(14.50 hodin)
(pokračuje Janda)

Pane premiére, vím, že jde o záležitost resortní, že tam mají klíčové slovo ministři. Ale co jste to za premiéra, když jako vláda, v jejímž čele jste, nedokáže dát lidem nějaké jasné sdělení? Žádám vás, pane premiére, jakožto šéfa exekutivy, udělejte konec zmatkům v restrikcích, nastavte jasná pravidla pro sportování a nechte lidi žít. Otázka tedy zní, kdy dáte jasná pravidla pro sportování. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Svou interpelaci nyní přednese pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den všem. Pane premiére, Dánsko přestalo v tomto týdnu s očkováním vakcínou AstraZeneca kvůli případům krevních sraženin u některých osob, které postoupily očkování proti covidu-19. Připojilo se tak k dalším evropským zemím, jako jsou Švédsko, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Francie, Španělsko, Slovinsko, Itálie, Norsko, Island, Bulharsko a Nizozemsko, ale ministr dvojího ministerstva Hamáček pověřil velvyslance v Kodani, aby oslovil dánské úřady kvůli zájmu České republiky odkoupit tyto vakcíny AstraZeneca. To jako vážně? Jsme opravdu banánovou republikou? Kdo se chce přece nechat vakcinovat, tak by měl dostat vakcínu bezpečnou, a ne tu, kterou v současné době odmítá 18 států Evropy, nemluvě o tom, že bylo zadokumentováno minimálně 40 případů, kdy se vyskytly krevní sraženiny u některých osob, které byly vakcinovány covidem-19, a některé osoby zemřely. Uvádí se, že to zatím není prokázáno, že to bylo v důsledku vakcinace, ale uvidíme, jak to dopadne. Ale každopádně bych vás chtěl požádat, abyste zamezil nákupu této vakcíny, když téměř polovina vyspělé Evropy tady tu vakcínu odmítá. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Prosím o dezinfekci řečniště. V žádném případě nechci nikoho diskriminovat, takže samozřejmě i pan poslanec Bojko ode mě právě obdržel napomenutí ve smyslu § 19 za nepřístojné chování spočívající v páchání přestupku. Sedíte zde v sále, nemáte respirátor, nedodržujete bezpečnou vzdálenost. Poprosím pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane premiére, vládní poslanci odmítli podpořit usnesení Poslanecké sněmovny ukládající vládě zveřejnění smluv, uzavřených v době nouzového stavu a souvisejících s opatřením s nákupy zdravotního materiálu. Nouzový stav umožňuje obejít zákon o veřejných zakázkách. Je to výjimečný nástroj, který může vláda použít. O to transparentnější, jsem přesvědčen, by vláda měla být a měla by smlouvy, které uzavřela, na něž se nevztahoval zákon o veřejných zakázkách, zveřejnit.

Chci se zeptat, neboť jsem zachytil, že jste se sám někde vyjádřil, že nic tajit nechcete a nebudete, zdali zveřejníte tyto smlouvy uzavřené v rámci nouzového stavu a zdali také zveřejníte pokračování jednotlivých nákupů zdravotního materiálu, neboť jdou kolem toho velké fámy a myslím si, že by věci prospělo, kdyby celá záležitost byla transparentně otevřena. Proto se vás chci zeptat, zdali je zveřejníte, či nikoliv, a v případě, že toto odmítáte, tak z jakých důvodů. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně. Prosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, obracím se na pana premiéra s interpelací, která se týká problematiky výjimek na přísné emisní limity BREF. Je faktem, že do konce roku 2021 bude kvůli přísným ekologickým normám a fyzickému zastarání zásadně omezena nebo zastavena výroba elektřiny u řady uhelných elektráren a také z důvodu vysoké ceny emisních povolenek se omezuje výroba uhelných tepláren, to vše v celkové kapacitě 2 600 MW.

Vzniká další problém. Z důvodu ještě přísnějších požadavků na vypouštění emisí škodlivých látek, než jaké nám nařizuje legislativa Evropské unie, budou muset takzvané velké elektrárny splňovat do srpna letošního roku přísné emisní limity BREF na koncentrace rtuti, oxidu dusíku, oxidu síry a tuhých znečišťujících látek. Jedná se o skupinu zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 5 142 MW. Všechny tyto zdroje musí požádat o výjimku, aby získaly čas na nalezení nových komerčně využitelných technologií, které by splnění limitu umožnily. V případě jejího neudělení budou muset ukončit výrobu. Riziko odstavení se tedy celkem týká zdrojů o výkonu 7 742 MW.

Moje otázka zní: Je vám a vládě známo, že v případě neudělení výjimek může dojít již v nejbližší době v České republice ke kritickému nedostatku elektřiny? Další otázka: Jaký je postoj vlády k udělení těchto výjimek? A za třetí: Novou záležitostí jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii je problém emisí rtuti, a to jak z hlediska jejich měření, tak jejich eliminace. Chystá se vláda podpořit výzkum v této oblasti? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Poslední interpelaci na premiéra přednese paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, od pondělí musí být vládní opatření vydávána v souladu s pandemickým zákonem a v jeho rámci. Pandemický zákon ale neumožňuje vydání striktních opatření a omezení bez patřičného odůvodnění. Přesto však Ministerstvo zdravotnictví tato opatření vydává a jsou nedostatečně odůvodněna, ale také zároveň jsou napadána pro svou iracionalitu, disproporci a diskriminační povahu. Příkladem je plošné omezení v podobě zákazu přítomnosti veřejnosti v uzavřených sportovištích, posilovnách, saunách a podobně.

Některým provozům udělilo Ministerstvo zdravotnictví výjimku, avšak už neodůvodnilo proč. Přitom soudy včetně Ústavního již několikrát řekly, že žádným právním předpisem nelze obecně zakázat vše a formou výjimky pak určité oblasti zvýhodňovat bez odůvodnění a toto odůvodnění musí obstát v testu proporcionality. Nesmí se tedy jednat jen o myšlenky, názory, pocity či domněnky vlády. Zdá se ale, že vláda opět přistoupila k zákazům bez toho, aniž by jejich smysl a důležitost vysvětlila, a tak na ni už zase míří žaloby od těch, koho se opatření dotkla.

Proto se vás ptám jako premiéra, jako předsedy této vlády, která je za vydávání opatření zodpovědná: Přijde vám logické a správné, že vláda významným způsobem omezuje životy občanů České republiky a nenamáhá se ani s tím, jim tato omezení vysvětlit a odůvodnit, a to přesto, že na tento zcela zásadní nedostatek upozorňujeme my jako opozice, média, ale i běžný občané už rok? Znamená to, že vláda už rezignovala na vládu práva a rozhodla se, že její nařízení stojí nad zákonem? Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů.

V tuto chvíli jsme vyčerpali všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Máme 14.58, pan ministr Arenberger je omluven do 15.00, tak se snad objeví, nicméně já vyzývám paní poslankyni Terezu Hyťhovou, aby přednesla interpelaci na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře zdravotnictví, předpokládala jsem, že zde budete, jelikož jsou to vaše první interpelace. Bohužel.

Moje interpelace se týká testování ve školách. Podle mě a podle mnohých lidí, rodičů nemá toto testování smysl, zatěžuje a rozděluje společnost. Podporuji také petici, která má přes 13 000 podpisů, od iniciativy Vraťme děti do školy. Antigenní testy nejsou vhodné pro plošné testování bezpříznakových jedinců, a tedy bezpříznakových dětí. Dětem to navíc způsobuje trauma, strach z toho, že budou pozitivní. Na internetu jsem například četla o dítěti, které bylo v mateřské škole testováno vaším antigenním testem a prokázalo se jako pozitivní. Dítě plakalo a mělo z toho naprosté trauma. O několik hodin později byl tomuto dítěti udělán PCR test, který byl negativní. Do školky se tedy vrátilo, ale toto trauma již bude mít nadále. Vaše testy jsou tedy velice nespolehlivé. Jsou to nejhorší antigenní testy na trhu a spousta rodičů navíc ani svoje děti do škol neposlalo a ani nepošle. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP