Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony.

Jak již bylo řečeno při projednávání návrhu zákona v prvním čtení, důvodem předložení návrhu zákona je implementace novely evropské směrnice o kapitálových požadavcích a novely nařízení o kapitálových požadavcích, jejichž cílem je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. Po věcné stránce návrh přináší změny především v oblasti dohledu na konsolidovaném základě kapitálových požadavků nebo odměňování zaměstnanců.

Dovolte mi uvést, že datum, od kterého měla být účinná národní legislativa implementující směrnice o kapitálových požadavcích a které bylo stanoveno na 29. 12. 2020, již uplynulo. Protože nám hrozí postih za neplnění povinnosti plynoucích z členství v Evropské unii, děkuji velmi za projednání tohoto zákona a posunutí v legislativním procesu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 903/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jiří Dolejš, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Jak jste slyšeli, jde především o implementační novely, a protože zaostáváme za implementační lhůtou, tak jsme při projednávání tohoto návrhu, které v prvním čtení tady bylo v lednu, tak jsme pro druhé čtení zkracovali lhůty. Lze také říci, že i když někteří tuto inspiraci evropským právem obecně označují za zbytečnou, tak si myslím, že posílení odolnosti bank vůči ekonomickým otřesům rozhodně není nic špatného.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, rozpočtový výbor projednal složitěji strukturovaný návrh, ale není to opět nic komplikovaného. Čili v únoru jsme projednali a přijali, podpořili odsouhlasení zákona s tímto pozměňovacím návrhem. Tedy především se jedná o ten fakt, že s ohledem na to, že tou povinnou osobou má být právnická osoba, tak se upravovaly některé věci, jako je výše pokuty, ochrana informací a tak dále. Vymezovaly se přesněji některé pojmy v tomto doplňku k návrhu.

Samozřejmě se upravovala i účinnost, protože původně plánovaná účinnost měla být ke konci loňského roku, což pochopitelně těžko stihneme, takže se tam navrhuje, aby byla účinnost ode dne schválení. Čímž se i přimlouvám současně za to, abychom takto skutečně učinili. Myslím si, že v řádu týdnů či měsíců nám sankce nehrozí, ale kdybychom se s tím párali déle, tak by to bylo samozřejmě komplikovanější. To je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám ovšem nikoho přihlášeného. Tak koukneme, nikdo se nehlásí. Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nikdo se nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? (Ministryně: Ne. Zpravodaj. Ne.) Není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Další bod je

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP