijetí novely zákona by čtyřčlenná rodina skládající se ze dvou dospělých a dvou dětí ve věku 4 a 6 let měla hranici příjmu na výplatu přídavku na dítě ve výši 41 218 korun. Pokud by se rodině narodilo nové dítě, nárok na přídavek na dítě by byl do výše příjmu 48 507 korun. Původně by tedy rodina měla nárok na přídavek na dítě, pokud na jednoho jejího člena by připadal příjem 10 304,50 koruny. Po narození nového potomka by na jednoho jejího člena připadal příjem 9 701 korun, čili o 600 korun méně. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, který předkládám, by hranice na nárok byla až na výši 57 684 korun a na jednoho člena rodiny by tak připadal příjem 1 536 korun. Je potřeba podotknout, že by to byl vlastně okamžitý efekt a zároveň dopad do státního rozpočtu by nebyl nijak dramatický, vyčíslen je zhruba na 300 milionů korun.

Růst koeficientu podpoří výrazněji vícečlenné rodiny než výpočet životního minima rodiny, jelikož ten především v kategorii nejmladších dětí roste o velmi nízkou částku a nyní by více zohledňoval růst nákladů ve vícečlenných rodinách. Současně by zachovával podobný příjem jednoho člena rodiny jako u rodin s méně členy. Vícečlenné rodiny by tedy nebyly postihovány za svou početnost a dávka by následně lépe naplnila účel dávky přídavek na dítě a podporovala by zlepšení životní úrovně rodin s dětmi.

K návrhu se poté přihlásím v podrobné rozpravě a předem děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se Jan Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já děkuji, pane předsedající. Hezký, dobrý večer. Já jenom v krátkosti bych chtěl představit pozměňující návrhy. Dva, které prošly výborem pro sociální politiku, již tady načítat nebudu, ty jsou už součástí usnesení, které výbor pro sociální politiku přidal, a to je, že v rámci brigád a v rámci praktické výuky nebude započítávána právě u tady těchto studentů jejich vydělaná částka do příjmů rodiny, tak aby ta rodina, pokud má mladší děti v té rodině, nepřišla o přídavky na dítě. Děkuji, že to výbor takhle podpořil.

Můj třetí pozměňovací návrh je de facto návrhem, který je tady ve Sněmovně již tři roky, jedná se o přepočet rodičovského příspěvku na mladší dítě tak, aby nezůstala ta rodina bita, pokud se jim v průběhu čerpání rodičáku narodí mladší dítě do rodiny. Ustanovení zakotvuje nárok na výplatu nevyčerpané částky z celkové částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině, a to v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě. Na výplatu nevyčerpané částky z celkové částky rodičovského příspěvku vzniká nárok pouze tehdy, dokud se jedná o ekonomicky aktivní rodinu, a tedy alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu k částce převyšující 7 600 korun. Nevyčerpaná částka se vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině. Právní úprava, respektive filozofie rodičovského příspěvku nejen jako prostou náhradu mzdy pečující osoby, ale podobně jako v případě vyšší částky při péči třeba o dvojčata, i zde se reflektuje mnohem větší pracovní zátěž osoby pečující o děti, které se prostě za sebou narodily v krátkém časovém intervalu.

Navrhovaná právní úprava podporuje demografické potřeby státu. Všichni víme, že míra úhrnné plodnosti v České republice od roku 2018 stagnuje na hodnotě 1,71 dítěte na ženu a ročně tak chybí zhruba 26 tisíc dětí k zajištění alespoň prosté reprodukce populace.

Navrhovaná právní úprava přináší jednoduchou, srozumitelnou a přesně zaměřenou pomoc ekonomicky aktivním rodinám, kterým nevyčerpaná částka může v důsledku početí dalšího dítěte významně pomoci. Návrh je tak zcela v souladu s koncepcí rodinné politiky přijaté v roce 2017, která říká - cituji: Základním cílem rodinné politiky proto musí být rozptýlení obav lidí z výrazného propadu životní úrovně poté, kdy založí rodiny s dětmi či začnou pečovat o své rodiče či jiné závislé členy rodiny, tak aby se zvýšila důvěra v budoucnost a posílila soudržnost české společnosti.

Proto prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který jsem předložil já, Marek Novák, Jan Bauer, Lucie Šafránková, Pavla Golasowská, a přihlásím se k němu i v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aleši Juchelkovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád tady přednesl dva pozměňovací návrhy. Jedná se o návrhy mojí kolegyně paní poslankyně Golasowské. Jedná se o sněmovní dokument 7592, který rozšiřuje okruh osob podporovaných přídavky na dítě a navýšení přídavku na dítě nahrazuje navýšením daňové slevy na druhé a třetí a každé další dítě, a to o 15 %, a sněmovní dokument 7593, který rozšiřuje okruh osob podporovaných přídavkem na dítě a navýšení přídavku na dítě nahrazuje navýšením daňové slevy na druhé, třetí a každé další dítě, a to o 1 200, respektive 2 040, respektive 3 600 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Čižinskému. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože žádný procedurální návrh v obecné rozpravě nepadl. První přihlášenou je paní poslankyně Olga Richterová. Máte slovo, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP