Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

332.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 903/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů stále drží paní ministryně financí Alena Schillerová. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, pana poslance Jiřího Dolejše. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 903/3. Ten byl doručen 5. května 2021. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 903/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před rozpravou? Není tomu tak, tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem? Pan zpravodaj, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Krásné dopoledne slunečné. I když jsem přesvědčen, že i tento bod zvládneme poměrně rychle, musím vás seznámit s jedním drobným problémem, který má snadné řešení. My jsme k tomuto tisku na rozpočtovém výboru schválili poměrně snadno pozměňovací návrh, kde kromě jiného jsme řešili i účinnostní problematiku, protože s tímto tiskem se zabýváme tak dlouho, že nám vypršely ty účinnosti, které jsme původně zamýšleli. Součástí pozměňovacího návrhu přijatého rozpočtovým výborem bylo pouze dílčí řešení oněch účinností u vybraných ustanovení, ale my potřebujeme ještě rozhodnout o posunutí celé té účinnosti, čili si troufnu tvrdit, že to, co teď vám přečtu, lze vzít jako legislativně technické, které by ve smyslu příslušného ustanovení jednacího řádu toto narovnalo. Čili jestli dovolíte, já to rovnou přečtu. (Předsedající: Ano.)

Takže legislativně technické úprava by zněla: "Čl. XII zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 93, 143, 147 a čl." - teď to po sobě nepřečtu - ano, "bodů 49 a 103, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. Čili ta účinnost je rozdělená na tu konkrétní od 1. ledna a na tu druhou, která je dána okamžikem vyhlášení. Toť vše. Čili toto by se stalo legislativně technickou a pak bychom už jednoduše pokračovali v hlasování tak, že bychom potvrdili ty věci, které jsou tam načtené z rozpočtového výboru, a hlasovali o zákonu jako o celku. Čili to už by to dál bylo velmi jednoduché.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě? Jestliže nikoho nevidím, rozpravu končím a poprosím znovu pana zpravodaje, aby nás tedy seznámil s procedurou, tak jak vlastně už předjímal, a před hlasováním sdělil stanovisko.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, jsem zde. Čili postup by byl, já ho zopakuji, velmi jednoduchý.

Nejdřív bychom schválili legislativně technické, ty, co jsem teď přečetl.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, což je celý ten návrh rozpočtového výboru.

A pak o návrhu zákona jako o celku.

Tyto tři kroky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. (Gong.) Jednoduchá procedura, nicméně si ji odhlasujeme. Já jsem přivolal kolegy.

 

Poslanec Jiří Dolejš: (Ke zpravodaji přichází jedna z poslankyň s dotazem mimo mikrofon. Zpravodaj rovněž mimo mikrofon: Ano, ano, tak jak jsem to načetl.) Tak doufám, že je vše jasné. Já to pro jistotu tedy řeknu ještě jednou, mohu-li?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Bude to lepší, určitě. Ještě jsme nehlasovali proceduru.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já jsem to, myslím, při té legislativně technické říkal jasně. To znamená, že část té účinnosti jsme řešili v usnesení číslo A, čili logicky, pokud teď schválíme legislativně technické, které to řeší jako celek, tak až budeme hlasovat o tom áčku, tak z toho vyjmeme tu část dílčí, aby se nám to nekřížilo, jo? Čili až budeme v druhém kroku hlasovat o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru, vyjímáme tu část, která se týká té účinnosti. Je to všechno jasné, předpokládám, teď už?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Snad je to všem jasné. (Poslanec Dolejš: Nikdo se nebrání.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 432, přihlášeno 166, pro 159, proti nikdo. Procedura byla přijata. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tak a teď nás čekají tedy ty avizované tři kroky. První je hlasování o legislativně technických. Týká se to té účinnosti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Poslanec Dolejš: Tak sám jsem to načetl, tak...) Navrhovatel se může vyjádřit. (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 433, přihlášeno 167, pro 143, proti nikdo. Schváleno. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Teď hlasujeme o pozměňujícím návrhu A rozpočtového výboru vyjma té části, která je v něm obsažena, to je ta část 11.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Kladné.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 434, přihlášeno 167, pro 124, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali -

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 903, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 435, přihlášeno 167, pro 142, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji. Končím třetí čtení a tento bod.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP