Středa 26. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

326.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím stavebního zákona
/sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení

Pokračujeme po ukončení sloučené rozpravy. 12. května na 102. schůzi Poslanecké sněmovny přednesl místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal návrh na opakování druhého čtení. Připomínám, že návrh na zamítnutí, pozměňovací návrhy, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1009/7, který nám byl doručen dne 13. dubna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1009/8. Protože tu máme návrh na hlasování o opakování druhého čtení a také návrh na zamítnutí, tak nejprve budeme hlasovat o těchto dvou návrzích.

V souladu s jednacím řádem se nejprve vyrovnáme s návrhem na opakování druhého čtení. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále. Slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními hlasovacími kartami.

 

Nyní hlasujeme o návrhu na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno 156 poslanců, pro 60, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno 163 poslanců, pro 58, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tato procedura bude zhruba o polovinu kratší, než byla ta předchozí. Nejdříve tedy navrhujeme v souladu s usnesením 382 garančního hospodářského výboru ze dne 28. dubna tento postup:

Návrh legislativně technických úprav, které byly předneseny ve třetím čtení.

Další krok je sice samostatný návrh G1 až G49 paní ministryně Dostálové, ale obsahově je legislativně technický, byl tedy ale podán jako samostatný návrh.

Další návrhy se týkají změny vodního zákona, B.9 až B.17 společně jedním hlasováním. Pokud by byly přijaty, jsou návrhy A.23 až A.38 k části 31 nehlasovatelné.

Pod písmeny A se jako vždy skrývají návrhy garančního výboru, v tomto případě hospodářského.

Poté samostatně návrh A.40.

A nyní navrhuji, opět to říkám dopředu, trochu rozdíl proti tomu původnímu usnesení hospodářského výboru, změnu, bylo to na žádost kolegů z Ministerstva zemědělství, kteří prosí o to, aby problematika nakládání s vodami obsažená právě v tom velkém návrhu, písmenu A, byla hlasována samostatně, odděleně. Tím se z toho stane to, že budeme nejdříve hlasovat společně jedním hlasováním všechny zbývající, takzvané áčkové. Je to A.1 až A.22 a poté A.25, 26, 29, 30, 33, 35, 36 a 39 až 41 a A.62. Oddělení hlasování na prosbu Ministerstva zemědělství, samostatně návrhy A.23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 37 a 38, společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za návrh procedury.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ne, to není vše. To jsem teprve začal, pane předsedající. (S úsměvem.) Já se musím orientovat i v těch dalších krocích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, když už jsem vám do toho vstoupil, tak jenom připomínám, že jsem nezaznamenal žádnou dohodu o tom, že bychom měli pokračovat po 13. hodině, takže předpokládáme, že po odhlasování procedury bychom tento bod ukončili. Má někdo z poslaneckých klubů jiný názor? Musí být dohoda poslaneckých klubů. Já jsem o žádné informován nebyl. Upozorňuji na to dopředu. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já nejdříve rychle dočtu tu proceduru, pak se vypořádáme s tím časem.

Návrhy A.23 až 38 jsou hlasovatelné, pokud by nebyly přijaty B.9 až B.17. Pokud bude přijat návrh A.40, je nehlasovatelný B.1, a pokud bude přijat návrh A.52, je nehlasovatelný M.8 z důvodu totožného znění. Pokud bude přijat A.55, je nehlasovatelný D.2.

Další blok hlasování se týká druhé části změnového zákona, a to požární ochrany. Pozměňovací návrhy I.6 a I.8 společně jedním, dále I.7 a I.9 až I.11 také společně jedním. Samostatně pak I.12, I.13. I.14, I.15.

Další blok - změna zákona o státní památkové péči. Zde měl návrhy pan poslanec Čižinský - J.28 až J.58, ale vzal je zpět, takže o nich hlasovat nebudeme. V té proceduře ale musíme hlasováním souhlasit se zpětvzetím. Týká se to návrhu J.28 až J.58.

Dále ale můžeme hlasovat J.1 až J.27. Pokud by byly přijaty, jsou nehlasovatelné L.3 a L.9. Pozměňovací návrhy L.1, L.2 a L.33 potom společně jedním hlasováním.

Dále návrhy k části čtvrté, změně horního zákona. Návrhy L.11 až L.21, společně jedním. Pokud by byly přijaty, jsou nehlasovatelné L.22 až L.32 a naopak.

Část sedmá - změna zákona o ochraně přírody. Návrhy F.1 a F.3, společně jedním hlasováním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné K.1 až K.3.

Samostatně potom M.1 a L.34.

Pozměňovací návrhy k části osmé - zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. B.2 až B.4 společně jedním. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné E.1 až E.4 a naopak. Dále samostatně I.1 až I.5.

Část patnáctá - lesní zákon. E.7 až E.9, společně jedním.

Část devatenáctá - veterinární zákon. B.5. Dále ochrana veřejného zdraví, B.6 a B.7. Dále zákon o hospodaření energií E.5 a E.6 společně jedním hlasováním.

Dvacátá část. F.5 a F.6 jedním hlasováním.

Další část F.4, další B.58. Dále M.2 až M.5 společně jedním. Dále H společně jedním, dále D.1 samostatně, F.2 samostatně a M.6 a M.7 dohromady.

Poslední hlasovací krok C.1 až C.4 společně jedním hlasováním a následně návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě, než dám slovo panu místopředsedovi Sněmovny, tak vás budu informovat o dohodě, která byla mezi poslaneckými kluby uzavřena, a to je, že dokončíme tento bod a poté bude následovat pauza v délce hodiny a půl, a pak začneme s nějakým posunem odpolední program. Je to i proto, že byly svolány výbory a je potřeba ten čas na jednání mít. Takže tento bod skutečně dokončíme i po 13. hodině. Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já potřebuji, aby pan zpravodaj dával pozor, protože je to k té proceduře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane zpravodaji, prosím, je to k proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem zaznamenal, že tam byly nějaké návrhy, které byly zpětvzaty, tak o tom zpětvzetí bychom případně měli hlasovat před tím, než budeme sestavovat proceduru, a až potom schválit tu proceduru, pokud budou zpětvzaty, tak už je nepotřebujeme. Jenom si to chci ujasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak to nebyl protinávrh k proceduře, nebo byl?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Věřím, že pan zpravodaj to vezme za své. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o zpětvzetí těch návrhů, a pokud budou zpětvzaty, tak v té proceduře logicky nejsou, pak schválíme proceduru bez těch návrhů. Pokud by zpětvzaty nebyly, tak v té proceduře zůstanou a schválíme proceduru s těmi návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil, popřípadě to tedy akceptoval.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Naprosto souhlasím. Já jsem to řekl. Možná to nebylo formulováno přesně, ale potvrzuji pro jistotu. Nejdříve budeme hlasovat o zpětvzetí. Je to sněmovní tisk 8006 pana poslance Čižinského - návrhy J.1 až J.27. Pan poslanec požádal ve třetím čtení o zpětvzetí. Pokud bude odsouhlaseno, tak poté tedy potvrzuji tu proceduru tak, jak jsem vám ji představil už bez tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Výborně, nyní můžeme hlasovat o zpětvzetí návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 141, přihlášeni 162 poslanci, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A teď bychom mohli odsouhlasit proceduru tak, jak byla navržena. A ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se. (Po konzultaci s legislativou.) Pochopíte, je to opravdu hodně složité. Formuloval jsem to trošičku jinak. Obsah byl stejný, je to to zpětvzetí pana Čižinského, ale pro jistotu pro stenozáznam. To zpětvzetí se týkalo jeho návrhu, jak jsem řekl, sněmovní dokument 8006, ale ta čísla jsou jiná, je to J.28 až J.58. Pan poslanec tam má ještě pak jiný návrh, je to J.1 až J.27, ten zůstává v té proceduře. Takže jenom pro záznam. Obsah je stejný, jenom upřesňuji označení těch jeho zpětvzatých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, a teď přistupujeme k hlasování o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 142, přihlášeni 164 poslanci, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Proceduru máme schválenou a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za schválení upravené procedury. Jak jsme se rozhodli, první krok je návrh legtech úprav, pokud byly předneseny ve třetím čtení. Tam žádné předneseny nebyly, hlasování tedy není.

Další krok je už návrh G.1 až G.49 paní ministryně Dostálové. Formálně - obsahově jsou to také pouze legislativně technické komplexnější úpravy beze změny obsahu jednotlivých změnových zákonů. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 143, přihlášeno 165 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl přijat tento návrh, tak v něm proti sobě jsou ve vazbě G.1 a L.10. L.10 byla změna památkového zákona od Lukáše Černohorského, a tím pádem je L.10 nehlasovatelný.

Další krok se týká problematiky vodního zákona. Nyní hlasování B.9 až B.17 poslance Adama Kalouse. Pan poslanec navrhuje plnou integraci nakládání s vodami do povolování do stavebního úřadu v zákoně o vodách. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? B9 až B17. (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 166 poslanců, pro 20, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože nebyl přijat, jsou hlasovatelné související návrhy od hospodářského výboru pod písmeny A. A nyní, jak jsem avizoval, to A my rozdělíme. Nejdříve samostatné hlasování o návrhu A40. V tomto návrhu, obsaženém v návrhu hospodářského výboru, dochází k návrhu na proporcionální přihlížení k ochraně dobré víry v platný územní plán, pokud by došlo k jeho zrušení soudem. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Zásadní nesouhlas dle stanoviska Nejvyššího správního soudu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno 166 poslanců, pro 19, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní ten, řekněme, komplexnější pozměňovací návrh hospodářského výboru, ale rozdělený do dvou částí. Nejdříve část, která se netýká nakládání s vodami, a to jsou návrhy A1 až A22 a dále A25, A26, A29, A30, A33, A35, A36 a A39 a A41 až A42, společně jedním hlasováním. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno 164 poslanců, pro 92, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A opět prosím a omlouvám se za to - upozornění legislativy. Pro stenozáznam, to hlasování - správné číslování bylo A41 až A62. Budu raději mluvit pomaleji. Nyní zbylá, druhá část návrhu hospodářského výboru. Vše je tedy problematika nakládání s vodami, o kterou prosilo Ministerstvo zemědělství z důvodu svého nesouhlasu hlasovat zvlášť, samostatně. A jsou to čísla A23, A24, A27, A28, A31, A32, A34, dále A37 a A38, společně jedním hlasováním. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno 166 poslanců, pro 21, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy včetně vazeb u písmene A a jenom opět pro stenozáznam povím, že v tuto chvíli je tedy nehlasovatelný také návrh B1, M8 a D2. U těch posledních dvou je to z důvodu totožného znění. Nyní další část změnového zákona, je to část druhá, změna zákona o požární ochraně. Nejdříve návrh I6 až I8, poslanec Leo Luzar, který řeší požární ochranu...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám. Tady v záznamu je I6 a I8.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pardon, je to opravdu dlouhé. A poprosím někoho o sklenici vody, jestli by bylo možné... tak nebylo... I6. (Předseda Faltýnek podává sklenici vody.) Děkuji panu předsedovi. Pan poslanec Volný říkal jednou někomu tady, že dali jsme se na politiku, tak musíme vydržet, tak já se pokusím. Omlouvám se za to zjednodušení a pauzu a panu předsedajícímu děkuji za opravení, je to I6 a I8, jsou to návrhy pana poslance Leo Luzara, který navrhuje zavést povinnou požární signalizaci a autonomní detekci v zařízení sociálních služeb. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno 169 poslanců, pro 117, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrhy I7 a I9 až I11 společně jedním hlasováním. Je to opět pan poslanec Leo Luzar a on zde navrhuje navrátit závazná stanoviska Hasičského záchranného sboru namísto vyjádření, a to dle původního vládního návrhu, tedy ruší integraci závazného stanoviska u hasičů, vrací ji vlastně do samostatné působnosti Hasičského záchranného sboru. Garanční výbor k tomu dal negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 169 poslanců, pro 106, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě stále to bude skupina návrhů poslance Luzara I12, zpřesnění kategorizace požárně nebezpečných staveb. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno 169 poslanců, pro 108, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále I13, Leo Luzar, zpřísnění podmínek pro projektanta, který je oprávněn navrhnout odchylné postupy od norem. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 169 poslanců, pro 103, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dále I14, pouze přechodná ustanovení, Leo Luzar, k těm předchozím bodům, doplňující. Kladné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 168 poslanců, pro 108, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A poslední z té skupiny pod písmenem I, teď to je I15, opět Leo Luzar, který mění zákon o Integrované záchranné službě ve smyslu reakce na stávající území a stavební řízení a také společná řízení. Stanovisko garančního výboru je v tomto případě nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 168 poslanců, pro 87, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další krok je ten návrh J28 až J58 o zpětvzetí pana poslance Čižinského, poměrně rozsáhlá změna památkového zákona. Tento návrh byl vzat zpět, proto o něm nebudeme hlasovat. A další hlasování je opět pan poslanec Čižinský, tentokrát pod čísly J1 až J27. V tomto návrhu pan kolega chce navrátit závazná stanoviska orgánů státní památkové péče i v ochranných pásmech územních plánů. Stanovisko garančního výboru: negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 154, přihlášeno 168 poslanců, pro 22, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože tento návrh nebyl přijat, je možné hlasovat návrhy L3 až L9 poslance Lukáše Černohorského, které míří do stejného zákona o památkové péči. Pan poslanec Černohorský ve svém návrhu L3 až L9 rozšiřuje a zvyšuje možnosti sankcí za přestupky pro vlastníky kulturních památek. Garanční výbor má negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 168 poslanců, pro 25, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní samostatným hlasováním L1, L2 a L33, Lukáš Černohorský, památkový zákon v jednotlivých návrzích, které můžeme hlasovat společně. Pan poslanec nařizuje nucenou údržbu a vyvlastňovací ustanovení k památkám, rozšiřuje účast spolků v řízeních a také navrhuje předkupní právo státu na kulturní památky. Garanční výbor má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 168 poslanců, pro 29, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní budeme řešit změnu horního zákona a souvisejících. Pod číslem L11 až L21 Lukáš Černohorský navrhuje v případě těžby novou povinnost předkládat plán úpravy území dotčených těžbou s předstihem. Garanční výbor má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 168 poslanců, pro 26, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože nebyl přijat, je možné hlasovat L22 až L32, také Lukáš Černohorský. Tentokrát navrhuje novou povinnost prověřování možnosti rekultivací území přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území. Garanční výbor má negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 168 poslanců, pro 125, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní problematika zákona o ochraně přírody a krajiny, nejdřív hlasování F1 a F3. Autorem tohoto návrhu jsem já. Je to vyšší míra integrace, doplňujeme chybějící typy rozhodování stavebních úřadů pro povolování staveb, ale pouze v zastavěných územích a plochách v chráněných územích. Je to návrh, který byl připravován společně s MMR i Ministerstvem životního prostředí. Garanční výbor má kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 169 poslanců, pro 139, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Protože byl přijat tento návrh, jsou návrhy K1 až K3 Ivana Adamce nehlasovatelné. Pan poslanec vyšší mírou integrace zasahoval do stejných částí zákona. Můžeme se posunout tedy dál na návrh M1 poslance Jana Bauera, který navrhuje integrovat rozhodování v chráněných územích do stavebního úřadu v zastavěných územích a zastavitelných plochách obcí podle územního plánu, a to i bez podmínky existence plánu regulačního. Garanční výbor dal kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno 169 poslanců, pro 38, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní v této problematice zbývá poslední a je to L34. Společný návrh Dany Balcarové a Lukáše Černohorského, kteří navrhují připustit nově nebo zpětně ekologické spolky do všech správních řízení, i pokud by se v nich neposuzovaly zájmy ochrany přírody a krajiny. Garanční výbor má nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 169 poslanců, pro 22, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jsme v další části změnového zákona, a to osmé, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Nejdříve návrhy B2 až B4, společně jedním hlasováním. Autorem je Adam Kalous a sjednocuje rozhodování o odnětí a také poplatku za odnětí pod jeden orgán, jednu instituci, a to je pod nový stavební úřad. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 169 poslanců, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Protože byl přijat, jsou návrhy E1 až E4 nehlasovatelné. Další krok budou návrhy I1 až I5. Autory jsou společně kolegové poslanci Pawlas a Luzar. V tomto návrhu doplňují požadavek, aby při odejmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu musela být také provedena vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, plus ještě zpřesňují, že tento požadavek se uplatní pouze v případech, kdy se odnímají pozemky už vymezené jako zastavitelné anebo územní rezervy. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 163, přihlášeno 169 poslanců, pro 147, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další hlasování se týká změny lesního zákona E7 až E9. Radek Holomčík navrhuje snížení míry integrace, a to tak, že chce zachovat závazné stanovisko pro odnětí lesních pozemků mimo systém stavebního řádu. Nesouhlasné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, přihlášeno 169 poslanců, pro 37, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je B5, změna veterinárního zákona, Adam Kalous, navrhuje vypustit závazné stanovisko Státní veterinární správy pro povolování staveb, protože se to netýká povolení stavby, ale až provozu, a to komerčního. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 165, přihlášeno 169 poslanců, pro 129, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní dva návrhy Adama Kalouse měnící zákon o ochraně veřejného zdraví - problematika hluku ve dvou různých variantách. Nejdříve B6 samostatně - řešení hluku z provozu staveb. Je to změna, zmírnění hygienických limitů vnějšího hluku ze závazných na doporučující. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 166, přihlášeno 169 poslanců, pro 17, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní B7, ještě jednou hluk, zmírnění požadavků jiným způsobem, a to tak, že pan poslanec navrhuje omezit venkovní hluk na rozumně dosažitelnou míru, ale se stanovením podmínek jejího splnění. Garanční výbor - kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 167, přihlášeno 169 poslanců, pro 78, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další krok je část dvacátá čtvrtá, zákon o hospodaření energií, pan poslanec Holomčík - E5 a E6, jedním hlasováním. Tento návrh vrací požadavky na předkládání průkazu energetické náročnosti budovy a podrobné požadavky již do fáze dokumentace pro povolení záměru. Garanční výbor - nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 168, přihlášeno 169 poslanců, pro 18, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další změna - energetický zákon - F5 a F6 - poslanec Kolovratník. Já zde navrhuji zúžit ochranná pásma sítí a tak zjednodušit společné pokládky technické infrastruktury. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 169, přihlášeno 169 poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je také můj, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - F4. Je to spíše legislativně technické zpřesnění názvu stavebního úřadu na Specializovaný a odvolací stavební úřad v jedné části textu. Nemění obsah zákona. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 170, přihlášeno 169 poslanců, pro 107, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Další návrh je B8 Adama Kalouse. Zde kolega zasahuje do změny lázeňského zákona a navrhuje v případě výstavby v lázních, v lázeňském zákoně, plně integrovat nakládání s vodami do povolování stavebního úřadu. Garanční výbor je zde bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 169 poslanců, pro 60, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další návrh je společně jedním hlasováním M2 až M5 poslance Jana Bauera. Pan poslanec zde mění zákon o integrované prevenci. V oblasti ochrany životního prostředí navrhuje zrušit obecně závazná pravidla, která by měla být vydávána neidentifikovaným způsobem, postupem bez jakéhokoli předchozího projednání. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 172, přihlášeno 169 poslanců, pro 134, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pod písmenem H pan poslanec Jelínek relativně drobným způsobem snižuje výši správních poplatků. Stanovisko garančního výboru: kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 173, přihlášeno 169 poslanců, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní tři návrhy řešící zákon o liniových stavbách. Nejdříve D1 - Petr Dolínek, který navrhuje prodloužit lhůty v řízeních s EIA až o dalších 60 dnů. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno 169 poslanců, pro 1, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh F2, poslanec Kolovratník, v liniovém zákoně prodloužení doby použitelnosti znaleckých posudků pro vyvlastnění. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 175, přihlášeno 168 poslanců, pro 124, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A v této skupině poslední, M6 až M7, poslanec Jan Bauer navrhuje možnost zachovat stávající vysokoenergetická vedení 110 kilovolt nad zemí, a to i po jejich rekonstrukci. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno 169 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A úplně poslední pozměňovací návrh C1 až C4, poslanci Schiller a Fialová, změna zákona o ochraně ovzduší. Je zde navrženo uplatňovat výjimky z poplatku za znečišťování pouze na základě údajů zjištěných při měření emisí, které je kontinuální nebo dlouhodobé. Garanční výbor: kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 177, přihlášeno 169 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Ještě vás seznámím s omluvami. Paní poslankyně Helena Langšádlová z pracovních důvodů se omlouvá dnes mezi 13. a 14. hodinou, pan poslanec Stanislav Fridrich mezi 13 a 16 z důvodu návštěvy lékaře, také dnes, a dnes od 12.50 do 16 z pracovních důvodů se omlouvá paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

 

Návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat, zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona podle sněmovního tisku 1009, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přihlášeno 168 poslanců, pro 99, proti 54. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Připomínám, že Poslanecká sněmovna bude pokračovat svým odpoledním jednáním v 15 hodin. Členy organizačního výboru zvu na jednání organizačního výboru, které začne ve 13.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední program jednání schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Takže paní poslankyně Pekarová Adamová se omlouvá dnes od 12.50 do 16 hodin z pracovních důvodů, dále pan poslanec Stanislav Fridrich se omlouvá mezi 13. a 16. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá z pracovních důvodů od 13 do 14 hodin, tak a tohle je už něco jiného.

Takže nyní tedy otevírám další bod, respektive první bod našeho odpoledního programu, jedná se o

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP