(16.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych se prostřednictvím pana předsedajícího chtěl zeptat kolegů, kteří tady mluvili přede mnou, o jakém volném obchodu to tady mluví. Já pracuji v potravinách 30 let, 20 z toho bojuji s markety. Před 10 lety jsem to uzavřel a odešel jsem z nich. Je to jenom nátlak, nátlak, nátlak, a takto žijí naši zemědělci. Já nevím, o jakém volném obchodu mluvíte, když jednotlivé státy mají různé dotační pobídky jak od samotné Evropské unie, tak od jednotlivých států. Tady jste to slyšeli jasně. A nevím, o jakém volném obchodu mluvíte, když ten market si rozhodne, co nakoupí. Od českého dodavatele nechce mrkev za 1,50, ale za 10 ji koupí z Holandska, aby ji za 20 prodal našim spotřebitelům. Takhle to je. (Ozývá se potlesk.) Od našich výrobců koupí máslo za 22 korun a prodává ho za 40 a od německých a jiných ho koupí za 30 a prodává za 32. Co to je za volný obchod? Takhle si představujete soutěžení? No to v žádném případě není. To je jenom tlak a využívání českých výrobců na to, aby si plnili oni svoje zisky. Je to logické. Každý řetězec má své vlastní dodavatele, které vlastní v zahraničí. Takže je to logické. On chce prodat svoje zboží, které vyrobil v Německu, v Rakousku, kdekoli jinde, a z jednoho prostého důvodu. Protože tam si dobře uvědomí, že když nebudou mít práci na vesnici, tak ta vesnice bude vypadat jako u nás! (Předsedající upozorňuje na vypršení času k faktické poznámce.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka... Ještě kolegy upozorňují, že faktická poznámka má přednost i před přednostním právem a faktická poznámka elektronická má přednost před přihlášením z místa. Čili teď přečtu faktické poznámky... Eviduji přednostní právo Radima Fialy jako předsedy poslaneckého klubu. A nyní faktické poznámky v pořadí Patrik Nacher, Tomáš Martínek, Jan Skopeček, z místa se hlásil Jaroslav Foldyna, a když se nepřihlásí elektronicky, i další elektronická přihlášení ho budou předbíhat. Tak, už se přihlásil. Nyní Patrik Nacher s faktickou poznámkou. Máte své dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane ministře. Já se přihlásím až v debatě, ale musím reagovat na to, co tady zaznělo i od mého ctěného kolegy Honzy Skopečka, se kterým jinak souhlasím v teorii. Ta teorie taková je, že tam, kde je konkurence, tak tlačí samozřejmě na cenu a je to ve prospěch klientů. Já se jenom obávám, že tady ta konkurence prostě ne vždy - já to nechci paušalizovat - funguje. Když se třeba podíváme - já odebírám dTest a podívám se, jak tam dopadají české výrobky, tak často dopadají na prvních místech, dokonce jsou i cenově nejvýhodnější, a pak když je hledám v těch řetězcích, tak často narážím a nenajdu je, takže to mi najednou neštymuje. Patří to mezi ty kvalitnější, patří to mezi ty levnější a já to těžko hledám. Anebo je to ta známá finta - nemám to ve výšce očí, kde se to nejvíc prodává, ale je to někde dole a podobně.

To znamená, že to, co tady říkal kolega Skopeček i jeho předřečníci, platí. Jenom já k tomu dodávám, že v některých momentech této věci je to teorie a tady to v té praxi bohužel - neříkám vždycky, já se tady nikdy nesnažím paušalizovat - ale bohužel to někdy fakt skutečně nefunguje. A ten, kdo se nezalíbí v tom řetězci, tak má smůlu bez ohledu na cenu a kvalitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Tomáše Martínka, pak kolega Skopeček, Foldyna, Holomčík. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já jenom krátce, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu pekaři Bláhovi. Já tady na jednu stranu chápu, že pan Bláha je docela ve střetu zájmů při hlasování o tomto návrhu zákona, protože by mu samozřejmě vyhovovalo, kdyby mohl prodávat své výrobky v supermarketech a přinutil je to kupovat, aby splnily procenta, ale současně tím hodil přes palubu celý zbytek ekonomiky díky tomu, že by ostatní země začaly zavádět stejná embarga na naše zboží v jiných odvětvích. Prostě tohleto je doopravdy tak rizikové, to je takové ohrožení celé české ekonomiky, že doopravdy nechápu, jak někdo s ekonomickým vzděláním to může myslet vážně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní Jan Skopeček, poté kolega Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Já rozumím tomu, že velké supermarkety tlačí na výrobce docela tvrdými podmínkami, ale to tak prostě je. Koneckonců ten výrobce, je to o jeho svobodné volbě, jestli podmínky ze strany supermarketu přijme a bude do takového supermarketu dodávat, nebo si najde jiné distribuční kanály, než v daném supermarketu prodávat. Přece žádný supermarket nemá povinnost přijímat zboží kohokoli, kdo se přihlásí, je to jeho obchodní politika. Existují tady určitě cesty, jak prodávat potraviny nejenom v supermarketech. Já nakupuji jak u malých obchodníků v malých prodejnách, někdy se dostanu do velké prodejny, někdy kupuji přímo u farmáře. Prostě těch cest, kterými člověk může nakoupit české potraviny, a to i v supermarketu, je celá řada. Je to jenom o svobodě volby, o finančních možnostech lidí, jaké potraviny chtějí kupovat. Vy jim tu svobodu volby chcete snížit, vy chcete, aby v supermarketech bylo méně zboží, méně variant za vyšší ceny, protože k ničemu jinému to nepovede. Povede to k menšímu výběru za větší ceny. Jestli myslíte, že v takovém případě začne spotřebitel kupovat se slávou české potraviny, tak se hrozně mýlíte, protože na ten nákup bude mít ještě méně prostředků, než má dneska při plné konkurenci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já bych chtěl říct k poznámce ke kolegovi panu Skopečkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Já ho vždycky poslouchám a často s ním souhlasím, dneska s ním nemůžu souhlasit. On, představitel pravicové strany, říká, že tu je tržní prostředí. V ekonomice Evropské unie není žádné tržní prostředí. Je tu dotační prostředí, které deformuje trh - deformuje trh a znevýhodňuje právě naše výrobce a pěstitele. To bychom si měli uvědomit.

Ke kolegovi Martínkovi bych chtěl říct, prostřednictvím pana předsedajícího. Já nevím, co děláte, pane Martínku, ale pan Bláha peče rohlíky, ty se dají jíst. Co děláte vy, to nevím. Takže když ho nastřelujete tady, že je pekař, tak já bych řekl, že aspoň ti pekaři pečou housky. Tady řada lidí nic neupekla, možná ještě ani nic neudělala. Já jsem aspoň jezdil s lodí do Hamburku a musel jsem tam dovézt to české zboží a tak podobně.

Reciprocita odvety - evropská pravidla neumožňují. To tu taky zaznělo. Musím zdůraznit, reciprocita odvety - evropská pravidla neumožňují, takže vlastně jsme znevýhodněni. Takže si tady nehrajme na to, že jsme rovnocennými partnery Španělska, Francie a dalších agrárních zemí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Radek Holomčík a poté kolega Bláha.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mě mrzí... Mně tam ještě běží starý čas, pane předsedající... Mě mrzí, že se v tomhle případě, tak jako to tady často bývá, ta debata zvrhne do takového, omlouvám se za ten termín, prostě pitomého černobílismu. Já myslím, že tady asi není nikdo nebo téměř nikdo, kdo by zpochybňoval to, že to naše zemědělství, ať už prvovýroba, tak potom i zpracovatelství, má řadu problémů. Já jsem to i u projednávání tohohle zákona říkal několikrát, řadu těch problémů jsem vyjmenovával. Myslím si, že nikdo nezpochybňuje to, že v řadě případů jsou některé praktiky obchodních řetězců na hraně, ale řešme ty problémy tak, jak by se řešit měly. Od toho máme zákon o významné tržní síle. Pokud zde panuje názor - ať už zde ve Sněmovně, na vládě, nebo i v odborné veřejnosti, že k těmto praktikám dochází, tak otevřeme debatu o tom, jestli je zákon o významné tržní síle správně nastavený, jestli tam nepřetrvávají věci - část toho se už v minulosti při těch novelizacích odstranilo - jestli tam nepřetrvávají ty věci, ať už jsou to nějaké dumpingové ceny a tak dále. Ale prosím vás, nedělejme to přes zákon o potravinách, který má primárně řešit něco jiného. A hlavně, prostě jako fakt si myslíte, že když nařídíte spotřebiteli, nepřímo nařídíte spotřebiteli, co si má kupovat, že to někomu pomůže? To je blbost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP