Středa 26. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

325.
Vládní návrh stavebního zákona
/sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

Pan zpravodaj mě bude sledovat, protože předtím než se budeme zabývat pozměňovacími návrhy se musíme nejdříve vypořádat s návrhy, které se hlasují před zahájením projednávání pozměňovacích návrhů, a to je návrh, abychom opakovali druhé čtení, který padl 13. dubna, a potom je tady návrh na zamítnutí.

Já doufám, že jednotlivé poslanecké kluby už zajistily účast, vzhledem k tomu, že zasedaly výbory, a můžeme tedy tyto procedurální, ale i faktické rozhodující kroky projednat.

Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Podle pořadí, jak byly návrhy předloženy podle zákona o jednacím řádu, budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana místopředsedy Pikala na opakování druhého čtení. Počet přihlášených se ustálil.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 52 a ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 52, přítomen 171 poslanec, pro 62, proti 92. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme se tedy zabývat rozhodnutím, že návrh stavebního zákona se zamítá, který byl předložen ve druhém čtení, a to v hlasování pořadové číslo 53, které jsem zahájil.

Ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53, přítomno 176 poslanců, pro 62, proti 105. I tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme se tedy zabývat procedurou hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje Kolovratníka, aby nás provedl návrhem procedury. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh procedury, který vám předložím, vychází z usnesení hospodářského výboru č. 381 z 28. dubna.

Poté, co jsme se vypořádali s návrhy na opakování druhého čtení, návrhem na zamítnutí, budeme nejdříve hlasovat návrh legislativně technických úprav. Ty byly během rozpravy předloženy a byly tři. Těsně před hlasováním vás s nimi seznámím.

Poté se vypořádáme s pozměňovacími návrhy pod písmenem A. Ty jsou ve vazbě na skupinu návrhů Martina Kupky R129 až R132 a potom X1 až X8 kolegyně a kolegy Balcarové a Černohorského. Pokud tedy bude přijat návrh A, jsou návrhy R129 až 132 a X1 až X8 nehlasovatelné. Pokud by nebyl přijat návrh A, jsou tyto výše zmíněné hlasovatelné. Pokud nebude přijat návrh A a zároveň nebudou přijaty ani zmíněné dvě skupiny návrhů, (budeme) hlasovat o původním vládním návrhu zákona podle tisku 1008.

Další kroky jsou pozměňovací návrhy R1 až R128.

Dále návrhy G1 až G3.

Poté pozměňovací návrh S, dále pozměňovací návrhy H1 až H2, společně jedním hlasováním.

Další krok je pozměňovací návrh H3, poté pozměňovací návrh H4.

Další vazba, a to je jedna z těch čtyř upravených, o kterých jsem mluvil, je to tedy drobný rozdíl proti hospodářskému výboru, nejdříve X38. Pokud by byl přijat, je nehlasovatelný Q1. Pokud nebude přijat X38, hlasovat Q1. Dále pozměňovací návrhy Q2 až Q6. Tato skupina se týká problematiky takzvané zelené infrastruktury.

Další krok jsou pozměňovací návrhy O1 až O4, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, návrhy O1 a O2 jsou nehlasovatelné.

K1 opačně, pokud by nebyly přijaty, hlasovat samostatně K1.

Další krok je návrh O5, poté O6, poté O7 až O34 společně jedním hlasováním. O18 je totožný s N8, proto je tento nehlasovatelný. Pokud by byl přijat O23, jsou dále nehlasovatelné N4 a N5. Opačně, pokud by nebyl přijat O23, tyto hlasovat. Pokud bude přijat návrh O30, je nehlasovatelnost u K26 a K27. Opačně, pokud by přijat nebyl O30, hlasovat tyto dva.

Další krok jsou pozměňovací návrhy O35 až 37 a 39 až 42 společně jedním hlasováním.

Další samostatná hlasování jsou K2, K3, poté K4 až K11, K12, K13 až K25 a K28 až K35 společně jedním hlasováním.

Dále K36, K37, K38 je nehlasovatelný, protože je obsažen v návrhu A.

Další vazba bude ve 25. kroku, pozměňovací návrhy D1 a D2 společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné N9 až N22 a naopak.

Další, třetí změna, o kterou mě požádali kolegové z opozice, se týká vynětí bodu F25. Je to jeden z bodů, který je součástí většího pozměňovacího návrhu kolegy Kalouse. Týká se odmítnutí námitek u plánovacích smluv. Kolegové z opozice prosili, aby byl nejdřív F25 hlasován samostatně. (Poslanec Kolovratník je kolegou ze sálu upozorněn na chybu.) Pardon, omlouvám se, F15 aby byl hlasován samostatně. A poté všechny zbývající: F1 a F2, F4 až F14, F16 až F23 společně jedním hlasováním. Teď se pro stenozáznam - řekl jsem to špatně - omlouvám. Prosím o trpělivost. Nejdřív je tam ještě vazba F25 versus F3 a poté tato změna, o které jsem mluvil. Takže 27. krok, já to pro jistotu zopakuji i pro stenozáznam. Nejdříve hlasovat F1 a F2 a F4 až F14 plus F16 až F23 společně jedním a jenom samostatně v následujícím kroku F15, jak jsme si řekli. Další série samostatných kroků: F24 jedno hlasování, 26, 27 jedno hlasování, 28, 29 a 30, 31 a 32, 33 a 34, 35, 36, 37. To vše byla písmena F.

38. krok, pozměňovací návrh B. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný F38 a opačně. Pokud by nebyl přijat B, hlasovat F38. Pokud bude přijat jeden z nich, tak je tam vazba na O38, který by byl jinak samostatně nehlasovatelný, takže ten budeme hlasovat následně.

Další krok. Návrhy F40 a 41 jedním hlasováním. Ty jsou ve vazbě na X25. Vzájemné - hlasovatelnost, nehlasovatelnost.

Další F39.

Dále vazba X19 až X24, společně jedním. Pokud bude přijat X22, jsou nehlasovatelné N1 a N2 a naopak. Pokud bude přijat X23, jsou nehlasovatelné U1 a U2 a naopak.

Další hlasování X26 až 37, dále X39 až 40.

Dále E1 a E2 společně jedním hlasováním.

Dále návrh L.

Poté G6 a G7 společně.

I1 a I2 společně.

Samostatně K39, K40, K41, F42 až 44 společně.

K42, M, G4 a G5 společně. G1 a G3 jsou nehlasovatelné. Pardon, tento krok škrtám, tady mám chybu. Takže G4 a G5 společně jedním hlasováním.

V1 a V2 společně jedním hlasováním. V3 je nehlasovatelný, pokud byl přijat návrh A.

Dále V4, C1 a C2, J1 až J3, K43, N3, N6 a N7.

Návrh W, návrhy T1 až T6, P1 až P11.

Dále V5 a V6, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné V7 a V8. A dále V9 a V10. Pokud nebudou přijaty V5 a V6, hlasovat návrhy V7 a V8. Pokud budou přijaty V7 a V8, jsou V9 a V10 nehlasovatelné. A zde do třetice, pokud by nebyly přijaty V7 a V8, hlasovat návrhy V9 a V10.

Poslední tři kroky. V11 až V13 společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné V14 až V16. Opačně, pokud by přijaty nebyly, hlasovat 14 až 16 společně jedním.

Předposlední krok V17 až V29 společně jedním hlasováním.

Poté návrh zákona jako celek.

A pokud bude přijat pozměňovací návrh k samostatnému plánování obcí, tak ještě návrh doprovodného usnesení, které podal pan poslanec Marek Výborný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. K návrhu procedury jestli je připomínka? Je poměrně složitá. Dobře, vidím přihlášku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den. Já bych chtěl navrhnout dvě změny procedury. Za prvé u X1 až X18 je napsáno, že jsou nehlasovatelné v případě pozměňovacího návrhu A z hospodářského výboru. Ale to není pravda. Ty návrhy jsou připraveny a je to i v jejich záhlaví již vůči tomu pozměňovacímu návrhu. Takže tady jenom prosím o to, aby tam nebyla ta nehlasovatelnost, abychom to hlasovali pak a vypořádali se s tím v hlasování. Mám to tady podrobně popsané, kdyby to někoho zajímalo, ale nechci protahovat jednání.

Můj druhý návrh souvisí s digitalizací, o které jsem tu mluvil minule, a jedná se o prohození N9 až N22 a D1 až D2. Jo, je to zase jenom o tom, která z těch dvojic návrhů se bude hlasovat první. Tak to jsou dvě změny, které navrhuji, snad je to srozumitelné a nebudu to tady dále zdržovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl kolega Ondřej Profant. Pane zpravodaji, akceptujete pozměňovací návrhy k proceduře, nebo je máme nechat hlasovat?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, teď jsem vám nerozuměl, pane předsedající...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jestli je akceptujete, anebo jestli je budeme... (Poslanec Kolovratník: Ne, nesouhlasím s nimi.) Nesouhlasíte. Takže nejdříve budeme hlasovat o změně, kterou navrhuje do procedury pan poslanec Ondřej Profant. A pokud bude odsouhlasena, bude zapracována do procedury. Pokud nebude schválena, tak budeme hlasovat o proceduře původně navržené. Ano? Pan kolega Pikal ještě. Pane místopředsedo, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já do toho nerad takhle vstupuji, jenom jsem zaznamenal, že jsou to dvě různé změny, a očekávám, že k nim ale může být případně různý názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já je nechám každou zvlášť. V každém případě, ano, ta se týká každé jiné části zákona a v každém případě to nechám hlasovat zvlášť. První změna, ta se týká bodu N, jestli jsem to dobře zaznamenal, ano. Pan kolega Profant ještě jednou, abychom... je to složitá procedura na více než 60 kroků, takže musíme si dát pozor.

 

Poslanec Ondřej Profant: První návrh se týkal bodu X1 až X18, aby nebyly nehlasovatelné s pozměňovacím návrhem A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

Čili rozhodneme v hlasování číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 54, 178 přítomných, 60 pro, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh je otázka digitalizace.

 

Poslanec Ondřej Profant: Přesně tak, je to otázka digitalizace. Navrhujeme, aby se nejdříve hlasovaly body N9 až N22 a potom až D1 a D2. Teď je to tam přesně obráceně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, všichni rozumíme proceduře.

Zahájil jsem hlasování číslo 55. Ptám se, kdo je pro tuto změnu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 55, 178 přítomných, 61 pro, 102 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat procedurou původně navrženou zpravodajem, do které byly zapracovány pozměňovací návrhy, které probíhaly na výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 56. Kdo souhlasí s navrženou procedurou, kterou přednesl zpravodaj? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 56, 178 přítomných, 129 pro, 15 proti. Procedura byla schválena.

 

Můžeme začít podle procedury hlasovat, a to jsou legislativně technické úpravy. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, potvrzuji. První prosím hlasování o legislativně technických úpravách. V rozpravě byly navrženy tři. Jedna panem poslancem Kalousem k bodu F42, zpřesnění u mobilních domků. Druhá je moje, O4 až O4, zpřesnění u transparentnosti stavební zprávy. A třetí legislativně technická, Marek Výborný v jeho bodu G4 až G5, také legtech týkající se vyvlastnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili stanovisko paní ministryně k legislativně technickým? (Souhlas.) Ano.

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Kdo je pro legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 57, 178 přítomných, 177 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní se musíme vypořádat s vazbami u komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, písmeno A, první krok, hlasování o tomto návrhu. Je to tedy komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru tak, jak jsme s ním pracovali pod číslem 1008/7. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 58 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 58, 178 přítomných, 113 pro, 57 proti. Návrh byl přijat. Druhý krok?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Konstatuji - protože byl přijat tento návrh, jsou návrhy R129 až R132 nehlasovatelné a také X1 až X8 jsou nehlasovatelné. Tím pádem se nebudeme zabývat už ani tím původním vládním návrhem podle tisku 1008/0, který je také nehlasovatelný.

Nyní prosím další krok, pozměňovací návrhy R1 až R128, je to dílčí návrh nebo jiný způsob úpravy institucí v podání Martina Kupky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan kolega Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: (Poslanec hovoří mimo mikrofon: Potřebovali bychom kontrolu hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kontrola hlasování. Pan kolega Marek Benda, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, já se moc omlouvám. Nezpochybňuji hlasování, jenom chci říct, že jsem chtěl hlasovat ne a přemáčkl jsem se a mám na sjetině ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom tady jsem chtěl hlasovat ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan kolega Skopeček, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Úplně to samé se mi stalo, chtěl jsem hlasovat ne, mám na sjetině ano. Nezpochybňuji hlasování, jen pro zápis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je protokol. Budeme tedy pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, ještě jednou. Nyní tedy prosím hlasování o návrhu R1 až R128. Je to jiná dílčí úprava institucí navržená Martinem Kupkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Garanční výbor - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 59, 178 přítomných, 63 pro, 105 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh, který je ve vazbě na písmeno A, je G1 až G3, Marek Výborný, nová povinnost schvalování územních studií. Garanční výbor - negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 178 přítomných, 60 pro, 102 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je písmeno S, pan poslanec Jelínek, který navrhuje přihlédnutí k poměrům osob při ukládání sankce za přestupek v tom smyslu, aby přestupek byl mírnější. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 61, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 61, 178 přítomných, 91 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy H1 a H2, společně jedním hlasováním. Paní poslankyně Eva Fialová, která zde navrhuje vypustit požadavek zabezpečení ploch pro průmysl a zemědělství z úkolu územního plánování. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 62, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 62, 178 přítomných, 16 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pozměňovací návrh H3, opět Eva Fialová, která navrhuje změnit posuzovanou územněplánovací dokumentaci z hlediska EIA. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 63, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 63, 178 přítomných, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: H4, ještě jeden návrh Evy Fialové. Tentokrát zde paní kolegyně navrhuje vypustit oplocené proluky mezi stavebními pozemky z definice zastavěných území. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 64, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 64, 178 přítomných, 39 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní jedna z těch změn, na kterých jsme se dohodli a kterou jsem avizoval, návrhy X38 ve vztahu ke Q1 až Q6. Odsouhlasili jsme, že nejdříve budeme hlasovat návrh X38. Autory jsou kolegyně Balcarová a Černohorský. Ten návrh nazýváme zelenou infrastrukturou, opatření k ochraně přírody. Stanovisko garančního výboru u X38 je bez stanoviska, nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 65, přítomno 178, pro 59, proti 98. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, tak se můžeme vypořádat s návrhy Q1 až Q6, týkají se také zelené infrastruktury a autory jsou společně Petr Dolínek a paní ministryně Dostálová. Definují tam nový pojem zelená infrastruktura včetně jeho využití v obsahu územních a regulačních plánů. Podle procedury ale formálně musíme tu skupinu rozdělit, takže nejdřív prosím hlasování o Q1. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 66 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 66, 178 přítomných, 167 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím zbytek tohoto pozměňovacího návrhu Q2 až Q6, je to stejná problematika, takže garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 67 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 67, 178 přítomných, 174 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Další hlasování bude o pozměňovacích návrzích O1 až O4. Jejich autorem jsem já. Byly zpracovány s Rekonstrukcí státu a zavádí prvky transparentnosti do činnosti Nejvyššího stavebního úřadu. Hospodářský výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Všechny resorty nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 68, 178 přítomných, pro 54, proti 30. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože nebyly přijaty tyto návrhy, můžeme hlasovat samostatně návrh K1 pana poslance Dolínka, který také řeší ochranu veřejných zájmů. Gagaranční výbor má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 69 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 69, přítomno 178, pro 22, proti 134. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pozměňovací návrh O5, jehož autorem jsem já. Upřesňuje nebo mění specifikaci definice silnic I. tříd, kde navrhuji, aby byly ve stejné kategorii, jako jsou dálnice, a to v kategorii vyhrazených staveb. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 70, 178 přítomných, 85 pro, proti 5. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pod písmenem O6, i ten jsem zpracoval já. Je to výjimka z požadavků na výstavbu. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 71 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 71, přítomno 178, pro 137, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh, který byl v rozpravách hodně diskutován, O7 až O34. Je to ona samostatná působnost pro obce a kraje v územním plánování. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Stanovisko Svazu měst a obcí i resortů nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 72 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 72, z přítomných 178 pro 80, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji. Část tohoto návrhu O18 byla totožná s N8, ten už je tudíž vypořádán a je nehlasovatelný. Protože tyto návrhy ale nebyly přijaty, tak jsou teď hlasovatelné samostatně návrhy N4 až N5. Autorem je pan poslanec Ondřej Profant, který řeší rozpory při účastech samosprávy. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 73 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 73, z přítomných 178 pro 60, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V tuto chvíli jsou ještě samostatně hlasovatelné ve vazbě na stejnou skupinu návrhů návrhy K26 a K27 Petra Dolínka, který zavádí nové zákonné lhůty pro pořizovatele územněplánovací dokumentace. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 74 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 74, z přítomných 178 pro 110, 51 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali s problematikou samostatné působnosti v územním plánování. Další krok budou návrhy O35 až O37 a O39 až O42, samostatně jedním hlasováním. Autorem návrhů jsem já. Je to skupina přechodných ustanovení k územnímu plánu. Tento návrh říká, aby se dokončily územněplánovací dokumentace podle dosavadních předpisů. Byl to požadavek nebo návrh, jeden z návrhů těch takzvaných čtyř městských artikulů. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 75. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 75, přítomno 178, pro 153, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je návrh K2 Petra Dolínka, který řeší - zmírňuje přiměřenost požadavků na výstavbu, a to tak, že nechce uplatňovat technické požadavky na výstavbu v historické, dočasné či u jinak limitovaných staveb. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 76 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 76, z přítomných 178 pro 154, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je návrh K3, opět Petra Dolínka. V tomto návrhu pan poslanec zakotvuje právo obcí stanovit si v územněplánovací dokumentaci odchylné požadavky od celostátních prováděcích vyhlášek. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Všechny resorty nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 77. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 77, z přítomných 178 pro 87, proti 27. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je poměrně rozsáhlý - K4 až K11 Petra Dolínka. Pracovně je nazván Pěkná města. Doplňuje kvalitativní územní požadavky hmotného práva do zákona. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 78, přítomno 179, pro 41 poslanec, proti 114. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K12, opět Petr Dolínek, kde navrhuje, aby obec vystupovala ve stavebních řízeních jako dotčený orgán. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 79, 179 přítomných, 68 pro, 94 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy K13 až K25 a K28 až K35 společně jedním hlasováním. Je to opět Petr Dolínek a je to doplnění jasných zákonných lhůt pro pořizovatele v územním plánování. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 80 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 80, 179 přítomných, 132 pro, proti 21 poslanec. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je K36, opět Petr Dolínek, upravuje přechodná ustanovení, a to tak, že odkládá zákaz pořizování změn u historických územněplánovacích dokumentací. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 81, 179 přítomných, 175 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K37, opět Petra Dolínka, zjednodušení výstavby veřejných záchodků ve veřejném prostoru. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) (Náhlý velký hluk v sále.)

Zahájil jsem hlasování číslo 82. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 82, z přítomných 179 pro 88, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ze skupiny návrhů Petra Dolínka byl ještě K38, ale ten je nehlasovatelný, protože už byl obsažen v návrhu A. To znamená, posouváme se dál - nyní k problematice jednotného digitálního standardu. Nejdříve hlasujeme pozměňovací návrhy D1 a D2, společně jedním hlasováním. Je to poslanec Sadovský. (Ke zpravodaji přistupuje poslanec Kubíček s žádostí, ať chvilku vydrží, protože chtějí zkontrolovat hlasování.) Aha, tak se omlouvám. Zpomalím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Proběhne kontrola hlasování o návrzích K37. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Mališ: Omlouvám se. Já jsem hlasoval pro a na sjetině mám zdržel jsem se. Chtěl bych zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zpochybňujete hlasování, čili pan kolega hlásí nesoulad mezi vůlí, kterou projevil v hlasování, a elektronickým zápisem. (Velký hluk v sále.)

 

O výsledku hlasování o nesouladu s elektronickým zápisem v bodě 20 k pozměňovacímu návrhu K37 rozhodneme v hlasování číslo 83, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s opakováním hlasování? (Ministryně: K čemu?) Kdo je proti? Děkuji.

83. hlasování, 179 přítomných, 169 se vyjádřilo pro. (Proti nikdo. Návrh byl přijat.)

Požádám Sněmovnu o klid! Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: No, já prosím, kolegyně, kolegové, taky o klid, já pana předsedajícího neslyším, tak se v tom pak ztrácím. Teď jsme tedy zpochybnili hlasování k návrhu K37?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tam byl rozdíl dvou hlasů, takže respektuji to, že ten požadavek tady byl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá. Takže prosím znovu hlasování k návrhu K37. Petr Dolínek navrhuje zjednodušit výstavbu veřejných záchodků WC ve veřejném prostoru, a to tak, že budou bez složitějšího povolování. Stanovisko garančního výboru bylo kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně?

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Nesouhlas a nesouhlasí ani vnitro, ani Ministerstvo kultury. (Ozývá se smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, 179 přítomných, pro 96, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy pana poslance Dolínka. Přecházíme k problematice jednotného datového standardu pro digitální plánování objektů v územněplánovacích dokumentacích. Nejdříve hlasování o návrzích D1 a D2, kde tuto problematiku řeší poslanec Sadovský. Garanční výbor - kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 85. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 85, z přítomných 180 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Stejnou problematiku řešil pan poslanec Profant v návrzích N9 až N22, ale protože teď ty předchozí jsme přijali, tak tyto jsou již nehlasovatelné.

Nyní další hlasovací krok - bude to skupina návrhů pod písmenem F pana poslance Kalouse. První je samostatně návrh pod číslem F25. Pan poslanec Kalous zde zmírňuje nově požadavky na definici obytné místnosti v §13, a to tak, že osvětlení a větrání nemusí být nutně jen přímé a denní. F25 - stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 86 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 86, z přítomných 180 pro 121, proti 21. Návrh byl přijat, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Můžeme pokračovat. Protože byl přijat, je nehlasovatelný návrh F3.

Posouváme se k dalšímu kroku. Nyní F1 - a to byl požadavek Martina Kupky na změnu - takže nyní F1 a F2, dále F4 až F14 a F16 až F23, společně jedním hlasováním. Všechny tyto návrhy jsou součástí takového většího doplňujícího pozměňovacího návrhu pana poslance Kalouse, který vypracovával pan kolega společně s Ministerstvem pro místní rozvoj. Je tam více různých relativně drobných změn. U všech těchto návrhů je kladné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 87. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 87, z přítomných 180 bylo 137 pro, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Z tohoto celého pozměňovacího návrhu jsme vyňali F15, které teď budeme hlasovat samostatně. Je to opět Adam Kalous, problematika přípustnosti, respektive nepřípustnosti námitek účastníků řízení u plánovacích smluv. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 88 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, 180 přítomných, 105 pro, 45 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F24 - všechna písmena F jsou Adam Kalous, zde územní studie je podkladem pro rozhodování, pokud není v území vytvořen územní plán. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 89. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 89, ze 180 přítomných 100 pro, proti 37. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: F26 až F27, je to jeden ze způsobů ochrany proti nečinnosti, opatření proti nečinnosti. V tomto návrhu Adam Kalous zavádí jakési automatické vydání povolení. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 90. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, 180 přítomných, 1 pro, 121 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F28 - jiný způsob řešení nečinnosti stavebního úřadu, Adam Kalous zde navrhuje paušální náhradu újmy 1 000 korun za den v případě prodlení. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 91, přítomno 180, pro 2, proti 119. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F29 a F30, Adam Kalous posiluje předvídatelnost rozhodování, a to tak, že stavebník bude mít právo být informován a vyjádřit se k námitkám v situacích, kdy by jinak stavební úřad jeho záměr zamítl, takzvaná poučovací povinnost. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 92, přítomno 180, pro 156, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F31 a F32 Adama Kalouse. Kolega navrhuje nezrušit pražské stavební předpisy. Je to svým způsobem přechodné ustanovení, je to požadavek hlavního města Prahy a investorů v Praze. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 93. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 93, z přítomných 180 pro 150, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: F33 až F34, Adam Kalous, řešení hluku a prostupnosti území. V tomto návrhu pan poslanec navrhuje aktivní ochranu před hlukem zabezpečit pouze uvnitř objektů, ne v jejich vnějším prostoru. Stanovisko garančního výboru - nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 94, z přítomných 180 pro 54, proti 89. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F35, Adam Kalous, odchylky od regulačního plánu. Pan poslanec navrhuje, že podmínky pro drobné odchylky od záměru regulačních plánů bez jeho změny by mohly být realizovány, pokud jsou vynuceny zákonnými požadavky na stavby. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 95, z přítomných 180 pro 36, proti 72. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pozměňovací návrh Adama Kalouse F36 bude ten další. Pan poslanec zde vypouští z návrhu zákona, z toho tisku vzájemné žaloby mezi úřady, protože takový model je dle jeho názoru raritní a měl by stačit ombudsman a Nejvyšší stavební úřad. Takže vypuštění možností žalob mezi úřady v případě rozporu. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 96 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 96, z přítomných 180 pro 126, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh F37 Adama Kalouse - udělení pozemku. Pan kolega nově připouští možnost zajištění přístupu formou věcného břemene. Je to tedy zjednodušení přístupu k jednotlivým pozemkům. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 97. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 97, z přítomných 180 pro 150, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je poslední pana Kalouse a je ve vazbě na písmeno B Dominika Feriho. Oba dva návrhy řeší různými způsoby stejnou věc, a to zkrácené postupy při změnách územněplánovací dokumentace. Rozhodli jsme se, že nejdříve budeme hlasovat návrh Dominika Feriho pod písmenem B. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 98. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 98, z přítomných 180 pro 60, proti 102. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, je hlasovatelný návrh F38 Adama Kalouse, který řeší stejnou věc jiným způsobem. Je to tedy navržení možnosti zkráceného postupu při pořizování změn územněplánovací dokumentace. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 99. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 99, přítomno 180, 63 pro, 66 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy F40 a F41, společně jedním hlasováním. V návrhu F40 pan poslanec Kalous definuje lépe pozici stavebníka, který by měl být vždy účastníkem soudního řízení, a v návaznosti na to v návrhu F41 navrhuje přednostní projednání žaloby, pokud jí soud přiznal odkladný účinek, aby ten problém nebo ta kauza byla vyřešena rychleji. Směřuje tedy těmito návrhy k silnějšímu postavení stavebníka a zároveň ke zrychlení případných soudních sporů. V obou případech garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 100, 179 přítomných, 115 pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože jsme přijali tyto dva návrhy, tak je nehlasovatelný návrh X25. Další krok bude hlasování o pozměňovacím návrhu F39. Je to také návrh pana poslance Adama Kalouse. Zde kolega doplňuje možnosti pověřeného zastupitele pro spolupráci na pořizování územních studií. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 101. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 101, 179 přítomných, 142 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy pod písmenem F pana poslance Kalouse a nyní další skupina X19 až X24. Zde je autorem poslanec Lukáš Černohorský společně s Danou Balcarovou. Zavádějí nové podmínky pro povinné plánovací smlouvy a mění charakter těchto plánovacích smluv. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 102. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 102, 180 přítomných 26 pro, 111 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, tak jsou hlasovatelné návrhy N1 a N2, opět kolegy od Pirátů, pana poslance Profanta, který řeší plánovací smlouvy a vázanost plánovacích smluv. My jsme v návrhu procedury nebyli přesní, dali jsme hlasovat návrhy, neřekli jsme, jestli samostatně, nebo dohromady. Pro právní čistotu bych navrhoval hlasovat je samostatně. Takže nejdříve prosím N1 - Ondřej Profant, plánovací smlouvy. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 103. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 103, 180 přítomných, 130 pro, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A nyní N2, Ondřej Profant, vázanost plánovací smlouvou. Pan kolega navrhuje zrušit závaznost plánovacích smluv a pravidel, že obec, která je touto smlouvou vázána, nesmí uplatňovat svá práva v rozporu s ní podle aktuálních politických změn v obci. Garanční výbor: negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 104. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 104, 180 přítomných, 26 pro, 113 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A protože jsme nepřijali X19 až 24, tak jsou hlasovatelné návrhy, a to společně jedním hlasováním, U1 a U2, pana kolegy poslance Kopřivy, který ve svém návrhu navrhuje, že plánovací smlouva místo stavebním úřadem může být zkoumána nebo přezkoumána, pokud to bude vyžádáno, soudem. Stanovisko garančního výboru: negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 105. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 105, 180 přítomných, 26 pro, 132 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je X26 až X37. Lukáš Černohorský - navrácení námitek do pořizování územněplánovací dokumentace. Jinými slovy. zapracování Pařížské klimatické dohody do stavebního práva. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 106, 180 přítomných, 33 pro, 134 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je ještě jednou Lukáš Černohorský, X39 a X40. A teď se vám musím omluvit, mystifikoval jsem vás v tom obsahu. Klimatická Pařížská úmluva je až v tomto případě. Předtím to bylo pouze navracení námitek do pořizování. Takže X39 a X40 je tedy Pařížská úmluva v územněplánovací dokumentaci. Každopádně stanovisko garančního výboru je stejné, a to negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 107, 181 poslanec přítomen, pro 33, proti 121. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní jsou návrhy E1 a E2, společně jedním hlasováním. Pan poslanec Jan Richter nově zavádí do legislativy definici takzvaného štelplacu neboli stání pro karavany a obytné vozy. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 108. (Ministryně: Spíše ano.) Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 108, přítomen 181 poslanec, pro 159, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Další návrh je pod písmenem L - pan poslanec Kott, který nově definuje geodety nebo zařazuje geodety mezi vyjmenované profesní činnosti ve výstavbě. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 109. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 109, z přítomných 181 poslance pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je G6 a G7, poslanci Mihola a Výborný. Zavedení nového institutu lesních školek do stavebního práva. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 110, 181 poslanec přítomný, 61 pro, proti 40. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je I1 a I2 poslance Jana Bauera, kterým navrhuje zjednodušit režim povolení takzvaných přípojek energetických vedení do 50 metrů ke konečným spotřebitelům. Garanční výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 111. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 111, přítomno 181 poslanců, pro 41, proti 55. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě to jsou tři návrhy Petra Dolínka, nyní pod písmenem K. K39: pan poslanec navrhuje zrušit povinnost fyzické kolaudace podzemních sítí po jejich dokončení z jednoduchého důvodu, že už je stejně nelze fyzicky vidět. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 112. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 112, přítomno 181 poslanců, pro 151, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K40, opět Petr Dolínek. Zavádí přípolože datových smartkabelů u elektrických vedení, tedy zjednodušení pro výstavbu telekomunikačních sítí. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 113. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 113, přítomno 181 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě jednou pan poslanec Dolínek - K41. Navrhuje, aby územněplánovací dokumentace vyjadřovala, obsahovala veřejný zájem na způsobu využití území. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 114. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 114, přítomno 180, pro 65, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je F42 až F44. Pan kolega doplňuje rekreační mobilní domky, takzvané mobilheimy, mezi drobné stavby. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 115. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 115 z přítomných 180 pro 106, proti 53. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh K42. Petr Dolínek doplňuje definici do vzoru projektanta do zákona. Garanční výbor nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 116. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 116, 180 přítomných, pro 25, proti 65. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh pod písmenem M. Ondřej Polanský zavádí existenci povinného elektronického stavebního deníku u staveb v režimu veřejných zakázek. Garanční výbor kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 117. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 117, přítomno 180, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní pozměňovací návrhy G4 a G5, společně jedním hlasováním. Autorem je pan poslanec Marek Výborný společně s Martinem Kupkou. Kolegové ruší možnost vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby u dopravní a technické infrastruktury. (Ozývají se nesouhlasné hlasy z pléna.)

Omlouvám se. To byla ta... Ano, omlouvám se, teď bych vás mystifikoval. Zužují možnosti vyvlastnění pouze - je to tady opačně - pouze na tyto typy, tedy na dopravní a technickou infrastrukturu. Moc se omlouvám, nebyl to záměr, vychází to z té legislativně technické úpravy. Takže pro jistotu ještě jednou, G4 až G5, Martin Kupka, Marek Výborný, zúžení možností vyvlastnění pouze na dopravní a technickou infrastrukturu. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 118. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 118, přítomných 179, pro 55, proti 88. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pod písmeny V1 a V2, Věra Kovářová a Martin Kupka, úhrada náhradního provedení opatření k nápravě státem, tedy úhrada státem, a vymáhání po povinném. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 119. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 119, přítomných 180, 59 pro, 94 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy V3 a V4 Věry Kovářové řešící problematiku odstraňování staveb. Návrh V3 je nehlasovatelný, protože byl přijat návrh A, ale můžeme samostatně hlasovat návrh V4. Je to tedy řešení nebo návrh na jinou úhradu provedení nařízeného odstranění stavby, a to úhradu státem a poté vymáhání po povinném. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 120, přítomných 180, 67 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrhy C1 a C2 pana poslance Ivana Bartoše společně s Martinem Kupkou. Kolegové zavádějí bližší podrobnosti provedení elektronického stavebního deníku. Tento návrh není v kolizi s návrhem M Ondřeje Polanského, který už byl přijat. Takže bližší podrobnosti elektronického stavebního deníku. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 121, přítomno 180, pro 69, proti 54. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V dalším návrhu J1 až J3 poslanec Radek Holomčík navrhuje, aby stavebníci měli povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budovy již při žádosti o povolení stavby, nikoli až při kolaudaci. Stanovisko garančního výboru: nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 122. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 122, přítomných 179, pro 20, proti 133. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je K43 Petra Dolínka. Zde pan poslanec řeší ještě jednou problematiku přípoloží, ale i jiných druhů než pouze internetových ICT sítí. Je to tedy doplnění možnosti přípoloží mezi drobné stavby do takzvaného volného režimu. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 123. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 123, přítomno 179, pro 96, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V dalším návrhu pan poslanec Profant, je to návrh N3, navrhuje, aby náhrada za změnu v území se vrátila i těm, kteří proti změně uplatnili připomínku. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 124, přítomno 179, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další je N6 a N7, kde Ondřej Profant rozšiřuje možnosti kompenzačních opatření. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 125. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 125, přítomných 179, pro 59, proti 98. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je pod písmenem W, autorem je pan ministr kultury Zaorálek, a on říká, že pokud někde je činnost Ministerstva kultury, tak pan ministr legislativně technickým návrhem nebo svým návrhem říká, že budou těm poškozeným uhrazeny náklady, které vznikly v důsledku činnosti Ministerstva kultury. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 126, přítomno 179, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrhy T1 až T6, Marian Jurečka navrhuje rozšířit kompetence autorizovaných inspektorů, a to tak, aby měli i možnost posuzovat technické části projektové dokumentace. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 127. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 127, přítomno 179, pro 127, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy P1 až P11 pana poslance Holíka. Ten rozšiřuje další povinné kompetence pro autorizované inspektory na veřejných stavbách, pardon, u zvláštních veřejných staveb. Posiluje roli autorizovaných inspektorů ve smyslu dozoru nad těmito stavbami. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 128. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 128, přítomno 179, pro 5, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak další - teď je skupina návrhů, poslední skupina, pod písmenem V, paní poslankyně Věry Kovářové. Nejdříve společně jedním hlasováním V5 až V6. V tomto návrhu paní poslankyně navrhuje zachovat všech zhruba 700 stavebních úřadů tam, kde jsou v tuto chvíli, v dnešním stavu, obecní stavební úřady. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 129. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 129, přítomno 178, pro 29, proti 55. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože V5 a V6 nebyly přijaty, můžeme hlasovat návrhy V7 a V8, opět Věry Kovářové. Zde je to doplnění podmínek pro povinné vytváření pracovišť v místech, kde budou fungovat ta pracoviště stavebních úřadů. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 130, přítomno 178, pro 62, proti 45. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl i tento návrh zamítnut, je možné hlasovat jinou alternativu téhož, třetí způsob řešení téhož, tedy návrh Věry Kovářové V9 a V10. V této variantě paní poslankyně alternativně navrhuje zachovat úřady v obcích třetího a druhého typu. Garanční výbor: negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 131, přítomno 178, pro 65, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní dva návrhy Věry Kovářové rozdílným způsobem odsouvající účinnost zákona. Nejdříve V11 až V13, to je oddálení účinnosti zákona o dva roky, tedy na rok 2025. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 132, přítomno 177, pro 61, proti 64. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl zamítnut, můžeme hlasovat V14 a V16. To je druhá varianta odkladu účinnosti pouze o rok, a to na rok 2024. I zde je stanovisko garančního výboru nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 133. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 133, přítomno 177, pro 60, proti 77. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ze skupiny pozměňovacích návrhů poslední, V17 až V29. Věra Kovářová v tomto návrhu paní poslankyně navrhuje přesunout sídla vznikajících krajských stavebních úřadů do různě vybraných okresních měst v jednotlivých regionech České republiky. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 134. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 134, přítomno 177, pro 58, proti 90. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Ptám se, jestli je někdo nespokojen, že by jeho návrh nebyl zařazen? Hlásí se pan kolega Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, došlo k tomu, co jsem již dlouho avizoval. Klub KSČM ruší svoji podporu stavebnímu zákonu, protože prošla změna, která zhoršuje postavení občanů, kteří mají nájemní bydlení. To, co prošlo v návrhu, to znamená, že je možnost sklepní prostory bez přímého slunečního světla, bez přímého větrání, předělávat na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku.

Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých. Proto tento stavební zákon nepodpoříme a hlasování se nezúčastníme. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud nikdo nehlásí, že by nebyl pozměňovací návrh, tak ještě jenom s přednostním právem pan předseda Jurečka. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid. Slovo má s přednostním právem pan Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Musím říct, že pokud pozorný pozorovatel zvenčí, který rozumí problematice celého stavebního řízení a toho celého procesu, pozoroval teď zhruba tu hodinu a něco to hlasování, ten způsob hlasování, tak musí být zděšen. A rozumný zodpovědný ministr místního rozvoje by si tady teď musel trhat vlasy a říkat si, co se tady projednalo za novelu zákona, respektive za nový zákon.

Protože třeba krásná ukázka symboliky hlasování u těch veřejných záchodků. To je ukázka toho, že takhle se prostě taková klíčová norma dělat nemůže. Vy, samotná koalice, tady hlasujete různě u některých důležitých pozměňovacích návrhů. Nemáte to předjednané a prokomunikované. A teď přijde váš spojenec a říká, že vám to nepodpoří.

Já jsem tady poslouchal diskusi i některé členy vlády, ministra kultury, který říkal, jaké má problémy s tímto zákonem. Já bych tedy očekával, že sociální demokraté také vystoupí a řeknou, jestli s tou podobou, jak byla přijata, jste komfortní, souhlasíte s tím a jste připraveni to hájit - vůči sektoru kultury, ale i vůči dalším oblastem, které zastřešujete. Takže opravdu zvažte, jestli takovouto normu chcete na sílu protlačit čtyři měsíce před volbami. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím Sněmovnu o klid. Budeme pokračovat. Prosím kolegy a kolegyně, nejsme v rozpravě, nemohu připustit další diskusi. Jsme před závěrečným hlasováním.

 

Přednesu návrh usnesení, protože nikdo nehlásil, že by jeho pozměňovací návrh nebyl vyčerpán: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem stavebního zákona, podle sněmovního tisku 1008, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 135 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 135, z přítomných 175, pro 92, proti 75. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v sále.)

 

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Ještě kontrola hlasování a hlásí se s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid. Probíhá kontrola zápisu o výsledku hlasování na elektronických médiích. (O slovo se hlásí poslanec Kolovratník.) Pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jenom při té kontrole povím, že doprovodné usnesení Marka Výborného bylo navázáno na samostatnou působnost. Protože ta nebyla přijata, nemáme ani doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, ale musíme se k tomu minimálně vyjádřit. (O slovo se hlásí poslanec Grospič.) Pokud je to staženo - hlásí se Stanislav Grospič. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, prosím za prominutí. Hlasoval jsem proti usnesení, na sjetině mám pro. Prosím o revokaci usnesení. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, zpochybňujete hlasování. O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování číslo 136.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 136, přítomno 178, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Budeme opakovat závěrečné hlasování o schválení stavebního zákona, tisk 1008, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Rozhodneme v hlasování číslo 137 - pardon, prohlašuji hlasování 137 za zmatečné.

 

Všechny jsem vás odhlásil a požádám vás o novou registraci. Pro jistotu zopakuji celou závěrečnou proceduru.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem stavebního zákona podle sněmovního tisku 1008 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 138 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 138, z přítomných 175 pro 92, proti 76. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 325. Předám řízení schůze. Ještě než předám řízení schůze, udělím slovo s přednostním právem přihlášenému Zbyňku Stanjurovi, ale než mu bude uděleno slovo, žádám Sněmovnu o klid! (Takřka bez reakce.) Pane předsedo, posečkejte chvilku, nemáte tady dostatečný klid na vystoupení. (Mnoho poslanců se pohybuje po sále nebo stojí a hlasitě se baví.) Pana zpravodaje požádám, aby uvolnil stolek pro diskusi.

Kolegové a kolegyně, než budeme pokračovat dalším bodem, s přednostním právem se přihlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. (Hluk v sále trvá.) Já si počkám, až bude trochu klidu. Já nikam nespěchám. (Odmlčel se.) Já se zeptám kolegů, jestli jim nevadí, že schůze ještě probíhá, jestli je neruším?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Prosím o klid i v prostoru před řečnickým pultem. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybych vás rušil, tak já si klidně vezmu pauzu do dvou. (Chvíli čeká.) Děkuji za zjednání trochy klidu.

Řečnická otázka: Čemu jste tleskali? Ministryně tady prohrávala jedno hlasování za druhým, desítky pozměňujících návrhů, vláda v chaosu vymyslela a prosadila s SPD a třemi sociálními demokraty úplně nesmyslný zákon. Sami nevědí, co v tom je. Byli pro, a ještě si tleskáte. Já jsem nevystoupil proto, abych se rozčiloval a říkal vám, protože mi to připadá směšné tleskat takovému chaotickému návrhu zákona.

Já bych chtěl říct, že v tom zákoně jsou i dobré věci, ale levicové řešení, že problém vyřeším tím, že zřídím nový megaúřad, úplně rozvrátím strukturu, používat velkou lež, že po přijetí tohoto zákona se zrychlí stavební řízení, je něco, na co nemůžeme přistoupit, takže neradujte se, nic nechystejte, po volbách to určitě změníme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě s přednostním právem, než přistoupíme k dalšímu bodu, pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já si dovolím navázat na kolegu předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Já si myslím, že nejen po volbách, ale senátní vratka to změní. Já jsem zvědav na to hlasování a na to, zdali tady bude 101 hlasů, které budou znovu chtít hlasovat pro ten paskvil, který Sněmovna dnes schválila. My znovu uplatníme naše konstruktivní návrhy, na kterých jsme pracovali, podíváme se i na ty věci, které tady dneska prošly, a budeme hledat cestu, jak to narovnat, napravit. Pro nás je důležité, aby stavební řízení bylo efektivní, rychlé a levné, ale ne touto formou, která tady dnes vznikla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP