Středa 5. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 904/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Jak již bylo řečeno při prvním čtení návrhu, důvodem předložení návrhu je implementace novely směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků známé pod zkratkou BRRD. Cílem novely této směrnice, a tedy i předkládaných úprav zákona je dále posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům. Po věcné stránce návrh přináší změny především v oblasti požadavků na kapitál a způsobilé závazky, omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům či rozšíření pravomocí České národní banky vyhlásit moratorium na závazky již ve fázi předcházející řešení krize.

Na závěr mi dovolte uvést, že datum, od kterého měla být účinná národní legislativa implementující směrnici a které bylo stanoveno na 28. 12. 2020, již uplynulo. Děkuji za posunutí návrhu v legislativním procesu, protože v opačném případě České republice hrozí postih za nesplnění povinností plynoucích z členství v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 904/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, poslanec Jan Skopeček, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Jenom zrekapituluji, že čtení tohoto tisku proběhlo na 79. schůzi 27. 1. Materiál byl jako garančnímu výboru svěřen rozpočtovému výboru, který ho projednal nejdříve 3. února 2021, kdy přerušil projednávání, a následně projednal zákon 18. února 2021, kdy doporučil tento zákon schválit.

Po diskuzi s náměstkyní ministryně financí předkládám pozměňovací návrh, který je nicméně z dílny Ministerstva financí a který vlastně aktualizuje tu problematiku, protože mezi sepsáním návrhu a dobou, než ho projednáváme, nastaly nějaké další skutečnosti, které ministerstvo potřebovalo promítnout do této legislativy, takže v tomto případě jsem opravdu jenom takový pošťák, který tady tento pozměňovací návrh za Ministerstvo financí podává.

Jinak co se týče samotného obsahu návrhu, jak bylo řečeno, jedná se o implementaci evropské směrnice. Je to poměrně složitá implementační novela, kde dochází ke sjednocení požadavku na kapitál, k omezení prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, stanovuje se nová pravomoc České národní banky vyhlásit dočasné moratorium při řešení krize a tak dále a tak dále. Myslím si, že tak to na úvod stačí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Je zájem, pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Do obecné rozpravy?

 

Poslanec Jan Skopeček: Já se k tomu chci ještě formálně přihlásit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do obecné rozpravy? Aha, tak to jsem to vzal rychleji, protože jsem nevěděl, že se hlásíte. Takže nechám obecnou rozpravu otevřenou, a vy tedy ještě v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já se chci tedy přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému nahrán pod číslem 7610, a je to právě ten pozměňovací návrh z pera Ministerstva financí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to bych vás poprosil se přihlásit v podrobné rozpravě, takže končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova nemá pan zpravodaj a paní ministryně zájem. Teď zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pan poslanec Jan Skopeček se přihlásí ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Jan Skopeček: Tak ještě jednou, hlásím se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7610 a který je z pera Ministerstva financí. Týká se celé řady věcí - mění se požadavek na podřízenost, je tam nahrazení vnitřního minimálního požadavku v záruce, prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, stanovení pořadí pohledávek z kapitálových nástrojů v insolvenční hierarchii, aspoň to nejdůležitější, co mám pocit, že ten pozměňovací návrh Ministerstva financí obsahuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Není. Pan zpravodaj už také nemá zájem o závěrečné slovo, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu této schůze. Jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP