Úterý 13. dubna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

395.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Takže vás požádám jako předsedu volební komise a máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji. Ve Vinařském fondu také chybí dvě místa. Volba teprve začíná, je to tedy první volba, první kolo. Funkční období skončilo 1. března našemu panu kolegovi Pavlu Kováčikovi a zároveň panu Jiřímu Petrů. Na uvolněná dvě místa volební komise vyhlásila lhůtu do 12. února, obdržela od poslaneckých klubů návrhy na nové kandidáty, které promítla do usnesení číslo 179 z 12. února. Navrženými kandidáty jsou: Jindřich Kadrnka za TOP 09, Pavel Kováčik za KSČM, Jaroslav Lempera za sociální demokracii a Zdeněk Tréšek za hnutí ANO. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou a případně zvoleným členům započne jejich čtyřleté období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste k této volbě nejdříve otevřel rozpravu a po rozpravě abyste nechal hlasovat o návrhu volební komise na provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Nyní tedy bychom hlasovali o návrhu na tajné hlasování. Svolám poslance. (Gong.)

 

Budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíme s tím, že se bude hlasovat tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Hluk v jednacím sále přetrvává, někteří poslanci stojí v hloučcích.)

Hlasování pořadové číslo 47, přihlášeno 184 poslanců, pro 139, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Takže tím máme tento bod také pro tuto chvíli dořešen. Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP