Středa 16. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

542.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám v tuto chvíli předsedu volební komise Poslanecké sněmovny, poslance Martina Kolovratníka, aby nás do tohoto bodu uvedl. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý večer, děkuji za slovo. Jménem volební komise rozhodli jsme se volební body zařadit teď na 18. hodinu. První volební bod je standardní v každé schůzi, aklamací, hlasování o návrzích na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Lhůtu jsme vyhlásili do včerejšího dne do 12 hodin. Z došlých návrhů následně komise přijala usnesení per rollam číslo 194, se kterým vás rychle seznámím. Než ho přečtu, tak konstatuji, že proběhla kontrola a všechny rezignace a nové nominace jsou v souladu s kvorem a počtem, na které mají jednotlivé kluby nárok a které jim v těch orgánech přísluší.

Rezignace z volebního výboru: Petr Bendl za ODS, z kontrolního výboru Jan Jakob za TOP 09, a proti tomu nominace do volebního výboru, paní Olga Sommerová za TOP 09 a dále do výboru pro zdravotnictví Milan Brázdil za hnutí ANO, do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Jakob za TOP 09, do organizačního výboru František Vácha za TOP 09 a ústavně-právní výbor Olga Sommmerová za TOP 09.

Poprosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a po rozpravě hlasování - je veřejné, standardně navrhujeme hlasovat nejdříve jedním hlasováním o rezignacích a druhým hlasováním o nominacích. O návrhu na veřejné hlasování rozhodovat hlasováním nemusíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o rezignacích, jak bylo řečeno, a to v hlasování 439, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 439, z přítomných 145 pro 131, proti nikdo. Rezignace byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích do volebního výboru, do výboru pro zdravotnictví, do výboru organizačního a ústavně-právního výboru, jak bylo předneseno, v hlasování číslo 440, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 440, z přítomných 147 pro 135, proti nikdo.

 

Všichni nominovaní poslanci byli zvoleni do jednotlivých orgánů Poslanecké sněmovny a můžeme ukončit bod 542.

 

Dalším bodem bude bod

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP