Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

336.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1091/ - třetí čtení

Své místo u stolku zpravodajů už zaujal ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček. Poprosím ještě zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro bezpečnost, zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1091/2, který byl doručen 7. května 2021. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1091/3 a 4.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře. (V sále je hluk.) Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Novela byla představena už v předchozích čteních. Jenom připomenu, že reaguje na brexit, implementuje nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti, a v té souvislosti upravuje právní postavení vzdálenějších rodinných příslušníků občanů EU.

Dovolte mi, abych využil té možnosti a poděkoval zejména členům výboru pro bezpečnost za rychlé projednání návrhu, díky kterému je stále možné splnit lhůtu pro implementaci nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Janulík. Máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane předsedo za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, jenom krátce. K tomuto zákonu jsem předložil pozměňovací návrh, v systému 8299. Krátce jenom, tak jak jsem ho zdůvodňoval ve druhém čtení: tento pozměňovací návrh hájí zájmy lékařů, aby za odvedenou práci, za ošetřování cizinců, dostali zaplaceno. Napravuje desítky let trvající nespravedlnost. A samozřejmě mám... vyslechl jsem si argumenty, že je to monopolizující a tak dál. Můžu vám doložit, mám tady dopis z Úřadu pro hospodářskou soutěž, který se k tomu vyjádřil, podotýkám, že kladně. Stejně tak jsem se obrátil na Českou národní banku, její písemné vyjádření pravděpodobně přijde příští týden, ale nicméně zatím neoficiálně, v nepapírové formě, můžu říct, že ani Česká národní banka s tím nemá zásadní problém. Takže proto všechny napříč prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože samozřejmě z mého pohledu, z pohledu lékaře, kdo ho nebude podporovat, tak dává přednost byznysu před lékaři a zdravotníky, kteří jsou na tom léta letoucí biti. Případné argumentace jsem schopný kdykoliv doložit a vysvětlit. Děkuji vám za podporu. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde jednu faktickou poznámku - pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych se rád vyjádřil k tomuto návrhu. Pokládám ten návrh za skutečně nerozumný pro zdravotní pojištění, protože cizinci, kteří jsou tady - bavíme se asi nejvíce o cizincích, kteří tady pracují - tak přijedou, pracují a jsou ve skutečnosti většinou zdraví. Financují zdravotní pojištění, mnoho z něj nečerpají. Jsou tady nějakou dobu, často požádají o občanství, o trvalý pobyt, to se jim podaří, a když jsou staří, tak jdou do státního zdravotního pojištění a čerpají zdravotní péči.

To znamená, tyto návrhy - já si musím ponechat přesvědčení, že tady jde skutečně o nepřípustný monopol - bohužel ještě budou prohlubovat to, že naše veřejné zdravotní pojištění v letech, kdy přispívají, nečerpají, jsou u komerčních pojišťoven, a u jedné, a když potom čerpají zdravotní péči, tak jsou ve veřejném zdravotním pojištění, což je prostě pro veřejné zdravotní pojištění velmi nevýhodné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Jana Krutáková z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Karla Maříková od 18 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný dnes od 9 do konce jednání z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů z dnešního jednání a omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová z pracovních důvodů dnes do 14.30.

Pan poslanec Kopřiva je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Žáček.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já bych se chtěl vyjádřil především k pozměňovacímu návrhu, který jsme dávali dohromady s panem kolegou Třešňákem, a je tedy zaveden v systému pod jeho jménem, a s panem kolegou Čižinským, ale konzultovali jsme to i s ministerstvem a s úřadem veřejného ochránce práv. Oba tyto subjekty daly kladné stanovisko na ten pozměňovací návrh. Je to pod číslem 7803.

Řešíme tam zdravotní pojištění dětí, nezletilých cizinců, kteří momentálně nemají bohužel přístup k systému veřejného zdravotního pojištění. Na tuto nesrovnalost dlouhodobě upozorňují různé lidskoprávní organizace, ale právě i Úřad veřejného ochránce práv. Já bych nyní s dovolením odcitoval pasáže z dopisu od ombudsmana Stanislava Křečka, který jste všichni obdrželi do svých datových nebo e-mailových schránek, kde se právě vyjadřuje a žádá Poslaneckou sněmovnu o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. I podle něj tak přináší řešení dlouhodobě neuspokojivého nastavení zdravotního pojištění dětí cizinců, kteří tady mají dlouhodobý pobyt na území naší republiky. Ty děti jsou nyní bohužel vyloučeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázány na systém komerčního zdravotního pojištění cizinců, o kterém už tady byla řeč, a ten v praxi působí problémy jak těm samotným dětem, tak jejich rodičům cizincům, tak i poskytovatelům zdravotní péče, a je proto dlouhodobě kritizován.

Pojistné podmínky komerčních pojišťoven obsahují velké množství výluk, pojistných limitů a dalších prvků, které způsobují, že část zdravotní péče tyto pojišťovny neproplácejí. Komerční pojišťovny zároveň nemají zákonnou povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, takže řada cizinců, kteří jsou nemocní - což, když se narodí novorozené dítě s nějakým zdravotním problémem, tak je potom samozřejmě strašně špatně pojistitelné a skutečně ti rodiče, na které přijde takováto řekněme rodinná osobní katastrofa z ničeho nic, tak jsou potom nuceni mnohdy platit desetitisíce či statisíce za poporodní péči u novorozenců. Takže ti novorozenci často nemají šanci zdravotní pojištění vůbec získat, rodiče pak mají problém to uhradit, výdaje jdou na vrub poskytovatele zdravotní péče a jsme přesvědčeni, že ve výsledku to zatěžuje zdravotní systém více, než kdyby měli přístup k systému veřejného pojištění.

Na nepříznivé dopady stávajícího řešení těchto dětí cizinců s dlouhodobým pobytem tak dlouhodobě upozorňuje -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Jestli něco probíráte, běžte to probírat ven ze sálu. Panu poslanci je stěží rozumět. (Zvoní.)

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji, pane předsedající. Jak zmiňuje pan ombudsman Křeček, tak na to upozorňovali i jeho předchůdci včetně pana Otakara Motejla v úřadu veřejného ochránce práv, kteří už mimo jiné také od roku 2011 opakovaně podávali Poslanecké sněmovně konkrétní legislativní doporučení, aby se děti cizinců zahrnuly do veřejného zdravotního pojištění.

"Systém veřejného zdravotního pojištění je jako jediný schopen garantovat pojistné jak potřebné zdravotní péče poskytované cizincům, tak jistotu bezproblémového proplácení zdravotní péče poskytované těm zařízením. Zahrnutí dětí s dlouhodobým pobytem na území České republiky do veřejného zdravotního pojištění by přitom nejenže nezvýšilo náklady systému veřejného zdravotního pojištění, ale naopak by pro tento systém bylo ekonomicky výhodné, jak vyplývá rovněž z kalkulace uvedené v odůvodnění k příslušnému pozměňovacímu návrhu. " Citoval jsem nyní ombudsmana Stanislava Křečka, který nám poslal toto vyjádření.

Chtěl bych poděkovat a vzkázat poděkování i od kolegů Třešňáka a Čižinského Ministerstvu zdravotnictví za kladné stanovisko. Jen ještě doplním, že tuto změnu dlouhodobě podporuje například etická komise Ministerstva zdravotnictví. Tolik k našemu návrhu.

Dovolím si ještě krátké stanovisko k tomu návrhu jako celku. Samozřejmě souhlasíme s tím, že je potřeba implementovat změny související s brexitem a také směrnici ETIAS. To je asi bez výhrad a bez diskuse, na to prostě legislativně zareagovat musíme. Také kvitujeme, že tam je ambice vyjasnit a narovnat práva blízkých osob českých občanů nebo občanů EU, takže se tam zavádí status oprávněné osoby, například pro nesezdané partnery nebo jiné osoby, závislé třeba na výživě nebo péči mimo manžele a děti. Můžeme se bavit - máme tam nějaké výhrady k tomu, jak je ten status upravený, že například po dobu řízení o žádosti bude moci rodinný příslušník pobývat na území České republiky pouze do okamžiku oznámení o rozhodnutí v prvním stupni, nikoliv už po dobu odvolání, čili to zase může zkomplikovat život blízkým osobám lidí, kteří tady legálně žijí.

Dále je tam sporná nemožnost pobývat na území bez víza v případě, že oprávněná osoba pobývá na území s evropským nebo českým občanem a vypršela jí platnost krátkodobého víza. Sám jsem zaznamenal od občanů nebo rezidentů, od expatů, problémy s tím, že často tam nastane nějaký byrokratický zádrhel, třeba přiznaně i jejich vinou, že nedoloží nějaký formulář včas. Myslím si, že není úplně potřeba zavádět systém, který je přinutí třeba vycestovat zpátky do jejich země původu a celý ten proces absolvovat znovu. Myslím si, že by ten systém v tomhle mohl být přívětivější. Je tady samozřejmě prostor pro nějakou další elektronizaci, aby žadatelé, kteří už tady žijí, platí tady daně, mají čistý trestní rejstřík a žádají třeba o prodloužení trvalého nebo dlouhodobého pobytu, tak aby nemuseli nosit stohy papírů na úřad, ale to už je spíše drobnost.

Předpokládám, že tady ještě možná proběhne nějaká diskuse k pozměňovacímu návrhu kolegy a kolegyně Janulíka a Adámkové k tomu, zda se zavádí monopol pojišťovny VZP, a. s., na poskytování komerčního pojištění. Děkuji panu kolegovi, že tady přednesl argumenty na podporu, nicméně vím, že se na garančním výboru řešil ještě dopis předsedy antimonopolního úřadu a byly tam nějaké nejasnosti, zda antimonopolní úřad je s tímto pozměňovacím návrhem v pohodě, jestli ho podporuje, nebo ne. Takže pokud by bylo ještě možné slyšet ten argument, tak budeme jenom rádi a určitě jsme ještě otevřeni diskusi.

Takže já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost, a poprosím tedy o podporu toho návrhu, který má kladné stanovisko jak od ministerstva, tak od pana ombudsmana. Myslím si, že to je logický krok, aby nezletilé děti měly nárok na zdravotní péči, aby zdravotnická zařízení měla potom proplácenou tu péči. Je to tedy ta verze pro nezletilé děti mě a kolegy Třešňáka a potom je taková minimalistická verze kolegy Čižinského, který řeší vyloženě jenom novorozence, nicméně kladné stanovisko má tedy i ta naše rozšířená verze. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Janulík ruší svoji faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Žáčka a připraví se pan poslanec Čižinský do rozpravy.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás upozornit na pozměňovací návrh, zde již zmíněný, pana kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové, který se dotýká problematiky pojištění cizinců a který jde nad rámec původně zamýšlené právní úpravy. Tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému jen pár dní před konáním druhého čtení, a tak nebylo možné na něj reagovat dříve. Tímto svým vystoupením navazuji ovšem na to, co jsem již prezentoval na výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost, který se jako garanční ujal projednání předložených pozměňovacích návrhů, nezaujal k návrhu žádné stanovisko, a proto cítím potřebu se k němu dnes vyjádřit a poukázat na jeho škodlivost až nebezpečnost, protože jsem toho názoru, že i výbor měl tento návrh odmítnout.

V současné době na trhu působí několik konkurenčních pojistitelů, kteří mají k poskytování pojištění cizinců mimo EU oprávnění a mezi něž patří také pojišťovna VZP. Dalšími subjekty působícími v této oblasti jsou Slavie pojišťovna, Maxima pojišťovna, Ergo, IPA - složka belgické pojišťovny - a UNIQA. Tyto další subjekty ale návrh kolegy Janulíka naprosto ignoruje a vše přenechává výhradně jednomu subjektu, a to pojišťovně VZP, takže tento pozměňovací návrh kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové likviduje celé jedno pojistné odvětví - zdravotní pojištění cizinců v rozsahu 750 milionů korun předepsaného pojistného s 80 000 klienty nebo pojištěnými cizinci, a to bez rozumného zdůvodnění a předcházející odborné diskuse. Neznáme stanovisko České národní banky - teď jsme se dověděli, že by mělo přijít až příští týden - coby regulátora a zároveň subjektu, který uděluje licenci oprávněným subjektům, pojišťovnám, o širší odborné diskusi nemluvě.

Samozřejmě by pozměňovacímu návrhu slušela i diskuse na podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy rozpočtového výboru, protože výrazně zasahuje do oblasti pojistného trhu, ale k tomu nedošlo, jelikož návrh nebyl evidentně připravován dlouhodobě a promyšleně. Naopak jsme byli na výboru pro bezpečnost seznámeni se stanoviskem Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. Obě tato stanoviska se shodují, že návrh je nepřijatelný a jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu pro konkrétní soukromý podnikatelský subjekt. Negativní stanovisko má k návrhu Česká asociace pojišťoven, který mimo jiné konstatuje, že pozměňovací návrh zakládá na mnoho let monopol jediné z těchto pojišťoven, a sice pojišťovně Veřejné zdravotní pojišťovny. Zda to byl záměr navrhovatele, můžeme jen spekulovat, respektive se zde může k tomu vyjádřit. Přijetím tohoto návrhu by bylo omezeno právo cizince na rozdíl od práva občanů České republiky vybrat si smluvní zdravotnické zařízení pro komplexní zdravotní péči. Ve smyslu návrhu si cizinec vlastně musí vybrat výhradně ze sítě pojišťoven VZP, tedy VZP. To si myslím, že je nepřijatelné. Pokud by byl tento návrh schválen, hrozí, že veškeré náklady a investice pojišťoven podnikajících v tomto odvětví budou zmařeny, což obzvláště postihne menší lokální pojišťovny působící v této oblasti. Důvodně se obávám, že v případě schválení tohoto návrhu je nutné počítat s arbitrážním řízením proti České republice.

Zdravotní pojištění cizinců funguje již prakticky 15 let. Komplexní zdravotní pojištění pak bylo uzákoněno v roce 2010. Za svoji existenci prošlo několika legislativními aktualizacemi, které v minulosti výrazně rozšířily rozsahy poskytovaných služeb. Ročně pojišťovny řeší 40 000 pojistných událostí u 80 000 klientů. Navíc pojištění reaguje na trendy. Jen v současnosti pojišťovny zařadily nové úkony související s paušální úhradou dopravního výkonu pro převoz COVID-19 pozitivních pacientů, či pojišťovny mají zájem o zařazení očkování proti COVID-19 do rozsahu poskytovaných služeb, kdy se řeší na úrovni jednání asociace pojišťoven s Ministerstvem zdravotnictví cena očkování pro klienty pojišťoven a způsob jejich zařazení do centrálního registru.

Po dobu mnohaletého fungování tohoto pojištění si každý z poskytovatelů vybudoval svoji síť zdravotních zařízení, do jejichž správy a aktualizace vkládá nemalé prostředky. Nejsou zaznamenány výrazné stížnosti na tento rozsah. Navíc pokud je urgentní služba poskytnuta mimo rámec smluvního zařízení, například zásah záchranné služby, tak komerční pojišťovna hradí samozřejmě klientovi i tento zásah. Za služby platí pojišťovny smluvně dohodnuté prostředky. Mnohdy jde o výrazně vyšší částky, než které inkasují poskytovatelé zdravotních služeb od běžných zdravotních pojišťoven. Tato vyšší úplata je zřejmá už tím, že komerční pojišťovny uzavírají smlouvy na komerční bázi, jsou tedy atraktivní pro poskytovatele zdravotní péče, a naopak vyšší úplata vede k posílení finančního zdraví poskytovatelů zdravotní péče bez nároků na státní rozpočet. Návrh zcela opomíjí, že zrušením celého pojistného odvětví se zaplatí obvyklá cena za monopolizaci - zvýšení ceny. Monopolizace vždy vedla ke snížení servisu klientů při zvýšení úplaty monopolistovi za poskytovanou péči při současné nákladové neefektivitě monopolisty. Odstranění soutěže a možnosti volby jde proti zájmu samotných cizinců a povede ke zvýšení ceny, a to bez možnosti její korekce.

Bezprostředně po schválení zákona budou ostatní komerční pojišťovny vystaveny tlaku na propuštění nadbytečných zaměstnanců, aby i nadále provozovaly svoji činnost s péčí řádného hospodáře. Obdobně tomu bude i u makléřských sítí, které přestanou dodávat všem činným subjektům a budou tyto cizince dodávat jen monopolistovi. V současné situaci, kdy množství cizinců klesá z důvodu probíhající pandemie a je zároveň setrvalý nedostatek těchto pracovníků na pracovním trhu, mám za to, že ani ekonomicky činní cizinci by nebyli spokojeni s novým řešením. Podstatnou částí klientů jsou zahraniční studenti přijíždějící studovat na naše vysoké školy, kdy se zvýšení nákladů přímo promítne na snížení zájmu o studium u nás. Možnost mít volbu komerčního pojištění u vybraných subjektů je jejich právo. Často mají dobré zkušenosti právě s komerčními pojišťovnami, které jim poskytují nadstandardní servis - jazyková vybavenost, okamžité úpravy pojistných smluv a tak dále. Monopolní řešení by vedlo ke snížení komfortu zahraničních pracovníků a studentů a jejich ochotě vůbec přicestovat. V takovýchto případech by si snadno mohli zvolit jinou cílovou zemi pro svoji ekonomickou činnost či studium a nedošlo by vůbec k posílení ekonomiky České republiky, nadále by přetrvával nedostatek těchto pracovníků. Vláda dala do Sněmovny jasný legislativní návrh, který koncepci povinného smluvního pojištění cizinců nijak neměnil. Vláda tedy neprojevila zájem měnit ho na zákonné pojištění s monopolem jediného pojistitele, neboť v Evropě se od těchto modelů jako nefunkčních a závažně omezujících hospodářskou soutěž v pojišťovacím odvětví již dávno ustoupilo. Ale nepředstoupil jsem před vás, abych zde hájil vládní návrhy zákonů, jen poukazuji na nelogičnost a nesystémovost. Samozřejmě bych vám mohl přednést ještě další argumenty potvrzující škodlivost tohoto návrhu a mohl bych kritizovat ještě další pozměňovací návrhy jiných kolegů, ale považoval jsem za důležité varovat aspoň před tím nejškodlivějším.

Nebudu již dále zdržovat, prosím o jeho odmítnutí. Asi si nikdo z nás nepřeje, aby tento návrh byl pomyslným jablkem sváru, pro které by nebylo možné najít podporu pro zákon jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dvě faktické poznámky - pan poslanec Plzák, připraví se paní poslankyně Adámková. A ještě jednou vás poprosím o více klidu v sále, hladina hluku je neustále vysoká.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, členové vlády, já jsem pozorně poslouchal předřečníka a musím reagovat. Nevím, kdo to psal, co jste vy tady říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, ale tam se mluví o nějakých smlouvách komerčních pojišťoven s poskytovateli zdravotnických zařízení. Reprodukuji to dobře, doufám. Musím říct, že jsem spoluvlastníkem zdravotnického zařízení a v životě se na mě žádná komerční pojišťovna neobrátila. Naopak, mám s nimi trošku špatnou zkušenost, a dokonce i trošku s pojišťovnou VZP, a to proto, že oni ti dotyční, pokud mají úraz, přijdou a ukážou buď průkazku, nebo nějaký papír, a vy vůbec nevíte, jaký mají uzavřený rozsah zdravotního pojištění. Pan kolega mě neposlouchá, já to řeknu vám ostatním. Takže s tím je problém, že vy jim poskytnete pojištění tak, jak by vám ho uhradila například jakákoli jiná naše zdravotní veřejná pojišťovna, ale vy potom nedostanete plně zaplaceno. To znamená, že například v té pojistce oni mají uzavřenou tu pojistku takovou, že neproplácí zdravotnické pomůcky nebo prostředky. To znamená, vy ho ošetříte, dáte mu ortézu, ale tu ortézu mu dáte ze svého, protože ona v tom pojištění vlastně není. Tak jenom abyste věděl, že ten, kdo vám to psal, neříkal úplně pravdu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, několik poznámek. S velikým zájmem jsem si vyslechla několik předřečníků, zejména pana předřečníka kolegu Žáčka, a musím říci, že jako semestrální práce, pánové, by to možná sneslo nějaké světlo světa, jako opravdová realita je to naprosto vzdálené. Doufám, že vám tam nenapsali gramatické chyby, protože to se opravdu s realitou vůbec neslučuje. Nevím, kolik vy jste ošetřili cizinců zdarma, ale my tedy mnoho. Rozhodně to nebude mít žádný vliv na počet studentů, to je absolutní nesmysl. Ten student tady chce studovat a nechce si tu lámat nohy.

Co se týče vyplacené péče, prosím pěkně, uvědomte si, že tu nezaplacenou péči platíte vy všichni, všichni naši občané, je to z veřejného zdravotního pojištění. A ve dvě hodiny v noci, mohu vás ujistit, nemám žádné, ale žádné možnosti zjistit, jaká ta pojistka je. A ten chudák cizinec mnohdy zaplatil velké peníze za to pojištění, ale on ho nemá. Takže to je tedy jedna chyba. Za druhé, ta vymahatelnost je téměř nulová, ať už od jedinců, nebo od pojišťoven.

Takže samozřejmě každý bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí. My jsme potřebovali na ten problém poukázat. Týká se všech našich zdravotníků, ale týká se i všech občanů, protože ty peníze, které se potom spotřebují - ne na platy lékařů a zdravotníků, ty nebudou zaplacené, ale na to, že se používají přístroje, medikace a podobně - tak samozřejmě platíme my všichni z našeho zdravotního pojištění. A mě sem volili občané této země a já za ně budu bojovat. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Svoboda.

Jenom, než přijde, přečtu rychle omluvy. Omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher mez 13. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Faltýnek dnes mezi 9. a 10. hodinou. Omlouvá se paní ministryně Klára Dostálová dnes z důvodu jednání Senátu. Omlouvá se pan poslanec Ivan Jáč dnes z pracovních důvodů. Pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já jsem jistě člověk, který má zkušenosti se zahraničními nemocnými veliké, protože jsem z nemocnice, která se tím významně zabývá, a řada úrazů, traumat i jiných onemocnění přichází k nám do nemocnice. My tady chceme řešit něco, co skutečně tak trochu existuje, ale řešíme to úplně chybným způsobem. V celém světě, když jste někde pojištěn a stane se vám to, že si na lyžích ve Francii zlomíte nohu, tak vás odvezou do nemocnice a tam vás donutí zaplatit kauci s tím, že pokud to proplatí pojišťovna, celé se vám to vrátí.

My to řešíme tak, že chceme vytvořit monopol, který bude diktovat cenu a který bude ve všech... Tak, jak to říkal kolega Žáček, můj návrh prošel vývojem. Na začátku jsem byl jiného názoru a teď jsem naprosto přesvědčen, že to je chybný krok, že to je špatné řešení, že to máme řešit tak, že ta nemocnice má oprávnění v případě neznalosti pojistitele vybrat zálohu a pak to všechno pokračuje normálně. To si myslím, že je správné řešení.

A těch studentů se to týká mimořádně. Oni si tu samozřejmě nechtějí lámat nohy a chtějí tu studovat, ale sem tam si ji zlomí, a jsou ze světa, který je připraven na to, že zdravotnictví něco stojí, jsou ochotni to akceptovat a také vyžadují, aby měli možnost výběru, kterou mají na celém světě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se, vaším prostřednictvím, obrátím na pana poslance Žáčka. Já jsem ho také velice bedlivě poslouchal a opravdu mě to zaujalo. Ale to jste říkal něco, co je možná napsáno ideálně, ale tak to vůbec nefunguje, opravdu to tak nefunguje. A jestliže tady chcete něco takového říkat, tak by mělo být vždycky - protože se bavíme o zákonech - tak by to mělo být přesně, protože i jedno písmenko rozhoduje. Vy jste tady řekl, že to bude monopol VZP. Byl bych rád, abyste si to opravil, protože se jedná o dceřinou společnost PVZP a je to úplně jiný subjekt než Všeobecná zdravotní pojišťovna, která plní všechny, má všechny normy jak od České národní banky, tak od všeho ostatního. Tak si to opravte nejdřív.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je pan poslanec Birke, připraví se s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Procházková.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám řekl pohled nelékaře, člověka, který nemá zkušenosti s ošetřováním cizinců nebo lidí s pobytem na území České republiky, ale abych vám řekl zkušenost starosty, který, když se podnikatel rozhodne, že vám přivede do města zahraniční pracovníky - a já budu mluvit o jednom národu, který zásadně odmítá se jakýmkoliv způsobem - nejenom naučit svoje děti, aby chodily do školy - jsou to Mongolové, kteří přijdou k lékaři, naučili se jedno jediné slovo a to je mast. Mast, to mně říkají lékaři. Vůbec nevíme, jestli jsou pojištěni, vůbec nikdo jim nerozumí, zásadně nevědí, co vlastně jim mají předepsat, je to velmi komplikované. To znamená, souhlasím tady s kolegy. Myslím, že pan kolega Žáček, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je úplně mimo realitu a já se přiznám, že - říkám nejsem lékař, ale dívám se na to jako starosta - vůbec ani nevím, kde ti lidi bydlí, vůbec ani nevím, jestli mi hradí odpady, ale to už se pak dostáváme samozřejmě do jiné debaty.

Ale znova říkám - když se mě zeptá občan České republiky, který řádně platí zdravotní pojištění a říká: Jaký je rozdíl mezi mnou a tím Mongolem? A já mu musím bohužel říci, že vlastně žádný, protože všichni máme nějaká práva na to, abychom dostali ošetření. Takže ono to souvisí s tím pozměňovacím návrhem, pane kolego z Pirátů, aby tady všichni mohli rodit, samozřejmě cizinci, na území České republiky. Já si myslím, že ti lidé neměli zdravotní pojištění nebo respektive zdravotní dohled celý život, porodí tady nedej bože nemocné dítě. Jenom chci říci, že jsem si nechal spočítat, kolik stál můj pobyt v nemocnici po covidu. No, to jsou statisíce. A já musím říci, že v případě, pokud se operuje takhle řekněme nemocné zahraniční dítě, tak to stojí miliony. Tak jenom abychom si to dokázali představit, a platíme to úplně všichni. Takže já mám naprosto jasno, jak budu hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Procházková, připraví se paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo, pane předsedající. K mému předřečníkovi Bohoušovi Svobodovi, vaším prostřednictvím. No, já vám nepřeji, abyste si jednou sednul do záchranky a ošetřoval v půlnoci v příkopu v dešti cizince, který s vámi za prvé ani pořádně nemluví a za druhé žádný papír v ruce nemá. My ho ošetřit musíme, naše zákony to říkají, s tím nic nenaděláme, a můžu vám říct, že my v Karlovarském kraji máme s těmi cizinci opravdu velké problémy. Dostali jsme se až do situace, kdy jsme vybírali peníze od těch lidí. Ale zkuste od tohoto člověka v půlnoci v příkopu vybrat nějaké peníze! No, nevyberete. A všechno to jde na vrub komu? Nám.

Chápu, že tady je možná jeden velký problém - s tím mám samozřejmě problém i já - že by to bylo na pět let. Ano, ale někde se začít musí. VZP vždycky se změnami začínala. Vždycky to byla první pojišťovna, která všechny tyhle věci nesla na svých bedrech. Musím říct, že to nakonec vždycky skončilo dobře. Takže ano, pět let je pro mě také dlouhá doba, ale někde se začít musí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Plzák.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem zcela fascinovaná tím, co tady předvádí poslanci vládní koalice. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abychom si to ujasnili. Jedná se o vládní návrh zákona. Pozměňovacím návrhem, který nebyl projednán ani na zdravotním výboru, ani na výboru pro bezpečnost, upravujete zásadním způsobem zákon o pobytu cizinců a teď tady trénujete, vy, poslanci vládní koalice, poslance, kteří k tomu mají připomínky? Tady neproběhl ani meziresort, neproběhlo meziresortní řízení, aby se příslušná ministerstva, příslušné orgány státní správy k tomu návrhu vyjádřily. A teď tady budete trénovat někoho, kdo má logické otázky, protože nechce monopol VZP? Styďte se. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Čižinský.

 

Poslanec Pavel Plzák: Omlouvám se, nikoho nechci trénovat. Já jsem měl opravdu faktické připomínky k tomu, co řekl kolega Žáček. A teď ještě jednu faktickou připomínku k tomu, co tady řekl pan docent Svoboda. Já si jeho názoru velmi vážím, považuji ho za odborníka.

Ona to tady řekla v podstatě Věra... pane kolego Svobodo, jestli můžu na chvilku... (Předsedající: Mým prostřednictvím.) Prostřednictvím pana předsedajícího... můžu? Vždyť vy tu situaci v Peci dobře znáte. A když mně tam někoho přivezou s poraněným kolenem a tak dále a má u sebe stovku na pivo, jak já se s ním mám domlouvat o nějaké kauci a něco z něj lámat? No, tak udělám to, co byste udělal i vy - ošetřím ho, ale prostě ošetřím ho na vlastní náklady, protože to třeba nikdy nedostanu zaplaceno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Čižinský, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Jan Čižinský: Je dobře, že tady ta diskuse probíhá, protože je to... já si toho vážím, protože to je věcná diskuse nad řešením problému. Je velmi dobře, že - a patří velký dík všem zdravotníkům a celému systému - člověk, který je v příkopu o půlnoci, že dostane zdravotní ošetření. My tady teď řešíme, jak ten systém nastavit, aby veřejný zdravotní systém, zdravotnická zařízení, aby na tom netratily. Bohužel ten návrh, který je teď, vlastně přesměrovává všechny ty prostředky mimo veřejné zdravotní pojištění do komerčního pojištění. Je to pravda. (Poslanec Kasal z lavice: To už tam je.) Ano, to už tam je, ale jenom do jednoho. To už tam je.

Ve skutečnosti, pokud bychom skutečně hledali nejlepší řešení pro systém veřejného zdravotního pojištění, tak bychom měli těmto lidem veřejné zdravotní pojištění otevřít, protože ti lidé jsou většinou ve věku, kdy méně čerpají to pojištění, než platí, a bylo by to pro veřejné rozpočty, pro systém veřejného zdravotního pojištění nejlepší a i pro všechna ta zdravotnická zařízení. To, že se tady podařilo odsunout ty pracovníky, jak říkám, kteří jsou většinou mladí, zdraví, do soukromého zdravotního pojištění, je prostě špatně, takže ten návrh, který tady je, vlastně jde opačným směrem, než by měl jít, aby to bylo pro veřejné zdravotní pojištění výhodné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Bžoch dnes mezi 9.30 a 18.00 z pracovních důvodů. Faktická poznámka pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já jsem vždycky překvapen, jak dokážeme argumentovat věcmi, které jsou skutečně výjimečné. Jen tak mimochodem, na té záchrance jsem si něco odsloužil - bohužel jenom jako sanitář, ne jako lékař, ale vím, co to je. Když tady hovoříme, jak hovořil kolega Birke, vaším prostřednictvím, o Mongolech, pane starosto, Mongolové jsou jediní, kteří vždycky všechno zaplatí. Tam není žádný problém. Je to 14 dní nebo tři neděle, co jsem operoval Mongolku, která při zjištění rakoviny se rozhodla, že nepojede do Mongolska a že si to zaplatí u nás. A tak to s nimi je vždycky. To je zvláštní skupina lidi, kteří skutečně nerozumí, jsou tady jako úplní cizinci, ale v okamžiku, kdy mají něco zaplatit, tak to zaplatí.

A to, co mně nejvíc vadí, je, že v tuto chvíli hovoříme, jak hovoří kolega Plzák o tom, jak se o ty lidi postará, jak to je na jeho náklady - to děláme všichni - ale hovoříme, v tomto okamžiku hovoříme o něčem, co je určitá lidská solidarita. Ale v tuto chvíli přecházíme na komerční pojištění, přecházíme do polohy komerčního pojištění, je to čistý kšeft a já tomu rozumím, taky bych chtěl takový kšeft mít, ale na tom principu se nic nezmění, když se toto udělá. Ti, co se nechtějí pojistit, se nepojistí, protože je k tomu tento stát nedonutí. Měl by pracovat na tom, aby se pojistit museli a bez pojistky u nás nemohli být. To je principiální řešení té věci, ne že to dáme nějaké monopolní pojišťovně, která to stejně nebude moci zajistit, protože na to nebude mít žádné páky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. (Hluk v sále.) Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Běhounek. A prosím o klid.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že skutečně v České republice pracuje přes 500 000 cizinců, kteří tady řádně odvádějí daně, a myslím, že je velmi nešťastné, když se k nim v rámci Parlamentu vyjadřujeme neuctivě. Myslím si, že tito lidé, díky kterým třeba funguje náš průmysl tak dobře, jak funguje, si také zaslouží nějaký základní respekt. To je jedna věc. A skutečně si nemyslím, že ve chvíli, kdy čeští občané si mohou vybrat zdravotní pojišťovnu, že cizincům bychom to měli zakazovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Běhounek - faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení ministři, ministryně, jenom taková glosa. Vy všichni mluvíte o komerčním pojištění. PVZP je dcera VZP a všechny zisky, které má, jdou zpět do VZP, to znamená do veřejného zdravotního pojištění! (zvýšeným hlasem) A to nám tady zůstane! Kdežto všechny ostatní komerční pojišťovny to na to nepoužijí! (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kasal, faktická poznámka.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se obrátím, vaším prostřednictvím, na pana poslance Čižinského. Tím, co se tady teď probírá, jsme se dotkli vůbec jistého pojištění a není moc lidí, kteří vědí, jak to navazuje. Všichni cizinci, kteří nemají trvalý a dlouhodobý pobyt, musí být mimo systém zdravotního pojištění. Tak to je nastavené zákonem. Oni si nemůžou vybrat, ale je to navázáno na to, jestli mají dlouhodobou práci, aby byli navázáni na ty systémy. Tady nemůžeme nesystémově říct, že tam tedy dáme děti cizinců, když tady budou na dva měsíce. Jak to budete dělat? To je právě to, že to je mnohem hlubší záležitost než jenom to, že budeme ty peníze vybírat od části cizinců. Proto jsou všichni cizinci 15 let mimo to základní, ten základní systém zdravotního pojištění, a i to, o čem budete mluvit ohledně novorozenců - je to fajn, ale novorozenec, když zase se budeme přesně držet práva, je 28 dnů a ty složité případy trvají třeba tři, čtyři měsíce. A zase to nebudete mít pojištěné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Čižinský přijde na řadu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mohu navázat tam, kde skončil pan poslanec Kasal. Nijak nezpochybňuji ten problém, popsal to, jak to je, a proto se to řeší pozměňovacím návrhem napsaným na koleně dvěma poslanci, kteří problém vyřeší tím, že vytvoří monopol. To není ani k smíchu, to je k pláči. Nic z toho, o čem jste mluvil, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, nevyřešíme tím, že dáme někomu monopol. To je směšné řešení.

Já bych chtěl vyzvat ministra zdravotnictví a ministra vnitra, aby na tyto výtky zareagovali. Vláda to nevěděla, co jste říkal, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího? (zvýšeným hlasem) Nevěděla to vláda za těch sedm a půl roku? Jak dlouho máte ministry zdravotnictví? Vy tady popíšete systém, já to nijak nezpochybňuji, ten váš popis! Vy jste vystoupil jak opoziční poslanec! Víme to dlouho, vláda s tím nedělá a moji dva milí kolegové na koleně napsali pozměňovák, kterým vyrobí monopol, a je vyřešeno! Nic z toho vyřešeno není kromě toho, že jedna privilegovaná pojišťovna, v jejíž správní radě nebo v dozorčí radě jsou poslanci, čirou náhodou ti samí, kteří to píšou, si pokouší v zákoně sjednat konkurenční výhodu vůči ostatním. Tak to prostě je!

Ten problém, o kterém tady mnozí lékaři mluví, se tím vůbec neřeší a vy se tváříte tím, že si lobbisticky protlačíte tento pozměňovací návrh lidmi, kteří sedí v orgánech VZP, že ten problém vyřeší! Tak mi řekněte, jak! (zvýšeným hlasem) Jak ty srdceryvné příběhy, o kterých tady píšete - někdo tady psal - nějaký opilec, pan starosta Birke má problém s Mongoly, bylo to vyvráceno - jak to vyřeší to, že dáte monopol jedné zdravotní pojišťovně, respektive její dceřiné společnosti? Nijak! Jenom z toho, co se vybere, chtějí mít všechno! Jinak ty problém, o kterých tady mluvili, já je nezlehčuji, žádným způsobem neřešíte!

A fakt poprosím oba dva ministry, zkušeného, potřetí ministrem, ten by to měl znát, to není žádný nováček, či ministr vnitra jako předkladatel: proč tyto problémy neřešila vláda ve vládním návrhu? Proč je neřeší nějak inteligentně, systémově, správně? A ne tím, že si členové správní rady VZP chtějí do zákona uzákonit ekonomickou výhodu pro svou dceřinou firmu. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím pana poslance Čižinského, který je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych promluvil o pozměňovacích návrzích E a D2. Jenom chci pro upřesnění říci, že se jedná o děti lidí s dlouhodobým pobytem. Na tyto pozměňovací návrhy přišla podpora od pana profesora Václava Hořejšího. Já tady přečtu několik vět, budu velmi krátký. On píše: "Toto téma sleduji již několik let." Určitě si všichni vzpomenete na pana profesora Hořejšího - v koronaviru, v koronakrizi byl velmi vidět a jeho rady byly velmi cenné. "Toto téma sleduji již několik let, neboť jsem v roce 2014 jako ředitel ústavu pomáhal řešit velmi smutný případ manželů Eppových. Jednalo se o australské občany, kteří byli v té době již tři roky zaměstnáni v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jejich dcera onemocněla závažným zhoubným onemocněním a i přes uzavřené komerční pojištění vznikl rodině na její léčbě dluh ve výši 3,3 milionu korun. Spoluorganizoval jsem tehdy sbírku na náklady léčení." Dámy a pánové, rád bych vás poprosil o podporu návrhu E nebo D2, který tuto problematiku řeší.

A teď si dovolím ještě zalobbovat za pozměňovací návrh D1, to je můj pozměňovací návrh, který vypouští za mě úplně zbytečné zpřísnění vůči partnerům našich občanů z třetích zemí. Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, jestli je potřeba zpřísňovat a komplikovat život partnerům našich lidí jenom proto, že to právo Evropské unie umožňuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přihlásil se pan poslanec Válek do rozpravy, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Zdravotní pojištění a zdravotní pojištění cizinců je bezesporu problémem a já musím říct, že jsem se v té diskusi lehce ztratil. Tak ten pozměňovací návrh pana poslance Janulíka v podstatě z mého pohledu, a já jsem se ho snažil opravdu pečlivě nastudovat, konzultoval jsem ho s právníky tří fakultních nemocnic, tak ten de facto mění jedinou věc z mého pohledu, a to je, to, že to komerční - nebo dvě věci, možná tři, dvě jsou podstatné, jedna méně - to, že to komerční pojištění si ten cizinec nebude moci vybrat u více pojišťoven, ale bude si to muset vybrat u komerční sestry Všeobecné zdravotní pojišťovny. A potom mění to, že definuje rozsah toho pojištění jako komplexní pojištění. Mohl bych z toho citovat, ale nechci se tady snížit na úroveň některých kolegů, jednoho, kteří tady čtou pozměňovací zákony, aniž by číst uměli.

Rozumím tomu tím pádem tak, že ten cizinec se bude muset pojistit, tady myslím se píše nejpozději do 90 dnů, to znamená do 90 dnů po pobytu, to je změna jednoho toho paragrafu. A ta třetí změna: u komerční části Všeobecné zdravotní pojišťovny. Chápu to tak, že si nebude moct vybírat, v jaké výši to pojištění bude, v jakém rozsahu to pojištění bude, ale to pojištění bude muset být definováno komplexně. Myslím, že je tam uvedeno jako bod 8, 9, 8 až 10, v rozsahu 8 až 10. A tím pádem z mého pohledu je pravda, že to pojištění bude dražší než teď, kdy si může vybírat, v jakém rozsahu se pojistí. Já to nekritizuji, rozumím těm námitkám, že se pak může stát, že ten cizinec podcení rizika, která jsou spojena s jeho pobytem, prostě vybere si pojištění, které nekryje plně všechna rizika, a pak se to zdravotnické zařízení dostává do svízelné situace, kterou jste tady popsali. Ale prostě není pravda, že by to pojištění nebylo dražší, prostě bude dražší! Takže když tady bude řekněme opravdu ten student na Erasmus, bude tady, co já vím, pět měsíců, tím pádem se bude muset pojistit a bude to komplexní pojištění, bude to stejné komplexní pojištění, jako když sem přijede pracovat někdo do provozu, který skýtá riziko úrazu, a bude tady řekněme dva roky. To je jedna věc.

Druhá věc. Z mého pohledu to neřeší tu zásadní záležitost, a to je ta, že tady prostě je suma cizinců. Zase jsem udělal to, že jsem před několika měsíci, kdy se ty pozměňováky objevily a já jsem začal zjišťovat, jak ta situace vypadá, oslovil cestou právního oddělení Fakultní nemocnice Brno Asociaci právníků fakultních nemocnic a požádal jsem, jestli to opravdu reálně problém je, protože vím, že v brněnských fakultních nemocnicích to reálně problém je. Každý rok je několik cizinců. Naposledy to byla pacientka s poměrně závažným onkologickým onemocněním, kdy se ta remise nebo kdy se akutní projev objevil tak, že ten stav vyžadoval přes urgentní příjem hospitalizaci. Pak se přišlo, že příčina není nějaká akutní událost, ale akutní fáze onkologické choroby. Tím pádem musela být léčena. Velmi správně to tady kolegové říkali: Nemohli jsme ji propustit. Její léčba stojí řádově přes milion korun, blíží se dvěma milionům. Ta dáma je z mimo Evropské unie, v podstatě ten systém neumožňuje jiné řešení než buď to připočítat ke ztrátě té konkrétní fakultní nemocnice, nebo to vyžadovat soudní cestou od té osoby. Ale to tento pozměňovák neřeší! Prostě ta osoba, když není pojištěna, tak není pojištěna a systém ji nedonutí se pojistit! Ta konkrétní osoba sem přišla přes Polsko, pracovní povolení měla v Polsku, přes hranice se sem dostala a nic to neřeší. Pořád to vychází z toho, že ten cizinec musí být pojištěn.

To znamená, můj dotaz na ministra zdravotnictví, na ministra vnitra, připravovali ten zákon, eventuálně na předkladatele toho pozměňováku: Jak tedy chcete zajistit pomocí tohoto zákona nebo pozměňováku, aby všichni cizinci na území České republiky měli pojištění? Jak to chcete udělat a jak chcete vyřešit pomocí tohoto zákona či pozměňovacích návrhů, aby pokud se to tak neděje, aby toto nešlo jako ztráta pro to zdravotnické zařízení? Lhostejno, zda státní, nebo soukromé. To je podle mě klíčový problém. Prostě klíčový problém je, že v některých okolních zemích - typicky si dovolím jmenovat Ukrajinu - buď vůbec veřejné zdravotní pojištění není, nebo je extrémně, extrémně omezeno, a pochopitelně z logiky věci do země, kde to pojištění, kde ta péče je na vysoké úrovni, kdy je hrazena i péče, která v řadě zemí hrazena není z pojištění nebo zdarma, se ti občané snaží nějakým způsobem dostat.

Já si myslím, že řada mých kolegů ví, že existuje zdravotní turistika, že typicky pacienti s Crohnovou chorobou z některých zemí sem jezdí, protože - a kdyby tady byl profesor Špičák, tak předpokládám, že by to, prostřednictvím pana předsedajícího, potvrdil - v těchto zemích prostě není hrazena biologická léčba a další metody u těchto nemocných. Oni sem přijedou, mají akutní nález, mají ileus, mají náhlou příhodu břišní, jsou přijati a až během hospitalizace se zjistí, že je to akutní fáze Crohnovy choroby. Ale už se nedají propustit, už se musejí léčit. A nezlobte se, tento zákon ani pozměňovák toto neřeší. Zase je to na tom zdravotnickém zařízení, které prostě toto musí hradit, a jde mu to do nákladů.

Takže ano, podporuji to, co tady řada z vás řekla napříč politickým spektrem: mělo by toto být vyřešeno! Prostě není možné, aby se stát zbavoval odpovědnosti a házel to na zdravotnická zařízení, ať už státní, nebo soukromá, a ta to musela soudně vymáhat v podstatě s nulovým efektem. V loňském roce úspěšně nevymohli ani halíř! Dohromady ve čtyřech fakultních nemocnicích je to několik tisíc žalob! To nejsou kusy žalob, několik tisíc žalob, ty částky nejsou vysoké, ale v některých případech ty částky dosahují i miliony. Nejvyšší z těch částek se pohybovala kolem šesti milionů v loňském roce. To znamená, zdravotnická zařízení s tím nic nenadělají. A nezlobte se, tento pozměňovací návrh, ale ani tento zákon to neřeší. Já to teď nekritizuji, ani ten zákon, ani pozměňovací návrh, ale jenom říkám, že to prostě neřeší cizince, kteří nejsou pojištěni - za prvé. Za druhé, že místo toho, abych si mohl vybrat - neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, jen to definuji - místo abych si mohl vybrat, u které komerční pojišťovny se připojistím, když se pojistit chci, budu si muset vybrat jednu. A za třetí, používá termín, myslím si, že se to jmenuje komplexní pojištění komplexní zdravotní péče, a to z logiky věci samozřejmě bude znamenat, že se to pojištění bude muset zdražit. Pokud ta komerční pojišťovna, ta komerční část VZP, nebude chtít být ve ztrátě a bude chtít zisk, o kterém tady jeden z předřečníků mluvil, odvádět do VZP.

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou pozměňovací návrhy týkající se dětí cizinců. Ti cizinci jsou tady řádně pojištěni, mají tady řádné komerční pojištění, a bohužel dítě se buďto narodí předčasně, anebo má nějaký zdravotní problém. A než se ho podaří standardně pojistit, tak je určitá perioda, ve které to dítě nemusí být pojištěno. To se cyklicky děje. Zase: konkrétní nemocnice, konkrétní zdravotní případ, který jsem si kompletně nastudoval, kde už došlo k rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu v tomto případě bylo, že nemocnice nemůže vymáhat tyto peníze od rodičů, protože je selhání státu, že neumožňuje tomu dítěti, aby bylo pojištěno, byť to rodiče chtěli.

To znamená, tento pozměňovací návrh považuji za velmi solidní a kvalitní, protože řeší problém zdravotnických zařízení, kde se tyto děti mají rodit, že prostě legislativa je napsaná tak nešťastně, že je tam určitý interval, kdy rodiče jsou pojištěni, chtějí pojistit dítě, které ještě není narozené, ale technicky to nejde, a tento pozměňovací návrh toto řeší. Navíc v tom rozhodnutí soudu - které bych vám mohl zase číst, kdybych tady chtěl hodinu mluvit, ale nechci - tak tam je jasně řečeno, že systém zdravotního pojištění v České republice si tyto náklady může dovolit, protože nejsou tak vysoké. Takže stejně ať chceme, nebo nechceme, ta zdravotnická zařízení by v tomto případě byla v situaci, kdy nemohou ty peníze vymáhat od rodičů. Jsou to dva problémy, které spolu nesouvisí.

Ten druhý problém týkající se dětí si myslím, že je velmi správný, koneckonců tady kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, Čižinský citoval našeho kolegu, a tam se jednalo o situaci dvou výzkumníků, asi ji znáte, kdy se dělala sbírka ve výzkumném ústavu na tu rodinu, protože oni dlužili zdravotnickému zařízení nějakého půldruhého milionu. Byla to velmi nepříjemná kauza. Obesílali nás ve všech fakultách a obesílali nás v CEITECu, v ICRC a prosili o pomoc. Ta sbírka byla poměrně rozsáhlá. Tady to je jedna věc. A za klub TOP 09 musím říct, že toto rozhodně podpoříme.

U toho druhého pozměňovacího návrhu je to z mého pohledu velmi komplikované, protože neřeší problém cizinců, kteří prostě nejsou pojištěni a nepojistí se. A znovu opakuji, prosím buď ministra vnitra, nebo ministra zdravotnictví, aby řekli zdravotnickým zařízením - určitě budou rády přímo řízené organizace, pokud se to od pana ministra zdravotnictví dozvědí - jak tedy v této unikátní situaci, kdy máme tento zákon otevřený, hodlají vyřešit to, že do nemocnice přijde cizinec, není pojištěný, nemocnice mu musí poskytnout komplexní péči v akutním stavu, ta může být velmi drahá a tu péči jí nikdo neuhradí. Z mého pohledu: dobře, nejsou pojištěni, tak buďto ať to hradí rozpočet Ministerstva financí, anebo ať je na to fond na Ministerstvu zdravotnictví a hradí se to z toho fondu, ale nechápu, proč by to mělo být hrazeno ze solidárního zdravotního pojištění, které hradí všichni pojištěnci, a nechápu, proč by to měla platit ta nemocnice, která dělá jenom práci, kterou po ní stát chce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Mám tady faktickou poznámku od pana poslance Pavla Žáčka.

 

Poslanec Pavel Žáček: Ještě jednou děkuji za slovo. Dovolil bych si vám odcitovat ze stanoviska Ministerstva financí k tomuto pozměněnému návrhu obou ctěných kolegů. V tomto stanovisku Ministerstva financí, které je tedy totálně negativní, tak se konstatuje, že tato změna zákona navrhuje zavést monopol pojišťovny VZP, a. s., na poskytování komplexního zdravotního pojištění cizinců, a to na dobu pěti let, a tak dále a tak dále. Již v našem předchozím stanovisku bylo namítáno, že přijetí takové úpravy by bylo jednoznačně nedovolenou státní podporou podle čl. 107 a následující SFEU, a tak dále a tak dále. Dále je zde opora už i ze stanoviska ÚOHSu, který s tím také nesouhlasí. Na konci tohoto stanoviska, poměrně zdrcujícího pro tento návrh, je, že by došlo, je záminkou k likvidaci využívání systémů vytvořených z veřejného zdravotního pojištění soukromou pojišťovnou a k jednoznačnému zvýhodnění pojišťovny VZP, a. s., a omezení, či dokonce vyloučení její konkurence v dané oblasti soukromého pojištění. Závěr Ministerstva financí, prosím, závěr Ministerstva financí: proto nadále považujeme návrh i pozměněný za nepřijatelný a doporučujeme jeho zamítnutí. Děkuji. (Řečník mluvil extrémně rychle.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem ani nestačil zapnout čas, ale vy jste to zvládl výborně v limitu, pane poslanče. Pan poslanec Leo Luzar - faktická poznámka.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Zůstal tu nějaký mobil. Teď nevím, jestli... (Reakce v pravé části sálu.) Á, děkuji. (Poslanec Válek si jde pro svůj mobil.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já vám samozřejmě pustím limit znovu, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Vaším prostřednictvím, právě ke kolegovi Válkovi, chtěl bych reagovat na jeho projev. Bavíme se o cizincích, bavíme se ale o cizincích mimo Evropskou unii. Evropská unie je v tomto pohledu mimo. Tito cizinci sem nepřicházejí jenom tak, že si ten cizinec řekne: Já chci být v České republice, a zmizí tady. Ti cizinci sem přijíždějí hlavně pracovat. A vy říkáte, jak budou platit pojištění? Já se ptám: ti, co je sem pozvali, co je využívají na otrockou práci za minimální mzdu, ne-li ještě někdy hůře, ti by měli být ti, kteří za ně povinně budou platit. A jediný problém tady v této povinnosti platit, je, že vy jim musíte nyní nabídnout, kterou pojišťovnu by chtěli. A oni mnohdy nevědí. Neznají systém práva v České republice. A to je ten základní problém. Když bude jedna pojišťovna, ten zaměstnavatel, který využívá tu jejich otrockou práci, bude moc dobře vědět a už se nebude moci vymlouvat a bude muset je povinně pojistit. A tím se vyhneme těmto problémům v rámci pojištění. Neustále zapomínáme, že se bavíme o lidech, kteří tady hlavně přišli za prací, jsou to občané druhé kategorie, bez diskuse. Nepatří do kategorie evropských občanů a mají nějaké povinnosti, ale bohužel taky naši zaměstnavatelé je mnohdy zneužívají a využívají, a toto jsou důsledky. Čili postavme se k tomu čelem a umožněme těmto lidem, a měli bychom se bavit hlavně o těchto lidech, aby za to, že v této republice pracují, měli také odpovídající zdravotní pojištění. K tomu tento návrh dle mého názoru směřuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jenom velmi krátce. Myslím si, že sice opakování jest matkou moudrosti, ale kvalit pana předpředřečníka, pana ctěného kolegy Válka, se asi nikdy nedoberu. Takže krátce.

KSČM vždycky podporovala a usilovala o zefektivnění způsobu zdravotního pojištění, zefektivnění celého systému, proto ostatně také navrhovala ono slučování pojišťoven, které bylo součástí našich podmínek tolerance vlády Andreje Babiše. A jeho nesplnění nebo ani ne příprava toho systému, vedla k našemu vypovězení té smlouvy.

Nicméně návrh pana kolegy Janulíka a paní kolegyně Adámkové vede podle našeho názoru velmi správným směrem. Řeší to, co říkal pan kolega Luzar, řeší částečně i ty záležitosti, které primárně mají vést k tomu, aby odlehčily zdravotnickým zařízením od zbytečných nákladů, zbytečných dluhů, které na nich leží díky tomu, že ošetřují nepojištěné lidi odkudkoli. Takže KSČM vedle toho, že podpoří tento zákon, tak ale tento pozměňovací návrh pana kolegy Janulíka a paní kolegyně Adámkové z věcných důvodů velmi vřele podpoříme. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Válka. Telefon nechal pan kolega radši v lavici. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Jistota je jistota. Alzheimer je strašná choroba.

Já bych si v životě netroufl diskutovat a debatovat - co jsem já, abych tvrdil, že mám pravdu? - s předřečníky o tom, jestli ten pozměňovací návrh vyřeší, nebo nevyřeší cizince, kteří pobývají na území České republiky, vyžadují nebo potřebují akutní péči, a přitom nejsou pojištěni. Pokud vyřeší, bude jenom dobře.

Já jsem si ale udělal opravdu analýzu, fakt jsem se tím poměrně intenzivně zabýval, a kupodivu většina těch lidí, kteří nemají to pojištění, ani omylem nepřijeli do České republiky pracovat, a není to tak, jak popisovali předřečníci, ale opravdu jsou to lidé, kteří sem jedou čerpat zdravotní péči. Je to naprosto programově. Jejich pobyt na území České republiky je řádově ve dnech, není to pobyt řádově v měsících, a prostě ta situace je jiná.

Já se domnívám, že řešením by bylo výrazné posílení cizinecké policie, která by měla daleko větší šanci kontrolovat, určitě by to měla být pečlivější práce v těch zemích, kde získávají povolení k pobytu, protože to jsou lidé, kteří opravdu jsou ve velmi, velmi svízelné situaci. Já to nechci prodlužovat. Ta svízelná situace vychází z toho, že v řadě zemí mimo Evropskou unii je zdravotní péče extrémně špatná nebo tam neexistuje možnost pojištění. Ty země sousedí s Evropskou unií, ti lidé, pokud jejich zdravotní stav je špatný, jsou ochotni udělat poměrně hodně, aby jeli za zdravím, a Česká republika nabízí špičkovou zdravotní péči a nabízí všeobecné zdravotní pojištění k té špičkové zdravotní péči. Proto sem ti lidé cestují. Podle mě to není tak, jak říkali předřečníci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka - paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Diskuse už proběhla, ale přece mi přijde velice důležité zdůraznit, o čem se tady bude hlasovat v tomto pozměňovacím návrhu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to návrh, který v povinném smluvním zdravotním pojištění cizinců zavede, že by toto pojištění mohla nabízet pouze dceřiná společnost VZP. Tváříte se, že to něco vyřeší. Já se domnívám jako většina mých kolegů z této strany sálu, že to nic nevyřeší, naše stanovisko za Piráty přednášel František Kopřiva. Ale dovolím si připomenout, která tři ministerstva k tomu dala negativní stanovisko. Negativní stanovisko: Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra. Nepřijde mi v pořádku tak obrovskou změnu protlačovat naproti negativnímu stanovisku těchto tří ministerstev, kterých se to týká, a protože je to poslanecký návrh, tak to nemohli připomínkovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Dvořák.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka bude velmi krátká. Pane ministře zdravotnictví, opakovaně jste byl vyzván, abyste vystoupil na mikrofon a řekl své stanovisko. Abyste řekl stanovisko k pozměňujícímu návrhu, který je z dílny poslanců, který neprošel řádným připomínkovým řízením. A z toho důvodu je důležité, abyste vystoupil a tento návrh okomentoval. A o to vás žádám. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr si přeje vystoupit.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem vyzván, byť tady už paní poslankyně Richterová sdělila stanovisko Ministerstva zdravotnictví, a sdělil jsem to i kolegům velmi férově a otevřeně, že skutečně tento návrh podpořit nemohu, byť možná rozumím té bohulibé myšlence. Ale nemohu zkrátka v tuto chvíli podpořit návrh, který za prvé nebyl skutečně prodiskutován s Ministerstvem zdravotnictví, ale hlavně v zásadě říká, že tento produkt musí dělat pouze jedna zdravotní pojišťovna. Máme tady sedm zdravotních pojišťoven. Některé ty zdravotní pojišťovny dokonce mají také dceřinou společnost, Komerční pojišťovna, například OZP, ale ty podle tohoto návrhu to dělat nebudou moci pět let, pět let to bude dělat pouze pojišťovna VZP.

Nevidím v tom nějakou zásadní logiku. Všechny pojišťovny spravují veřejné zdravotní pojištění. Pokud bychom se tady bavili o tom argumentu, že ty peníze jdou zpátky do veřejného zdravotního pojištění, tak to by šly i od těch ostatních zdravotních pojišťoven, protože ony s tím nic jiného udělat nemohou, všechny spravují veřejné zdravotní pojištění. A v tomto směru tedy ta monopolizace za nás není namístě a skutečně by mohla vést ke zhoršení podmínek pro pojištěnce, protože budou diktovány pouze jedním subjektem a nebude fungovat žádná konkurence. Takže já tady to stanovisko mám negativní, sdělil jsem to kolegům a bohužel si na něm musím trvat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, jenom drobnost. Je sedm pojišťoven, pouze dvě mají komerční možnost, a to je OZP a VZP. Není pravda, pane ministře, že ostatní to mohou dělat, protože zdravotní pojišťovny, pokud nemají dceru, nemohou tuto záležitost nabízet. Aby vám to bylo jasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a ptám se, zda ještě někdo si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto bodu ve třetím čtení? Nikoho v sále... Tak pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátká reakce na pana poslance Běhounka. Oni by mohli, pane poslanče, to není tak jednoduché, jak říkáte. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj si přeje vystoupit.

Jenom rychle přečtu omluvu pana poslance Poura, který se omlouvá dnes od 10.30 do 12.30 z pracovních důvodů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přednesu proceduru, tak pokud jste se podívali do usnesení výboru pro bezpečnost, vidíte, že právě u těchto pozměňovacích návrhů, které zde byly hojně diskutovány, výbor pro bezpečnost nepřijal žádné stanovisko. Bylo to právě z toho důvodu, že toto téma je především medicínské nebo řekněme patří do výboru pro zdravotnictví a my jsme se s ním nebyli schopni dostatečně vypořádat. Proto jsme nepřijali žádná stanoviska, ani doporučující, ani nedoporučující, a předkladatele pozměňovacích návrhů jsme v mezidobí mezi jednáním výboru pro bezpečnost a dnešním jednáním požádali, aby si sehnali stanoviska od resortních ministerstev, zdravotnictví, financí, vnitra, popřípadě i stanovisko České národní banky, o kterém hovořil zástupce předkladatele, pan kolega Janulík. Takže to jenom na odůvodnění, proč nejsou žádná stanoviska z výboru pro bezpečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a prosím vás, abyste už zůstal u stolku, seznámil nás s jednotlivými pozměňovacími návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejprve přivolám i kolegy (Gong.) a zaznamenal jsem žádost o odhlášení, je to tak... (Gong.) Takže prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s procedurou. Prosím o klid! Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou, na které jsme se usnesli v rámci 54. schůze výboru pro bezpečnost, a to:

Za prvé hlasovat legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, pokud budou načteny. Do současné doby nevím, že by byly nějaké uplatněny, takže toto hlasování by nemuselo být.

Následovalo by hlasování: pozměňovací návrhy A, a to vše jedním hlasováním. Vždy před hlasováním řeknu, čeho se tyto návrhy týkají.

Za třetí hlasování pozměňovacích návrhů B, znovu jedním hlasováním, pozměňovacích návrhů C, také jedním hlasováním.

A potom je pozměňovací návrh D1, navazoval by potom pozměňovací návrh E, a bude-li pozměňovací návrh E schválený, je již nehlasovatelný pozměňovací návrh D2, a nebude-li schválený pozměňovací E, je zapotřebí hlasovat o pozměňovacím návrhu D2.

To by bylo následné hlasování.

A potom návrh hlasování o zákonu jako celku.

A ještě si dovolím říci, že výbor pro bezpečnost poté přijal také ještě doprovodné usnesení. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím všechny poslance a poslankyně o klid. Už se prosím usaďte na svých místech. K proceduře se hlásí pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, diskuse byla velmi živá a já navrhuji, abychom změnili proceduru a hlasovali per partes, to znamená po bodech, protože si myslím, že by bylo škoda, abychom hlasovali proti všem bodům A kvůli několika negativním hlasováním. Takže abychom se všichni mohli jasně vyjádřit, navrhuji hlasování po bodech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A můžu poprosit konkrétněji? Budeme muset dohledat, kolik je těch A. (Hlasy ze sálu.)

 

Poslanec Radim Fiala: Pro nás stačí, když budeme hlasovat zvlášť jenom body A, ale pokud by někdo chtěl i všechny ostatní, tak je to jeho věc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je to protinávrh k proceduře navržené garančním výborem. Takže první budeme hlasovat protinávrh, abychom proceduru zachovali s tím, že návrhy A budou hlasovány jednotlivě. Nevím teď z těch materiálů, kolik tam těch A je. (Hlasy ze sálu: 17, 18.)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Kolik je těch áček? 18 áček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To je protinávrh, o kterém hlasujeme jako první.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 170, pro 76, proti 1. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 213. Přihlášeno je 178 poslanců, pro 121, proti 6. Proceduru máme schválenu.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Takže legislativně technické úpravy načteny nebyly, takže ty hlasovat nebudeme a můžeme tedy přejít na hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A, a to tedy, jak jsme si teď v rámci procedury stanovili, jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost. Jde v podstatě o převzetí části sněmovního tisku 1033, což je novela toho samého zákona, a podstatné části byly převzaty do sněmovního tisku 1091. Je to úprava postavení osob bez státní příslušnosti a další procesní ustanovení, převzetí úpravy systému ETIAS a další požadavky práva EU. Stanovisko výboru pro bezpečnost je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrhy pod označením A? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214, přihlášeno 178 poslanců, pro 134, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhé hlasování jsou pozměňovací návrhy B. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Sklenáka. Jde zase o součást materiálu 1033. Jedná se o využívání pracovníků v rámci zastřeného zprostředkování zaměstnání tomu, koho pracovníci fakticky pracují. Bude zde hrozit pokuta za přestupek, neboť i ten z této činnosti má prospěch. Doporučující stanovisko výboru pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 215, přihlášeno 178, pro 155, proti nikdo. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Je zde pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Janulíka. To je ta věc, o které se zde právě diskutovalo, týká se komerčního zdravotního pojištění cizinců. Stanovisko, jak jsem již zmínil, výboru pro bezpečnost přijato nebylo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 216, přihlášeno 177, pro 98, proti 59. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pozměňovací návrhy pod písmenem D1, pan poslanec Čižinský. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachovat současné vymezení kategorie rodinní příslušníci občanů EU v § 15a zákona o pobytu cizinců a odstranit z novely všechna zpřísnění pro vzdálené rodinné příslušníky a nesezdané páry. Stanovisko výboru: nedoporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Zásadní nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 217, přihlášeno 178, pro 28, proti 79. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Jsme u pozměňovacích návrhů pod písmenem A, skupina poslanců, kolega Třešňák, Kopřiva a zřejmě pan kolega Čižinský. Jedná se o rozšíření okruhu cizinců spadajícího do systému veřejného zdravotního pojištění o další kategorie, to jest děti s dlouhodobým pobytem. Stanovisko výboru nebylo přijato. (Hluk v sále neutichá.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Poslanec Kubíček z lavice: Nevíme, o čem hlasujeme.)

Hlasování pořadové číslo 218, přihlášeno 178, pro 75, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Říkal jsem kolegům z levé strany, kteří tady teď pokřikují, že jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu E. (Bylo rozuměno D.) E jako Emil. Emila máme za sebou, takže teď jsme nepřijali. Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D2 vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat, a je to úprava legislativního ztvárnění účasti cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění. Stanovisko výboru nebylo přijato.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 219, přihlášeno 178 poslanců, pro 155, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní můžeme hlasovat návrh zákona jako celek. Stanovisko výboru: doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 1091, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 177, pro 99, proti 43. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Je tady doprovodné usnesení?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano. Pane předsedo a vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost přijal také doprovodné usnesení, které najdete jako sněmovní tisk 1091/4. Dovolím si vám ho přečíst: "Poslanecká sněmovna doporučuje Ministerstvu vnitra a cizinecké policii kontrolovat zpětně nepřetržitost pojištění, a to zejména při žádosti o prodloužení pobytu cizince na území České republiky. Cizinec musí doložit, že byl zdravotně pojištěn po celou dobu pobytu na území České republiky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky."

Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Předpokládám... Stanovisko navrhovatelů se u doprovodného usnesení zpravidla nežádá.

 

Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Celé usnesení vám bylo přečteno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro doprovodné usnesení? Kdo je proti?

Hlasování 221, přihlášeno je 176 poslanců, pro 165, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré hlasování v tomto bodu a já končím třetí čtení tohoto tisku. Všem děkuji - panu zpravodaji i panu navrhovateli - a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP