(10.00 hodin)
(pokračuje Michálek)

Chci říct, že návrh na klouzavý mandát vychází i z naší návštěvy v rámci mandátového a imunitního výboru, který podnikl pracovní cestu do rakouského parlamentu, a tam nám kolegové ukázali, jakým způsobem to funguje, vysvětlili podrobnosti a uvádějí, že jsou s tím velmi spokojeni, s fungováním toho institutu v praxi. Takže i to je jedna z věcí, která nás vede k tomu, že by to mohlo fungovat i v relativně blízké české právní tradici, která jak víme, má velmi blízko k rakouskému modelu, když se podíváme na obecný zákoník občanský, který tady platil velmi podobně, i některé procesní předpisy, které jsme společně sdíleli.

Myslím si, že klíčovým přínosem klouzavého mandátu dobrovolného typu je, že ministrovi, který chce vykonávat svoji práci dobře, nebudeme házet klacky pod nohy tak, aby měl další a další povinnosti. Všichni si uvědomujeme, že to je velmi vyčerpávající, náročná funkce, že to je jeden z klíčových lidí, kteří se podílejí na řízení státu, a opravdu pokud chceme, aby ten stát dobře fungoval, tak tito lidé by měli mít velmi dobré podmínky pro výkon svojí práce. A přece jenom, když se podíváme na politickou realitu, že práce ministra obnáší, pokud má současně mandát poslance, že se musí účastnit hlasování a v uvozovkách vykrývat vládní koaliční většinu, tak potom to může být dost vyčerpávající a samozřejmě nechceme, aby se to promítalo do výkonu té funkce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi, a protože jsme v otevřené rozpravě, tak žádám o slovo pana poslance Marka Bendu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem k tomuto návrhu také lehce skeptický, ale vím, že ho vždycky výrazně chtějí vládní strany. Také jsem byl ve vládách, které po mně chtěly, abychom zavedli klouzavý mandát, respektive poslancem, kde po mně ministerský předseda chtěl, abychom zavedli klouzavý mandát.

Naopak jsem občas v opozici - dokonce častěji ve svém životě - a ten klouzavý mandát nepokládám v tu chvíli za úplně nejlepší nápad. Skutečně to pak vede k tomu, už dneska jsme v situaci - a vím, že tato vláda už nemá víceméně asi důvěru této Sněmovny a už tak jako končí - ale jsme v situaci, kdy dotlačit sem alespoň jednoho ministra, abychom vůbec mohli jednat, se stává čím dál tím obtížnější a problematičtější.

Myslím, že bychom si také měli rozmyslet, zda je nezbytně nutné, aby Sněmovna zasedala téměř permanentně, což také věřím, že v nějakých dalších volebních obdobích nebude možná tak nezbytně nutné, abychom museli zasedat deset týdnů z jedenácti a v tom zbývajícím ještě alespoň jeden den. Takže nejsem žádným zvláštním příznivcem tohoto klouzavého mandátu, nebudu ho takhle před koncem volebního období podporovat. A jenom to jsem chtěl říct: Naprosto chápu, že máme projednáno, prochází Sněmovnou, ale mám velké pochybnosti o tom, jestli se tady na závěr získá těch 120 hlasů, které ve Sněmovně jsou zapotřebí. Možná se o tom budeme bavit v příštím volebním období, jestli jeho podporovatelé, zejména kolegové od Pirátů, budou ve vládě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. S přednostním právem se přihlásil ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem vystupovat nechtěl, ale nemohl jsem se udržet, protože když už do nás tak střílíte - Marek Benda, a děkuji, že ještě neodešel - prostřednictvím pana předsedajícího: Pane kolego, vy jste tu asi z nás nejdéle a dobře víte, že ani v minulých vládách, a myslím, že i když vládla ODS, tak třeba účast na písemných interpelacích, to nebyli zrovna atleti, kteří by se tam scházeli v desítkách kusů ti ministři, a byla tam celá vláda. To prostě nikdy takhle nebylo. Takže pojďme si taky trochu sáhnout do vlastního svědomí a do historie a myslím, že se shodneme na tom, že byl vždycky problém dostat členy vlády především na interpelace z jednoduchého důvodu, že opravdu je to kombinace práce a myslím, že to tady pan předseda Michálek řekl zcela správně, že to opravdu není jednoduché zkombinovat.

My jsme někdy i pod tlakem některých médií a já tomu rozumím, je to atraktivní téma. Nám píšou lidi: Choďte do práce! Ale my chodíme do práce i na to ministerstvo! Já jsem poslanec a zároveň ministr a myslím, že věc klouzavého mandátu je velmi dobrý nápad. Já to velmi vítám. Po mnoha, mnoha letech diskuzí o ničem věřím, že to nakonec může vyjít, a jsem strašně rád, že jsme tady a jednáme o tomto návrhu, který vypadá, že by mohl podporu dostat, protože já se domnívám, že to je velmi důležité, aby ta možnost, když se poslanec stane členem vlády, tak aby měl možnost si v tomto případě vybrat, a samozřejmě pak měl tu možnost, že pokud se vrátí do Sněmovny, protože přirozeně práce ministryně nebo ministra je jízda na tygru, jak všichni víme, tak aby měl nějakou možnost se do Sněmovny vrátit. To je strašně důležité a já vám můžu říct, že myslím, že patřím mezi ministry, kteří tady sedí docela často v té Sněmovně, relativně za to období. Myslím, že kdybychom šli do statistik, tak patřím skutečně mezi časté návštěvníky Sněmovny. Považuji to za velmi důležité, protože jinak člověk opravdu ztrácí kontakt se Sněmovnou, ale zdaleka ne vždycky je to prostě možné. Té práce je opravdu dost, teď třeba nejsou výjezdy z důvodu pandemické situace, ale práce ministra je samozřejmě i v terénu, jezdí po celé republice. Takže já to velmi vítám, že jsme se dostali aspoň do této fáze debaty, že jsme se takhle posunuli. Ale prosím, když už na nás takhle útočíte, tak se taky trochu vraťme do historie. Já myslím, že ty statistiky by byly zajímavé, jak předchozí vlády chodily na písemné interpelace nebo na ústní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Brabcovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková (vysloveno nezřetelně), kolega Valenta a řádně přihlášený je pan kolega Benda.

 

Poslankyně Helena Válková: Válková (s úsměvem). Tak pane místopředsedo, děkuji. Jenom faktickou poznámku, vzpomínám si trošku do té historie, když jsem byla ministryní spravedlnosti 13 měsíců, jak jsem měla velikánský problém, když jsem přišla sem do Sněmovny a měla jsem haldu věcí. Aktů tedy, ne věcí. A všimněte, si, ostatní ministři to občas mají také. (Pohled ke stolu ministra Brabce.) Nechtěla jsem se obracet, ale tady je doklad. A teď musíte sledovat ten pořad, máte svoje body, zastupujete tady ostatní ministry, to se často také stávalo, a do toho vám tiká čas na exekutivní rozhodnutí, kde na váš podpis čekají úředníci, stěžovatelé, účastníci řízení. Takže si myslím, že spíš bude zajímavé sledovat v příštím volebním období, kdo se vzdá možnosti ovlivňovat jako poslanec - a to víme, že jde, obzvlášť když je aktivní, dění Sněmovny, pořad schůzí, upřednostňování a upozaďování některých bodů, a kdo to vezme vážně a řekne: Ne, já jsem zejména ministr. To bude velmi zajímavé. Já sama, kdybych byla ministryní, což mně naštěstí už nehrozí, tak si myslím, že bych měla velký problém. Vůbec nejsem schopna říct, jak bych se rozhodla, protože mít poslanecký mandát je to největší a nejlepší a nej nej, co se nám mohlo stát - reprezentovat zájmy těch, kteří nás volili, na straně jedné. Na straně druhé ta moc, kterou dává řídící funkce ministra, je velmi významná a měla by se dělat na sto procent. Takže se mně moc líbí, čímž končím, že je tady ta dobrovolná volba, čemu dám přednost, v tom navrhovaném znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Válkové. Nyní s faktickou poznámkou Jiří Valenta.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si jenom v krátkosti dovolil doplnit předřečnici, paní profesorku Válkovou, i pana ministra Brabce s tím, jak jejich premiér Andrej Babiš neustále a dlouhodobě prosazuje zakotvení klouzavého mandátu do naší Ústavy.

V roce 2013 pan Andrej Babiš, předseda vlády, veřejně sliboval, že pokud bude poslancem, bude do Sněmovny chodit, a ne jako ti ostatní poslanci, co mají ve Sněmovně účast 40 %, vysedávají si v bufetech a pijou kávu. O šest let později, koncem roku 2019, byla však jeho samotná sněmovní účast ve Sněmovně pouhých 34 % a na poslaneckých interpelacích jsme ho nevídali v té době i několik měsíců v kuse. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP