Středa 26. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

394.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde už máme o čem hlasovat. Připomenu, že 21. dubna Sněmovna rozhodla svým usnesením číslo 1624, že zřizuje vyšetřovací komisi Sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Následně standardně volební komise vyhlásila lhůtu a projednala návrhy jednotlivých klubů, projednala je 4. května svým usnesením číslo 191.

Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím stanovila, že tato komise bude devítičlenná, zastoupená paritně vždy po jednom zástupci každého poslaneckého klubu. Ti zástupci jsou následující - podle abecedy: Blaha Stanislav za ODS, Elfmark František za Piráty, Gajdůšková Alena za sociální demokracii, Gazdík Petr za STAN, Holík Jaroslav za SPD, Jurečka Marian za KDU-ČSL, Pekarová Markéta za TOP 09, Pěnčíková Marie za KSČM a Strýček Jiří za hnutí ANO. To je první bod usnesení volební komise číslo 191 ze dne 4. května.

Za druhé volební komise navrhuje v tomto případě veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení. A teď důležitá věc - musím pro stenozáznam přečíst: "Podle čl. 5 bod 1 volebního řádu Sněmovny rozhoduje Poslanecká sněmovna hlasováním o potvrzení kandidátky předložené volební komisí. Pokud by Sněmovna ustavení nepotvrdila, musely by kluby podle čl. 5 bod 7 předložit volební komisi nové návrhy." Nelze tedy tuto kandidátku v tuto chvíli už jakýmkoli způsobem měnit, můžeme ji buď celou přijmout, anebo celou nepřijmout.

Řekl jsem, že Sněmovna rozhodla, že volba bude paritně, je tedy devět jmen, za každý klub jedno. Pokud by byla shoda a souhlasili jste - většinou takto postupujeme u naplňování komisí - tak bych navrhl, aby hlasování proběhlo jedno, to znamená en bloc hlasování o návrhu komise jako celku. Nyní prosím, pane předsedo, o otevření rozpravy a následně o hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky a ani z místa, tudíž rozpravu končím. Pane předsedo volební komise, o čem budeme hlasovat?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím hlasování veřejnou volbou o naplnění vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě v počtu devíti členů tak, jak jsem je před malou chvílí přečetl, v souladu s usnesením volební komise.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže budeme hlasovat o zřízení a naplnění této volební komise tak, jak bylo předneseno.

Zahájil jsem hlaso- (Ozývá se klepání.) Tak dobře, já vás odhlásím všechny. Ukončím hlasování (180), považuji ho za zmatečné.

 

Slyším klepání, nemusíte klepat všichni najednou. Odhlásil jsem vás všechny, přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami.

 

Tak jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 181, přihlášeno 141 poslanců, pro 136, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže končím projednávání tohoto bodu.

 

A přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP