(15.40 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minulý týden byl vládní výbor na dostavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech a já bych se vás chtěla zeptat na několik věcí.

Proč a jak vznikl vůbec bezpečnostní dotazník, který v předchozích dokumentech a na předchozích zasedáních vládního výboru nikdy nebyl prezentován jako jeden z kroků?

Proč byly cenzurovány výstupy pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra právě k tomuto bezpečnostnímu dotazníku? Na Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřišlo celé stanovisko této pracovní bezpečnostní skupiny.

Proč dodnes tak, jak už opakovaně žádám, nebyly do zadávací dokumentace prokazatelně promítnuty všechny bezpečnostní zájmy státu schválené v usneseních vaší vlády a doposud toto nebylo právě prověřeno tou bezpečnostní pracovní skupinou?

Proč se uvažuje o tom, že by doba pro zpracování projektové dokumentace byla kratší než 12 měsíců, přestože toto bylo přislíbeno na setkání mezi vámi a předsedy politických stran? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já jsem na tom výboru nebyl. Já jsem si myslel, že to pro vás už vyřazením Rosatomu skončilo, ale vidím, že ne. (S úsměvem.)

My bychom hlavně potřebovali, abyste neblokovali třetí čtení návrhu zákona o opatřeních přechodu České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. To je podmínkou při řešení tržních selhání, a tudíž realizaci toho projektu. Já jsem byl informován, že na dubnovém stálém výboru byly dohodnuté podmínky pro úspěšné projednávání tohoto zákona ve Sněmovně a chtěl bych samozřejmě všem stranám poděkovat za konstruktivní přístup. Ale my jsme připravili ten projekt pro naše občany velice výhodně, aby cena energie byla levná, je tam stoprocentní financování. Chceme se vyhnout zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele, ale samozřejmě ten finální model bude až v návaznosti na výsledek jednání s Evropskou komisí, jelikož se jedná o veřejnou podporu. Takže by bylo dobré, kdybychom už ty Dukovany nepolitizovali, abychom postupovali v konsenzu, protože pokud se to bude zase jenom politizovat, tak to zase jenom v EU škodí Dukovanům a celému sektoru jaderné energetiky.

Na předcházející dotazy nejsem schopen odpovědět, protože to jsou dotazy, které musíte směřovat na pana ministra Havlíčka, já jsem u toho nebyl. Bylo by dobré, abychom to už konečně posunuli. A je úplně jasné, že vítěze na dostavbu Dukovan bude vybírat nová vláda, to bylo opakováno několikrát, takže za sebe asi tolik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám paní poslankyni slovo k doplňujícímu dotazu, musím vyzvat pana poslance Bojka, aby si v souladu s vládními opatřeními nasadil ochranu úst a nosu. Předpokládám, že tak neučiní. Nyní dám slovo paní poslankyni.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Pane premiére, vy jste mi neodpověděl na otázky. To jsou fakt zásadní věci a neodpověděl na ně ani pan ministr Havlíček na tom jednání. A já bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi na to mohl doodpovědět písemně, protože vy nesete tu hlavní zodpovědnost. Byly to důležité otázky.

Chtěla bych vás poprosit, vy jste hovořil o vyřazení Rosatomu. To si samozřejmě my všichni přejeme. Deklarovalo to tady pět předsedů politických stran. Ale vy jste doposud udělali to, a já tady to usnesení mám, že jste usnesením vlády vyřadili pouze dceřinou společnost Rosatomu, která se jmenuje Rusatom Overseas, a pouze tu jste vyřadili z toho neznámého bezpečnostního dotazníku, kde nevíme, proč vůbec je. Není důvod, proč nedodělat zadávací dokumentaci a v tuto chvíli řádně neoslovit ty tři bezpečné dodavatele a zahájit, dát jim 12 měsíců tak, aby se mohly zúčastnit v dostatečné míře i české firmy. (Předsedající: Čas, paní poslankyně.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a já tedy, protože pan poslanec Bojko neučinil nic pro to, aby dodržel vládní opatření, mu uděluji napomenutí. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám odpovím písemně, protože já zkrátka odpovědi na vaše dotazy neznám. To je skutečně záležitost pana Havlíčka. On to má v gesci, on to řeší do detailů, takže vám odpovím písemně a tím to vyřešíme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Koten bude interpelovat pana premiéra ve věci mediálního obrazu kauzy Vrbětice a účasti na interpelacích. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jak již zhruba 14 dní nebo ještě o něco déle sledujeme, tak mediální obraz kauzy Vrbětice se neustále rozšiřuje a bohužel, veškeré informace, které se ve veřejném prostoru objevují, běžným občanům to skutečně na důvěře ve vládu, popřípadě v závěry, které se objevily, mnoho nepřidá.

Já si udělám takový historický exkurz do minulých let. Byl to pád vlády Petra Nečase. Tehdy se Petr Nečas snažil nějakým způsobem, zrovna tak jako vaše vláda, o dostavbu jaderné elektrárny, tehdy to byl Temelín. V současné době, kdy se jedná tedy o vypsání tendru na dostavbu Dukovan, tak ti lidé, kteří zažili pád Nečasovy vlády jako běžní daňoví poplatníci, určitě vědí, jak skončila kauza vlády Petra Nečase a jeho asistentky Nagyové. Nedávno skončilo toto soudní řízení s tím, že se tam jednalo o nějaké kabelky. Občané tedy kladou otázku: Neopakuje se tady znovu s tendrem na dostavbu Dukovan něco podobného, aby tedy padla vláda a řešil to někdo jiný, nebo aby na tento zákon nebyl čas? Každý den se objevují nějaké nové zaručené zprávy v tisku. Jak si tedy dokážete vysvětlit takové úniky z tajných spisů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuju za dotaz. Popravdě řečeno, ta spojitost mě ještě nenapadla. Úniky do médií jsou samozřejmě velký problém. Pokud vím, tak to šetří policie, jak mě informoval pan vicepremiér Hamáček. Nevím, souvislost mezi pádem vlády pana premiéra Nečase a touto kauzou úplně nevidím. Mě hlavně mrzelo, že v té první vládě, kde jsem seděl, jsem neměl tu sílu přesvědčit kolegy na to, aby ten tendr, který byl připravován na Temelín, byl dokončen. Tehdy jsem jako ministr financí nesouhlasil s tím, aby vlastně občané zaplatili cenu energie ČEZu. ČEZ měl obrovský vliv na bývalého premiéra a ministra průmyslu. Takže to je velká škoda, že se to nedokončilo. Už jsme to mohli stavět, ale my jsme byli v menšině, takže teď tam nevidím nějakou souvislost.

Je jasné, že když to bouchlo 2014 a až teď se to řeší, tak poprvé, kdy jsme to slyšeli, jsme si kladli otázky, jak si je kladou občané. Ale já doufám, že když se to všechno vyšetří a ten případ se uzavře, tak se občané dozvědí všechny okolnosti prověřování toho de facto teroristického aktu. My jsme přesvědčeni, že jsme konali správně a nebylo možné nereagovat tím způsobem, jak jsme reagovali. Takže asi tolik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP