(19.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

Ta dávka by podle návrhu byla odebrána na půl roku, příjemce by přestal být považován za osobu v hmotné nouzi, takže odebrán bude jak doplatek na bydlení, tak příspěvek na živobytí, čili jak ta obživa, tak to bydlení, a to i v situaci, kdy by všichni zúčastnění objektivně uznali, že důvod k nevpuštění byl zcela objektivní a závažný. Stejně by to museli provést, zrealizovat. Takto je to napsáno bez jediné možnosti výjimky. Takže proto to v návrhu číslo 7414 navrhujeme vypustit.

Co je další změna, navrhujeme v čísle 7415 nahradit slova "bude jim" slovy "může jim být". Opět jde o to, že pokud by příslušný orgán musel odebrat dávku, nebude-li umožněno místní šetření, mohly by tím nastat zcela absurdní situace. Žadatel o dávku může mít řadu naprosto objektivních příčin, proč v ten daný okamžik nevpustil do svého obydlí sociální pracovníky, já už jsem popsala i tu možnost, kdy by to ti sociální pracovníci všichni uznali, ti přítomní na tom místním šetření, tak stejně by jim prostě musela být ta dávka odebrána. Takže co je to řešení? Navrhuji v tom pozměňovacím návrhu, aby tam bylo to "může jim být odebrána". Takže pokud to nevpuštění bude bezdůvodné, tak žadatel o dávku přijde, ale pokud by prostě uznali ti pracovníci provádějící to místní šetření, že tam byl jasný a závažný důvod, tak by to mohli zohlednit. Pokud by to odebrání bylo povinné, tak by ty příčiny nevpuštění nebylo možné v žádném případě zohlednit, byť by to lidsky mohli ti úředníci jakkoliv chápat.

A další pozměňovací návrh je číslo 7416 týkající se zkrácení té doby snížení dávky na tři měsíce. Je to vyloženě ta situace, kdy se navrhuje odebrání na šest měsíců. Po konzultacích s mnoha lidmi to považujeme za nepřiměřeně přísné. A vlastně tam chybí to omezení doby, na kterou to může být sníženo, a my tam navrhujeme strop -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak je 19.00 hodin, takže já vás přeruším. Přeruším tedy pořad 91. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 19.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP