Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

541.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného

Prosím, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Stanislav Grospič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo, pane předsedo. (Z pléna se ozývají hlasy, že není přítomen žádný člen vlády.) Tak mám tady námitku od poslanců, že není přítomen ministr. Žádného ministra nevidím. Pane předsedo, vy ukazujete tím směrem, ale já tady nevidím ministra. (Poslanec Grospič: Ne, ne, ne, to nebylo...)

A pane předsedo (Faltýnku), kolik minut to vidíte? (Oslovený telefonuje.) Dobře, takže vyhlásím pět minut pauzu a požádám zástupce dvou vládních poslaneckých klubů, aby mě informovali, kdy se tedy dostaví ministr. Takže vyhlašuji pauzu pět minut a sejdeme se ve 14.37.

 

(Jednání přerušeno od 14.32 do 14.37 hodin.)

 

Máme tady 14.37, takže skončila pauza. (Během pauzy se dostavil ministr Vojtěch.) Já bych tedy znova poprosil, aby se slova ujal předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Stanislav Grospič, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (V sále je hluk.) Poprosím Sněmovnu o klid, o klid, prosím. Tak, pane předsedo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji i panu ministrovi, že umožnil pokračování jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Dovolte, abych vás seznámil s krátkým procedurálním návrhem. Mandátovému a imunitnímu výboru byla dne 24. května 2021 postoupena předsedou Poslanecké sněmovny žádost úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance pana Lubomíra Volného. Výbor zahájil projednávání této žádosti dne 27. května, pokračování projednávání je navrženo na program jednání výboru až dne 22. června vzhledem k potřebným lhůtám a k zmocnění mlčenlivosti příslušných orgánů činných v trestním řízení. Z tohoto důvodu navrhuji dnes přerušení projednávání bodu 541 do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je v podstatě procedurální návrh, takže bychom o něm v podstatě ihned hlasovali. Zagonguji. Je tady žádost o odhlášení, tak já vás všechny odhlásím.

Pane předsedo, jenom ještě jednou, do kdy jste říkal, že navrhujete přerušit?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Do příští schůze Poslanecké sněmovny. (Poslanec Grospič: Řádné.) Do příští řádné schůze. Ještě zagonguji jednou.

Už jsme tady v dostatečném počtu.

 

Předseda mandátového a imunitního výboru, poslanec Stanislav Grospič, navrhl přerušit jednání o tomto bodu do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 436, přihlášeno 113 poslanců, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP