(12.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Obsahem případné úpravy maturity z mého pohledu by v tuto chvíli mělo být zejména vypořádání se s tím - a vůbec neříkám úřední, protože si myslím, že toto téma se zpolitizovalo, a bylo by dobré, abychom vůbec tento pojem opustili - ale řekněme, pokud objektivně vyhodnotíme dopady do odborného školství, a zejména technických a technologických oborů tak, že k dopadu došlo, měli bychom se seriózně bavit o možnosti nahrazení volbou nějakého ukončení středoškolského vzdělávání a bavit se o nějaké alternativní volitelné formě maturity tak, abychom například zprůměrovali známky, ovšem za dosažení toho, že dovednosti, kompetence a tak dále budou doplněny, narovnány a že k tomu stoprocentně dojde. Podotýkám, že alternativní volitelnou maturitu podle příkladů v jiných státech Evropy lze postavit, jak už jsem zmínila, na zprůměrování známek, ale lze také volit alternativy jiné. Takový volitelný způsob uspokojivě vyrovná odlišnosti dopadu COVID-19 na vzdělávání v gymnaziální větvi středoškolského vzdělávání.

Jak říkám, data v tomto případě se netýkají gymnázií, o kterých celý týden mluvím, a je to z jednoduchého důvodu, že je jasné, že roční výpadek prezenční výuky má jiný dopad na vzdělávání v teoretických předmětech a jiný dopad na vzdělání v praktických předmětech. Rozhodně znovu zdůrazňuji, že pokud by k něčemu takovému došlo, musí být u možné volitelné maturity toto doplněno jasným zákonným požadavkem s možností složit standardní maturitu v období tří let. Podobnou úpravu jsme již v minulosti měli, nikoliv samozřejmě z hlediska nějaké administrativní úpravy, ale vůbec možnosti doplňovat maturitní zkoušku. Tato mimořádná legislativní opatření, jak už jsem zmínila, musí doprovázet systém Národního plánu - narovnání dopadů vzdělávání, a ta by se měla zejména soustředit na rovnost šancí studentů doplnit tyto dovednosti a kompetence, které z objektivních důvodů distanční výuka neumožnila získat, ať úsilí našich učitelů, mistrů a ředitelů bylo mimořádné a ať už je forma ukončení středoškolského vzdělávání jakákoli.

Vážené kolegyně a kolegové, víte, že v uvozovkách v dobách míru, tedy bez pandemie a COVID-19, jsem zastáncem naopak zvyšování úrovně uzavírání středoškolského vzdělávání, rozšiřování dovedností, kompetencí a vědomostí, které jsou v případě žáků ověřovány. Domnívám se ovšem, že poslední rok pandemie a výpadek praxe a její neobnovení do startu praktických částí maturit opravdu ospravedlňuje ať buď mimořádné opatření exekutivního charakteru, nebo legislativního charakteru povahy zákona tak, abychom zajistili férové podmínky pro skládání maturitních zkoušek 2021. Věřím, že společně s vámi najdeme řešení a shodu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik poslanců. Nicméně, pane poslanče Raisi, budete muset počkat, protože s přednostním právem tady mám z pověření klubu Pirátů pana poslance Lukáše Bartoně, který s přednostním právem má právo sdělit stanovisko klubu Pirátské strany. A potom se následně... Mám tady faktickou poznámku Patrika Nachera. (Odpověď mimo mikrofon.) Aha, tak tady funguje špatně systém, protože i pan poslanec Dolínek tady má faktickou poznámku. Takže to je obojí dvojí k tomu předešlému bodu. No tak vidíte, já to mám u tohohle bodu, tak tam došlo k nějaké chybě. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Za Piráty musím říci, že u maturit tento rok je pro nás zásadní, aby studenti nedoplatili na vládní opatření, díky nimž se do středních škol de facto po celý rok nedostali, včetně půl roku předtím, téměř tedy 1,5 roku. Jednoznačně vítáme prosazené úlevy, které se podařily v oblasti společné části maturit. Stejně tak vítáme, že v profilové části maturit, tedy v té části, kterou má na starosti škola a v gesci škola, měli ředitelé volnost, měli pravomoce tuto část upravit a přizpůsobit současné situaci.

Zároveň považujeme za neakceptovatelné, aby se u maturit zkoušelo učivo, které se díky covidovým opatřením skutečně neprobralo nebo plnohodnotně neodučilo. Velká debata je tady zejména u praktické zkoušky. Já jsem se tedy, abych si ověřil data, která kolují internetem, ptal učitelů, kteří toto reflektovali, a těch, co jsem se ptal, tak do jednoho mi potvrdili, že samozřejmě není v jejich zájmu, aby vyhazovali studenty na něčem, co opravdu neodučili, a připravili pro ně maturitní zkoušky tak, aby je zvládli, aby to, že byli na distanční výuce, nemělo na ně žádný vliv. Stejně tak jsem si zjistil, že i ministr školství k tomuto ředitele vyzval, a pravděpodobně možná ještě vyzve. Zavolal jsem si třeba i asociaci CZESHA, která sdružuje střední odborné školy, a ptal jsem se, jestli oni jsou připraveni na to, že půjdou maturanti, kteří byli na distanční výuce. Pan ředitel Zajíček, předseda CZESHA, mi potvrdil, že samozřejmě i oni vyzývali všechny ředitele, aby upravili profilovou část, aby studenti nijak nebyli biti na tom, že jsou na distanční výuce. Nicméně samozřejmě připustil, že se může stát, že některý ředitel to nevyslyší - on o žádném tedy neví, ale stát se to může.

Zavolal jsem tedy i paní doktorce Schejbalové z Asociace ředitelů gymnázií a zeptal jsem se, jak jsou na tom gymnázia, jestli opravdu upravila obsah profilové části maturity, aby studenti nebyli biti na tom, že měli distanční výuku. Paní ředitelka mi potvrdila, že všechna gymnázia, se kterými je ve styku, k tomu přistoupila. U gymnázií není problém s praktickou zkouškou, protože tam není, ale samozřejmě také nemůže potvrdit, že nějaký ředitel gymnázia by toto neudělal - stát se to může, ona o žádném neví. Volal jsem si s řediteli, jak upravili profilovou část maturity. Volili mnoho způsobů. Když zmíním třeba jenom ředitele Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické z Českých Budějovic, ten využil třeba ono opatření a pořádá studijní skupiny pro praktickou výuku, aby co nejvíc pomohl žákům, aby prošli profilovou částí maturity, a samozřejmě i otázky upravil a garantuje, že škola plnohodnotně připravila studenty na to, aby prošli maturitou.

Trošku jsem se snažil najít právě tu školu, která by nepřipravila studenty nebo nechtěla udělat opatření taková, že budou znevýhodňovat studenty díky distančnímu vzdělání. Podíval jsem se dokonce do mailů. Paní kolegyně Valachová na sociálních sítích rozpoutala takovou agendu a vyzvala studenty, aby nám poslancům posílali e-maily o tom, jak probíhají praktické zkoušky na jejich školách, protože ty už začaly probíhat. Já jsem taky jeden e-mail dostal a ten mě docela dost znepokojil. Jestli mohu citovat kousek, je to e-mail z úterý, v půl jedenácté nám přišel, tady vidím Baxa, Okamura, Fiala... Je tady plno poslanců, kteří ho dostali: "Dobrý den. Vzhledem k dnešnímu jednání Sněmovny o maturitách bych vám ráda napsala svůj příběh coby letošní maturantky." Něco, něco... "Jsem na odborné škole a praktickou zkoušku jsem měla včera. Mým úkolem bylo dělat chemický roztok a následně ho analyzovat, rozebrat, sjednotit s jinými roztoky. Jednalo se ale o lehce výbušnější reakce, které jsme měli umět zkrotit. Ale doma jsme vážně neměli nějaké roztoky, a tak jsme všichni, 28 maturantů z naší třídy, toto dělali poprvé. Asi víte, jak to dopadlo. Neprošlo 24 studentů." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP