Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

536.
Informace premiéra a vicepremiéra
k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy

Připomínám, že jsme rozhodli 4. května o neveřejném projednávání tohoto bodu. V této souvislosti jsme podle § 68 odst. 4 a 5 jednacího řádu přijali usnesení, že z projednání tohoto bodu se nebude pořizovat těsnopisecká zpráva ani nebude pořizován zvukový záznam. Současně jsme souhlasili s účastí hostů: Jana Berouna, Marka Šimandla, Michala Koudelky, Pavla Zemana a Jana Švejdara.

Vzhledem k tomu, že v úterý 4. května zazněla informace, že během projednávání tohoto bodu mohou zaznít utajované informace, tak vás znova upozorňuji podle § 65 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Každý, kdo měl nebo má přístup k utajované informaci, je povinen zachovávat o ní mlčenlivost a nesmí k ní umožnit přístup neoprávněné osobě. Případné porušení této povinnosti bude řešeno podle platných právních předpisů.

V průběhu projednávání utajovaných informací v jednacím sále nesmí dojít k ohrožení nebo úniku utajovaných informací, v jednacím sále nemohou být přítomna zařízení umožňující nahrávání jako mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky a podobně. V jednacím sále rovněž mohou být přítomny pouze osoby splňující podmínky přístupu k utajované informaci.

Za chvilku vyhlásím 15minutovou přestávku, abychom mohli vklouznout do neveřejného režimu, ale pan místopředseda Pikal v souladu s § 67 žádá o slovo předtím, než otevřeme bod. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chci jenom zareagovat na dvě drobné věci, které se pohybovaly ohledně té minulé schůze ve veřejném prostoru. Jednak zde byla nějaká stížnost na to, že jsme končili, nebo se očekával konec o 30 minut dřív, a kdo za to může. Tam to není podle mě ničí vina, to je prostě dáno technikou, tak jak ji tady máme. Pokud je někdo z poslanců nespokojený s tím, jak dlouho potom tady trvá nahodit všechny televizní okruhy a podobně, tak ať se případně obrátí na komisi pro práci Sněmovny, což je ten orgán, který to může řešit.

A druhá věc. Moje jméno bylo zmíněno v rámci toho, jak tady probíhalo jednání. Já bych chtěl říct, že jsem jenom vystoupil s procedurální poznámkou, že není potřeba přerušovat tu utajenou schůzi na to, abychom provedli procedurální hlasování, a otevírat ji vlastně veřejnosti, tak aby to procedurální hlasování bylo veřejné, protože to by nás stálo 30 minut na to otevření a pak dalších 15 minut na to znovuzavření, což jsem považoval za plýtvání časem Sněmovny, a ten jsem chtěl svým vystoupením chránit, které netrvalo více než tohle. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak pane místopředsedo, já vám děkuji. A já tedy vyhlásím 15 minut přestávku do 16.31 k zajištění průběhu neveřejného jednání. V době přerušení vás důrazně žádáme, abyste odnesli z jednacího sálu veškerá zařízení, o kterých jsem mluvil, a při pokračování je neměli u sebe. Zároveň vás žádám, abyste si ze sálu odnesli veškeré osobní věci, jako jsou tašky a jiná příruční zavazadla. Zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny žádám, aby zabezpečili, že při pokračování budou v jednacím sále pouze osoby splňující podmínky při vstupu k utajovaným informacím.

 

(Jednání přerušeno v 16.16 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Tato část jednání 98. schůze byla rozhodnutím Poslanecké sněmovny prohlášena za neveřejnou a není z ní pořizován stenografický záznam.

 

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP