Středa 2. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

396.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

A já prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Za slovo děkuji. Dobrý večer přeji, kolegyně, kolegové. Jsou před námi tři volební body a tak, jak jsme se včera rozhodli hlasováním Sněmovny, jsme proti původně navrženému programu schůze udělali v nich drobnou, ale zásadní úpravu, a to tu, že tolik diskutovaný, zde i mediálně, bod - volba do Rady České televize - jsme zařadili až jako poslední v pořadí.

Nejdříve tedy začneme v souladu s naším rozhodnutím návrhem na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Je to první volba a první kolo této volby. 26. dubna v Dozorčí radě Vinařského fondu skončilo funkční období jednomu ze členů, našemu kolegovi poslanci Miloslavu Janulíkovi, takže jedno místo je uvolněné. Volební komise vyhlásila lhůtu do 4. května a obdržela návrhy poslaneckých klubů, které promítla do usnesení číslo 189. Ty návrhy jsou dva:

(I.) opět pan kolega poslanec Miloslav Janulík, navržen hnutím ANO, a pan Jindřich Kadrnka, navržen klubem TOP 09;

II. zvláštní zákon způsob volby nestanoví, komise zde navrhuje volbu tajnou;

III. zvolenému členovi započne - je to čtyřleté funkční období - a započne mu dnem volby.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, a poté abychom hlasovali o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já tedy otevírám rozpravu. Ptám se, jestli se do rozpravy k tomuto bodu někdo hlásí? Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Předpokládám, že tomu tak není.

 

Ještě jednou pro jistotu svolám kolegy do sálu a budeme tedy hlasovat o tom, že je navržena volba tajná. Tak já myslím, že všichni, kteří chtějí být přítomni, jsou přítomni.

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 354, bylo přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 116, proti 19. Takže jsme tajnou volbu schválili.

 

Já se, pane předsedo, ptám, jaký je tedy další postup.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za schválení tajné volby a nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento přerušil a otevřel další bod, a to je Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Takže pokud nikdo nic nenamítá, přeruším tento bod a projednáme bod další, tedy bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP