(10.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Mohl bych dlouze mluvit o dalších pozměňovacích návrzích, kde říkáme, že třeba dotčené orgány musí dopředu upozornit, pokud budou mít nesouhlasné stanovisko. Zase je to nějaká služba pro toho žadatele, a tak dále a tak dále. Ale tím nebudu zdržovat. Zkrátka, takový ten hlavní claim, ten slogan 1 - 1 - 1, jedna žádost, jedno povolení, jedno razítko, bude dodržen právě tímto, takže tady jsme s Ivanem Bartošem ve shodě.

To byla reakce na kolegy. Druhá část vystoupení - chci se tady krátce v rozpravě zmínit o svých dvou pozměňovacích návrzích, které považuji za velmi zásadní a už dneska také byly diskutovány. První je územní plánování v samostatné působnosti. Je to dokument 8008, v proceduře to bude označeno O7 až O34. Já jsem tohle podal, protože jsem zastupitelem jak krajského města, řadovým zastupitelem, tak Pardubického kraje, a dává mi to smysl. Od začátku projednávání zákona říkáme - pokud budeme institucionalizovat a slučovat vydání stavebního povolení, tak to vnímáme jako proces technicistní, technický, ale zato dejme obcím, posilme jejich pravomoc, v územním plánování si sama zastupitelstva rozhodnou a řeknou, co chtějí, kdy to chtějí, ať to můžou rychle změnit. Proto jsem podal tenhle pozměňovací návrh a vím, že to není jednoznačné, že jsou z něj občas - možná někdo řekne často - do určité míry obavy. To přesně ukazuje celou tu normu. Zkrátka nikde nenajdete shodu všech nebo odpor všech. Vždycky je to vícebarevné. I u tohoto návrhu velká města, velké obce jsou pro, naopak je třeba obava u těch malých, že na to nebudou mít peníze a finance. Rozumím tomu, ale tady - pokud ještě nejste rozhodnuti - prosím o podporu tohoto návrhu, protože on opravdu dává do rukou do samostatné působnosti zastupitelstev to, aby si rozhodovala o svých územních plánech. A to si myslím, že je právě krok pro samosprávy, který jim vracíme.

A ještě druhý, pro mě také zásadní, pozměňovací návrh 7968 pod písmeny O1 až O, transparentnost. Ten jsem připravil společně s kolegy z Rekonstrukce státu. Tady navrhujeme dvě věci. Za prvé, pokud ta složka nebo kauza, ta jedna akce, žádost, bude někam přesouvána k jinému úředníkovi, tak aby to bylo vidět veřejně, aby to bylo elektronicky kontrolovatelné. Ve druhém kroku cílíme na to, aby pracovníci celé té stavební správy, té instituce, měli svoji odbornost přesně dedikovanou tomu, o jaké věci rozhodují.

Na to navazuji návrhem na drobnou legislativně technickou úpravu - paní kolegyni, pracovnici legislativy, už jsem na ni upozorňoval - takže poprosím, pokud s tím Sněmovna bude souhlasit, aby toto bylo zařazeno. Je to u tisku 1008, legislativně technická, právě v tomto pozměňovacím návrhu, kde já měl chybu a pro stenozáznam to teď přečtu přesně. Ve druhé části mého pozměňovacího návrhu upravuji § 31 odst. 2, kde říkám, že NSÚ, Nejvyšší stavební úřad a specializovaný, se vnitřně člení do oddělení. Tady jsem měl textovou chybu, respektive výpadek textu. Správné znění této úpravy - nijak zásadně to nemění obsah nebo smysl celého návrhu - má být, že se člení vnitřně do sekcí, odborů a oddělení. Je to takové textové zpřesnění. Takže to bude jeden můj leg-tech do 1008.

Potom do tisku 1009 avizuji legislativně technickou úpravu, která je na žádost Ministerstva zemědělství a řeší problematiku vodoprávních úřadů. My jsme na hospodářském výboru jedním hlasováním odsouhlasili výborový pozměňovací návrh v bodech A1 až A39, ale Ministerstvo zemědělství prosí tady tu skupinu, ten hlasovací krok, rozdělit na dvě části, a to hlasovat samostatně takto: nejdříve jedním hlasováním A23, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 37 a 38, a potom druhým hlasováním zbytek z toho bloku, tedy A1 až 22 a potom body A25, 26, 29, 30, 33, 35 a 36. Takže to bude taková změna procedury. Omlouvám se, já jsem to vlastně řekl špatně, nebude to legislativně technická úprava, ale bude to změna procedury u tisku 1009. To samozřejmě přečtu a vysvětlím, až vás jako zpravodaj budu provázet tím krokem 1009.

A ještě poslední věc. Musím to říct, také na pana kolegu Čižinského, proč jsem se do toho pustil, když mě paní ministryně požádala o pomoc se zpravodajováním. Byla to moje osobní zkušenost. Já jsem na svém rekreačním objektu, na chatě v Hradci Králové, se rozhodl vybudovat žumpu. Je to uzavřená plastová nádrž, jímka, nějaké 4 metry krychlové. Podal jsem žádost o územní rozhodnutí, jednoduchou žádost jsem podal loni v zimě, někdy na začátku roku 2020. Letos v zimě jsem po roce to jednoduché povolení získal. Shodou okolností stavba té žumpy začala včera. To je moje osobní zkušenost, pane kolego. Takhle jednoduchá věc mi trvala více než rok. Myslím si, že i to je důvod pro to, pustit se do této velké změny, kde já jako malý stavebník budu vědět, že tohle jsme schopni vyřídit nejpozději do jednoho měsíce. Děkuji za pozornost a těším se na Martina Kupku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Kupkovi, tak nejdříve připomenu, že je třeba se obracet na kolegy poslance mým prostřednictvím. Nechtěl jsem pana poslance Kolovratníka přerušovat. Nyní se k faktické poznámce hlásí pan poslanec Čižinský. Změny procedury potom probereme v té proceduře. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych tady rád zareagoval na pana kolegu Kolovratníka, samozřejmě prostřednictvím předsedajícího. Pane kolego, neberte to nějak úkorně, ale nijak nezpochybňuji jména, která tady zazněla, ale přesto si dovolím posoudit vaše vystoupení. Vy jste řekl zvučná jména a pak jste tady vlastně opravoval chyby. Tamhle vám vypadla dvě slova, tamhle Ministerstvo zemědělství to chce jinak. Kdyby to bylo všechno perfektně precizně připravené, tak by vaše vystoupení muselo vypadat prostě jinak, protože pokud by se - neberte to ve špatném - prostě pokud by se ta zvučná jména podílela také mimo jiné na vašich pozměňovacích návrzích, pokud by to ti lidé viděli, tak by určitě k té drobné chybě, ale že vypadnou dvě důležitá slova, tak by k tomu nedošlo.

Mimochodem, mě by skutečně zajímalo, proč to v případě té žumpy trvalo rok, a pokud to netušíte, no tak ta změna by byla v tom, že by člověk, který to má na vyřízení, že by, když tu lhůtu nestihne, tak že by dostal nějakou penalizaci v tom úřadě. Ale není to důvod k tomu, aby se tady dělal centrální moloch, a navíc je potřeba říci, a v tom právě tkví to obří nebezpečí, že ten výklad nakonec budou dělat soudy, a lidé, kteří budou chtít něčemu bránit, tak teď po přijetí toho návrhu půjdou k soudům určitě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Kupka, který je jako další přihlášen do sloučené všeobecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si před vás předstoupit s celou řadou argumentů a s vystoupením, jehož cílem je zabránit vážným problémům, kterým Česká republika bude čelit, pokud by došlo ke konečnému schválení verze stavebního zákona s pozměňovacím návrhem pana kolegy Kolovratníka. Předložím celou řadu zásadních argumentů a vyjádření těch, kteří v tuto chvíli většinově právě stavební řízení zaštiťují. Zároveň, protože je to materie složitá, si dovolím - abyste se i v tom vystoupení snadněji orientovali - předeslat, že bude mít celkem šest obsáhlých částí. V první části bych rád upozornil na klíčový základní prvek, to je, kdo vlastně v tuto chvíli oponuje té podobě stavebního zákona a jaký je jeho význam z hlediska úspěšnosti stavebních řízení a celého procesu nejenom teď, ale i v dalších letech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP