Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

346.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 1044/ - třetí čtení

Pan ministr je přítomen, pan kolega Profant je také stále u stolku zpravodajů. Já jen konstatuji, že jde o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, sněmovní tisk 1044. Jsme ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 1044/3, který byl doručen 13. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1044/4. Lhůty byly naplněny.

Pan ministr vnitra a místopředseda vlády je připraven na úvodní vystoupení. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jenom stručně. Ten návrh navazuje na ten před chvilkou schválený návrh zákona a promítá změny do 19 zákonů. Největší změny jsou v zákoně o cestovních dokladech, evidenci obyvatel a o správních poplatcích. Jinak se tam zohledňují vesměs terminologické změny. Pokud vím, byly podány dva pozměňovací návrhy. S oběma Ministerstvo vnitra souhlasí.

Já bych chtěl moc poprosit Sněmovnu o shovívavost. Mám za šest minut dlouhodobě plánovanou návštěvu slovinského ministra vnitra. Máme pracovní jednání o policejní spolupráci a nepřijde mi slušné ho nechat čekat, tak pokud by Sněmovna souhlasila, že poté, co jsem vyslovil stanovisko k těm dvěma pozměňovacím návrhům, bych se nechal zastoupit panem ministrem kultury. Byl bych vám velmi vděčný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že to můžeme akceptovat bez usnesení vlády. Pokud má někdo námitku, ať ji teď řekne. Žádná námitka nepadla, takže můžeme pokračovat.

Ještě předtím, než se usadí ministr kultury na místě u stolku zpravodajů, konstatuji dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od Karla Schwarzenberga, který se omlouvá na celý den ze zdravotních důvodů. Pan kolega Faltýnek z pracovních důvodů se omlouvá mezi 10. a 11. hodinou.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Nikoho nevidím ani z místa se hlásit, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k hlasování o pozměňovacích návrzích, respektive k proceduře. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tady bude procedura ještě jednodušší. Legislativně technické úpravy nemáme. Pozměňovací návrh A, pozměňovací návrh B a návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo výhradu k proceduře? Není tomu tak. Zjednoduším to.

 

Budeme o ní hlasovat v hlasování číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo s navrženou procedurou souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 230, přítomno 172, pro 160, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

První pozměňovací návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: První je pozměňovací návrh A, předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o větší množství úprav, zvláště v oboru účinnosti. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 231, z přítomných 172 pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhý pozměňovací návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Druhý pozměňovací návrh je pod písmenem B, předkladatelé Helena Válková a Ondřej Profant. Jedná se o svobodu volby v přechylování u ženských příjmení. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 232. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 232, z přítomných 172 pro 91 poslanec, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Můžeme přejít k hlasování o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, podle sněmovního tisku 1044, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 233 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 233, z přítomných 172 pro 126, proti 23. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod 346.

Máme před sebou přerušený bod číslo

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP