Středa 26. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

395.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 13. dubna 2021 na 98. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník, a případně ho požádám o vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já úvodní vystoupení musím dát, protože od toho dubna se stala jedna věc. 3. května obdržel volební výbor dopis od pana Jiřího Grunda, který odstoupil z osobních důvodů z volby do Rady České televize. Ten jsme postoupili všem členům výboru i volební komise. Následně komise přijala návazné usnesení per rollam číslo 188. Volební komise vzala na vědomí toto odstoupení a následně tuto informaci předala volebnímu mediálnímu výboru. Ten se sešel 11. května na své 28. schůzi, kde v tajné volbě dovolil - doplnil tedy tu kandidátku o jednoho chybějícího kandidáta - tak, aby sem, Sněmovně byl předložen návrh odpovídající počtu trojnásobku neobsazených míst, tedy počtu 12 kandidátů, ze kterých bychom měli volit. Volební výbor na to přijal usnesení číslo 112.

Volební komise následně musela také přijmout své usnesení per rollam číslo 192, které vám rychle přečtu pro stenozáznam - a to je to, co vám nyní postupuje: "Volební komise konstatuje, že volební výbor 11. května provedl tajnou volbu na místo uvolněné rezignací a zvolil pana Michaela Manna. Původní usnesení volební komise číslo 184 k návrhu na volbu členů Rady České televize tak po rezignaci pana Jiřího Grunda ze dne 3. května pozbývá platnosti. Volební komise dále pověřuje předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu s těmito návrhy." Přečtu je pro stenozáznam tak, jak jsou vám předloženy k dnešnímu dni: "Návrhy kandidátů na volbu čtyř členů Rady České televize podle usnesení číslo 112 volebního výboru, a to - v abecedním pořadí: Petr Brozda, Pavel Černocký, Pavel Černý, Jefim Fištejn, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Kravka, Michael Mann, Karel Novák, Zdeněk Pernes, Milada Richterová, Daniel Váňa a Radek Žádník."

Za druhé v usnesení je konstatováno, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební výbor i volební komise navrhují tajnou volbu.

Za třetí, případně zvoleným členům započne šestileté funkční období nejdříve dnem 31. května.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu, a připomenu, že o návrhu volební komise i volebního výboru na tajnou volbu musíme rozhodnout hlasováním, jestli s tím souhlasíme, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji, pane předsedo. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. S přednostním právem se mi hlásí tady pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl jednoduchý procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že jsme si na volební body vyhradili čas až do zítřejších 9 hodin, tak si myslím, že není kam spěchat a mohli bychom tu zbývající hodinu využít k projednání zbylých návrhů zákonů, které jsme například zařadili pevně na ten čas. Takže já navrhuji přerušení volebního bloku do 19 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže je to procedurální návrh, o kterém já samozřejmě nechám hlasovat, a ten zní: přerušení volebního bodu do 19. hodiny. (Šum v plénu.) Volebního bloku samozřejmě, do 19. hodiny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 182, přihlášeno 158 poslanců, pro 59, proti 80. Návrh byl zamítnut.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Jak tady správně poznamenal pan předseda volební komise, budeme muset se potom na závěr vypořádat s návrhem na hlasování návrhu na tajnou volbu. Pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den. Já bych chtěl procedurálně navrhnout, protože očekávám dlouhou diskusi k tomuto bodu, abychom tento bod přerušili do doby, dokud nebudou odvoleny body 396 a 397, abychom měli na to klid. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, takže je to další procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat, a to je, abychom přerušili tento bod do doprojednání bodu 396 a 397.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 183 přihlášeno 164 poslanců, pro 59, proti 93. Návrh byl zamítnut.

 

Přečtu omluvu. Pan poslanec Vlastimil Válek se omlouvá dnes mezi 18 hodinami a 18.45 z důvodů pracovních. Rozprava... Prosím, pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, v pondělí se tady na Malostranském náměstí konal happening na podporu České televize, kdy se házel záchranný kruh od SOS Česká televize, a já jsem slíbil, že přednesu otevřený dopis, který podepsali zástupci happeningu vám všem a adresovali ho vám všem poslancům, kteří budete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí za chvíli rozhodovat o členech Rady České televize: "Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše milá Sněmovno, jsme znepokojeni situací v Radě České televize. Zítra, 25. 5. 2021, se chystáte zvolit čtyři nové členy Rady České televize. Z vyjádření vybraných kandidátů -"

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já jenom tady pro kolegu. Samozřejmě čtu dopis, který byl směrován na předpokládané datum volby, kde bylo 25. - úterý, ale dnes máme středu, ano, jak došlo ke změně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Prosím, zkuste pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: "Z vyjádření vybraných kandidátů před volebním výborem i z jejich CV lze očekávat, že posílí hlasovací většinu v Radě ČT, která usiluje o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a o likvidaci kritických pořadů Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT, 168 hodin a dalších.

Od loňského února jste přes varování odborné veřejnosti a posléze i Senátu zvolili do Rady ČT řadu osobností, které předem vyjadřovaly otevřené nepřátelství současnému vedení České televize, nebo dokonce zpochybňovaly veřejnoprávní podstatu ČT vůbec. Jaký je výsledek vaší volby? Otřesná úroveň komunikace uvnitř Rady ČT, permanentní skandály, které dělají ostudu radě, ale také vám a jejím volitelům. Ostudu, na niž reagují už mezinárodní novinářské a mediální organizace slovutných jmen včetně britské BBC. Ostudu takovou, že již i biskupská konference ústy arcibiskupa Jana Graubnera dává ruce pryč od své nominantky Hany Lipovské a vyzývá ji k odstoupení.

Členové Rady ČT mají být ze zákona nezávislí na politických stranách, naopak mají reprezentovat pestrost zájmů a názorových proudů veřejnosti. Jaká je skutečnost? Většina ve volebním výboru i ve Sněmovně postupně vybírá kandidáty, kteří nereprezentují tuto pestrost veřejnosti, ale specifické zájmy hlasovací většiny. Výsledkem je, že složení Rady ČT už naprosto není apolitické. Je vrcholně politické a poměr sil zde neodpovídá ani poměru zastoupení stran ve Sněmovně. Vlastně by bylo spravedlivější, kdyby v Radě ČT seděli rovnou zástupci politických stran. Stejný problém se pochopitelně týká i dvou dalších veřejnoprávních institucí - Českého rozhlasu a ČTK.

Co nám vadí? Neveřejná jednání rady bez záznamu, dokonce s vyloučením některých členů. My jsme veřejnost, Rada ČT zastupuje nás. Vměšování rady do personálních a programových záležitostí ČT. Zjevný střet zájmů některých radních. Urážky novinářek a novinářů členy Rady ČT. Pokud si skutečně přejete uprostřed předvolební kampaně odvolat ředitele nejvlivnějšího média v zemi a provést další radikální zásahy do vysílání ČT, udělejte to, prosím, otevřeně, s plnou politickou zodpovědností, nikoliv skrytě, prostřednictvím formálně nezávislé rady. Bude to férovější vůči občanům, kteří vás zvolili a kteří rozhodnou o vašem osudu v nadcházejících volbách. My však věříme, že považujete nezávislost veřejnoprávních médií za nedotknutelnou součást demokratického zřízení naší republiky.

Proto Vás žádáme, abyste volbu nových radních, nových členů Rady ČT, odložili za horizont parlamentních voleb. Žádáme, abyste odvolali z Rady ČT členy, kteří tam byli vybráni v rozporu se zákonem o ČT, a odvolali také ty, kteří zákon porušují svým působením v radě.

Za Společně to dáme: Eva Lee, Praha, Iva Šlitrová Fendrychová, Hradec Králové, Kateřina Šírová, Praha, Lucie Javůrková, Černilov, Ondřej Bednář, Karlovy Vary, Radka Hübnerová, Hradec Králové, Veronika Jiravová, Kostelec nad Černými lesy, Veronika Vendlová, Kněžmost, Zuzana Böhmová, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav."

Tento dopis připodepsalo množství lidí, kteří se toho happeningu účastnili, které tedy již číst nebudu, ale je to doopravdy obsáhlý papír, a který tady rád předám i vám ostatním, pokud byste se chtěli na tento otevřený dopis podívat.

Kromě toho bych chtěl přečíst i další dopis bývalých členů Rady ČT, který by také měl zaznít, aby se dostal k veřejnosti: "Vážené dámy, vážení pánové, se znepokojením sledujeme jednání současné Rady České televize. Jako její bývalý členové dobře známe zákony a další normy -"

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Omlouvám se, ale míra hluku přesáhla už jakékoliv možné i nemožné. Já vás poprosím, abychom se ztišili, abychom v klidu mohli doprojednat tento volební bod, aby pan poslanec mohl hovořit v důstojném prostředí. Já vám děkuji. Pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: "... které vymezují, čemu se Rada ČT musí, může a nesmí věnovat, jakým způsobem musí, může a nesmí jednat: zákon 483/1991 Sb., o České televizi, jednací řád Rady ČT, Kodex ČT a další dokumenty. Současná Rada ČT tato pravidla opakovaně ignoruje a porušuje, ať už úmyslně, či z nevědomosti, která však její členy neomlouvá. Nesmí se přece stát, aby do výroční zprávy o činnosti České televize, předkládané Poslanecké sněmovně, vědomě zařadila nepravdivé údaje. Nemůže předsedovi dozorčí komise, kterou sama před pouhými několika měsíci jmenovala, vyhrožovat odvoláním jen proto, že nález kontroly provedené komisí nedokládá nezákonné jednání generálního ředitele ČT. Není důvod, aby se její členové nechali na jednání na půdě ČT teatrálně doprovázet policejní ochrankou a zdůvodňovat to obavou o vlastní život. Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než šikanou.

Seznam závažných přešlapů současné Rady ČT je mnohem delší a ve svých důsledcích vedou k bezdůvodnému, ničím konkrétním nepodloženému zpochybňování významného veřejnoprávního média. Českou televizi takové jednání jednoznačně poškozuje. Není divu, už na to upozorňují i významné mezinárodní organizace, International Press Institute, European Broadcasting Union. Připojujeme se k jejich hlasu.

Vážené dámy, vážení pánové, Rada České televize je podle zákona o České televizi ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně, tedy Vám. Vyzývám vás, abyste se činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu. S pozdravem Antonín Bajaja, člen Rady ČT 2011 až 2014, Jan Bednář, 2014 až 2020, Luboš Beniak, 2014 až 2020, Vratislav Dostál, 2014 až 2020, Michal Jankovec, 2011 až 2017, Josef Pavlata, 2010 až 2015, Jiří Presl, 2010 až 2014, Jan Prokeš, 2004 až 2015, Milan Uhde, 2010 až 2014, a Vlastimil Venclík, 2018 až 2019."

Kromě toho je určitě ještě zásadní přečíst i prohlášení členů Divácké rady České televize: "Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany České republiky, zejména během pandemie COVID-19. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky, spojené s celým nominačním procesem. Děkujeme v úctě.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Asociace režisérů a scenáristů, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace profesionálních divadel, Česká konference rektorů, Česká rada dětí a mládeže, České centrum mezinárodního PEN klubu, Český filmový a televizní svaz FITES, Český olympijský výbor, EDUin, Ekumenická rada církví v České republice, Federace židovských obcí v ČR, Herecká asociace, Charita České republiky, Institut dokumentárního filmu, Junák - český skaut, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Via, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Národní galerie, Post Bellum, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Syndikát novinářů, Transparency International, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů; profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky; profesor MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla; MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel České filharmonie; Ivo Mathé, prezident České filmové a televizní akademie; Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea; PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv; PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze; Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví; Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů; Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol České republiky; Karel Strachota, Člověk v tísni; Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové; Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců; Ladislav Kratochvíl, ředitel ORBI PONTES (ASNEP); Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol; Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol. V Praze dne 30. dubna 2029." (Správně 2021.)

Na základě všeho zmíněného a na základě i požadavku občanské veřejnosti, koncesionářů a všech, kterým záleží na demokracii v České republice, vás proto žádám, abyste hlasovali proti tajné volbě, abyste hlasovali, tak jak předpokládá zákon, veřejně. Já tady pro zajímavost přečtu, co by znamenalo, kdybyste nehlasovali pro tajnou volbu. Jednací řád Sněmovny jasně říká v čl. 6 bod 3.2 přílohy, že pokud tajnou volbu nestanoví zákon a Sněmovna o tajné volbě nerozhodne, koná se volba veřejná. Příloha jednacího řádu Sněmovny, která je součástí tohoto zákona, stanoví, že veřejná volba má probíhat přiměřeně, podle čl. 5 bodů 14 až 20.

Citace těchto bodů 14 až 20 by byla: "Při volbě členů komise dá předsedající schůze Sněmovny hlasovat jednotlivě o všech navržených kandidátech. Bod 15. V prvém kole jsou členy komise zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Bod 16. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los. 17. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet členů komise, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. 18. Do druhého kola postupují zvolení (správně nezvolení) kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazovaných míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 19. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los."

Tady jsem vám přečetl, jak zákon předjímá veřejnou volbu, a pokud by nebylo usnesení volební komise, tak bychom i veřejně volili. Já myslím, že si to voliči zaslouží. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom hlasovali tajně o zákonech, jak by se potom mohli rozhodnout o svých budoucích volených zástupcích, jestli respektují jejich názory, jestli zastupují jejich zájmy a jestli doopravdy volí osoby, které si to zaslouží a které jsou těmi nejlepšími do dané rady, kam volí. Proto vás ještě jednou žádám, hlasujte proti tajné volbě. Podpořte volbu veřejnou, ať je absolutně jasné, kdo nese politickou odpovědnost za členy Rady, kteří budou zvoleni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Do rozpravy se hlásí pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, pánové, kolegové, já bych vás rád nejdřív informoval. Já jsem dostal dopis. Dostal jsem dopis od paní prezidentky Evropské vysílací unie paní Delphine Ernotte a generálního ředitele EBU Noëla Currana. Dostal jsem ho nejen já, dostal ho také premiér Andrej Babiš a myslím také předsedové komor České republiky.

Já jsem se sešel s paní Ernotte, s paní prezidentkou Ernotte, i s generálním ředitelem v pondělí tento týden. Měl jsem s nimi debatu. Samozřejmě ten dopis byl dopis, který mě informoval o tom, že Evropská vysílací unie sleduje dění v České televizi, kolem ní i ve Sněmovně. Mně bylo sděleno během toho rozhovoru, který jsme vedli, že Česká televize patří k těm, která v současné době má vlastně nejvyšší důvěryhodnost a nejvyšší důvěru diváků v celé Evropě. Zároveň mi bylo řečeno, že dokonce Česká televize je televize, která během koronavirové krize důvěru veřejnosti ještě posílila. Je to dneska televize, která v střední Evropě je díky tomu vnímána jako nejsilnější i v porovnání s našimi sousedy, což je tedy podle nich pozoruhodná výhoda, kterou stále ještě máme.

Zároveň jsme mluvili o tom, že dneska, v době globálních platforem, dochází k tomu, že právě ty globální platformy velice vytlačují roli veřejnoprávních médií. Mimochodem, Evropská vysílací unie sdružuje nejenom veřejnoprávní televize a rádia, ale také soukromá, a říkají, že právě je tady hrozba, že ty globální platformy, jak oslabují roli třeba těchto veřejnoprávních médií, tak vlastně v něčem i podlamují identitu společenství, kterým ta veřejnoprávní média slouží, a tudíž mít silné veřejnoprávní médium je dneska i součást budování společenství a jeho identity. Takže i to mi bylo řečeno - jeden z dobrých důvodů a silných důvodů, aby si Česká republika podržela takovou úroveň veřejnoprávních médií nebo veřejnoprávní České televize, jako má v současné době. A já věřím, že i v této Sněmovně se pravděpodobně můžeme shodnout na tom, že potřebujeme stabilní televizi právě proto, co jsme zažili teď v té době koronavirové, kdy skutečně Česká televize zřejmě sehrála mimořádnou roli v informování a v tom, jak se vytvářeno vědomí o tom, co se děje a co je třeba si předat jako informace.

Zároveň samozřejmě dnes žijeme v době, kdy si myslím, že podobné médium můžeme potřebovat také z důvodů bezpečnostních. Ta doba je poměrně dost neklidná a nejenom koronavirus a epidemie, ale mohou být i jiné důvody, proč potřebujeme podobné veřejnoprávní médium a média pro to, abychom i podobné krize, které se bohužel mohou opakovat v jiné podobě, zvládli.

Takže já jsem byl přesvědčen, že najdeme důvody pro to, aby byla stabilní Česká televize, a že je to náš společný zájem. Stejně si proto myslím, že by si Česká televize zasloužila i takovou radu, která jí v tomhle bude pomáhat a v tomhle ji podrží, v téhle roli vůči veřejnosti právě pro ty kritické doby, které mohou přijít, což nemůžeme vyloučit.

Debaty s paní prezidentkou a s panem ředitelem se účastnila také evropská komisařka Věra Jourová, která má na starosti, pokud vím, také média, a ta mě znepokojila tím, že mi řekla, že ví, že mezi kandidáty, kteří se hlásí a kteří jsou nominovaní do té volby, je například jeden, který jí vyhrožoval veřejnou popravou za její postoj k nošení zbraní nebo usnadnění nošení zbraní. Řekla mi, že to je něco, co je podle ní velice za hranou, co se týče osob, které by měly být voleny do takového orgánu, a já bych s ní v tom souhlasil. Pokud někdo takovýmto způsobem vyhrožuje, tak se domnívám, že takový typ lidí nemá co dělat v podobné instituci, a bral bych to vážně. Dokonce pokud je tam více takových, tak jsem přesvědčen, že pak taková rada nebude schopna sloužit v tom, co jsem řekl, jako rada, která je připravena podržet Českou televizi ve chvíli, kdy budeme třeba mimořádně silně právě podobné médium potřebovat a která by jí pomáhala se stabilizovat, spíše než naopak. Takže já jsem přesvědčen, že v české radě potřebujeme ne ty, kteří vyhrožují, ale ty, kteří jsou připraveni tam kvalitně pracovat.

Samozřejmě respektuji Sněmovnu jako místo, kde se odehrávají volby, které jsou suverénní, a proto samozřejmě nemá smysl, abych si stěžoval, že se tady do užšího výběru nedostaly postavy, které jsem já sám volil, jako pan Jaromír Volek nebo Petr Pospíchal, ale to je můj osobní problém, že jsem s těmito volbami neuspěl. Ale jde mi o to, abychom skutečně do té rady se snažili volit a dostat ty, kteří jí budou pomáhat, aby Česká televize zvládala tyhle role, o kterých mluvím, a funkce, o kterých mluvím, a které by měla být připravena zvládnout i do budoucnosti. A právě proto, že bych byl rád, aby se tam nedostali ti, kteří, jak jsem říkal, jsou schopni spíš vyhrožovat než v tomhle pomáhat, tak se také připojuji k tomu, aby ta volba byla veřejná. Já si také myslím, že v této situaci je velmi důležité, abychom udělali maximum pro to, aby Česká televize si udržela tu pozici, kterou dneska v Evropě má. Já si pořád myslím, že to je pro Českou republiku výhoda, že má tak silnou veřejnoprávní instituci, jako je česká veřejnoprávní televize, protože mám možnost trochu srovnat a vím, že to je ve střední Evropě už docela vzácnost.

Takže já vás jednak prosím o to, abyste dobře zvážili, koho do Rady České televize dneska budeme volit, a zároveň se přimlouvám za veřejnou volbu, protože situace je kolem toho, jak vidíte, poměrně velmi napjatá.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jsem chtěl s faktickou poznámkou. Já jsem se strašně vyděsil. Díval jsem se na program schůze, my máme volit členy Rady České televize a já jsem se ze slov pana ministra vylekal z toho, že máme hlasovat o zrušení České televize. Já nerozumím tomu, co tady vlastně říkal, protože my jsme tady připraveni volit členy Rady České televize v souladu se zákonem, lidi, kteří prošli volebním výborem, a já jsem teď slyšel, že máme v zásadě volit lidi, kteří jdou zrušit Českou televizi. Pane ministře, to je taková poplašná zpráva.

Pane ministře, já vás mám hodně rád, známe se strašně dlouho, ale to byla velmi poplašná zpráva, kterou jste tady říkal, že poslanci tím, že budou někoho volit, by chtěli zrušit Českou televizi. My nechceme zrušit Českou televizi, já nikoho z poslanců neslyšel, že by chtěl dneska volbou Rady České televize rušit Českou televizi. To jsem chtěl jenom takovou poznámku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Alena Gajdůšková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak já to přeložím. Pan ministr Zaorálek hovořil za nás sociální demokraty v tom smyslu, že potřebujeme média veřejné služby, potřebujeme... (Hlasy ze sálu.) Tak za mne, sociální demokratku - že potřebujeme média veřejné služby, potřebujeme nezávislá média veřejné služby, protože to je jedna ze základních podmínek demokratického státu. A tak je to zakotveno i v mezinárodních úmluvách, například Rady Evropy.

Já se také přimlouvám za veřejnou volbu, i když si velmi a velmi vzpomínám, jaký zázrak pro nás byl v devadesátém roce, kdy jsme mohli volit v personálních věcech tajně. Ale dnes a ve vztahu k mediálním radám se skutečně přimlouvám - a říkala jsem to už minule - že je dobře, abychom volili veřejně, protože my volíme nominanty. Je to trošku jiná volba, než když volíme lidi ze svého středu. Prosím, zamysleme se nad tím a udělejme všechno pro to, aby mediální rady byly takové, které budou podporovat úlohu médií veřejných služeb. Potřebujeme je a budeme je potřebovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr Zaorálek.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl reagovat na Jardu Foldynu. Snad mohu vyslovit jeho jméno? Mohu, mohu vyslovit. Já jsem ale opravdu ani nenaznačoval nic o rušení České televize, protože myslím, že to ani není něco, co je tématem. Tady jde o něco jiného. Já žiji v Ostravě, Ostrava je nedaleko Polska, občas si pustím polskou veřejnoprávní televizi a mohu vám říci, že je to prostě nesrovnatelně slabší, než když porovnám úroveň a rozsah České televize. Já vím velmi dobře, že může mít leckdo z vás výhrady, a myslím si, že to je legitimní. Můžeme mít různé výhrady vůči České televizi a různým částem jejího vysílání a myslím, že dokonce i k té debatě to je věc, která je otevřená a možná.

Ale jiná věc je, abychom drželi Českou televizi v té silné podobě, kterou dneska tady má a která vůbec v prostoru střední Evropy, nebo mezi bývalými postkomunistickými státy, není samozřejmá. Někdy mi možná připadá, že Česká televize v tomto rozsahu a v té síle je docela výjimka. Proto chápu, že třeba i se na mě obrátili představitelé Evropské vysílací unie a to byla vlastně podstata jejich sdělení: Máte silnou televizi, tak by bylo dobré si ji podržet i do budoucna a nenásledovat osud jiných veřejnoprávních televizí, které už dneska na tom zdaleka tak dobře nejsou, ani z hlediska zájmu diváků, důvěry a toho, co jsou schopni pokrýt.

Takže tady nejde o rušení televize, tady jde o to, jakou pozici má ve společnosti. A já jsem právě říkal, že to je něco, na čem bychom se mohli shodnout, že i z hlediska toho, co děje v tom světě kolem nás, my takovouto silnou televizi potřebujeme. A teď bez ohledu na to, že může být kritizována, že vůči ní můžete mít výhrady, že můžete leckdo cokoliv namítat. To je všechno možné, ale přesto si myslím, že bychom se měli shodnout na tom, že tento typ instituce v současném světě je potřebný. A poukázal jsem na to, že i ta krize koronavirová to vlastně odhalila, jak něco podobného potřebujeme. Takže ne rušení televize, ale udržet ji v určité podobě i s tím, že samozřejmě může být kritizována, to je normální. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za vysvětlení panu ministrovi. Samozřejmě děkuji i za ta další vystoupení. Tak jsem nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že jsou ti správní a ti špatní. A já, protože nevím, kdo je dobrý a kdo je špatný podle vás, a měl bych veřejně hlasovat, tak prosím ty, co chtějí, abychom tady veřejně hlasovali, aby šli k mikrofonu a řekli nám, koho máme volit, aby to bylo dobře, a koho volit nemáme, aby to nebylo špatně. Protože my to nevíme. My chceme volit s tím nejlepším vědomím a svědomím, jak nám přikazuje zákon, a vy jste nám řekli, že chceme zvolit špatně. Tak pojďte - chcete, abychom volili veřejně, pojďte říct na mikrofon, kdo je špatně a kdo je dobře. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Roman Onderka s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Kolego Foldyno, Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího. Asi si to budeme muset říct naplacato. V Poslanecké sněmovně jsou poslanci, kteří jsou částečně chráněni imunitou. Každý z nás dal poslanecký slib a předpokládám, že v tomto ctěném shromáždění sedí odvážné dámy a odvážní pánové. A ti odvážní se nebojí hlasovat veřejně, a to nikdy a v žádném případě.

A jestli tady chcete hrát divadlo, tak si ho hrajte, ale řekněme si naplacato, jak to je. Jsou tady lidé, kteří chtějí dlouhodobě zaříznout ředitele České televize a přivést Českou televizi do scénáře à la Maďarsko. A pak jsou tady lidé, kteří tomu chtějí zabránit. Je to jednoduché. A každá z daných skupin poslanců využívá veškeré možnosti, které jim umožňuje zákon, potažmo jednací řád, který je také zákonem České republiky, k tomu, aby prosadila svoje vize a svoje názory. Myslím si, že to divadlo je úplně zbytečné, kolego Foldyno, Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za pozornost. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám všem děkuji. Přihlásil se tady pan poslanec Petr Gazdík s faktickou poznámkou. On tady vůbec není. (Jde o omyl. O slovo se hlásil poslanec Válek. Poslanci poklepávají na lavice a žádají o odhlášení.) Já vás neslyším. Prostě hlásí se pan poslanec Válek, jestli jsem to dobře pochopil. Tak já vás asi všechny odhlásím. Sice nevím proč, protože ještě nehlasujeme, ale dobře. Přihlaste se znovu svými kartami, abychom si nemuseli pořád poklepávat. Pan poslanec Vlastimil Válek s faktickou poznámkou je přihlášen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Stejná kartička, stejná pleš, stejný obyčej, jednou Gazdík, jednou Válek. Tak, pane předsedající, děkuji. Já jsem chtěl jenom poděkovat kolegu Sklenákovi za jeho slova a chtěl bych podtrhnout to, že někteří - pardon, kolegovi Onderkovi za jeho slova. Já se omlouvám. Ale z Líšně, z Líšně a z Brna, dva hezcí mladí kluci, tak... Ale chtěl jsem říct, my jsme chráněni dvojí imunitou. Někteří jsme i očkovaní.

Já si myslím, že to je naprosto zásadní a závažné, co řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec Onderka. My opravdu hlasujeme o něčem, co je velmi důležité, co je naprosto klíčové a co je podstatné a měli bychom k tomu takhle přistupovat. Děkuji moc, Romane.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní a pánové, v těchto večerních hodinách. Já bych nerad, abychom sklouzli do takového toho plochého tématu, že je někdo dobrý a někdo horší jenom proto, že chce dodržet to, že se rozhoduje svobodně. Ne pod tlakem, že když zvolím špatně, že si na mě někdo ukáže: Ty seš ten, kterej chtěl tu televizi přivézt do Maďarska, jak jsem tady před chvílí slyšel. Proto tedy podporuji tajné hlasování, protože tam je to svobodnější rozhodnutí.

A co se týká pana ctěného kolegy Gazdíka, který tady pak vystoupil jako kolega Válek, nebo obráceně, teď už nevím. Vzpomínám si svého času, za podobný omyl s kartami tady padaly mandáty. Tuším nějaký pan kolega Brousek z Plzně vzdal mandát kvůli omylu s kartou. Dávejte si prosím pozor, kterou kartičku zasouváte do hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Máme tady další vystoupení s faktickými poznámkami. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, pan poslanec Vojtěch Pikal a pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana Kováčika. Za prvé, že je, myslím, poměrně značný rozdíl, když se poslanec omylem špatně přihlásí na faktickou poznámku a když za někoho hlasuje. To myslím, že se nedá porovnávat. Za druhé - (Poslanci z levé strany sálu vznášejí námitky.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych vás poprosil, abyste na sebe nepokřikovali. Pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Každopádně jsem chtěl zareagovat na jádro vašeho sdělení, prostřednictvím pana předsedajícího, a to otázkou. A podle čeho tedy lidé mají poslance volit, když se ani nedozvědí, kdo jak hlasoval? (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem to pochopil tak, že to bylo na mě. Tak já bych chtěl, aby na mikrofon zaznělo, že jsem seděl na svém místě, dal jsem tam svoji kartu, kterou teď nemám tady, ale mám ji v tom zařízení, zmáčkl jsem šedý knoflík a nechápu, proč se tam objevil pan poslanec Gazdík. Já to nevím. Proto prosím teď hned o kontrolu hlasovacího zařízení, aby se mi ta věc nestala znovu a abych nebyl napaden, že hlasuji za někoho jiného. Protože je to moje karta, já jsem hlasoval ze svého místa, hlasoval jsem správně, a přitom se objevila chyba. Prosím o kontrolu hlasovacího zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Kolik potřebujeme času? Dvě minuty. Takže do 18.50 přerušuji jednání na kontrolu hlasovacího zařízení.

 

(Jednání přerušeno v 18.48 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Můžeme pokračovat dál? Zeptám se, jestli je všechno v pořádku s hlasovacím zařízením. Ano, jsem ujištěn, že je všechno v absolutním pořádku. Pan poslanec, předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, faktickou poznámku ruší, takže nikoho nemám přihlášeného. Pan poslanec Bartošek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pěkný podvečer. Jenom krátká reakce na mé předřečníky. To, co zde dnes řešíme, není otázka toho, koho volit - řekněte jména, to už jsme tady také slyšeli od premiéra, řekněte to jméno, nebuďte slušnej, ale bavíme se zde o legitimnosti této volby včetně toho, zda volba probíhá podle zákonů řádně tak, jak má, a zda i výběr těchto kandidátů proběhl podle zákona, v souladu se zákonem, aby ti, kteří budou voleni, byli navrženi v souladu se zákonem o Radě České televize.

Já jsem zde včera, když začínala schůze, předstoupil s žádostí, aby se Poslanecká sněmovna zabývala chováním a vystupováním členky, paní Hany Lipovské, v rámci Rady České televize, aby Poslanecká sněmovna řekla, co ještě je a co už není případně ochotna tolerovat v rámci chování členů, aby řekla: Tento způsob chování je pro nás nepřijatelný a zavdává to důvod k tomu, aby daný člen nebo členka byla odvolána. A opakuji vám znovu to stejné co včera - kdo jiný než Poslanecká sněmovna a Senát, tedy zákonodárci, mají dbát na dodržování zákona, především na ty zákony, v rámci kterých se pohybujeme i v Poslanecké sněmovně?

Je potřeba si uvědomit, že v dnešním světě a všude tam, kde se snaží usídlit nedemokratické diktátorské režimy, tak se snaží opanovat a ovládnout několik institucí a veřejná média patří mezi ně, ale je to například také soudnictví, tajné služby a tak dále. A já si myslím, že v současné době v České republice jsme součástí tohoto příběhu.

Já vám teď přečtu to, co jsem vám chtěl říct v souvislosti s činností Hany Lipovské, protože jsem přesvědčen, že ona skutečně se pohybuje mimo zákonný rámec, a také vám chci zdůvodnit, proč jsem přesvědčen, že by Poslaneckou sněmovnou měla být z této Rady odvolána: "Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi odcitovat několik vět, k jejichž naplňování se ve svém prohlášení zavázala tato vláda v čele s Andrejem Babišem." V současné době mluvím tedy především k vám, poslankyně a poslanci z hnutí ANO. Ten text je: "Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních potřeb. Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost."

Ona proklamovaná podpora nezávislosti médií veřejné služby ale dostala velmi zvláštní podobu. Stačí se podívat na současnou situaci v mediálních radách, v Radě Českého rozhlasu, v Radě ČTK i Radě České televize. Ono popravdě si někdy stačí jenom poslechnout jejich jednání. Jsem si skoro jistý, že byste narazili u některých mediálních radních na vyjádření, která nejsou podporou nezávislosti nebo konstruktivní kontrolou těchto médií, ale naopak snahou o podkopání jejich demokratických hodnot. Poslanecká sněmovna by měla být pojistkou toho, že bude svoboda a nezávislost médií, veřejné služby, důsledně bráněna, a měli bychom se tohoto úkolu také zhostit tím spíš, když jde v případě České televize o nejdůvěryhodnější české médium, což dokládají veřejné výzkumy, na které spoléhá zejména v dobách krizových většina naší společnosti, tím spíš, když si uvědomíme, jakou veřejnou službu plnila v loňském pandemickém roce pro naše děti, pro rodiče, pro seniory, pro českou kulturu i audiovizi, a kdy v období před tak důležitými podzimními volbami potřebujeme mít jistotu, že veřejnoprávní televize je prosta jakýchkoliv politických anebo jiných tlaků.

Jsem proto přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy se člen Rady České televize dopouští takového jednání, které závažným způsobem narušuje důstojnost jeho funkce, nebo kdy je zpochybněna nezávislost nebo nestrannost radního při výkonu funkce, musí Poslanecká sněmovna jednat, tedy má povinnost vyvolat hlasování o jeho dalším setrvání nebo nesetrvání v Radě.

V posledních měsících jsem nabyl jistoty, že radní České televize paní Hana Lipovská se takového jednání dopouští a že nesplňuje ani základní předpoklady pro působení v Radě České televize, který... člen rady se zavazuje k tomu, aby nezastávali žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ale současně ani při výkonu své funkce v radě jejich jménem nevystupovali nebo nepůsobili v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

Hana Lipovská je aktivní členkou a členkou správní rady Institutu svobody a demokracie. Působí zde s jeho spoluzakladatelkou a ředitelkou, bývalou aktivní krajně pravicovou političkou Janou Bobošíkovou, která mimochodem ve svém nedávném vyjádření pro výstavu k výročí takzvané televizní krize uvedla: "Před dvaceti lety zaměstnanci České televize přestali respektovat pravidla demokratického právního státu, zneužili veřejnoprávní obrazovku k prosazování osobních cílů. Vzhledem k tomu, že politici neměli odvahu rázně zakročit, vznikl dojem, že Česká televize je nedotknutelná. Není a brzy se to ukáže."

No, toto vyjádření je už samo o sobě jednoznačným znakem podjatosti a zaujatosti Institutu svobody a demokracie vůči České televizi, tedy institutu, ve kterém je činnost Hany Lipovské institucionalizovaná. I sama Hana Lipovská ve veřejném prostoru v několika rovinách aktivně propaguje vyhraněnou politickou linii, která má povahu ideologie. Tato politická linie sleduje konkrétní poměrně úzkou skupinu politických zájmů, které reprezentují konkrétní politické strany či hnutí, a to především SPD a Trikolóra, s jejichž představiteli se paní Lipovská pravidelně stýká a jejichž agenda je podle aktivit na sociálních sítích často sdílená.

Krajnost jejích názorů je pak navíc mnohdy spojena s demagogií a šířením polopravdivých informací, které se týkají bytostné agendy Rady České televize. Hana Lipovská propaguje svoji politickou linii ve veřejném prostoru natolik intenzivně i extenzivně, že má zcela nepochybně rozměr politické činnosti. A tak zatímco před svým zvolením Hana Lipovská, nominovaná Českou biskupskou konferencí, proklamovala, jak vždy chtěla sloužit v uvozovkách naší církvi, otázky církevní a náboženské ponechává vně svého působení v Radě České televize a věnuje se cílům vlastním. Dospělo to do tak krajního stavu, že olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference, Jeho Excelence Graubner, ji vyzval k abdikaci, a to se slovy: "Mrzí mě, že členka rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin nebo osob, v tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti."

Hana Lipovská naopak aktivně slouží svému institutu, je jeho analytičkou, je autorkou či spoluautorkou článků, v nichž jednostranně a výrazně dezinterpretačním stylem prezentuje svoji agendu v Radě České televize, ledaskdy dokonce dříve, než dané návrhy rada projednala, a pod hlavičkou institutu také vystupuje vůči jiným veřejným institucím. Setkává se jako členka tohoto institutu s prezidentem republiky, je spolupodepsána pod trestním oznámením na tři ústavní soudce: Pavla Rychetského, Jana Filipa a Kateřinu Šimáčkovou. Jako členka zmíněného institutu je podepsána pod materiálem o údajném bezpečnostním riziku a dění v České televizi adresovaným parlamentním výborům, Bezpečnostní radě státu nebo Ministerstvu financí. Již sama tato kombinace je velmi bizarní. Je rovněž spolu s Janou Bobošíkovou a Janou Dědečkovou podepsána pod dopisem poslancům Evropského parlamentu, kde obviňuje Senát a ministra kultury z nátlaku na Českou televizi. Proti nestrannosti jejího vystupování svědčí i situace, kdy na Radě České televize prosazovala návrh, který podporoval mediální a politickou agendu propagovanou její spolupracovnicí Janou Bobošíkovou. Konkrétně se jednalo o návrh na projednání stížnosti proti reportáži České televize o Lidicích z pořadu Reportéři ČT. Paní Lipovská ho na jednání Rady České televize předložila souběžně s tím, kdy o této reportáži kriticky referovala Jana Bobošíková v rámci Institutu svobody a demokracie i v rámci své tehdejší funkce předsedkyně oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice. Přitom paní Bobošíková při těchto výstupech prezentovala určitý úhel politického pohledu na věc a radní Lipovská svým souběžným návrhem, respektive stížností v Radě České televize, podporovala mediální a politickou kampaň paní Bobošíkové. Postupovala v součinnosti s ní a snažila se v Radě České televize tento uměle vyvolaný problém znovu dostat na jednání, ačkoliv jej Rada České televize již předtím řešila a uzavřela.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Institut svobody a demokracie Hany Lipovské je sice z formálního hlediska zapsaným ústavem, de facto však působí jako politicky zaměřený spolek, jehož účelem je na jedné straně propaganda určité skupiny politických názorů, na druhé straně vyhraněná kritika politických stran nebo představitele státu. Hana Lipovská tak vykonává činnost, která po obsahové stránce spočívá především v prosazování určitých společenských, respektive politických zájmů, ve smyslu § 214 odst. 1 a § 217 odst. 7 občanského zákoníku, což je zákonný znak nebo chcete-li účel spolku, než že by spočívala v činnosti klasického, tedy obecně prospěšného, ústavu, tedy v činnosti, potažmo službách, jež jsou užitečné společensky nebo hospodářsky a jejichž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné ve smyslu § 402 občanského zákoníku. Ve své podstatě tak je vlivovou politickou agenturou, která do jisté míry zneužívá právní formu ústavu.

Paní Lipovská je bytostně politický člověk, který reprezentuje a intenzivně propaguje vyhraněné politické zájmy. Její zřetelně politicky orientovaná činnost se projevuje v přípravě politicky zaměřených výstupů daného institutu, který je typickou vlivovou politickou agenturou v politicky zaměřených příspěvcích v médiích a na sociálních sítích a při prosazování své agendy v Radě České televize. Byť se její politická činnost projevuje v těchto třech rovinách, představuje ve své podstatě jeden nedílný celek, který ona sama nedokáže rozdělit. Názorně je to vidět na tom, že ani po zvolení do funkce členky Rady České televize nepřestala aktivně působit ve zmíněném institutu.

Konečně i legislativní odbor Sněmovny se ve svém vyjádření přiklonil k názoru, že Hana Lipovská by se jako členka Rady České televize neměla jménem jakéhokoliv veřejného subjektu vyjadřovat, vyjadřovat své názory a postoje především ve věcech, které spadají podle § 8 zákona o České televizi do působnosti rady, neboť taková vyjádření mohou zpochybňovat její nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce členky rady.

Ze všech těch důvodů, které jsem uvedl, je zřejmé, že svým celkovým jednáním Hana Lipovská jednak porušuje zákaz platný pro člena Rady České televize podle § 5 odst. 2, věta první zákona o České televizi, podle něhož nesmí při výkonu své funkce v radě působit ve prospěch skupinových zájmů, a současně naplňuje skutkovou podstatu pro odvolání z funkce tím, že se systematicky dopouští jednání, kterým zpochybňuje svoji nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady ve smyslu § 6 odst. 2 písm. b) zákona o České televizi. Její politická činnost je sama o sobě v demokratickém právním státě možná a přípustná, ale z hlediska citovaných atributů nezávislosti České televize nepřijatelná. Zároveň dle mého názoru svou politickou činností závažným způsobem narušuje důstojnost funkce člena Rady České televize, což je podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o České televizi dalším důvodem, pro který jsem přesvědčen, že by ji Poslanecká sněmovna měla odvolat z funkce.

Včera jsem řekl, že považuji za nezbytné, aby Poslanecká sněmovna tento bod projednala, abychom se tomu věnovali na plénu, abyste případně vystoupili a řekli jste: My jsme přesvědčeni, že její činnost je naprosto v pořádku, my to tolerujeme, respektujeme, podle nás to není porušení zákona, pro nás je to v pohodě, tímto způsobem se může chovat jakýkoliv další jiný člen Rady České televize a pro nás je to fajn.

Já jsem byl připraven, kolegyně a kolegové, se o tento názor s vámi utkat. Bohužel jste to nezařadili na program, a já tedy čekám vyjádření z vaší strany alespoň dnes. Tohle rozhodnutí by bylo totiž precedentní, kam až sahá práh bolesti vás poslankyň a nás poslanců, co si řekneme, že je ještě v pohodě, protože zákony nejsou od toho, jestli teď platí, protože se nám hodí a je nám to fajn, anebo neplatí, protože nám to zrovna nevyhovuje. Jestliže my budeme na zákony jakékoliv, včetně Rady České televize, nahlížet s benevolencí, s tím, že vlastně momentálně je to naše volba a nevadí nám to, tak věřte, že to je jed a bič, který se v konečném důsledku otočí proti těm, kteří se tak v současné době chovají.

Já jsem na začátku avizoval, že své tvrzení opírám o právní názory. Začnu stanoviskem legislativního odboru k prověření možného střetu zájmů členky Rady České televize. Se svým dotazem o posouzení jsem se obrátil na volební výbor a děkuji jeho předsedovi panu Berkovcovi za to, že celou věc projednal a vyjádření legislativního odboru zajistil. Přečtu vám ho, abych vám řekl, proč jsem s tímto bodem přišel, protože jsem přesvědčen, že je to právní názor, který by nám měl pomoci v našem rozhodování.

Na základě žádosti předsedy volebního výboru Mgr. Stanislava Berkovce ve věci prověření možného střetu zájmů členky Rady České televize, v závorce: dále jen rada, Ing. Hany Lipovské, Ph.D., vám sdělujeme následující stanovisko. Právní úprava obsažená v zákoně č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je natolik obecná a zastaralá, v závorce: neboť byla přijata v době, včetně novel, kdy ještě některé právní formy organizací neexistovaly - konec závorky, že nedává dostatečný právní podklad pro jednoznačné posouzení této věci.

Nelze vycházet ani z důvodových zpráv k zákonu a z vydaných komentářů odborníků na mediální právo, které se tímto problémem nezabývají. Rovněž tak ani dosavadní sněmovní praxe se podobnou věcí podle našich poznatků dosud nezabývala. V důsledku toho pak stávající úprava a formulace jednotlivých ustanovení vyvolávají řadu otázek, na které není možné jednoznačně odpovědět. Nicméně se přikláníme k názoru, že jmenovaná jako členka Rady by neměla jménem jakéhokoliv veřejného subjektu vyjadřovat své názory a postoje, především ve věcech, které spadají podle § 8 citovaného zákona do působnosti rady, neboť taková vyjádření mohou zpochybňovat její nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce členky rady.

Posouzení možného střetu zájmů a rozhodnutí v této věci pak náleží do působnosti celé Poslanecké sněmovny s tím - děkuji (Zaměstnankyně Sněmovny přinesla poslanci Bartoškovi kelímek s vodou.) - že návrh na odvolání jmenované z rady podle § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 2 písm. b) zákona o České televizi může Poslanecké sněmovně předložit jak volební výbor, tak i kterýkoliv poslanec, což jsem tak učinil, protože ten návrh na odvolání, jak zde je řečeno, může předložit buď poslanec, anebo výbor. Vycházel jsem z tohoto posudku.

Vzhledem k tomu, že legislativnímu odboru nepřísluší podávat závazné výklady právních předpisů, považujeme účast pracovníka našeho odboru v dané věci na jednání volebního výboru za nedůvodnou. Doporučujeme proto obrátit se s tímto dotazem na externí odborníky na mediální právo, kteří by se následně mohli též zúčastnit jednání volebního výboru a sdělit k věci své stanovisko. Je však zřejmé, že jakékoliv stanovisko bude zejména vzhledem ke stávající právní úpravě vždy do značné míry vyjádření subjektivního názoru, a proto závazný výklad zákona o České televizi může nakonec podat pouze soud při projednávání konkrétního návrhu.

Tak. Vzhledem k tomu, že jsem si řekl, že fakt bude potřeba si vyžádat právní stanovisko, tak jsem si ho zajistil, protože své tvrzení chci opírat o vyjádření právníků, kteří jsou schopni posoudit zákonnost nebo nezákonnost tohoto chování, a současně přitom mám připravenou analýzu, tedy právní rozbor možného střetu zájmů. Vyhotovil pan doktor Svoboda, ten právní posudek vám dám k dispozici, a současně mám k dispozici právní posudek od právní kanceláře Kučera & Associates, advokátní kancelář, který mám od pana senátora Smoljaka, a tato analýza hodnotí způsobilost organizací navrhujících kandidáty do Rady České televize.

Abych nemluvil pouze já, umožním vystoupit i dalším a poté se k řečnickému pultu vrátím, abych vás s těmito analýzami seznámil, protože jsem přesvědčen, že jsou důležité pro naše další rozhodování ve věci volby Rady České televize. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobrý podvečer. Konstatuji, že jsme již překročili čas určený pro projednávání zákonů, takže dneska nás už nic jiného než tyto volební body nečeká. Nejdříve s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Feranec, pak zde mám nějaká přednostní práva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, kolegyně, já bych potřeboval poučit, protože jsem služebně poslanecky mlád a opravdu se v tom nevyznám, tak bych se rád zeptal, jestli doteď při veškerých volbách, ve kterých se hlasovalo tajně, jsme vlastně hlasovali proti zákonům, to znamená, že jako špatně. Vlastně jste se toho účastnili všichni celá léta a nic se nedělo, bylo to v pořádku. A nyní najednou je tajná volba ta špatná. Já jsem tato slova, že tajná volba je špatná, slyšel, protože zase pro změnu jsem trošku oproti vám stár fyzicky, když jsem chodil do školy. Tam nám říkali vždycky: To, co chceš, musí veřejně zaznít. A samozřejmě lidé, kteří veřejně se přihlásili ke svým názorům, často za své názory trpěli, byli vyhazováni z práce - to se stalo třeba i mně - nebo byli odejiti ze školy a tak dále. Když se změnila doba, tak bylo normální, že jakákoliv volba byla automaticky tajná, protože to, že se volí veřejně, jsme si tady zažili od roku 1948 do roku 1989. A tak já bych se chtěl zeptat: My se chceme vrátit do té doby? My chceme lynčovat lidi za jejich názor nebo za jejich rozhodnutí?

Já to chápu při tvorbě zákonů, jsme tady a zodpovídáme se, ale rozhodně to nechápu při volbě. To můžeme chtít po občanech, až půjdou k volbám, aby se tam podepsali! No, takhle přece nemůžeme žít. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Takže já se omlouvám a chtěl bych, abyste se nad tím zamysleli a nevrátili jsme se zase o třicet let zpátky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já jenom podotknu, že zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože jsme byli vyzváni k poučení, stanoví, že pokud zákon stanoví nebo Sněmovna rozhodne, kdo se volí tajným hlasováním, jinak se volí hlasováním veřejným. To znamená, výchozí princip je veřejné hlasování, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud Sněmovna nerozhodne jinak. Děkuji. Nyní pan poslanec Feranec, poté pan poslanec Ferjenčík a další.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Budu reagovat faktickou poznámkou na to, co říkal pan kolega Bartošek ohledně posudku. On není právník, možná neví.

Pane poslanče Bartošku, prostřednictvím pana předsedajícího, neexistuje něco jako znalec v oblasti práva. Nic takového neexistuje. Jediný orgán, který může rozhodnout o právní záležitosti, je soud. Všechno ostatní jsou jenom nějaké názory toho, kdo předkládá. Takže opakuji: Neexistuje kategorie soudní znalec v oblasti práva. Nikdy to nebylo a doufám, že ani nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na kolegu Bláhu, který položil dotaz ohledně tajné a veřejné volby. Piráti celé tři roky konzistentně prosazují, aby poslanci hlasovali veřejně, protože podle toho, jak hlasujeme, lidé následně hlasují ve volbách. A pokud se nedozví, jak hlasujeme, tak je podle mě poměrně obtížné posoudit, jestli s konáním daného poslance souhlasí nebo nesouhlasí. Proto prosazujeme princip veřejné volby, pokud volí volení zástupci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Antonín Staněk. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si myslím, že to porovnání veřejné volby, tajné volby by opravdu nebylo namístě. Samozřejmě že volba, kterou volíme například v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, je ze zákona tajná. Ale stejně tak je naprosto legitimní a transparentní požadovat volbu veřejnou. Není na tom nic nesprávného ani není na tom nic špatného, abyste, pane poslanče - prostřednictvím pana předsedajícího - případně měl možnost vyjádřit i před svými voliči, koho preferujete, aby reprezentoval třeba vás v Radě České televize.

Víte, já jsem tady zažila mnoho voleb a i velmi respektuji to, že vždycky byli v Radě České televize zastoupeni lidé více levicových názorů, více pravicových názorů, více liberálních názorů, více konzervativních názorů. Ale to, proč vlastně dneska je ohledně té volby do rady vlastně možná více slov a odehrává se to tak, jak se to odehrává, je dáno našimi zkušenostmi z posledních voleb a tím, jak probíhá příprava této volby, kdy podle mého názoru výbor selhal. Výbor nedodržel pravidla stanovená zákonem. Byli nominováni lidé, kteří byli nominováni institucemi, které nedodržují zákon. Já si myslím, že i ty zkušenosti, to není opravdu o tom, kdo má více pravicový, levicový, liberální, konzervativní názor, ale opravdu někteří reprezentanti v Radě České televize neplní ty úkoly. Ono opravdu mnohdy už je to takové panoptikum. A já musím říct, že to je i mimo důstojnost a mimo roli stanovenou zákonem, kterou tato rada má. A opravdu veřejnoprávní média patří k základním kamenům (Předsedající: Čas, prosím.) demokratické společnosti a my za ně musíme bojovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Staněk, poté pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak na úvod poznámka číslo 1. Mluvím zde jako poslanec Parlamentu České republiky Antonín Staněk, nikoliv za klub České strany sociálně demokratické, aby někteří neměli pocit, že mluvím za ČSSD, protože možná se to nebude líbit. Ad 2, už když jsem před první volbou členů Rady České televize avizoval, že nás čeká horké léto při druhé volbě, protože všichni si vzpomeňte, jak jsme zde byli všichni osočováni, kteří chtěli volit, jak chtěli volit, že vlastně nevolíme demokraticky, že volíme různě pod různými vlivy a tak dále, tak já jsem říkal: A to počkejte, co přijde při druhé volbě! A už je to tady.

A teď faktická poznámka na předpředřečníka. Ano, pan kolega zde chtěl zařadit bod o odvolání paní radní Lipovské. Tento bod Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nezařadila. A čeho jsme byli svědky v tuto chvíli? Byli jsme svědky naprosto rozsáhlé obžaloby ženy, která stojí v Radě České televize a hájí zájmy podle svého nejlepšího svědomí. Slyšeli jsme zde sice rádoby fakta, ale ani jeden fakt nebyl podložen konkrétně. Takhle bych mohl mluvit o spoustě a spoustě věcí.

Paní Lipovská nedělá nic jiného než svou odbornost, to znamená jako ekonomka sleduje hospodaření České televize a upozorňuje na nedostatky, které jsou s tímto hospodařením spojené. Dodnes mi nikdo neodpověděl na otázky, které padly při debatě s vedením České televize (Předsedající: Čas, pane poslanče!) a podobně. Já ho dodržím a ještě se jednou přihlásím. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Určitě, je to možné, děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říci Pirátům, že podobně jako oni prosazovala veřejnou volbu v padesátých letech budovatelská mládež. A opravdu to dopadalo tak, že pak byly procesy s těmi lidmi, kteří veřejně řekli svůj názor. A všimněte si, jak byli odsuzováni lidi, aniž něco udělali, jenom na základě veřejného mínění! Je to obrovsky nebezpečná věc. To znamená, opravdu zamyslete se nad tím a zamyslete se nad tím, proč asi tady odjakživa celou dobu voleb v Poslanecké sněmovně se volilo tajně? To chcete říct, že všechno, co tady probíhalo tajně, tak bylo špatně? Za mě je transparentní, aby o tom, jestli bude tajná volba, nebo veřejná, rozhodla většina v Poslanecké sněmovně. Je to právo každého poslance a my bychom ho měli respektovat, aby se nestávalo to, co se tady děje, že ještě se nic nestalo, ještě nebyl nikdo zvolen, a už dopředu odsuzujeme. To znamená, že my už dopředu říkáme: To, co udělají ti druzí, je špatně. Ale takhle se přece nedá žít ve svobodném státě! Každý máme právo na názor, každý máme právo na volbu a měli bychom se k sobě s úctou chovat.

Věřte tomu, že od doby socialismu jsme se vrátili zpátky pomalu do komunismu. V socialismu hromada věcí nebyla takhle běžná, jako je dneska. A mohli bychom tady o tom diskutovat (Předsedající: Čas, pane poslanče.) hodně dlouho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Holomčík, připraví se pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil už před chvilkou. Chtěl jsem jenom doplnit kolegu Ferjenčíka v reakci na pana poslance Bláhu a pan poslanec Bláha to ještě víc rozvinul. Mně přijde mimořádně nešťastné až hloupé tady srovnávat volbu občana ve volbách a volbu poslance jako zástupce lidu v Poslanecké sněmovně. Nikdy v životě bychom jakkoliv nezpochybňovali to, že jakákoliv volba občana v demokratických volbách musí být tajná,. To je naprosto základní princip svobodných voleb, to, že každý jeden člověk hlasuje tajně. Ale my tady nejsme v pozici občana. My jsme tady v pozici zástupce občana. My požíváme mandátu, který jsme získali v demokratických volbách od občanů této země. A přece musíme nějakým způsobem být schopni říct, proč nás ti lidé volí. Naprosto respektuji, byť s tím nesouhlasím, ale respektuji, že se někomu veřejná volba může zajídat, že se mu nemusí líbit. To respektuji. My to máme jinak. Ale fakt bych velmi ocenil, kdybychom nepoužívali tenhle oslí můstek, který je víc oslí než můstek, v tom, že srovnáváme upírání tajné volby občanům tím, že tady chceme hlasovat veřejně. To je úplný nesmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka. Připraví se pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Na YouTube jsem viděl pár proslovů před rokem 1989 tamní politické reprezentace a můžu říct, že pan kolega Bartošek, prostřednictvím pana předsedajícího, se tomu velmi silně přiblížil. Pane Bartošku, prostřednictvím pana předsedajícího, u mě, a je mi to lidsky strašně moc líto, jste tímto klesl, tímto projevem a obžalobou Hany Lipovské na úplné politické dno. Jste demagog, manipulátor a lhář. (Potlesk z lavic ANO.)

Jednou z nejvyšších hodnot každé demokracie jsou svobodné volby. A já se ptám všech těch, kteří budou opět obstruovat, zdali tyto svobodné volby, zdali tato hodnota bude opět pošlapána tím, že si od 20. hodiny vezmete každý klub dvouhodinovou přestávku proto, abychom opět nemohli svobodně zvolit další členy Rady České televize a dalších členů dozorčích rad. Ptám se vás, zdali budete opět obstruovat demokratické volby, které jsou základní hodnotou a pilířem každé demokracie. My jsme tady byli zvoleni a my svobodně máme volit právě do těchto institucí, což vy opět budete obstruovat. Je to neuvěřitelné, co se tady děje. Demagogie, lži a manipulace. Přitom nejde o nic jiného, jenom o dovolbu čtyř radních do České televize, kteří podle zákona nemají jinou funkci než dělat to, že kontrolují hospodaření, činnost. A to dělají se svým nejlepším vědomím a svědomím. Styďte se! (Tleskají poslanci v lavicích ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Bartošek se hlásil s faktickou poznámkou z místa, nicméně já musím dát přednost těm, kteří se přihlásili dříve, takže pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych chtěl panu poslanci Bláhovi, prostřednictvím pana předsedajícího, říct, že svazáky nemáte jenom v řadě Pirátů, ale klub sociální demokracie má své usnesení, že chce volbu veřejnou. Takže máte tady 14 svazáků ze sociální demokracie ve věku 40 až kdoví kolik let. Asi nemůžete mé kolegy nařknout z toho, že jsou svazáci. Prosím, važte slova, važte to, koho tady napadáte. My máme důvod jednoduchý. Zákon predikuje primárně volbu veřejnou, pouze v případě, že chce plénum, tak bude volba tajná. Nezpochybňujeme, že když většina odhlasuje volbu tajnou, že to tajná volba bude. Jenom říkáme, že v tuto chvíli je to téma natolik zásadní, natolik společensky otevřené a natolik společnost rozdělující, že je úplně normální a legitimní žádat, aby se každý k této věci přihlásil.

V drtivé většině jiných voleb, ať je to RRTV, Vinařský fond a další, které máme nebo jsme měli v historii, jsou ty volby jednoduché. Politické strany zde zastoupené nominují, tajně se volí. Zde nominují organizace, u kterých bylo prokázáno právním posudkem, že nesplňují zákonné požadavky, které zákon na nich vyžaduje, nebo nenaplňují svůj účel podle zákona, aby mohly nominovat. Přesto jejich nominanti byli navrženi a my říkáme, tak pojďme veřejně říct, kdo se k těmto nominantům hlásí. Nic víc, nic míň.

Ale sociální demokracie respektuje většinovou vůli Sněmovny. Tak prosím, pane kolego, nechte nás také říct náš názor. Nechme potom většinu hlasovat a my se jí určitě řídit budeme, jako se vždycky řídíme. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Sklenák, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka rovněž k panu poslanci Bláhovi. On říkal -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, ale mým prostřednictvím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Pane řídící, já neoslovuji pátým pádem pana poslance. Já jsem řekl, že směrem k poslanci chci něco říct. Takže mě nemusíte napomínat. Doufám, že mi přidáte pár sekund.

Podívejte se, Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář jsou jediné tři veřejné instituce, které nejsou financovány ze státního rozpočtu. Má to jeden dobrý důvod, a to je právě to, aby byly co nejdále od politického vlivu. Protože když se podíváte k našim sousedům, kteří přešli k tomu, že začali financovat veřejnoprávní média prostřednictvím státního rozpočtu, tak to dopadlo velmi špatně. Z těch televizí se staly státní televize, poté vládní televize a potom v podstatě hlásné trouby právě vládnoucí garnitury.

Čili tady se chce, a to byl úmysl zákonodárce, držet tyto instituce od politického vlivu. A proto také členy Rady České televize nenavrhují politici, poslanecké kluby, jak o tom mluvil pan poslanec Dolínek, ale spolky, instituce mimo politiku. A právě proto my se domníváme, že v tomto případě a jedině v tomto případě je namístě veřejná volba, aby všichni občané, kterým vlastně patří ta televize, aby mohli vidět, jak ti, které poslali do Poslanecké sněmovny, hájí jejich zájmy a koho volí. To je logika našeho návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve bych chtěl, vaším prostřednictvím, reagovat na kolegu Bláhu. Chtěl bych mu doporučit, aby pokud nás tady vyzývá ke vzájemné úctě, neurážel lidi, že jsou to svazáci. To potom vypadáte spíš jako pokrytec než jako člověk, který skutečně stojí o to, by v tomto sále panovala nějaká všeobecná úcta. To za prvé.

Za druhé jsem chtěl reagovat na pana kolegu Juchelku, vaším prostřednictvím. Tady jde o to, že vy se snažíte ovládnout Českou televizi a chcete to udělat tak, aby o tom nemohly ani napsat noviny, protože to bude po uzávěrce, místo toho, abyste to zařadili normálně na začátek jednacího dne a mohlo z toho být téma. Dokonce ani nechcete připustit, aby občané věděli, jak kdo v tomto klíčovém hlasování hlasoval. A ještě nás tady urážíte! Jděte se vycpat! (Reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poprosím o přece jenom lepší jazyk v sále. Přece jenom tady ještě budeme asi dlouho, tak ať to vydržíme společně. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Bláha.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Několikrát tady zaznělo, že demokracie je o volbě a že vlastně ta demokracie je, když se volí. No, s demokracií to není úplně tak jednoduché. Demokracie je i o dělbě moci. Demokracie je o občanské společnosti. Demokracie je i o ochraně institucí. A o tu jednu vzácnou pro demokracii instituci tady dneska jde, protože k demokracii patří i ochrana veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média se nám nemusejí někdy líbit, co dělají, a věřte nám, že my, co jsme zažili účast ve vládě, tak se nám mnoho pořadů, i těch, které třeba vám se nelíbí, taky nelíbilo, taky nelíbilo! To tak je, protože jsou kritičtí, velmi často kritičtí právě k vládní straně nebo k vládní skupině. Ale to ještě neznamená, že můžeme likvidovat veřejnoprávní média. A opravdu ty volby v poslední době byly takové, že to směřuje k destrukci a k ovládnutí České televize.

Pro nás je to velmi závažná situace, a navíc ani volbou, tímto demokratickým procesem, zkrátka nemůžete přehlasovat skutečnost, že nedodržujete zákony. Je faktem, že zkrátka část těch nominovaných výborem a odhlasovaných ve volbách výborem neodpovídá - neodpovídá! - ustanovení zákona. A to je něco, co jste nám za celou dobu nevysvětlili. Já si myslím, že nic na volbě, nic na té diskusi nevysvětluje to, že volební výbor vybírá kandidáty, kteří jsou navrženi oprávněnými organizacemi a sdruženími. Vy jste toto opravdu nesplnili. Já si myslím, že nemůžeme pokračovat v diskusi, dokud toto nebude vyjasněno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Staněk. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, o svazácích tady nepadlo ani slovo. Já jsem ba přímo ani nesrovnával nikoho s budovatelskou mládeží. Já jsem jen říkal, že podobně tady hovořila budovatelská mládež v padesátých letech. Ale srovnání, že bych řekl: Ano, páni Piráti, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste takoví - v žádném případě.

Vy jste mi tady pořád neodpověděli na tu jedinou otázku, která byla nejdůležitější: takže doteď všechny ty volby, které byly tajné, byly špatně? Doteď to nevadilo? Nikomu? Našim občanům, poslancům před námi a před před námi? Já to nechápu. Jestliže přece si zvolí něco Poslanecká sněmovna, tak bychom k tomu měli normálně přistoupit a mělo by to nějakým způsobem fungovat. A věřte, že já jsem ten poslední, který by chtěl porušovat zákony a který by chtěl někoho preferovat. Budu hrozně rád, když právě Česká televize bude nezávislá, ale opravdu nezávislá, že nebude tlačit do odpovědí, které chce slyšet, a řešit ty věci jinak, než ve skutečnosti jsou.

A mě hrozně mrzí tahle diskuse tady. Místo toho, abychom dělali svoji práci, tak tady hrajeme hry, které jsou absolutně v rozporu, řešíme věci, které nikdy neovlivníme. Tady se mluví o tom, že Česká televize je nezávislá na rozpočtu. Vždyť to není pravda! My přece řešíme, jaké poplatky budou, které se budou vybírat od našich občanů, my stanovujeme výši těch poplatků, ne Česká televize. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) My to musíme odsouhlasit a podle toho je pak ta Česká televize. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Staněk, poté pan poslanec Zlesák. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo. Já jsem pochopil, že cílem dnešního dne je vydržet do 20. hodiny a pak nás budou čekat ony krásné přestávky. Takže nechci přispívat protahování času do 20 hodiny, ale znovu chci zde jenom jedno připomenout. Chci se zastat paní Lipovské, protože neměla možnost tady vystoupit a vše, co zde bylo řečeno, obhájit a objasnit. A to se mi skutečně, skutečně nelíbí.

Potom chci říci, že při volbě členů rady volíme ty, kteří mají dohlížet na hospodaření České televize. Dodnes nemáme také my, poslanci, jasno, jestli vrcholný management České televize má, nebo nemá předkládat majetková přiznání. Já jsem osobně přesvědčen, že tomu tak má být. A je mnoho a mnoho dalších otázek, které bychom mohli klást z druhého úhlu pohledu a z druhého úhlu spektra tohoto problému. A bohužel tady zaznívaly - a proto jsem také vystoupil - jenom témata z toho úhlu pohledu jednoho. A nebudu říkat proč nebo jaký je ten smysl a záměr. Takže já chci hájit oboustrannou pravdu. Nevím, jestli pravda vyjde najevo, ale měl by být dán prostor i tomu, kdo zde byl takovýmto způsobem dehonestován.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já věřím, že pravda zvítězí. Prosím pana poslance Zlesáka a připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád reagoval k některým předřečníkům, kteří tady srovnávali poslance a obyčejného občana. Chápu, že toto srovnání trochu pokulhává, ale já jsem před časem četl zajímavé pojednání o Federálním shromáždění, které fungovalo zhruba od roku 1969 do roku 1990. Zkuste si tipnout, kolikrát za těchto cca 30 nebo 20 let tajně hlasovali. Oni nehlasovali ani jednou, a víte proč? No, bylo to zdůvodněné tak, že veškerá moc patří pracujícímu lidu. A já si myslím, že je zcela legitimní, pokud se plénum Sněmovny rozhodne, že bude tajná volba. Nevidím v tom žádný problém a rád pro ni budu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Skutečně o tom rozhodneme v hlasování, jestli se k tomu dostaneme. Pan poslanec Bartošek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátce k tomu, co jsem zde říkal. Já jsem přišel s tím, že jsem přesvědčen, že můj názor je podložen určitou právní analýzou, o které jsem přesvědčen, že je správná. Přišel jsem a říkal jsem: Pojďme se o tom bavit. Můžete mě přesvědčit, že můj pohled na věc je špatný nebo že nemám pravdu - zařaďme bod a argumentujte. Pane bývalý ministře kultury, prostřednictvím pana předsedajícího, pojďte. Pojďte a přesvědčte mě o tom, že mé argumenty jsou liché, že to, co říkám, není pravda, že moje výchozí stanoviska jsou mylná. Já se nechám přesvědčit nebo s vámi budu klidně rád o tom polemizovat.

A druhá věc, poslouchejte mě pozorně. Já jsem nezpochybnil nikoho z těch, co jsou navrženi do druhého kola. Já jsem řekl, že se chci bavit opět o právní analýze, zda ty organizace, které navrhují, jsou v souladu se zákonem. To je všechno. Nikoho nenapadám, nikoho neosočuji, mluvím pouze o tom, zda v případě volby Rady České televize je dodržován zákon. To je všechno.

A jinak, pane poslanče Juchelko, prostřednictvím pana předsedajícího, myslím, že se dokážeme spolu kultivovaně bavit o spoustě věcí. Rozumím, že některé věci jsou otázkou vkusu, že já vám nesedím v této situaci. Možná že pro váš žaludek je snesitelnější premiér ve střetu zájmů, se kterým se v Evropě nikdo nebaví, že pro váš žaludek je snesitelnější nátlak na nejvyššího státního zástupce od ministryně spravedlnosti, který radši odstoupí. Možná že tohleto váš žaludek snáší lépe včetně personálního kolotoče na Ministerstvu zdravotnictví -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já se cítím povinen vás volat k věci.

 

Poslanec Jan Bartošek: Asi je to fakt otázka vkusu. Já jsem tady od toho, aby se respektoval zákon, a o tom se chci bavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obrátím, vaším prostřednictvím, na pana Ferjenčíka a Holomčíka. Víte, kolegové, když vystoupíte a někoho obviňujete z urážení, tak já nevím, kdo první nazval pana poslance oslem. Bylo to hezky řečeno - oslí můstek, vlastně bez můstku.

A druhá věc, pane kolego Ferjenčíku. Stačí, když to řeknete klidným hlasem, nemusíte se rozčilovat. My to slyšíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, budeme pokračovat. Pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Faktické poznámky postupně přibývají. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já budu mluvit k panu poslanci Ferjenčíkovi, vaším prostřednictvím, protože já jsem nemluvil o tajné nebo veřejné volbě. Já jsem mluvil o svobodných volbách. A já se vás ptám a nedostal jsem tu odpověď, zdali si od 20. hodiny budete postupně brát přestávky, abyste tu svobodnou volbu obstruovali, a tím pádem zamezili poslancům, aby mohli hlasovat do dovolby Rady České televize.

A na pana Bartoška a na paní poslankyni Langšádlovou mám také dotaz, vaším prostřednictvím. Když tedy se bavíme konkrétně, tak nám řekněte, která ta občanská sdružení konkrétně a co porušují. Oni se možná ozvou. A pokud to máte samozřejmě od advokátní kanceláře pana Kučery, tak my jsme to probírali asi dvě hodiny na volebním výboru, mohli jste být přítomni, mohli jste se také vyjadřovat, mohli jste říkat, co vám na tom vadí. Tam byla velmi, bych řekl, vášnivá diskuse okolo toho. Pravděpodobně jste si neposlechli ani ten záznam a budete tady teď šermovat tím, co vám tady předloží pan senátor Smoljak. A samozřejmě doufám, že tam přečtete třeba i od toho právníka Kučery takové záležitosti, jako že třeba od tohoto občanského sdružení vidíme, že tam není aktivní Facebook, že nejsou aktivní na Facebooku, protože to je asi strašně důležité pro některé občanské sdružení, které by mělo nominovat. Možná že nám řeknete, které to občanské sdružení je významné, které může, že to třeba nemůže být na Jesenicku gymnastický klub, který vzdělává další trenéry, protože tam má fantastického dětského trenéra, protože po nich vlastně chceme jenom, aby platili koncesionářské poplatky, ale ne aby nějakým způsobem Českou televizi kontrolovali.

Je to prachsprosté elitářství tady toto! Řekněte mi konkrétně, kteří lidé z těch dvanácti vám vadí, proč vám vadí, co porušili za zákon, a hlavně co je nezákonného na těch občanských sdruženích. (Předsedající: Čas. - Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Čižinský - faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Bláhu a odpovědět na jeho zásadní otázku, jestli tady bylo posledních 30 let všechno špatně - to říká spíš váš pan premiér. Každopádně my máme za to, že je vhodnější, aby volení zástupci lidí hlasovali veřejně, a chceme využít příležitost tento trend nastolit. Jsme rádi, že se aspoň v této konkrétní situaci na naši stranu přiklonilo více stran než obvykle. V těch minulých 30 letech to probíhalo různě. Někdy se hlasovalo veřejně, někdy tajně. Z našeho pohledu to bylo podle zákona. Nicméně veřejná volba u volených zástupců, zdůrazňuji, je podle nás vhodnější.

Dále jsem chtěl reagovat na kolegu Kasala, který hovořil tady o těch osloveních v této Sněmovně. A chtěl jsem konstatovat, že kolega Holomčík byl vůči kolegovi Bláhovi výrazně slušnější než pan premiér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poprosím pana poslance Čižinského k faktické poznámce. Poté pan poslanec Staněk. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych rád přece jenom trochu zareagoval na pana poslance Juchelku. Já si skutečně myslím, že - a je to prostě dáno historickými zkušenostmi, jak je demokracie stará - že o demokracii a svobodu skutečně je potřeba pečovat a že to klade větší nároky na většinu, že to klade menší nároky na menšinu, že se ta většina musí starat o to, aby svoboda a demokracie neutrpěly.

Myslím si, že spoustu lidí v hnutí ANO by měla znervóznit už jenom ta koalice, která se tady teď vytvořila, SPD, komunisté a ANO. Myslím, že mnoho z vás by mělo znervóznět, jaká koalice teď tady je. A tady (Některý z poslanců reaguje na vystupujícího.) - můžete když tak si potom vzít technickou a na ni reagovat, budu za to rád - jestli je nějaká jiná koalice, která by vás znervóznila. Ale já bych se vlastně trošku zastal i té obstrukce, protože prostě to je volání menšiny po tom, aby došlo k nějaké dohodě, zvlášť když se jedná o něco, o co bychom společně měli pečovat. A bohužel tady jsou prosazováni lidé, kteří říkají, že volají po kontrole hospodaření, ale ve skutečnosti bohužel se snaží Českou televizi poškodit a zrelativizovat, skutečně ji vlastně zlikvidovat.

Ano, chybí nám tady dobrý veřejnoprávní zákon, ten nám tady velmi chybí. Ale skutečně si myslím, že spoustu lidí znervózňuje, jaká koalice se tady vytvořila pro toto hlasování o České televizi. A je v pořádku chtít, aby lidé viděli a věděli, kdo jak hlasoval. Je to legitimní - nemusí to projít, ale je to úplně v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Španěl. Pan poslanec Dolínek stahuje, čili pan poslanec Čižinský - již vystupoval, paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Španěl - faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. No, od některých opravdu by se v těch padesátých letech mohli učit. Vy nechcete tu veřejnou volbu pro lidi, vy tu veřejnou volbu chcete proto, aby vy osobně jste mohli nás kádrovat a osočovat nás, koho volíme. To je jediný důvod, proč tu volbu chcete.

K panu Bartoškovi musím poznamenat: já to beru, jakože vy máte opravdu zadání paní Lipovskou, která je malá, inteligentní, hubená, drobná žena, ji prostě zlikvidovat, protože vy neřešíte jiné radní. Vy jste nebyli například pro to, řešit pana Šarapatku a jeho odvolávání ve výboru. Nebyli! Vy řešíte jenom to, co je pro vás pohodlné. Neřešíte například střet zájmů generálního ředitele, vůbec to, že by opravdu radní měli přiznávat majetková přiznání včetně generálního pana ředitele, který ho přiznávat nemusí, což je zvláštní, protože podle mě to je veřejný funkcionář, protože je placený z peněz daňových poplatníků. Vy neřešíte opravdu tyhle důležité věci, které nejsou pro vás pohodlné, jako je třeba případ Dominika Feriho nebo například vyjádření Schwarzenberga dneska k tomuto tématu. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych znovu chtěl volat možná přece jenom trochu k věci. Pan poslanec Španěl s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý večer, dámy a pánové. Já se přiznám, že já jsem absolutně nekonfliktní typ, ale přesto mi to nedá, abych se, prostřednictvím pana předsedajícího, obrátil na vás, pane Bartošku. Ve svém prvním vystoupení jsme nebyli hluší a slyšeli jsme, co jste říkal. Bylo to velmi agresivní vystoupení. Ve svém druhém vystoupení už jste tak trochu připustil, že to byly vaše dojmy, a na takových dojmech, které předkládáte jako fakta, se opravdu nedá stavět tak závažné obvinění, jaké jste vyřkl ve svém prvním projevu.

A ještě bych této Sněmovně rád řekl, že asi šest roků leží na petičním výboru, tedy... ano, na petičním výboru, doufám, někde v archivu, obrovské tisíce petičních archů, které podepsali právě naši občané, kteří byli nespokojeni s prací České televize a s jejím hospodařením. Takže prosím vás, zastupujete skutečně asi menšinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Holomčík, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Kasala. Kdybych chtěl o někom říct, že je osel, řeknu, že je osel. Já jsem hodnotil výrok, nikoliv jeho autora. Zásadně nepoužívám argumenty ad hominem. Ale pan kolega Bláha tu není, tak snad ze záznamu, prostřednictvím pana předsedajícího. Omlouvám se panu kolegu Bláhovi, pokud nabyl dojmu, že jsem o něm řekl, že je osel. Neřekl jsem to, dokonce si to ani nemyslím. Tak jsem chtěl jenom, aby to tu zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl odpovědět panu Juchelkovi, protože pokládám za nezdvořilé, pokud člověk na jasný dotaz neodpoví. Každopádně my budeme bojovat za nezávislost České televize. Budeme usilovat o to, abychom zabránili orbanizaci České republiky a orbanizaci České televize. A s dovolením vám nebudeme prozrazovat naši taktiku. Děkuji. (Pobavení v sále, smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Holík, poté pan poslanec Válek, poté teprve pan poslanec Juchelka. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, ještě jednou dobrý večer. Já bych se chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, dotázat pana Čižinského, který tady mluvil o zástupcích tří politických stran, a připadalo mi to, že to bylo s hodně velkým respektem. Pane kolego, mám to tak chápat, že poslanci SPD, ANO a komunistů jsou méněcenní?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Válek, poté pan poslanec Juchelka - faktické poznámky. V tuto chvíli je jich celkem sedm. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já myslím - děkuji, pane předsedající - dámy a pánové, že se dostáváme do příliš osobní roviny. Už jsem se bál, že někdo vystoupí s tím, že za všechno může Kalousek. Pánbůh zaplať se to zatím nestalo, doufám, že se to nestane.

Já bych chtěl ujistit pana kolegu, prostřednictvím pana předsedajícího, pokud má pocit, že je méněcenný, já si to o něm rozhodně nemyslím, tak jak si to o nikom z vás nemyslím, že by byl méněcenný. Prostě máme různé názory, různé názory máme v různých politických stranách. Snažíme se ty názory demokratickým způsobem prosadit. Já bych zrovna tak mohl říct, že ti, co nechtějí hlasovat veřejně, se stydí za to, koho chtějí volit. V životě bych to neřekl, protože jsou dvě varianty. Vždycky je diskuse, která ta varianta lepší, jestli tajná, nebo veřejná. Tady ta debata probíhá na vědeckých radách, probíhá v odborných společnostech. Všude, kde jsem kdy byl, tak vždycky tato debata probíhala. Vždycky je skupina, která se domnívá, že ta spravedlivější je veřejná forma hlasování, jiná, která si myslí, že je spravedlivější tajná forma hlasování. Co jsem já, abych řekl, co z toho je spravedlivější, a prosil bych, abyste tak, jak já si vážím těch, co mají ten názor, že budou hlasovat tajně - nevím, co je k tomu vede, ale je to jejich rozhodnutí - tak prosím, neurážejme ty, co chtějí hlasovat veřejně. Já si myslím, že oboje má svoje plusy, oboje má svoje minusy, oboje bychom dokázali každý z nás zdůvodnit.

Pro mě je zásadní to, co tady, prostřednictvím pana předsedajícího, říkali předřečníci, že je to postaveno tak, že ta, která je ze zákona, je veřejná, ale my můžeme hlasovat o tom, že bude tajná. Dobře, budeme o tom hlasovat, rozhodneme. Je to velmi jednoduché. Tak si dělejte čárky, kdo tady kdy vystupoval a kolik bylo opozičních, kolik bylo koaličních poslanců, já bych to nedramatizoval. Faktem je, že prostě taková situace je. My se snažíme, aby ta rada vypadala podle našich představ, vy se snažíte, aby vypadala podle vašich představ. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, k hlasování se dostaneme po uzavření rozpravy. Pane poslanče, než vám dám slovo, seznámím Sněmovnu ještě s omluvenkou. Pan poslanec Běhounek se omlouvá od 19 hodin do konce jednání z osobních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. K panu Válkovi nejdříve, prostřednictvím vás. My se to ale nedozvíme, pane Válku, bohužel. Protože vy tady budete obstruovat tu volbu, takže my se ani nedozvíme, jestli budeme volit veřejně, nebo tajně, protože my prostě volit pravděpodobně dneska nebudeme. Proto se znovu ptám, jestli i vy jako předseda klubu TOP 09 si budete brát dvouhodinovou přestávku, anebo ne, a jestli tady na férovku řeknete, zdali budeme dneska hlasovat o tom, zdali má být veřejná, nebo tajná volba, a zdali dneska budeme hlasovat o tom, kteří čtyři radní z dvanácti mají být dovoleni do Rady České televize.

A k panu Čižinskému, prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud se jedná o to, že jste říkal, že bychom měli pečovat o demokracii, tak se ptám, jestli o ni pečujeme právě tím, že budeme obstruovat ten jeden ze zásadních pilířů a hodnot, a to jsou svobodné volby, právě tím, že budeme manipulovat, lhát a mít demagogické komentáře, urážet tady jednotlivé radní, kteří se nemohou bránit, nebudeme znát jejich názory, protože nikdo z vás nebyl nikdy na volebním výboru ani jste si ho nepustili ze záznamu. Budete pouze a jenom obstruovat právě z toho důvodu, že nejste smířeni s tím, že má někdo prostě jiný názor. A to je právě o tom, o čem my tady hovoříme. O demokracii, o tom, že my názory tady ve Sněmovně vyjadřujeme hlasováním, o tom, že ty volby, které nás dostaly tady do Sněmovny, jsou svobodnými volbami, které my předáváme dál, třeba do dozorčí rady RRTV nebo do dozorčí rady jakékoliv jiné, ale to vy ne! Vy to budete prostě obstruovat, a tak se ptám na rovinu: budete si brát dvouhodinové přestávky? Budeme dneska volit, anebo nebudeme? A také se ptám znovu konkrétně, zdali mi řeknete, která ta občanská sdružení tedy jsou ta toxická, kteří ti radní jsou ti toxičtí, anebo to zase budete nálepkovat (Předsedající: Čas, pane poslanče.) na to, že chce někdo zničit Českou televizi. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) To je taková lež, kterou jsem jako víc neslyšel! (Potlesk poslanců ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom podotknu, že kalendářní den končí ve 24 hodin a jednací den končí začátkem příštího dne v 9 hodin. Tolik k tomu, jestli se dnes dostaneme k hlasování. Nyní pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím říct, že mě mrzí ta osobní rovina, do které se to tady místy posouvá. Nebyl to návrh nás... (Odmlka pro hluk v sále.) Úplně v pohodě, já mám času dneska dost, i zítra, celou noc. Já jsem úplně ready, jo? Nebyl to náš návrh, že chceme jednat po 21. hodině i po 24. hodině. Já jsem připraven opravdu hodiny tady vést věcnou debatu k tomu tématu, vůbec s tím nemám žádný problém.

A k té debatě o veřejné či neveřejné volbě. Tak někdo z vás máte problém a stydíte se za to, jak byste případně hlasovali? Předpokládám, že snad ne, že tady není jediná poslankyně nebo poslanec, kteří by měli mít problém s veřejnou volbou. Přece úplně v pohodě si každý jsme schopni stát za svým názorem a umět si ho obhájit. Tak proč tady je taková panika o tom, jestli veřejná, nebo neveřejná? V pohodě klidně můžeme zůstat u toho, co předpokládá zákon v tom prvním kroku, a volit veřejně. Vy s tím máte někdo problém? Proč vůbec o tom ta debata v tento okamžik je? Ano, rozhodneme o tom hlasováním, ale nemusíme se tady o tom teď dohadovat a říkat, že to je nedemokratické, jak tady říkal kolega Bláha. Pane kolego, propánajána, v čem je to nedemokratické? Vždyť tady jsou stovky sjetin za tohle funkční období této Sněmovny, kde je vidět, jak kdo každý z nás hlasoval. Já se ve svém životě nestydím za jedno jediné hlasování, ať už veřejné, nebo tajné, a všechna ta tajná bych úplně v pohodě obhájil i veřejně. Jestli někdo s tím máte problém, já doufám, že snad ne. Takže klidně tu debatu veďme, my jsme připraveni, je po 20. hodině. Odpověď na Aleše Juchelku - stále jednáme a určitě ještě jednat budeme a budeme jednat určitě dlouho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Zopakuji zde ještě jednou: to, co jsem četl, bylo stanovisko legislativního odboru. To, co budu číst, jsou stanoviska advokátů, to znamená, nejsou to žádné domněnky, jsou to stanoviska právníků.

Vzhledem k tomu, že dvě minuty mi na to stačit nebudou, ano, přečtu skutečně analýzu navrhovatelských organizací. A pane kolego Juchelko, to, jestli je někdo toxický nebo ne, to říkáte vy. Můj slovník je o tom, že říkám, že mě zajímá, zda je, nebo není naplněn zákon o volbě do Rady České televize. To je můj slovník. To, co říkáte vy, považuji za poměrně nefér vyjadřování, protože já skutečně od začátku tu diskusi vedu v rovině, zda všechno je v rámci zákona, zda je naplněn zákon, nebo není. O tom všem se s vámi tady bavím a o tom jsem se chtěl bavit.

A k paní poslankyni Kořanové, prostřednictvím pana předsedajícího. Máte-li pocit, že jakýkoliv jiný radní porušuje zákon Rady České televize, můžete to řešit na plénu stejně jako já. Můžete to stejně navrhnout, můžete stejně diskutovat, máte stejné právo jako já, protože přece všem nám leží na srdci to, aby byl respektován zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Plzák, poté paní poslankyně Kořanová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré pozdní odpoledne, už téměř večer. Tady ze strany Pirátské strany zaznívá: My bojujeme za nezávislou televizi. A víte, ono to vypadá, jako že tady někdo z nás je, kdo nechce nezávislou televizi. A jestli to víte, já konkrétně chci nezávislou televizi, proto chci hlasovat, proto si tam chci dovolit lidi, o kterých si myslím, že tu nezávislou televizi zajistí, a jestli říkáte, že já nechci nezávislou televizi, prosím, tak pojďte a dokažte mi to, že já nechci nezávislou televizi. Řekněte to na rovinu, proč já nechci nezávislou televizi. Pojďte sem a řekněte to!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, já jsem tady něco řešil. Nyní paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Jenom panu Bartoškovi, vaším prostřednictvím, připomenu, že jsem navrhovala na výboru odvolání radního, který se o nás vyjadřuje jako o prasatech a horších věcech, a vy jste mi řekli: Bude to nebezpečný precedens, my radní nikdy odvolávat nebudeme, protože to by pak tady to odvolání mohl chtít každý a pořád. A už je to tady. Takže vy prostě pijete - kážete vodu, pijete víno, nebo jak to je, ale co jsem chtěla říct: tohle přece není o veřejné a tajné volbě. To je o té pokrytecké šaškárně, jako je způsob navrhování kandidátů do těch malých rad. Takhle to vůbec být nemá! Kdyby to bylo transparentní, jako je to například u velké rady, tak se tady takhle dvě hodiny nedohadujeme o volbě veřejné nebo tajné, protože už jsme dávno to mohli odhlasovat, protože radní budou prostě - teď nevím do kdy - prostě bez čtyř kusů. Měli jste čtyři roky možnost navrhnout změnu zákona o České televizi, a neudělali jste vůbec nic! Takže pojďme to napsat, já to klidně udělám, a pojďme to ztransparentnit tak, tu volbu do malých rad, aby to prostě bylo legitimní, protože stejně o tom vždycky bude rozhodovat politické spektrum! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, za mého mládí před rokem 1989 bylo běžné, že se na veřejnosti říkalo něco jiného, než si lidi mysleli. A věřte tomu, že tak to je i v životě, že většina lidí na veřejnosti málokdy, když musí říct svůj názor, řekne svůj názor. Většinou řekne názor třeba kolegů nebo kolegyň nebo svých nadřízených, nebo ho neřekne vůbec, protože se za něj stydí - nebo ne že by se styděl, ale oni se bojí, že by ti druzí jim mohli ublížit. Jsou zranitelní psychicky, fyzicky. Já jsem byl vždycky ta otevřená mysl a říkal jsem ty věci na rovinu a věřte tomu, že jsem to díky tomu v životě neměl lehké. A vidím to ve své firmě, že často lidi nechtějí být ani veřejně chváleni, protože pak to schytají od svých kolegů. Žiju 60 let a už od školky jsem zaznamenal, že prostě lidi se nechovají na rovinu. Jak vy víte, třeba u Pirátů, prostřednictvím pana předsedajícího, že všichni chcete volit tak jako předseda? Dokud nebudete volit tajně, tak se to nedovíte, protože ti lidé, kteří by rádi volili jinak, se prostě nevyjádří, budou se bát o své postavení, o svoji pozici, třeba o svoji pověst. Tak to prostě je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalšímu, tak dvě oznámení. Za prvé, pan ministr vnitra Jan Hamáček se nám omlouvá od 20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, a pak za mnou dorazila dohoda všech předsedů poslaneckých klubů, že tedy jednací den by končil následujícího dne v 8 hodin tak, aby byla pauza mezi osmou a devátou na případný úklid sálu a podobně a nějakou hygienickou přestávku. Takže pokud nikdo není proti, tak je dohoda na tom, že jednací den by tedy končil v osm. A nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkný večer. Takže to budou dlouhé tři dny. Tady budeme do osmi, od devíti máme zastupitelstvo, to se taky natáhne do půlnoci, a pak se sem zase vrátím v devět v pátek. No, já jsem tedy původně tentokrát vystupovat nechtěl, to se přiznám, ale musím říct, že to, co jsem teď poslední půlhodinu slyšel, není o ničem jiném než o respektu k demokracii, respektive nerespektu k demokracii a k hlasování a k projevení nějaké vůle.

Tady se teď vede debata, jestli tajná, nebo veřejná volba. No, pokud to tady některým kolegům je jedno, tak proč tu veřejnou volbu nenavrhli někdy dřív, kdykoliv? Vždyť o personáliích se tady vždycky hlasovalo tajně. Já vám řeknu proč: protože to zatím vycházelo, protože byli zvoleni ti "správní". Jakmile začnou být voleni ti "špatní", tak je potřeba do toho hodit vidle. Ale to je nerespekt k většině. Notabene nikdo neví, jak v té tajné volbě, kdo a jak tam ten hlas hodil.

Za mě je to nebezpečný precedens. Já jsem se o tom s některými z vás bavil off record na chodbě. Prostě v momentě, kdy my tady začneme řešit personálie veřejně, tak už se z toho nedostaneme, jenom proto, že pro tuto chvíli to někomu nevyhovuje. Stejně tak jsme nikdy nezkoumali ty navrhující instituce v takové míře, jako se to dělo teď - no protože vždycky to navrhly ty instituce, které to navrhly, dokonce některé, které ve svých statutárních orgánech měly samotné politiky, ale protože jsou na té správné straně, tak to nikomu nevadilo.

Nezlobte se na mě, je to skutečně dvojí metr. Já se omlouvám, je to dvojí metr! Měla by být tajná volba, respektujme většinu, tak jak je tady. Možná, že po říjnu tady bude jiná většina, v pořádku, já ji budu respektovat stejně, i když budu v menšině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Ferjenčík k faktickým poznámkám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, zareaguji krátce na pana kolegu Juchelku. Demokracie rozhodně není tyranie většiny. Demokracie je něco úplně jiného a už díky tomu, už díky tomu zakladatelé, otcové zakladatelé americké demokracie, právě jednoznačně říkali, že demokracie není tyranie většiny. To je první věc.

Druhá věc je, že legitimní je používat všech legálních nástrojů, i těch legitimních, a je běžné, že se jich využívá. To není první obstrukce. A když už tady hovoříte o manipulacích, o lžích a podobně, myslím si, že to je zbytečné, ale pokud, tak si nejdřív svého předsedu, svého šéfa srovnejte. On je prokazatelný lhář, on tady řval, že tady sedí zloději, a nikdy je neřekl, nikdy neřekl!, kdo jsou ti zloději. Takže nejdřív si zameťte před vlastním prahem, než tady někoho budete tímhle způsobem urážet. Myslím si, že to je zbytečné.

Myslím, že to pan kolega Bartošek řekl poměrně jasně. Tady jde přece o to, že jsou tady otázky. Vy si myslíte, že se vyřešily, my si myslíme, že se nevyřešily. Je to samozřejmě otázka střetu jednotlivých názorů a je to zcela v pořádku. A myslím si, že není potřeba ani do toho potom dávat takové emoce. Myslím si, že tady k tomu patří, abychom se bavili racionálně, skutečně používali argumentů a neútočili jeden na druhého. Je to myslím úplně zbytečné. Vím, že k politickému stylu především vašeho pana šéfa to patří. Já to respektuji, ale úplně se mně to nebude - nepokřikujte tady na mě, nejsme v židovské škole - ale i tohle hovoří o tom, jak to bylo. To znamená ano, já jsem s ním byl ve vládě a už do ní nechci, protože ta zkušenost je naprosto katastrofální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Navrkal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jen poprosit, vaším prostřednictvím, kolegyni Kořánovou, aby trochu zvážila, jestli je vhodné hovořit tady o kádrování a nějakém nátlaku. Vy naprosto běžně sdílíte výsledky hlasování v této Sněmovně na svých sociálních sítích a na tom přece není nic špatného. A teď tady tvrdíte, že úplně stejná činnost je nějaké kádrování, něco zavrženíhodného. My jenom dlouhodobě, tři roky v kuse, říkáme, že je správné, aby volení zástupci lidí volili veřejně, aby se pak lidé v dalších volbách mohli rozhodnout, jestli jsou s tím hlasováním spokojeni nebo nespokojeni. Mě hrozně mrzí, že vám tenhle postoj přijde nějak nesrozumitelný nebo nekonzistentní. My to říkáme dlouhodobě, ve všech volbách, co se tady hlasovaly. O tajné volbě jsme vždycky hlasovali proti tajné volbě, my se rozhodně nebojíme hlasovat veřejně a rozhodně to není tak, že by nad námi stál nějaký šéf strany, který by nás nutil. Myslím si, že na zaklekávání jsou tady jiní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Navrkal.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom rád, prostřednictvím pana místopředsedy, zareagoval na kolegu Nachera. To, že bychom tady hlasovali teď veřejně, by rozhodně nebylo bezprecedentní. Třeba v roce 2004 Poslanecká sněmovna volila Radu Českého rozhlasu veřejně, takže by to rozhodně nebyl žádný precedens, natož nějaký nebezpečný precedens. Naopak, jak tady už uvedl v předchozí faktické poznámce, my jsme v tomto naprosto konzistentní a neustále na volební komisi navrhuji, abychom hlasovali veřejně. Vlastně to, že tady hlasujeme tajně, je jenom tím, že tady si pak Sněmovna schválí tu tajnou volbu na návrh volební komise, proti čemuž my neustále bojujeme. My jsme v tom, jak tady řekl kolega Ferjenčík, naprosto konzistentní. A opravdu mě mrzí, že kolega Bláha si představuje demokracii tak, že si tady bude hlasovat, jak chce, a nebude za to svým voličům zodpovědný. Takhle dle mého demokracie fungovat nemá, ale to už bych tady opakoval, co již tady bylo mnohokrát řečeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc opět, pane předsedající. Já se vyjádřím k panu Bělobrádkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže my tady se vyjádříme hlasováním třeba pro veřejnou volbu, a pro pana Bělobrádka je to tyranie většiny! Tak to vám gratuluji, pane Bělobrádku. Potom se vyjádříme veřejně třeba k jednotlivým radním, a ti, kteří samozřejmě nebudou mít ty správné názory tak, jako má pan Bělobrádek - budou mít třeba názory, které jsou bližší někomu jinému - a nějakým způsobem dotvoří ten kontrolní orgán, tak to bude pro něj tyranie většiny.

Takže vlastně v drtivé většině hlasování - a já nemluvím o veřejné nebo tajné volbě, já mluvím o svobodném hlasování, kde se demokraticky vyjadřujeme svým hlasem k tomu, co se má udát, ať už se jedná o zákon, o volbu do dozorčí rady, ať už se jedná o volbu do jakékoliv mediální rady, a pro mě je to vždycky vyjádření občanů České republiky, kteří mě tady zvolili, a není to tyranie většiny. To zásadně odmítám.

Já jsem se pořád nedozvěděl ta konkrétní jména a názvy občanských sdružení, která vám vadí. A co mi taky na tom začíná vadit, je, že to vaše obstruování de facto zabraňuje veřejné kontrole institucí, jako je třeba Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde nikoho nedovolíme, nebo Státní vinařský fond, kde nikoho nedovolíme, jenom proto, že vy obstruujete, aby nemohly být kontrolovány veřejné instituce občany České republiky skrze Parlament. To je celé.

A nedůvěra, kterou máte v zaměstnance České televize, kde každá redakce má svou autonomii - vy vůbec nerozumíte tomu, jak to v České televizi funguje, vy neustále nálepkujete ty, kteří mají jiný názor, že chtějí něco zlikvidovat a zničit - je opravdu nabíledni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Stanjura, faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Jako zástupce sociální demokracie ve volební komisi bych chtěl říct - a kolegyně a kolegové mi dají za pravdu - že jsem často podporoval veřejnou volbu, a kolegové Piráti to dobře ví. Jako zástupce sociální demokracie jsem to rozlišoval na dvě různé skupiny voleb a u řady z nich jsem veřejnou volbu zde vždycky podporoval právě z toho důvodu, že tam, kde nelze dohledat, kdo ho zde nominoval, toho kandidáta zde ve Sněmovně, když je to anonymní - ne anonymní, ale nominace mimo subjekty ve Sněmovně, tak jsem říkal, volme veřejně. A kde to je stranická, volme klidně tajně, protože víme, kdo jde tady s kůží na trh.

A respektuji to, co říká kolega Bláha. Chci také někdy tajné volby, chci se rozhodovat, nemám to vždycky jednoduché, chci mít na to svůj klid. Respektuji to, ale já jsem říkal: když je to zvenku nominace, je to jedna věc, když je to vnitřní, je to druhá věc.

Ale kolega Juchelka mě tady ještě k jedné poznámce přivedl. Tady to znělo, jako bychom tady rozkládali veškeré kontrolní orgány státu. Tak prosím vás, do RRTV volíme jednoho zástupce poté, co se tady většina dohodla a minule provolila nějaký balík. Do Vinařského fondu volíme jednoho zástupce. A myslím si, že jsme si všichni vědomi, že žádný orgán tato Sněmovna neblokuje. Všechny ty orgány mají naprostý dostatek činů na to, aby fungovaly.

Ale pojďme si to tady přiznat, co se blokuje - a to je napříč Sněmovnou - je projednávání všech těch zpráv, které nám tyto orgány dávají. Tato Sněmovna si nárokovala desítky zpráv ročně ke kontrole, nám se hromadí, je to přes padesát bodů a za tři roky zpátky jsme to nebyli schopni projednat, ať jsou to mediální zprávy, ať je to hospodaření různých organizací, ať ostatně je to i zpráva o podnikání v této zemi. Nebyli jsme toho schopni a je to ostuda!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli máme devět faktických poznámek. Jako první pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych navázal na pana poslance Dolínka. Je to ostuda sociálních demokratů a hnutí ANO. Vy jste ve vládě a vy tady pláčete, že jste si nezařadili nějaký bod na program jednání. My bychom ho rádi podpořili. Ale ta debata sklouzla úplně někam jinam. Vůbec nemluvíte o podstatě věci. Podstata věci je, že většina chce všechno. Chce vyhrát 10 : 0. A teď máme náhradní debatu, jestli to 10 : 0 bude tajně, nebo veřejně. Je to náhradní debata.

Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip, a když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk, jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte. Tolik k té debatě. Ale debata je přece úplně o něčem jiném. Proč chcete vyhrát 10 : 0? Proč chcete všechno? Není to rozumné.

Opakovaně jsme volali po debatě. Nebudu říkat informace z interních jednání, která jsem vedl, nicméně když to zjednoduším, aniž bych někoho citoval: na přímou otázku. Máte zájem se dohodnout? zněla odpověď: Ne, máme většinu, nazdar. Proto tak dlouho se nedostaneme k volbě. Protože nemáme jinou šanci na to upozornit, že vítěz chce vše. A nemá vše, ale chce vše místo toho, aby se rozumně domluvil.

V té množině kandidátů, kteří jsou v tomto kole, bylo bezesporu dost dobrých kandidátů, na kterých mohla být shoda napříč vládními opozičními stranami. Ale vy jste řekli: Ne, máme dost, chceme všechno. A v tom je ten problém, ne v tom, jaký bude způsob volby. Tak si to přiznejte. Chcete vše, nám se to nelíbí, uděláme všechno pro to, abyste vše nedostali. Pravděpodobně to dostanete, ale nakonec vás to doběhne. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Není to vůbec rozumné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Kořanová. Pan poslanec Jurečka. Není... pardon. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Ano, řeknu, protože někteří jsou tady v tomto období poprvé, někteří jsou tady podruhé stejně jako já. Jsou tady pamětníci, předsedové jak současní, tak bývalí. Pan kolega Faltýnek, Roman Sklenák. Pamatují si, že tehdy, když jsme byli v koalici, tam jsme si uměli s opozicí sednout a najít řešení a dohodu tak, abychom dokázali s opozicí komunikovat, aby to neskončilo 10 : 0. To je to, co v této Sněmovně, teď za této koalice s podporou SPD, není. Není ani dialog, není ani debata, není tam snaha hledat vůli a ptát se, proč ty kandidáty, ať už je nominují politické strany do některých rad, nebo nevládní organizace, proč případně kdo z těch stran koho chce podpořit a koho nechce.

A tady kolega mluvil o tom, jak je to důležité tady z hlediska principu, demokracie a svobody. Ale že kolega to tady před chviličkou několikrát zmínil v tom svém projevu. Já teď tady dám takový krásný příměr. Demokracie je to, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude na večeři. Svoboda je to, že to dobře ozbrojené jehně nechce hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kořanová a připraví se pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Pan Stanjura s rozumnou domluvou mě opravdu pobavil, ale mně to nedá. Já se omlouvám, ke kolegovi Ferjenčíkovi. Naučte se - tři a půl roku jste na to měl - vyslovovat moje příjmení. Vám vadila mánička taky a mně to, že mi neustále říkáte Kořánová, vyloženě uráží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegyně, kolegové. Já bych chtěl ubezpečit všechny, kteří tady povídají o tom, že při tajné volbě potřebuji klid: v žádném případě nepotřebuji klid. Já se chci dozvědět pravdu a chci, aby se odbourala stranická linie jednotlivých stran, aby nebylo jasné, kdo jak hlasoval. Protože díky tomu, že nenecháte poslance hlasovat tajně, tak nad nimi máte kontrolu a přesně určujete, kdo jak bude hlasovat, kdežto v tajné volbě nemáte šanci přijít na to, kdo jak hlasoval. A to je svoboda. A tak to prostě je.

Věřte tomu - já jsem to říkal už několikrát. Nemám problém s tím, abych řekl, koho budu volit. Já jsem si obešel před dnešním dnem lidi, kterým důvěřuji, kteří si myslím, že o České televizi něco vědí, a já jsem si ta jména napsal: Kravka, Černý, Žádník. Nemám s tím problém. Ale mám problém s tím, že prostě vy nenecháte ty své kolegy hlasovat svobodně a dohlížíte na to, jak hlasovali. A běda, jestli uhneš! Já jsem to zažil, vy ne. Já jsem to zažil za komunistů a lidé za to byli vyhazováni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Feranec, připraví se pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ta debata tady byla, vlastně ta hlavní hesla: musíme zabránit politizaci České televize. Od 18.00 neslyším nic jiného: jenom další a další politizace České televize, vy ji chcete zničit a tak dále. A víte, co je vrcholem politizace České televize? Když říkáte: odložme tu volbu až po dalších volbách! Potom tady budou lepší politici, jiní, potom to zvolíme správně. To nebude politizace? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Koten.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Na jasnou otázku jasná odpověď. Ne, pokud se hlasuje, tak to není tyranie většiny. Tyranie většiny znamená, že se nerespektují a ignorují se právě ty menšiny, protože to je problém demokracie. Já myslím, že to dobře tady pan kolega ví, ale já to radši znovu zopakuji: demokracie není tyranie většiny a musí respektovat také tu menšinu.

A to, proč jsme tady a teď v této situaci: myslím, že pan kolega Stanjura to správně vysvětlil. Když někoho válcujete, když nerespektujete menšinu, tak ta menšina se brání, je to legitimní a nikdo se nemůže divit. Až budete v té situaci, až nebudete ti, kteří mohou válcovat, kteří tady politikaří, protože čekají, že se neschválí zprávy České televize a pak se to smete celé, to je vaše dílo, tak se pak nedivte, že to takhle dopadá.

Já si myslím, že ta diskuse je cenná. Ať občané slyší, jaké jsou tady názory, jak vy si představujete demokracii, jaké o ní máte skutečné mínění, co je pro vás obsahem tohoto slova. Myslím, že je to pěkně vidět a že je to jenom dobře, ať se to odhalí, že demokracie je jenom to, že když mám většinu, tak ty ostatní zválcuji bez ohledu na to ostatní.

Myslím, že i to, že i ta menšina má právo se ozvat a má právo využít veškeré možnosti, které má, je v pořádku. Na tom přece není nic divného. Jako ta většina využívá všech svých možností, že třeba nechce schválit výroční zprávy České televize, protože má nějaký zájem, který je zcela jednoznačný - a nám se nelíbí, tak děláme zase něco jiného. Vždyť je to také jednoznačná taktika, neschválit výroční zprávy. Vždyť to je jasné, proč se to sem nedostalo, protože kdybyste to chtěli, tak to bylo dávno schváleno, bylo projednáno, protože tu většinu prostě máte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý pozdní večer, vážené dámy a pánové, vážení kolegové, nebudu dlouhý, jenom jak tady poslouchám tu diskusi od 18 hodin, tak začínám pochybovat, že jsme v Parlamentu České republiky, a skoro mi to připomíná tady z té strany, že jsme snad v Parlamentu severní Koreje podle příspěvků, které tady probíhají. Neustálé lynče stávajících členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a samozřejmě neochota volit další členy Rady ČT, takže já jsem jenom zvědav, jak to dopadne, ale byl bych velice rád, kdybychom se tady opravdu vrátili k nějakým věcným věcem, šli volit a skutečně bychom tady neplácali prázdnou slámu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Já jsem také pro, abychom šli ihned volit, ale nedá mi to a jen navážu na pana poslance Dolínka, který tady měl velkou pravdu o těch jednotlivých zprávách a tak dále. Samozřejmě připomenu trošičku ten jediný fakt panu poslanci Bělobrádkovi, prostřednictvím vás, protože na grémiu tuším před dvěma nebo třemi týdny bylo schváleno projednání zpráv Rady České televize, a byla na tom shoda. Já si to vybavuji. Jediný, kdo tady obstruoval, byl poslanec TOP 09 Jan Jakob. Nikdo to vůbec nepochopil tady v té místnosti, nikdo to nepochopil na plénu, ptal jsem se i pana předsedajícího Petra Fialy z ODS, ten také nevěděl, co se děje, ale půl hodiny tady obstruoval Jan Jakob právě to, aby nebyly projednány a odhlasovány zprávy České televize, což můžou potvrdit všichni předsedové klubů, že takováto dohoda na tom, že ty zprávy hladce projdou, na grémiu byla. Takže toto je fakt a obstruuje ty zprávy kdo jiný: samozřejmě opozice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Můžu potvrdit, že ta dohoda na grémiu byla. Nyní pan poslanec Černohorský, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vidím, že tady ty emoce docela hýří, máme za sebou dlouhý den. Já bych v tuto chvíli požádal jménem poslaneckého klubu Piráti o dvouhodinovou pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych v tuto chvíli chtěl přerušit, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Chvojka s přednostním právem. Předpokládám, že k tomu chce něco doplnit, k tomu návrhu, jinak bych mu nedal slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Ne, mně ten návrh je celkem jedno, ale my bychom si také chtěli vzít dvouhodinovou pauzu, která by případně navazovala na tu první dvouhodinovou pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dvouhodinovou? Dobře. Pokud nyní máme 20.35, tak to by bylo - pan poslanec Válek za klub TOP 09.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. I my bychom si chtěli vzít dvouhodinovou pauzu, která by navázala na tu pauzu pana - (Výkřiky v sále, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, poprosím o klid v sále, abychom mohli pokračovat.

 

Poslanec Vlastimil Válek: - která by navázala na tu dvouhodinovou pauzu kolegy Chvojky. Chtěl bych poděkovat poslancům ANO za potlesk, který je podstatně větší než jejich, a vidím, že umíte ocenit kvalitu. Škoda, že ve vašich řadách není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych poprosil o smířlivější tón u mikrofonu. Pan předseda Sněmovny, poté jsem viděl pana předsedu Bartoška.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já to nebudu prodlužovat, jenom jsem se chtěl zeptat: na začátku volebního období jsme se sešli, já jsem dokonce připravil memorandum, že je tady devět poslaneckých klubů, a gentlemansky jsme se dohodli, že budou vždycky ty přestávky maximálně hodinu. Padlo to. Padlo to, už i SPD si brala dvě hodiny. Já bych chtěl jenom slyšet od předsedů klubů, kdy a kdo tu dohodu zrušil, protože ta dohoda opravdu existovala, byla to takzvaná gentlemanská dohoda a já jsem se vlastně nikdy nedozvěděl, kdy padla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám za to, že ten návrh skutečně padl, nevím, nakolik byl přijat, to je otázka na předsedy klubů. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Odpovím za sebe. Já jsem tu gentlemanskou dohodu neuzavřel a memorandum jsem vám odmítl podepsat. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Mám ještě za to, že se hlásil pan předseda Rakušan. Teď nevím to pořadí, protože jsem zahlédl, že se hlásí pan předseda Bartošek, pak jsem měl pocit, že předseda Sněmovny by chtěl reagovat, tak teď pan předseda Rakušan. Dobře. Já se omlouvám, pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat o přestávku na jednání klubu dvouhodinovou, která navazuje na mého předřečníka, kterým byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Děkuji za vyhovění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To jsme na osmi hodinách. Teď pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Chodit sem nad ránem úplně smysl nedává, to znamená, my na to navážeme také dvě hodiny pauzu pro poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dvě hodiny. Tak to já mám deset hodin v tuto chvíli. Ještě pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Abych neopakoval své předřečníky a nebyl obviněn, že jsem plagiátor a používám stejná slova, tak já bych si chtěl vzít přestávku na jednání našeho klubu v délce jedné hodiny dvaceti dvou minut, aby plynule navázala na přestávku, která skončí po intervalu, který si vybral můj předřečník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak to jsme na 11 hodinách a 22 minutách, pokud tedy ještě někdo jiný nechce přestávku. Pokud nikdo jiný nechce. (Hluk v sále.) Já tedy nevím, do kolika to přesně vyjde, protože neumím rychle počítat, ale předpokládám, že to vyjde. Když na mě budete křičet, tak to rychlejší nebude. Vyjde to do osmi hodin. Chápu pány poslance, že se hlásí, ale nejsou vybaveni přednostním právem. Jenom připouštím reakce na ten procedurální návrh. Pokud chtějí reagovat na ten procedurální návrh, tak pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: No, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat. Reagovat na procedurální návrh snad mohu, i když nemám přednostní právo. Já jsem tady první volební období, pro mě je to novum - pauzy na klub v průběhu noci, takže v rámci transparentnosti: já už tady budu, bych se na nějaký ten klub přišel tedy podívat, jestli mě pozvete. (Veselost v sále. Potlesk napříč politickým spektrem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je samozřejmě otázka na předsedy jednotlivých klubů. Pan poslanec Juchelka chtěl ještě procedurálně reagovat. Ano, hlásil se.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom poslední větu, že jehňátko koalice se dostalo do spárů tyrana opozice. Děkujeme. (Veselost v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To byla taková pěkná poetická tečka. Vzhledem k tomu, jaké jsou veškeré dohody a podobně, tak mám za to, že mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že schůze by byla přerušena. Protože na zítřejší den máme zařazeny tři mimořádné schůze a nemohli bychom v devět hodin pokračovat, tak nyní přeruším 104. schůzi Poslanecké sněmovny do pátku 28. května, kdy budeme pokračovat v bloku třetích čtení.

Zítra v 9 hodin bude zahájena 105. schůze Poslanecké sněmovny, 10 minut po jejím ukončení budeme pokračovat v přerušené 93. schůzi Poslanecké sněmovny. Po ukončení této schůze bychom potom za dalších deset minut pokračovali ve 102. schůzi Poslanecké sněmovny, která bude pouze formálně ukončena. Pan poslanec Ferjenčík chce ještě na něco reagovat. Pane poslanče, já skutečně nevím, proč bych vám měl dát slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem se chtěl jenom omluvit kolegyni Kořanové za komolení jejího jména. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, tomu velice rozumím. Já vám, kolegové, přeji příjemný zbytek večera, sejdeme se tedy zítra a tato schůze bude pokračovat v pátek. Ještě pro záznam konstatuji, že s faktickými poznámkami jsou přihlášeni páni poslanci Ferjenčík, Filip, Dolínek, Válek, Juchelka a s přednostním právem jsem zaznamenal přihlášky pana poslance Válka a pana poslance Černohorského, ale nevím, jestli na nich v danou chvíli ještě budou trvat, a poté pana poslance Jurečky po vyčerpání rozpravy. Tím by to mělo být snad úplně vše. Já tedy formálně přerušuji tento bod a tuto schůzi v souladu s tím, co jsem již dříve řekl. Pěkný večer všem.

 

(Schůze přerušena ve 20.43 hodin.)

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP