Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

396.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

První kolo proběhlo 2. června, výsledky byly vyhlášeny dne 4. června. Požádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nám zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já zde mohu potvrdit, že rozprava nebude, protože jsme mezi prvním a druhým kolem. První kolo 2. června nebylo úspěšné. Do druhého kola, kde teď budete vybírat z volebního lístku, postoupili dva kandidáti, náš kolega Miloslav Janulík, nominován hnutím ANO, s počtem 81 hlasů, a Jindřich Kadrnka, nominován TOP 09, s počtem 52 hlasů.

I tady znovu prosím, kolegyně a kolegové, jako u předchozí volby, označujte opravdu lístky tím kolečkem před jménem, které jste si vybrali, a křížkem na čísle jmen, která jste si nevybrali. V minulé volbě asi pět lístků, tři lístky byly neplatné opravdu prokazatelnou chybou špatného označení.

Takže toto je druhé kolo. O návrhu na tajnou volbu nehlasujeme, protože bude druhé kolo, takže i to je k tomuto bodu vše.

A já poprosím také o přerušení, a než k tomu přerušení dojde, tak v souladu s informací, kterou jsem obdržel od zástupců poslaneckých klubů, bych nyní požádal o provedení tajné volby. Na vydání lístků stanovíme 15 minut do 18.25 a poté bychom se tedy mohli věnovat nebo rozhodnout o dalším postupu průběhu voleb, kdy bude ještě připraven bod Volby do Rady České televize.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to je jeden z návrhů. Jenom konstatuji, že rozprava se nevede, protože už byla ukončena k tomuto bodu, a ještě předtím, než přeruším bod číslo 396, abychom body 398 a 396 podřídili tajné volbě, hlásí se s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já i zde děkuji za vstřícný přístup v tom, že tyto volby mohou proběhnout. Každopádně co se týká Rady České televize, my jsme stále ještě nedošli ke shodě v rámci jednání, a z toho důvodu já poté, co proběhnou tyto volby, si beru dvě hodiny přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No tak já budu muset řešit to, jakým způsobem vyhlásíme potom výsledek voleb. O to bych požádal, než vůbec to přejdeme, takže pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takto jsme postupovali před 14 dny, kdy - pokud budete souhlasit - bychom vyhlásili ty výsledky až další den, kdy schůze standardně pokračuje, zítra ve čtvrtek po interpelacích, takže v 11 hodin dopoledne zítra bychom vyhlásili výsledky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No to úplně není možné, protože jednací den je, pokud nejde o zákony, do 21 hodin. Takže já musím pravděpodobně přerušit to jednání, ale hlásí se předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, co tady navrhl pan předseda volební komise, aby ty výsledky byly vyhlášeny zítra, a myslím si, že by jednání Poslanecké sněmovny mělo být tedy přerušeno do zítřejšího dne. Pokud se tak nestane, tak bych si vzal na to navazující přestávku na poradu našeho poslaneckého klubu také v délce dvě hodiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Předseda klubu SPD Radim Fiala, ještě před vyhlášením volby. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Jenom mi dovolte, abych velmi krátce okomentoval ty přestávky, které si zase berou některé politické strany. Jsem přesvědčen, že nám to ukazuje, že jestli ve volbách tyto strany nebudou mít většinu, tak možná už žádné další volby nikdy nebudou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mohu jen konstatovat, že parlamentní obstrukce je součástí parlamentní práce a každý za ni nese odpovědnost před voliči. Myslím si, že odpovědnost, ke které se hlásí KDU-ČSL a Piráti, je velká, ale to je jejich politický problém.

Pan předseda volební komise navrhoval 15 minut na vydávání volebních lístků. Já to zaokrouhlím do 18.30, pane předsedo? Do 18.30 vydávání volebních lístků a v tom případě platí slovo pana předsedy volební komise, že výsledek voleb bude vyhlášen zítra v 11 hodin před zahájením toho bloku běžných bodů v Poslanecké sněmovně, v 9 hodin začínáme odpověďmi na písemné interpelace. Tolik ode mě. Ještě se hlásí pan předseda klubu KDU-ČSL. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mluvím k vám vaším prostřednictvím a plně respektuji to, že jako poslanec máte právo se vyjadřovat a máte možnost dění komentovat to, co se zde v Poslanecké sněmovně děje. Přesto bych vás chtěl poprosit, abyste tak nečinil z pozice řídícího schůze, kdy vaší rolí je pouze provázet tento proces podle souladu s jednacím řádem. Takže vás prosím, abyste příště - nechť tyto komentáře zazní, ale předejte řízení schůze a potom k tomu bodu vystupte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdybych měl, pane předsedo, komu to předat v tu chvíli, kdy jsem to říkal, tak bych to udělal. Ale to se nedá nic dělat.

Tak přerušuji do 18.30 na vydávání lístků a na provedení tajné volby u bodů 396 a 398. Bod 395 bude neprojednán. Tím mohu při přerušení tohoto bodu ještě splnit svůj úkol podle jednacího řádu, to znamená, že pokračujeme zítra v 9 hodin v této schůzi, a to odpověďmi na písemné interpelace poslanců, kteří vyslovili nesouhlas s odpovědí ministrů s tím, že ostatní body, tak jak jsou naplánovány, ještě podlehnou hlasování po 11. hodině. Přeji vám šťastnou volbu a hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP