Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

345.
Vládní návrh zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 1043/ - třetí čtení

Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi, že zůstal u stolku zpravodajů, totéž vidím, že už kolega Profant jako zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu je také u stolku zpravodajů, a já konstatuji, že bod číslo 345 je vládní návrh zákona o občanských průkazech, sněmovní tisk 1043. Jsme ve třetím čtení a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1043/3, který byl doručen 13. května 2021, tedy lhůta byla splněna. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1043/4 a pan místopředseda vlády se hlásí před otevřením rozpravy k úvodnímu slovu.

Požádám o klid Sněmovnu. Vážené kolegyně, kolegové, máme další bod. Pokud chcete diskutovat něco jiného, tak prosím v předsálí.

Slovo má ministr vnitra a místopředseda vlády České republiky Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, velmi stručně. Účelem tohoto zákona je adaptovat právní řád České republiky na evropské nařízení o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu. To znamená, do občanských průkazů se zavádí biometrika. Jenom prosím, abychom tento zákon projednali, protože pokud by došlo k nějakému zdržení, tak by mohlo být ohroženo cestování našich občanů na nově vydané občanské průkazy, takže prosím, abychom to dneska zvládli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, respektive rozpravu ve třetím čtení, a mám přihlášeného pana poslance Jaroslava Kytýra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, já si dovoluji krátce vystoupit k pozměňovacím návrhům vedeným ve sněmovním dokumentu 8368 a 8310, kde poslanec Profant navrhuje zrušení uvádění informací o pohlaví na občanských průkazech nebo navrhuje dobrovolnost při jejich uvádění. S těmito pozměňovacími návrhy nesouhlasím a rád bych v krátkosti uvedl, proč.

V občanském průkazu jsou vedeny údaje nezbytné ke ztotožnění osoby a za mě k ní údaje o pohlaví patří. Nesouhlasím s argumentací, že vypuštění údajů o pohlaví z občanských průkazů dává smysl, protože se stále více lidí identifikuje jinak než jako muž či žena. Rozhodně patřím k poslancům, kteří podporují diskusi o narovnání právního postavení skupin LGBT, to je všeobecně známo. Přesto pod rouškou digitalizace s tímto návrhem poslance Profanta se vracíme k diskusi o genderové identitě, protože vnímání rozdělení na muž a žena můžou někteří občané vnímat diskriminačně. Jsem přesvědčen, že uvedené pozměňovací návrhy jsou přípravou na jednání vládního návrhu zákona o matrikách, kde poslanec Profant předložil pozměňovací návrh, který uvádí: zapsané pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. Zákon o občanských průkazech byl primárně předložen kvůli požadavku EU na zavedení biometrických údajů do identifikačních údajů používaných pro cestu po Evropě. Toho bych se držel a z těchto důvodů se nemůžu kladně vyjádřit k uvedeným pozměňovacím návrhům. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kytýrovi. Ještě než dám slovo dalšímu přihlášenému panu Pavlu Jelínkovi, přihlásil se s faktickou poznámkou místopředseda Vojtěch Pikal. Opět žádám Sněmovnu o klid, než udělím další slovo. Vážené kolegyně a kolegové, pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí, a pokud tohle, ak se přihlaste do rozpravy. Ještě chvilku, pane místopředsedo. Prosím, máte slovo. (Místopředseda Pikal si již nepřeje vystoupit.) Vzdal jste to? (Ano.) Dobře. V tom případě pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jen krátce chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem za klub SPD předložil. Jedná se o možnost dobrovolného uložení otisku prstů do občanského průkazu. Za klub SPD jsme přesvědčeni, že nadužívání biometrických údajů je nevhodné. Možnost případného zneužití potom je asi jiná debata. Nicméně pokud zazněl na výboru argument, že je potřeba podporovat digitalizaci, a proto je potřeba otisky prstů do občanského průkazu vložit, tak s tím naprosto nemůžu souhlasit, protože neznám jedinou agendu ve směru ke státní správě, ke které bychom museli pod svůj podpis ještě přiložit i otisk prstu, možná jedině při podezření z trestného činu, a to se pravděpodobně netýká všech občanů naší země. Ten údaj tam má být vložen z důvodu toho, aby občanský průkaz mohl být využit při identifikaci při překračování hranic v rámci Evropské unie. Takový doklad už máme, je to biometrický pas, který si může každý dobrovolně nechat udělat, anebo také nemusí, pokud prostě zájem o cestování nemá.

Na výboru padl argument, že vlastně je potřeba tyto otisky prstů do občanského průkazu vkládat, protože Ministerstvo vnitra má již vysoutěženy dodavatele jak občanského průkazu, tak i technologie pro snímání otisků prstů. To prostě pro nás argument není, protože pokud budeme muset přijímat zákony podle toho, jak Ministerstvo vnitra bude soutěžit veřejné zakázky, tak to není určitě cesta v rámci naší demokratické země.

Takže znova vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, aby vkládání otisků prstů bylo dobrovolné. Jestliže jedním dechem chceme, aby na občanském průkazu nebylo rodné číslo, přes jehož hodnoty vlastně nám může být zcizena identita, tak jak můžeme požadovat, aby se do něj vložil daleko intimnější údaj, což je otisk prstu? Zamyslete se nad tím a prosím, podpořte tento pozměňovací návrh. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka přihlášený do rozpravy. A zase, než mu udělím slovo, zase požádám Sněmovnu o klid. Kolegyně a kolegové, opravdu! Pokud chce někdo hovořit k občanským průkazům, rád mu udělím slovo, když se přihlásí. Všichni ostatní - prosím diskuse do předsálí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl ještě jednou představit dva pozměňovací návrhy pod číslem D1, respektive s označením D1 a D2. V obou případech se jedná o zjednodušení, které reálně přispěje k tomu, aby se lidé nemuseli s úřady tolik zatěžovat.

V případě pozměňovacího návrhu D1 to oproti původnímu návrhu přináší zjednodušení v tom, že přijde-li uchazeč nebo žadatel o občanský průkaz si ho vyzvednout, tak se nemusí identifikovat jiným průkazem, jiným identifikačním dokladem, protože ten úředník logicky bude mít v tu chvíli v ruce jak ten nově vydávaný občanský průkaz, který nepochybně postačí k identifikaci žadatele, tak samozřejmě má k dispozici i elektronický záznam v informačním systému. V tomto směru nebude potřeba, aby předkládal jakýkoliv jiný doklad. Ono totiž v situaci, kdy například dojde ke kompletní ztrátě dokladů, se začne rozvíjet pohádka o kohoutkovi a slepičce, protože nikdy nevíte, který ten průkaz seženete jako první. Tak to zjednodušení znamená, že velmi jednoduše prostě bude možné vydat ten průkaz na základě ověření, na základě toho právě vydávaného občanského průkazu - významné zjednodušení.

Druhá věc se týká délky platnosti. I u dětí do šesti let, kdy byla platnost původně dva roky, navrhujeme, aby se rozšířila na pět let, tak jako u dětí ve věkové kategorii v rozhraní mezi 6. a 15. rokem věku. Je to zjednodušení, které navíc koresponduje s platností pasů, tak v tomto směru je to zase další zjednodušení. Samozřejmě záleží na rodičích, aby vyhodnotili, zda ta fotografie odpovídá realitě, zda na základě ní bude možné dítě identifikovat. Ale znamená to zase zjednodušení, a to, že rodiče nebudou muset, když to nebude potřeba, běhat po úřadech a obstarávat nový občanský průkaz.

Děkuji za pochopení. Myslím, že tohle je vlastně drobnost, která ale významně přispěje k tomu, aby lidé s úřady nemuseli mít zbytečné potíže. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nikoho dalšího nemám přihlášeného. Vidím pana poslance Jaroslava Foldynu do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já to nechci nikterak zlehčovat tedy, jsou to důležité věci k tomu občanskému průkazu. Dřív jsem měl občanský průkaz, kde bylo všechno: jestli chodím do práce, nechodím do práce, jestli jsem kluk, nebo holka. To bylo takový jednoduchý pro ty lidi, ale fungovalo to. A mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem, že vymýšlíme hovadiny. Promiňte, že používám takové expresivní slovo, ale veřejnost se chytá za kebuli a ptá se mě, jestli Sněmovna bude měnit jednací řád a zřídí ambulantní psychiatrii někde na chodbě, abychom se probrali z těch blbin, co tu projednáváme, binárních a nebinárních, protože svět je, existuje jenom proto, že je muž a žena. Nic jiného neexistuje. Nevymýšlejte hovadiny, nebo ten daňový poplatník, který tady platí ty věci, tu srandu, to světlo, ty naše platy, ten se chytá za hlavu. Má úplně jiné starosti, má úplně jiné obavy. Není o tom, jestli má penis na zádech nebo pod paží nebo vaginu. Nebo nemá nic, a tím pádem přemýšlí, jestli mu dají klystýr, nebo nedají. Takhle se to řešilo v minulosti. My to tedy dobře, ten klystýr, ušetříme, ale neobtěžujme s tím Sněmovnu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho dalšího do rozpravy nemám přihlášeného. Vidím faktickou poznámku Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru tvrzení pana Foldyny, protože nebylo pravdivé. Do roku 1993 pohlaví v občance nebylo. Takže ve vaší první občance nebylo, jestli jste kluk, nebo holka, protože to bylo každému jedno. A já jsem chtěl požádat o podporu návrhu, který z toho dělá dobrovolný údaj, protože to je přece každého věc, jestli to tam chce mít, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vidím ještě přihlášku pana poslance Bartoška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za mě jen taková krátká noticka směrem k panu ministrovi. Je škoda, že tento zákon nebyl využit i k příležitosti elektronizace dokladů, s tím, že občanské průkazy jsme mohli převést do elektronické podoby. A respektuji, já jsem s tím nápadem přišel před nějakou dobou, ale podporu nenašel. Myslím si, že i tohleto by byl způsob, jak posunout Českou republiku dopředu v tom, že bychom nemuseli nosit pouze plastovou kartičku, ale existovala by i elektronická podoba tohoto dokladu. Pevně věřím, že do budoucna dokážeme posunout Českou republiku i tímto způsobem, ale bohužel je to otázka budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihlášku nemám, nikoho nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj, není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou k hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, já ještě zagonguji, protože jsem požádal několikrát, aby případné diskuse byly vedeny v předsálí, aby se kolegové mohli vrátit. A prosím, řekněte nám proceduru k hlasování. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Takže navrhuji proceduru, která je zanesena ve sněmovním tisku 1043/4, je to usnesení gesčního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Procedura je velmi jednoduchá, vlastně jde podle abecedy. Pozměňovací návrh A, B1, B2, C, D1, D2, návrh jako celek. Ještě jsem neřekl legislativně technické úpravy, ale ty jsme žádné neobdrželi, takže ty tam nebudou, s tím, že pokud bude schválen B1, nehlasuje se B2. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínku k proceduře? Pokud ne, proceduru schválíme. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Proceduru schválíme v hlasování číslo 222.

Hlasování číslo 222 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro schválení navržené procedury zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 222, ze 156 přítomných 153 pro, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme postupovat podle schválené procedury.

 

První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano, první návrh je pozměňovací návrh A, předkladatel je Jan Hamáček. Jedná se o odklad ukončení zápisu rodného čísla do občanského průkazu. Je to tak, aby to bylo v souladu s včera schváleným Depem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 223, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, 169 přítomných, 129 pro, 14 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další návrh je B1, navrhovatel Ondřej Profant. Je to, že by byl zápis údaje o pohlaví dobrovolný. Stanovisko výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 172 pro 25, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Jelikož jsme neschválili B1, tak budeme hlasovat o B2. Navrhovatel Ondřej Profant, je to úplné vypuštění údaje o pohlaví. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 225. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 225, přítomno 172, pro 23, proti 118. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další je pozměňovací návrh C, předkladatel Pavel Jelínek. Jedná se o to, že by biometrické údaje byly pouze se souhlasem, takže bychom měli občanky, které by nefungovaly pro cestování po Evropě. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 226. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 226, přítomno 173, pro 38, proti 94. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ondřej Profant: Následuje návrh D1, předkladatel Martin Kupka. Je to přebírání občanských průkazů. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 227. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 227, 173 přítomných, 145 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další návrh je D2. Opět je předkladatelem Martin Kupka. To jsou cestovní pasy pro děti na dobu pěti let. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 228, přítomno 173, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl poslední pozměňovací návrh, pane zpravodaji, ano?

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano, poslední pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě, když bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o občanských průkazech podle sněmovního tisku 1043, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 229. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 229, přítomno 173, pro 140, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 345.

 

Pokračovat budeme tiskem 1044, bodem číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP