(15.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

A my samozřejmě na ten definitivní pandemický plán, který zohlední v podstatě, koho budeme perspektivně očkovat, jaké vakcíny a tak dále, takže to neznamená, že pokud jsme ho neaktualizovali teď, protože čekáme na nějaké poslední informace z hlediska vědeckých kapacit a z hlediska expertní komise na úrovni Evropské unie, tak že se nepřipravujeme na další očkování, pravděpodobně od října. Takže samozřejmě na tom se pracuje a určitě budeme lépe připraveni, než tomu bylo doposud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, posuneme se tedy dál. Nyní pan poslanec Holík bude interpelovat pana premiéra ve věci Vrbětice, mezinárodní zatykač. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane premiére, jenom pro dokreslení, jsem z východní Moravy, do Vrbětic to mám asi 20 kilometrů vzdušnou čarou a tím neštěstím v roce 2014 jsem se poměrně podrobně zabýval. V současné době Českou republikou asi měsíc otřásají nové zprávy, nové zprávy v kauze o výbuchu tohoto muničního skladu. Nechci se klonit ani na stranu nového vyšetřování, které inicioval nejmenovaný novinář, ale nechci to ani zpochybňovat. K tomu nemám oprávnění.

Moje otázka zní: Pokud máme natolik průkazné důkazy o vině GRU, tak proč není na agenty Miškina a Čepigu vydán mezinárodní zatykač? A abych tuto interpelaci urychlil, zadám i doplňkovou otázku. Jsou indicie, které mají naši vyšetřovatelé, natolik prokazatelné, anebo patří do kategorie science fiction?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pan premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Myslím, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny toto dlouze diskutovali, že jsme odpovídali na ty dotazy. Ano, já jsem dokonce ještě jako ministr financí o tom mluvil v České televizi v prosinci 2014. Nikdy jsem nepochopil, proč naši předchůdci vůbec pronajali ty soukromé sklady podivné firmě, která mě po mých výrocích v prosinci 2014 zažalovala - i stát - a ten soud ještě stále probíhá.

Takže já už nemám k tomu co říct. Je jedna věc, která se vyšetřuje. My jsme se k tomu už vyjadřovali i s vicepremiérem Hamáčkem. Samozřejmě se to v čase nějak změnilo na základě nějakých nových okolností, je to živý trestní spis, takže nevím, co bych k tomu měl ještě říct. Je potřeba, aby zkrátka - i jsem to inicioval a žádal kolegy - aby stát vůbec lépe kontroloval, jaký vojenský materiál se skladuje na našem území, aby to samozřejmě lépe ochránil.

Ale ten případ je úplně jasný a my jsme reagovali, jak jsme reagovali. Myslím si, že jsme reagovali dobře. A znovu můžu jenom vyjádřit poděkování všem orgánům činným v trestním řízení, které se na tom podílely, i našim bezpečnostním složkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vidím, že pan poslanec přece jenom bude mít zájem o doplňující dotaz. Já to zcela chápu. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den ještě jednou. Pane premiére, vaše odpověď mě neuspokojila. My jsme tady dva dny seděli a dva dny poslouchali nic. Můj dotaz byl jeden. Přišlo nějaké vyšetřování a my jsme během jednoho dne odsud vyhostili 18 diplomatů. Ale viníci, nebo potenciální viníci, tam je klid. Žádný mezinárodní zatykač, který by si zasloužili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Premiér bude odpovídat na doplňující otázku. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já nejsem schopen odpovědět na ten dotaz. Pokud byl nebo bude nebo je vydán mezinárodní zatykač, tak samozřejmě já to nemůžu vědět, protože to je živá kauza a to ví samozřejmě státní zástupce a policie, která to vyšetřuje. Takže se omlouvám, ale nemohu sloužit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude pan poslanec Lipavský interpelovat pana premiéra ve věci vztahu s Ruskou federací. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane premiére, jsou to necelé tři týdny od doby, co jste s panem vicepremiérem Hamáčkem oznámil vrbětickou kauzu, v sobotu večer. Dnes víme, že se Jan Hamáček čím dál tím více zaplétá do svých lží. Je to poměrně zajímavé pozorovat. Já bych rád řekl, že se staly kroky, které jsme jako opozice pochválili a vyjádřili vám podporu, to znamená, především ty kroky ohledně diplomatů a celkově i mezinárodního snažení o to, aby Ruská federace byla vedena k tomu, že nemá páchat akty teroru na našem území a na území našich spojenců.

Já bych se ale chtěl zeptat, co dále může udělat český stát ve vztahu k Ruské federaci? Bude přehodnocena smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, na základě které se pan zmocněnec Jindrák snaží něco vyjednávat? Vystoupíme z Mezinárodní investiční banky, která si přesouvá sídlo do Maďarska? Vyřešíte otázku diplomatického pasu pana Nejedlého, který se pase na Hradě? Budete řešit do určité míry stále nejasný postoj vicepremiéra Havlíčka k Dukovanům?

Celkově mě zajímá, proč si vlastně držíte ve svém okolí a ve vládě lidi, kteří nemají pevný postoj vůči Ruské federaci, a když se naskytne nějaká záminka, tak jim vlastně rádi vyjdou vstříc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Bylo několik otázek a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já jsem nerozuměl, jaké lidi držím kolem sebe. Nechápu fakt váš dotaz. Co se týče Dukovan, tak myslím, že vláda jasně řekla, že Rosatom nebude pozván. Co se týče pasu pana Nejedlého, ani nevím, že má nějaký diplomatický pas, takže nemohu sloužit. Nevím, co byste si představoval dál. Naše diplomatické vztahy s Ruskem jsou v krizi, ta nebyla vyvolána námi. My jsme reagovali na závažné porušení suverenity naší země ze strany rozvědné služby cizího státu a odpověděli jsme jim zodpovědným způsobem. Potom byla reakce Ruska, která eskalovala ten problém, a my jsme se potom rozhodli postupovat podle článku 11 vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a stanovit dlouhodobě maximální počet pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze. Takže jsme zrealizovali to, co opozice, tradiční opozice nebo tradiční demokratické strany, o čem mluvily a nikdy neudělaly. My jsme to zrealizovali a myslím si, že jsme se zachovali jako svrchovaný suverénní stát. Takže nevím, co bych měl ještě k tomu dodat. My jsme dostali solidaritu od spojenců. Já sám jsem mluvil s vícero státníky jiných našich spojenců.

Co se týče té banky, tak to je potřeba se ptát paní Schillerové, ale já si myslím, že potřebujeme zklidnit tu vypjatou, emocemi naplněnou atmosféru. Byli jsme zařazeni Ruskou federací mezi tři nejvíc nepřátelské země, takže nevím, jestli to je pro vás málo, a vůbec nerozumím tomu dotazu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Lipavský má zájem o doplňující dotaz, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP