Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

398.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Kolega Kolovratník nám ten bod uvede. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V Kontrolní radě Grantové agentury jsou dvě místa neuvolněná už od 11. ledna, kdy skončilo funkční období panu profesoru Rodovi a docentu Šerému. Uskutečnili jsme na to jednu dvoukolovou volbu, ta byla neúspěšná. Následně 7. června skončilo další funkční období paní profesorce Geršlové, takže v tuto chvíli jsou v Grantové agentuře tři neuvolněná místa.

V souladu se zákonem vyhlásil náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu veřejnou výzvu. Termín byl do 18. května a do Sněmovny přišlo 11 návrhů. Tyto návrhy volební komise přijala do svého usnesení per rollam číslo 193 ze dne 25. května.

Nominace jsou - pro stenozáznam - následující: Pavel Boštík - 4 doporučení, 4 návrhy, Robert ČEP - 1, Jiří Fajkus - 1, Cyril Höschl - 1, Vladislav Kučík - 2 návrhy, Igor Kotlán - 1 návrh, respektive nominace, a dále všichni po jedné nominaci od institucí: Jiří Macháček, Luboš Náhlík, Jan Roda, Omar Šerý a Mirka Wildmannová.

Znamená to, že na volebním lístku budete mít, kolegyně a kolegové, 11 jmen. Vybíráme z nich tři, tak si vás dovolím znovu poprosit o pečlivost při vyplňování lístků. Stále dlouhodobě jich máme zbytečně hodně neplatných.

Podle usnesení zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Komise navrhuje volbu tajnou. V tomto případě případně zvoleným členům započíná čtyřleté funkční období dnem jmenování Poslaneckou sněmovnou.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu, a poté abychom hlasovali o návrhu volební komise na tajné hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já rozpravu otevírám a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

V tom případě budeme hlasovat o návrhu, že tato volba proběhne tajným hlasováním, jak navrhuje volební komise, a to v hlasování číslo 441, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. (Z levé strany sálu se ozývá hvízdání.) Žádám kolegy a kolegyně, aby se vyjadřovali ve Sněmovně pouze mluveným slovem, pokud je jim uděleno slovo, nikoliv hvízdáním. Chápu, že někteří mají hudební sluch vynikající. Děkuji vám.

Hlasování číslo 441, přítomno 147, pro 121 poslanec, proti 17. Návrh byl přijat, budeme hlasovat tajným hlasováním.

 

Tento bod bych přerušil až do vyhlášení tajné volby.

 

Otevírám další bod, a tím je

 

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP