Čtvrtek 6. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1091/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místo místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ministr zemědělství Miroslav Toman. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Novela zákona o pobytu cizinců reaguje na brexit. Návrh proto upravuje právní postavení občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, kteří na území České republiky pobývali v rozhodném období podle takzvané výstupové dohody, tedy na konci roku 2020.

Druhou aktuální výzvou, na kterou novela zákona reaguje, je nařízení Evropské unie týkající se průkazu totožnosti. Konkrétně jde o průkazy vydávané Ministerstvem vnitra občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří u nás pobývají. Nejvýraznější změnou bude skutečnost, že rodinným příslušníkům občanů Evropské unie budou nově vydávány doklady s biometrickými údaji.

V souvislosti s úpravou průkazů vydávaných rodinným příslušníkům občanů Evropské unie dojde i k úpravám právního postavení vzdálenějších rodinných příslušníků, kterých se netýkají přímo všechny výhody spojené s volným pohybem osob dle směrnice. Na základě zkušeností z praxe se mění podmínky pro vydání povolení k pobytu pro vzdálenější rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Smyslem této změny je prevence zneužívání zákona v sociálním systému a eliminace případných bezpečnostních rizik. Smyslem této změny je prevence zneužívání zákona a tak dále. Právní postavení rodinných příslušníků, kteří na území dnes pobývají, se však nijak nezmění. Změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1091/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Jiří Mašek, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím o klid v jednacím sále. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Seznámím vás s 200. usnesením výboru pro bezpečnost ze 48. schůze, uskutečněné dne 7. ledna 2021, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1091.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra vnitra Jana Hamáčka, po zpravodajské zprávě přednesené místopředsedou výboru MUDr. Jiřím Maškem a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1091, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v plném znění v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Miloslava Janulíka. Nicméně paní poslankyně Gajdůšková se přihlásila písemně, tak jestli to nevadí, tak to vezmeme v pořadí. Takže pan poslanec Miloslav Janulík.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo. Já jenom bleskově na vysvětlenou k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 8299, máte ho tam. Doporučuji, kdo má zájem, aby se s ním seznámil. Jenom ve stručnosti řeknu, že se jedná o to, aby cizinci mimo Evropskou unii - aby v jejich zdravotním pojištění nastal konečně nějaký slušný řád, protože my jako lékaři první linie se s tím mnoho let potýkáme, že ti lidé přicházejí s různými průkazy nebo různými doklady o pojištění, které vlastně potom až takovým úplně pojištěním není. Pro to, abychom do toho vnesli nějaký systém, tak se tam snažíme, nebo já se tam s paní profesorkou Adámkovou snažíme vnést nějaký řád. Takže tolik jenom na vysvětlenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy do obecné rozpravy nemám už nikoho dalšího přihlášeného. V obecné ještě? Tak pan poslanec Čižinský. Já bych se tedy jenom zeptal do sálu, protože jsem tady zaznamenal hlasy, že je vůle to dokončit po 13. hodině, abychom tento bod dokončili. Tak jestli nemá nikdo nic proti - všichni kývají - tak já bych jel po 13. hodině a dokončíme jenom tenhle bod. Prosím, pane poslanče, v obecné rozpravě.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych se možná zeptal pana kolegy Janulíka, protože jsem slyšel, že ten pozměňovací návrh má v praxi vlastně znamenat monopol jedné pojišťovny, tak se jenom chci zeptat, jak to tedy s tím je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Janulík, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Jenom technicky. Když si pan kolega Čižinský přečte ten pozměňovací návrh v systému - říkám, je tam pod číslem 8299 - tak pochopí, že to monopol jedné pojišťovny není. Víc k tomu není potřeba dodávat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr a pan zpravodaj? (Ne. Není.) Není zájem, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se o slovo přihlásila paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pan poslanec Kopřiva? Do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já si dovolím se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který předložil pan Roman Sklenák a je v systému zaveden pod číslem 8332.

Jenom velice rychlé zdůvodnění, protože v systému je písemné odůvodnění tohoto návrhu, ale jenom kratince. Návrh zákona uvádí jako přestupek i zastřené zprostředkovávání zaměstnání. Doplňuje se to, že jako přestupek je veden také výkon zastřeného zprostředkovávání zaměstnání pro toho, kdo to umožní. Hlavní účel té právní úpravy je zavedení spoluzodpovědnosti subjektu uživatele využívajícího zastřeného zprostředkování zaměstnání, protože i ten má z této činnosti prospěch. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, nyní vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík a připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom poprosím o podporu pozměňovacího návrhu, který je vložen do systému pod číslem 8299. Je to můj a paní profesorky Adámkové pozměňovací návrh, a jak říkám, je v něm vysvětleno - je k němu i stanovisko ÚOHSu, že se nejedná o monopolizaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Čižinský a připraví se pan poslanec František Kopřiva. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jenom ještě zareaguji přece jenom na pana poslance Janulíka. Nejsem sám tedy, kdo si myslí, jak jsem zjistil, že se jedná o monopol. Takže to se snad ještě bude řešit ve třetím čtení, jestli to je, nebo není monopol.

Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 7606 a 7607. 7606 vypouští z vládní předlohy velmi sporná ustanovení, která omezují práva vzdálenějších rodinných příslušníků občanů naší země a dalších občanů Evropské unie, zejména se jedná o nesezdané páry. Toto zpřísnění, které je tam navrhováno, je předkladatelem zdůvodňováno vlastně v podstatě jen tím, že právo Evropské unie umožňuje to zpřísnění a že současné nastavení je podle předkladatele vůči cizincům zbytečně velkorysé. Takže s tím ostře nesouhlasím a skutečně se domnívám, že bychom nesezdaným partnerům našich občanů neměli v uvozovkách přistřihávat křídla a měli bychom ponechat tu úpravu, jak je teď.

A sněmovní dokument 7607 po domluvě s předkladatelem upřesňuje část novelizačních bodů zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec František Kopřiva v podrobné rozpravě - zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu kolegy Petra Třešňáka, který jsme společně předložili. Je to pozměňovací návrh pod číslem 7803 a odůvodněn je písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zájem není, končím druhé čtení tohoto návrhu. Je padesát devět, tak jestli souhlasíte, už bych tedy vyhlásil pauzu. Schůze bude pokračovat ve 14.30 interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v naší přerušené 98. schůzi, a jelikož tento čas je vyhrazen pro ústní interpelace, otevírám bod

Aktualizováno 16. 6. 2021 v 15:27.
Přihlásit/registrovat se do ISP