Čtvrtek 17. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

539.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 104. schůze bylo předloženo celkem 22 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112, že není-li interpelující poslanec na schůzi přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme k jednotlivým interpelacím. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Před chvílí jsem četl jeho omluvu, není tedy možné pokračovat v projednávání interpelace. Budeme pokračovat dále.

Další interpelací je opět interpelace paní poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády, který odpověděl ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 709. Také toto projednávání bylo přerušeno do přítomnosti pana premiéra a není možné pokračovat.

Předseda vlády Andrej Babiš dále odpověděl na interpelaci poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Tento tisk byl přerušen do přítomnosti předsedy vlády.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání bylo přerušeno, není možné pokračovat až do přítomnosti pana premiéra.

Další interpelací je opět interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci informovanosti samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Předseda vlády odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1017. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci podpory sportovní činnosti v době koronavirové krize. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1098 spolu s odpovědí. Také projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně. Paní ministryně se také písemně omluvila z dopoledního jednání, takže projednávání bylo přerušeno, není možné pokračovat.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaný OSPOD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1115. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci plánované cesty ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1124 spolu s odpovědí. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Další interpelací je interpelace pana poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Interpelace směřuje na předsedu vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti premiéra. Není možné pokračovat v rozpravě.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci pracovní rehabilitace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1135. Projednávání bylo taktéž přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. Není možné pokračovat v rozpravě.

Tak a teď změna. Ministr obrany Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1140. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Ten je přítomen, a my tedy budeme pokračovat v rozpravě. Ptám se pana místopředsedy... (Obrací se na Vojtěcha Filipa, který se chystá odejít k řečnickému pultíku.) ... a žádám ho, aby přednesl svoji interpelaci.

Ještě krátce přečtu omluvu pana poslance Víta Kaňkovského, který se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, vzhledem k tomu, jak je stará tato interpelace, nebudu všechno opakovat. Moje nespokojenost s odpovědí pana ministra obrany vyplývala z toho, že máme velmi rozdílný přístup k tomu, jaká technika se nakupuje a od koho, protože pokud šlo o prostředky Ministerstva obrany, tak zálohy se platily v podstatě dodavatelům spíše v zahraničí než dodavatelům z České republiky. Jedním z těch dodavatelů je Aero Vodochody, které v roce 2018, připomínám pro ty, kteří to úplně nesledují, poprvé představilo letoun L-39NG, tedy novou generaci cvičného letounu, který je po celém světě velmi dobře znám. V té době také pan předseda vlády Andrej Babiš přislíbil, že k ukončení životnosti L-39C, tedy těch současných cvičných letounů, bude uzavřena dohoda na tom, jak budou naši piloti trénovat na letadlech nového typu, a od té doby se v podstatě vleče otázka uzavřených dohod, respektive nedohod mezi státním podnikem Letecké opravny Malešice, jehož zřizovatelem je právě Ministerstvo obrany, a Aero Vodochody.

Já bych chtěl od pana ministra vědět, aby před Sněmovnou řekl, jestli konečně nakoupí ty čtyři cvičné letouny L-39NG, které byly předmětem dohody, a chtěl bych znát důvody, pro které zatím k té dohodě nedošlo. Vím, že v době, kdy jsem interpeloval v loňském roce a kdy mi odpovídal ministr obrany, existovaly tři body, které prý bránily uzavření té smlouvy, a to byla cena - já bych rád věděl, proč tedy k tomu nedošlo, k uzavření té smlouvy, když cena byla schválena dozorčí radou LOMu 30. března 2020. Dalším důvodem nedohody byla údajně nedokončená certifikace letounu L-39NG. To je trochu směšné, protože ta certifikace je ukončená dlouhou dobu, a jinak certifikace je nikdy nekončící proces, protože v podstatě záleží na tom, co si objednatel, tady Letecké opravny Malešice, vlastně objedná a co tam je potřeba certifikovat. No a ten třetí důvod, ten mi připadá úplně abstraktní, a to je průmyslová spolupráce. Tak jestli je něco, na čem by mělo záležet právě Leteckým opravnám, na čem tedy LOMu musí záležet více, nebo Ministerstvu obrany, více, než je tato spolupráce, je právě to, aby oni odstranili ty překážky, a pokusili se tedy tu smlouvu uzavřít, protože Aero Vodochody dodává L-39NG do jiných států světa a výcvik pilotů ze zahraničí, kteří si nakupují naši techniku, dávají práci našim továrnám, v podstatě my nemůžeme zabezpečovat, pokud ta letadla nebudeme mít ve vlastní výzbroji a nebudeme je moci používat.

Takže já tady už nechci opakovat věci, které byly v té původní interpelaci, protože mi to připadá trochu směšné. Přečetl jsem si v časopisech, které se zabývají právě obranným průmyslem, názory generálů, kteří jsou letci a kteří nechápou náš postup, to znamená, proč LOM, jehož zřizovatelem - opakuji - je Ministerstvo obrany, v podstatě není schopen zabezpečit pro naše piloty cvičné letadlo, které je chloubou našeho průmyslu a je využíváno ve více než tří tisících kusech v celém světě. Prosil bych tedy, jestli ty tři problémy, které tam byly, o kterých já jsem přesvědčen, že už jsou dávno odstraněny, proč ještě trvají a proč ke smlouvě mezi LOM, státní podnik, a Aero Vodochody nedošlo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předávám ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zareagoval na tuto interpelaci, a chtěl bych na úvod říci, že státní podnik LOM oslovil již v roce 2017 společnost Aero Vodochody s prvotním zájmem o koupi nově vyvíjejícího se cvičného letounu L-39NG, a to v návaznosti na plánovanou obměnu letecké techniky určené pro výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku Pardubice. Jedná se zejména o zajištění výcviku pilotů Armády České republiky, který je jedním ze strategických úkolů našeho státního podniku, protože někdy v roce 2004 tato činnost byla od armády outsourcována právě ke zmiňovanému podniku LOM Praha. Od té doby, od roku 2017, kdy započala jednání, vedl státní podnik kontinuální jednání se společností Aero Vodochody k návrhům ke smluvním podmínkám a související průmyslové spolupráci s vazbou na průběh certifikačního procesu, který doposud pro armádu, a to zdůrazňuji, není dokončen, tak jak to ukládají české předpisy a standardy. V průběhu minulého roku již toto jednání bylo ve fázi, kdy se precizovaly konkrétní smluvní podmínky včetně cenových parametrů a jejich znaleckého ověřování.

Rád bych v této souvislosti poznamenal, že platební podmínky na nákup letounů již byly mezi LOM Praha a společností Aero Vodochody bez jakéhokoliv sporu dohodnuty v modelu úhrady kupní ceny s dodáním letounu. Profinancování kontraktu ze strany LOM Praha tak bylo připraveno formou úvěrového financování, protože - rovněž bych chtěl zdůraznit - nakupuje státní podnik LOM, ne resort Ministerstva obrany.

V současné uzavřené nebo připravované víceleté smlouvě na ten výcvik byla také uzavřena smlouva, která byla se státním podnikem LOM a Ministerstvem obrany prodloužena. Pro účely konečného ověření ceny byla společnost Aero Vodochody oslovena k potvrzení této ceny a vyjednaných parametrů kontraktu, avšak počátkem března letošního roku LOM obdržel oficiální informaci, že nabídka od Aero Vodochody již neplatí a byla značným způsobem modifikována. Společnost Aero Vodochody informovala zejména o navýšení ceny a změně platebních podmínek.

V reakci na obdržené informace se nové vedení - protože jsem s některými kroky, což by přímo nesouviselo s tímto kontraktem, ale změnil jsem vedení ve státním podniku LOM - uskutečnilo další jednání se zástupci Aero Vodochody a po několika vzájemných jednáních, které vedly k dohodě o společném postupu nejen v oblasti vývoje a následného zavádění L39 NG do výcviku do toho zmiňovaného Centra leteckého výcviku v Pardubicích, došli k závěru, kdy ten závěr je, že se pokračuje v tomto vyjednávání. Dokonce je teď před podpisem uzavření s Aero Vodochody a LOM strategického memoranda, nebo respektive memoranda o strategické spolupráci a poskytnutí zdrojů ze strany LOM a Aero Vodochody. Takže došlo opravdu ke změně této spolupráce mezi těmito dvěma subjekty a to nejenom, řekněme, na té odborné úrovni, ale i na té vzájemné spolupráci.

Došlo k narovnání i z hlediska, co se týče spolupráce oprava podílu domácího průmyslu, který v oblasti opravy motorů a dalších komponentů s Aero Vodochody bude spolupracovat s LOM, kdy tato činnost se děla v minulosti v zahraničí.

Takže ze mě tak, jak jsme se domluvili s tím podnikem, respektive LOM jak se domluvil s podnikem Aero Vodochody. Tato zakázka pokračuje po dokončení opravdu těch certifikačních věcí. Ministerstvo obrany má zájem pořídit tyto čtyři nové výcvikové letouny pro zajištění výcviku pilotů Armády České republiky a dalších, samozřejmě dalších pilotů ze zahraničí tak, jak to bylo.

Ještě bych tedy uvedl, že co se týče nákupu a zajištění servisu tak, jak to bylo v interpelaci k pořízení systému H1 Bell. Ministerstvo počítá s deklarovaným zapojením českého průmyslu do tohoto přezbrojení, nevyjímaje ani státní podnik LOM, jak v oblasti výcviku, tak i v oblasti zajištění komplexní podpory životního cyklu vrtulníků toho systému, jak jsem v minulosti informoval, H1 Venom a Viper.

Aktuálně jsou činěny ze strany Ministerstva obrany kroky ke státnímu podniku a státní podnik připravuje s jednotlivými útvary Ministerstva obrany vybudování střediska pro letecký simulovaný výcvik, kde bude LOM následně provozovat s předpokládaným následným spuštěním první čtvrtletí roku 2023. Současně probíhá i příprava k vybudování servisního střediska pro vyšší stupeň údržby zmiňovaných vrtulníků, které budou provozovány Armádou České republiky včetně logistické základny. Obě střediska budou podle plánu vybudována na letecké základně v Náměšti nad Oslavou.

Zároveň bych se ještě vyjádřil k informaci, že resort obrany neplatí zálohy jenom do zahraničí tak, jak to bylo zmiňováno. Za mého působení bylo do letošního března vyplaceno českým firmám více jak 7,8 miliard korun, a to konkrétně u 29 zakázek. V porovnání to, co jde do zahraničí, tak do zahraničí bylo vyplaceno pouze u 22 zakázek, takže daleko méně než českým firmám.

Je třeba zdůraznit: nelze vyplatit zálohu, ať už je to zahraniční, nebo český subjekt, český dodavatel, pokud podle pravidel a zákona není zajištěna ekonomická výhodnost. Takže opět neplatí to, že by Ministerstvo obrany neposkytovalo zálohy subjektům českého obranného průmyslu, a je to lehce dohledatelné, protože vše je v registru smluv, které Ministerstvo obrany uzavírá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy je přihlášena paní místopředsedkyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych měla v této souvislosti dvě otázky na pana ministra Metnara. Jednak víme, že ty zmiňované helikoptéry Venom a Viper stály - nebo budou stát - více než 17,5 miliardy korun. Když nepočítám tu půlmiliardovou pokutu, kterou kvůli neschopnosti některých úředníků, zejména pana náměstka Říhy, musí zaplatit resort Ministerstva obrany, Ministerstvo financí potažmo, do státního rozpočtu - byť pan ministr tvrdí, že se budou soudit - tak je to ale půl miliardy, které budou sakra v rozpočtu Ministerstva obrany a armády chybět.

Tak se chci zeptat, co tedy z nákupu těchto helikoptér má český průmysl? Takto jsem chápala i otázku pana místopředsedy Filipa, protože na tu jste neodpověděl. Kolik procent z této zakázky zůstane v České republice? Vždycky v těch tabulkách, které nám předkládáte na výboru pro obranu, tuto informaci dostáváme, tady ji nemáme. Vy jste zmiňoval, že tady bude probíhat servis, že tady bude probíhat výcvik. Tak by mě zajímal ten objem, objem finančních prostředků z této akvizice, z kterých bude profitovat český průmysl.

Zároveň tím chci říct, že absolutně nezpochybňuji nákup amerických vrtulníků. Jsem ráda, že ustupujeme od sovětské techniky, protože vnímáme i geopolitické souvislosti dnešní doby. Na druhou stranu vždycky to byli ministři v rezortu obrany, kteří říkali, že chtějí podporovat český průmysl. Tak se chci zeptat konkrétně, jak v tomhle případě budete podporovat český průmysl?

K těm NG. Pane ministře, můžete nám tedy sdělit, kdy bude definitivně dokončena certifikace? Zajímá mě datum, protože to, že probíhá certifikace, a nemá tedy konce kraje, to tady slýcháme už několik měsíců. Já chci tedy znát konkrétní datum, kdy bude jasné, jestli tento letoun splňuje certifikaci tak, aby tyto letouny mohla používat Armáda České republiky, aby se tedy ta akvizice dala dokončit.

Není možné - a určitě ty změny, které se týkají nějakého nacenění, souvisí s prodlevami, kdy cena některých dílů, technologií, byla nějaká, teď je jiná. Vnímáme i to, že v době covidové a postcovidové éry se spousta materiálů bude zásadním způsobem zdražovat, takže všechny ty zakázky se budou prodražovat. Proto při této příležitosti vám pokládám ještě třetí otázku. Včera jsme se dozvěděli, že se opět odsouvá nákup bojových vozidel pěchoty. Odsouvá se to už tedy definitivně za funkční období, jak pevně věřím, této Sněmovny, možná i této vlády. Budu doufat, že se nová vláda po volbách konstituuje co nejrychleji. Chci se vás tedy zeptat, co s těmi BVP bude dál? Co bude s finančními prostředky v rozpočtu, které na nákup bojových vozidel pěchoty pro rok 2021 máte? A jsou to finanční prostředky, které jsme krvavě vybojovávali, ať už jako poslanci výboru pro obranu, nebo i na tomto plénu Sněmovny. Určitě i vaší zásluhou se finanční prostředky do rozpočtu vrátily, to nijak nezpochybňuji.

Na druhou stranu, pokud půl roku víte, pane ministře, že nákup bojových vozidel pěchoty se komplikuje, a vlastně to přesouváte na další období, kdy možná v pozici budete, možná v pozici nebudete, tak co si od toho slibujete? Slibujete si, že nový ministr v nové pozici první týden od vás dostane informaci, že všechno je v mašličkách? Koukám se na paní bývalou ministryni Šlechtovou, protože to je legendární hláška pana bývalého ministra za hnutí ANO Stropnického, a někdo, kdo se na tom resortu objeví, tak si myslíte, že podepíše zakázku na takhle velkou částku, vlastně zcela největší částku za poslední éru akvizic Armády České republiky.

Když jsme vám před půl rokem na výboru řekli, ať to buď dokončíte do konce funkčního období, anebo ať nepokračujete a uděláte třeba variantu s panem premiérem, zvážíte variantu nákupu bévépéček G-to-G, vláda-vláda, ostatně to děláte v jiných případech, tak jste říkali, že ne, že je to všechno na pohodu, že se to všechno stihne. Teď se dozvídáme, že se nestihne nic. Nestihnou se bévépéčka, nestihnou se možná ani MADRy, nestihne se nákup vest. To je taky naprosto zásadní informace, kterou máme z posledního týdne, že velké výběrové řízení na nákup balistické ochrany, vest, neprošla vesta od jedné z těch společností, neprošla vojskovými zkouškami. Jak je to možné? Jak je možné, že se tady opakuje stejná situace, jakou jsme tady řešili před rokem a půl, tehdy to byly přilby, teď to jsou vesty?

Pane ministře, vy opravdu nevnímáte to, že balistická ochrana je pro každého vojáka to úplně nejvíc nejdůležitější? Proč rezignujete na jejich vybavení a na jejich bezpečnost? Děkuju za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr si přeje odpovědět, vyrozuměl jsem to z toho, že vstal a jde k pultíku. Do rozpravy se hlásí pan místopředseda Filip.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Pane předsedo, děkuji za slovo. Otázek ze strany paní poslankyně zaznělo daleko více, tak jak je mám v hlavě, budu na ně reagovat s tím, že to asi vezmu odzadu.

Nestačím se v některých směrech divit. Já si myslím, jak u vás zazněla slova MADR, vy víte dobře, že MADR byl před dvěma lety již podepsán. Tam se dodržují veškeré smluvní podmínky a v roce 2023 budou dodávky těchto mobilních radiolokátorů, tak nevím, proč zmiňujete MADR.

Co se týče balistických vest, balistických přileb, to je samozřejmě prvořadá ochrana každého vojáka, ale na druhou stranu se mě paní poslankyně ptá, jak je to možné - jak je to možné, že nedodá dodavatel a v rámci těch zkoušek jsou zjištěny některé věci, které se teď aktuálně odstraňují a dolaďují? Tak se zeptejte i dodavatele, to se my ptáme a snažíme se, aby vojáci dostali ty nejlepší věci, což znamená balistika čtvrté a vyšší třídy, aby byli chráněni, aby v tom mohli fungovat, aby prostě nejenom ty balistické pláty, ale i balistické nosiče neměly žádné vady. Ale nemám žádnou informaci, a to tady souhlasím s paní předsedkyní Černochovou - ano, řeší se to, byly tam zjištěny nesrovnalosti, ale na tom se pracuje. Není teď žádné rozhodnutí, že by mělo dojít k nějakému řekněme zrušení toho tendru. Jak se na to teď dívám, protože jsem byl informován koncem minulého týdne, jaké problémy nastaly v rámci vojenských zkoušek, tak moji lidé toto řeší.

Další věc - zmiňovaných 30 % zapojení domácího průmyslu, co se týče vrtulníků Bell. Minimálně, jak říkám, česká firma Ray Service, státní podnik LOM, Vojenský technický ústav, říkal jsem, v jakých objemech. No, v jakých objemech to bude, což bylo na začátku jasné, kdy hovoříme o 30 % z toho uzavřeného kontraktu, a další věc, bude to ve formě nižšího stupně údržby a servisu. Slyšela jste před chvílí, že jsem hovořil, že státní podnik připravuje a vede jednání s firmou Bell na vyšší stupeň údržby včetně logistického zajištění a samozřejmě i včetně výcviku i simulátorů, kdy ten simulátor byl v tom kontraktu též zakomponován. Takže tohle se bude celé realizovat.

Ještě bych chtěl říct jednu věc. Kdy bude dokončena certifikace? Až to bude společně s podnikem Aero Vodochody, ty dokončené věci. A to ode mě neuslyšíte datum, protože já ho neznám. A kdy tato řekněme činnost, která je velmi sofistikovaná a jedná se o letecký provoz, kde jsou velmi přísná pravidla, bude ze strany příslušných orgánů civilních, vojenských, ze strany Ministerstva obrany, ODVL a Aero Vodochody dokončena, to já nevím. Až tyto kroky budou učiněny, tak se to samozřejmě posune, ale já nemohu předbíhat a nemohu tlačit na tyto lidi, aby udělali něco jiného, než jak jsou nastavená pravidla.

Co se týče BVP, samozřejmě že se to prodlužuje, ale prodlužuje se to z objektivních důvodů. Přišla žádost jednoho z potenciálních tří dodavatelů, že chce prodloužit lhůtu po podání závazné nabídky až do října letošního roku. Další firma pošle zase s dalším požadavkem prodloužení. My z hlediska transparentního přístupu nemůžeme úplně nevyhovět a dogmaticky trvat na našem termínu, který byl dán na zpracování, což byl jeden měsíc. Takže v současné době sekce vyzbrojování a akvizic dojednává s firmami, kdy budou schopny dodat, a bude prodlužovat termín závazný pro dodání závazných nabídek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. No, kdyby to nebyla tak vážná věc, tak bych to spíš nazval komedií. Pane ministře, víte, ono je to složité. Já jsem tady citoval, že v březnu 2020 byla uzavřena cenová dohoda, která platila rok. Březen 2021 uplynul a samozřejmě že tak, jak řekli jiní dodavatelé, začali jednat o jiné ceně. Vy řeknete, že je to věcí Aero Vodochody, že po březnu 2021 nedodržuje cenu a že řekli jinou. No samozřejmě, protože když jste neuzavřeli tu cenu v platnosti cenové dohody, tak počítají v postcovidové době výrobci tu cenu podle současných dodávek energie, materiálu a podobně. To vám udělá každý. Když jste neschopní na tom vašem úřadu něco udělat, tak se nedivte, jaké máte potom výsledky.

Pokud jde o ty vrtulníky, ano, vždyť je to dobře, že certifikujeme pro Bell a pro ostatní. Proč ale není certifikace dokončena, když je certifikace dokončena v Jihostroj Velešín pro Bell, pro Lockie, pro dodávky těch hydraulických částí. Že si to jedna továrna umí zařídit, a druhá ne? Vy si z nás děláte legraci. A samozřejmě tady řeknete, jaké byly vyplaceny zálohy českým firmám - to je nějaká suma ze starých kontraktů, tomu já rozumím, ale neřeknete nám, proč jste nezaplatili vůbec nic, jedinou korunu, Aero Vodochody. Neřeknete - ani korunu jste nezaplatili. Tak se nedivte, že vám řeknou, že to je jinak. A jestliže nestanovíte podmínky pro L-39NG, pro ten výcvikový letoun, na rozdíl od jiných odběratelů, tak tu certifikaci nedokončíte nikdy, protože ty podmínky musí být stanoveny.

Chápu, že ne všichni rozumí tomu detail. Ale nedělejte si nás fakt legraci. Na to tady opravdu nemáme ani trochu trochu nálady. Já jsem nechtěl připomínat tu pokutu, kterou připomněla paní předsedkyně, protože to přece bylo jasné. My jsme neudělali žádnou dohodu s italským dodavatelem. A víte, za co jste tu pokutu dostali? Že jste napsali, že v Evropě neexistuje trh s vrtulníky. Tak ono to asi nevyrábí Italové, Němci, Francouzi, nevyrábí vrtulníky. Nemůžete napsat takovouhle pitomost - promiňte, mi, že to takhle řeknu - do toho odůvodnění.

Ta dohoda přece mohla být. Česká republika mohla mít největší výcvikové středisko na proudová letadla, protože máme jeden z nejlepších výrobků L-39NG. A samozřejmě, Italové usilovali o to, abychom uvolnili prostor pro výcvikové středisko všech zemí NATO v Itálii. To byla jejich podmínka, jestli jsem to dobře pochopil, z jejich žalob, které šly na ÚOHS a které šly i dál. Takže ono to je takhle.

Takže já se ptám znovu: když jste nedodrželi ten termín cenové nabídky, březen 2020, dodržíte ten nový, nebo najdete nový termín pro cenovou nabídku na L-39NG? To je přece ta důležitá věc. A kdy má být dodáno? Kdy tedy dohodnete ten termín, když říkáte, že budeme cvičit v Pardubicích ty piloty? Do kdy má být dodáno letadlo L-39NG tak, aby mohlo být? Přece je jasné, že když jste zřizovatelem toho podniku, tak asi musíte usilovat o to, aby ten podnik měl práci. Nebo to chceme prodat, ten podnik? Nebo co s ním chcete udělat? To není legrace.

Nechci rozšiřovat tu interpelaci, mně šlo o to, protože tam byly takzvané tři problémy na jaře letošního roku, a nechci zabředávat do podrobností, ale tyhlety věci jsou podstatné pro to, aby vůbec se naplnil cíl, o kterém jste tady hovořil. A já jsem rád, že takový cíl existuje, že prostě tady bude výcvikové středisko pro piloty vojenských letadel. A znovu opakuji: záleží to v podstatě jenom na vás - jenom na vás, jakým způsobem řídíte podnik, který jste zřídili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, paní poslankyně Černochová, poté se hlásí do rozpravy pan ministr.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. On už částečně tady o tom hovořil můj předřečník, pan místopředseda. Přece není možné, pane ministře, že vy nám tady řeknete, že žádné datum na ukončení certifikace neznáte. Vždyť ty letouny létají! Ty letouny létají v jiných zemích kolem České republiky! Tam taky čekali na nějakou certifikaci? Asi ano, asi ji mají. A víte, jaký je rozdíl mezi tou certifikací, kterou tady požadujete v České republice, a kterou požadují třeba v Maďarsku? Pokud tu informaci nemáte, tak si zjistěte! (Zvýšeným hlasem.) Docela jste mě uklidnil, že tedy alespoň MADRy klapnou a že tedy v roce 2023 budeme mít MADRy. Tak jestli mi můžete, pane ministře, vysvětlit, co tedy uděláte s houfnicemi a s protiletadlovými komplety SHORAD, které vám kupodivu ve výběrovém řízení - ta zakázka vzrostla o 9 miliard korun, co bude dělat armáda pod vaším vedením, jestli to výběrové řízení skrečuje, nebo budete dál vyjednávat? Co se tedy bude dít?

Stejně tak by mě zajímalo, jak je možné, že došlo ke skokovému navýšení ceny u sledovacího systému VERA-NG. Jasně to poukazuje opět na neschopnost vašeho resortu cokoliv vysoutěžit. A přestaňte se tady už vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek! (Zvýšeným hlasem.) Vy děláte spoustu výběrových řízení G-to-G, ale výsledek úplně stejný. Ta akvizice do kopru!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Reagovat v rozpravě bude pan ministr. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedo. Co se týče zmiňovaných zakázek, děla ráže NATO a protiletadlové raketové komplety SHORAD, ano, u SHORADu to bylo 50% navýšení, u děl to bylo téměř 60% navýšení. První indikativní nabídky, které od dodavatelů přišly - v současné době nebudeme nic skrečovat, nadále probíhají vyjednávání ke snížení ceny a o odůvodnění jednotlivých navýšení, která přišla, protože marketingové průzkumy a studie proveditelnosti byly učiněny v roce 2019 a je pravda, že od té doby dochází nejenom v rámci inflace u ceny materiálů na vstupu ke zvýšení. Takže hledáme optimální variantu k optimální ceně, která potom následně bude posouzena znalcem, zdali se jedná o cenu v čase a místě obvyklou. To je jedna věc.

Potom co se týče ještě toho zaznění... Musím odmítnout, co se týče záloh Aero Vodochody - Ministerstvo obrany jako zřizovatel státního podniku nenakupuje, nakupuje to opravdu státní podnik LOM, my nemůžeme dát zálohu. Ty podmínky finanční: jak bylo domluveno, státní podnik LOM a Aero Vodochody se domluvily, že to budou kupovat, LOM na základě úvěru od bank, a já do toho z hlediska i nedovolené podpory nemohu vstupovat, protože i já jako zakladatel mám ke státnímu podniku určité povinnosti a pravomoci, ale to je nad rámec. Je to ujednaný kontrakt, který je ryze mezi LOM a Aero Vodochody.

A není pravdou, že bych měl znát ten termín nebo že musím říct ten termín. Já vám ho neřeknu, protože teď znovu jsem si ještě ověřoval, a certifikace v těch parametrech, jak chtějí pořídit nové letouny L-39NG LOM, je opravdu věc Aero Vodochody, ne ministra obrany nebo Ministerstva obrany.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku, pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, já si kladu otázku, když jsem viděl, co schválila vláda za výhled v rozpočtu pro příští rok, kde obrana přichází o peníze, a když zároveň vidíme, že se BVP nestihnou letos, s nejvyšší pravděpodobností se letos nestihnou, a do toho ještě vidíme posun u dalších zakázek, tak si kladu otázku, jestli to vyjde finančně? Kde potom budou prostředky na to? A tam opravdu by mě zajímalo, jakým způsobem toto chcete řešit, respektive co zanecháte ministrovi, který případně přijde pro po vás. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O slovo se hlásí pan ministr, poté pan místopředseda Filip.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Co se týče projektu nákupu pásových vozidel pěchoty, tak jsem vám řekl, jaký je teď aktuální stav z hlediska dalšího postupu toho procesu, že opravdu podle posledních informací dva potenciální dodavatelé požádali o poměrně dlouhé posunutí. Takže teď probíhá to vyjednávání, zdali lze najít nějaký kompromis a posunout, ale ne v takovém dlouhém úseku, s tím, že určitě dojdeme k nějakému konsenzu s potenciálními dodavateli, kdy budou podány závazné nabídky. Ale co je podstatné, víte dobře, že v květnu jsem informoval vládu o způsobu financování, a to rozložení na sedm let až do roku 2028, aby nedošlo k takovému zatížení resortu, a rovněž i harmonogramů dodání těchto vozidel, těchto dodávek.

Máte pravdu, že návrh rozpočtu, který podalo ministerstvo financí, nás ve střednědobém výhledu krátí o cca 15 miliard korun. V současné době hledáme, protože je všem jasné, že pokud by tento návrh, ale já stále doufám, že je prostor k jednání a navýšení tak, jak to bylo po diskusi s paní ministryní financí avizováno, že se čeká na letní makroekonomickou predikci v červenci a poté budeme dále jednat, protože nejenom OECD, ale i další hodnotí naši ekonomiku dobře a že roste. Takže tak, jak jsme to rozebírali, že dojde ještě ke změně tohoto návrhu a navýšení rozpočtu Ministerstva obrany.

V současné době tak, jak jsme změnili harmonogram financování u BVP, ani v letošním roce nebyl plánovaný cash out, který by byl z rozpočtu obrany, vše bylo plánováno až od roku příštího, až od roku 2022. V současné době uvidíme. I ten snížený návrh, podotýkám, by neměl teoreticky ohrozit ty strategické projekty, které jsou, ale já pevně věřím, že se ještě pro resort obrany podaří vylepšit a navýšit rozpočet na další roky včetně střednědobého výhledu, který je. Uvidíme, jak rozpočet dopadne. Ale jinak bychom opravdu museli zase tak, jak to bylo v minulosti, pokud bude resort obrany krácen, přehodnotit modernizaci a projekty buď posouvat v čase, nebo některé zrušit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde jednu faktickou poznámku - paní poslankyně Černochová, přihlásil se pan místopředseda Filip, poté pan předseda Válek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Když budeš hodná, všechno bude, budou i žuby... Pane ministře, můžete mi vysvětlit, proč jste nebyl na vládě, která schvalovala tuhle změnu rozpočtu? Proč jste nechal paní ministryni Schillerovou sebrat vašemu rozpočtu skoro 5 miliard? Byla to ta minulá vláda. Já jsem se schválně dívala, kdo z ministrů na té vládě byl a kdo nebyl. Vy jste tam nebyl. Jak je možné, že reprezentujete resort, za který vůbec, ale vůbec nebojujete?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka pan poslanec Lipavský, poté platí pořadí, jak jsem říkal, pan místopředseda Filip, pan předseda Válek, pan ministr.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Ještě doplním kolegyni paní poslankyni Černochovou k tomu jednání vlády. Je přece úplně absurdní, že vláda na tom samém jednání schválí mandát na zahraniční cestu na summit NATO v Bruselu prezidentovi a svým členům vlády, kde se hovoří o tom, že Česká republika bude dodržovat svůj závazek výdajů na obranu, a na té samé vládě projde návrh rozpočtu, který jde přímo proti tomuto usnesení. To mi přijde opravdu zvláštní a do velké míry to vypovídá o stavu vládnutí dnes v České republice. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To byly faktické poznámky. Pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já už nemyslím, že se tady něco nového dozvíme k té mé interpelaci, ale přesto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby svým usnesením odpověď pana ministra obrany Lubomíra Metnara na mou písemnou interpelaci odmítla, protože já jsem s ní nespokojen a jsem přesvědčen o tom, že je třeba dále sledovat, co se bude s těmi zakázkami dít, co se bude dít se státním podnikem LOM a s věcmi, které jsme tady diskutovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se omlouvám, je to úděl, ale já budu hodný. Chápu, ve stavebnictví jsou taky vícepráce, tak holt když to dělo stojí víc, tak 50% navýšení, ty vícepráce, zřejmě mají nějaký důvod, sice mně uniká, jaký, ale dobře. Pro mě je to opravdu škola, protože když jsem teď objížděl Slavkov, Vyškov přes Jihomoravský kraj, tak vojáci, co jezdí na mise, mi říkali, že si kupují vlastní helmy a řadu vlastního vybavení, protože je to bezpečnější a lepší. Já jsem si myslel, že je to taková... jak je myslivecká latina, tak vojenská. Teď tady s hrůzou zjišťuji, že to je pravda - no tak dobře. Nicméně jsem rád, pane ministře, že vy věříte, protože aspoň ta víra nás třeba posune, že věříte, že rozpočet bude navýšený, že to nějak dopadne.

Nicméně abych byl pozitivní. Je tedy nějaká zakázka, která za ty čtyři roky vyšla a dobře dopadla, kterou byste se třeba tady mohl pochlubit, a ti vojáci řeknou: Jo, to bylo výborný a všechno se to povedlo? Abychom měli i ty pozitivní příklady. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Zareaguji. Tak když to vezmete za těch 35 měsíců, tak začnu: mobilní radiolokátor MADR, vrtulníky, lehká bojová vozidla, osobní automobil, ruční zbraně, munice, řekněme prostředky elektronického boje. Za 35 měsíců uzavřeno 35 000 smluv, což je lehce dohledatelné a je to faktografie, za více jak 109 miliard korun.

A plynule přejdu k tomu, jak já nebojuji za resort, tak jak tady zaznělo z úst paní poslankyně. Tak to se tedy vrátím k tomu, jak ODS nakupovala v jejich době za maximálně 300 milionů ročně a jak rozpočet armády a obrany byl decimován za vaší tehdy činnosti na resortu. Takže vy mi tady nasazujete takovou psí hlavu a nemáte ani srovnání v tvrdých číslech, k čemu docházelo? To si myslím, že je pěkně nefér z vaší strany. Tak to jenom na doplnění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Černochová, poté do rozpravy pan poslanec Růžička.

 

Poslankyně Jana Černochová: Je vidět, že se panu ministrovi chvěje hlas, že jsem zasadila hřebíček na hlavičku. A pokud někdo je v koncích, tak vždycky používá argumenty, co dělala ODS.

Pane ministře, dobré ráno. Víte, kdy byla naposledy ODS na resortu obrany? Schválně: před osmi lety. A pane ministře, víte, kdo je osm let na resortu obrany? Zástupci hnutí ANO!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Růžička.

 

Poslanec Pavel Růžička: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil odpovědět panu poslanci Válkovi, prostřednictvím pana předsedajícího, co se povedlo, on pan ministr tady na to zapomněl. Třeba markantní rozdíl je, když vaše paní ministryně Parkanová nakupovala Casy, tak panu ministrovi se ty Casy podařily o půl miliardy nakoupit teď levněji. Víte, to je docela úspěch a rozdíl v tom, co kupovala paní ministryně Parkanová.

K těm helmám: to bylo před deseti lety. Když jsem byl před deseti lety v misi, tak jsem si tu helmu nemusel kupovat, protože jsem ji dostal. Samozřejmě, jestli nějaký voják zjistí, že mu ta helma balistická, která mu je normálně svěřená, nevyhovuje, a koupí si novou, tak porušuje předpisy, protože když se mu tam něco stane, tak nevím, jakým způsobem by Ministerstvo obrany neslo odpovědnost za to, že mu někdo prostřelí hlavu. Takže ano, může to být, ale to jsou jedinci, kteří nejsou spokojení s tím, co Ministerstvo obrany nakoupí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Válek do rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl, vaším prostřednictvím, panu poslanci poděkovat i za ty vojáky, že je uklidnil, že to, že si kupují ty helmy, že to je jejich rozmařilost a hloupost, protože ty, co koupila armáda, jsou daleko lepší. Rozumím tomu. Ano, chápu, historie je strašná. Já si taky pamatuji, když jsem byl na vojně, to bylo ještě před Parkanovou, to bylo ještě před osmdesátým devátým, to jsme jezdili v ótéčkách, to vůbec byla katastrofa. Kdybyste vzpomněl na mistra Husa a potom tedy jeho údernou pěst Jana Žižku, ten kupoval ty pancrfausty nebo s čím to tam bojovali, za strašný peníze. Máte pravdu, když půjdeme dál a dál, tak jedna z největších korupčních afér byla za starého Říma za Scipia Africana, ten za to musel skončit. Máte pravdu, je potřeba se podívat do historie. Pak vypadají ty dnešní průšvihy daleko optimističtěji. A taky za pyramidy, tam se taky hodně utratilo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Já jsem ještě zapomněl paní předsedkyni odpovědět na jednu otázku, proč jsem nebyl na vládě, teď jsem si na to vzpomněl. Je pravda, ale den před vládou jsem odjížděl do nemocnice, kde jsem absolvoval vyšetření, a opravdu od té doby jsem byl v hospitalizaci, takže to bylo ze zdravotních důvodů, proč jsem se nemohl účastnit. Ale byla za mě řádná substituce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já vám děkuji. Přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Miloslava Rutová dnes mezi 9.30 a 19 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan ministr Havlíček dnes od 10.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Richter mezi 9. a 11.30 z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jana Pastuchová dnes od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů a zítra 18. 6. celý den ze zdravotních důvodů.

Pan místopředseda navrhl, aby Sněmovna přijala nesouhlasné stanovisko k odpovědi na písemnou interpelaci pana ministra obrany. Nebudeme odhlašovat, není to dobrý nápad, pane předsedo... Chviličku ještě vyčkáme, nenamítáte-li proti mému řízení schůze. Je to potenciálně riskantní.

Pro nově příchozí zrekapituluji, že jsme projednávali písemnou interpelaci pana místopředsedy Vojtěcha Filipa na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu a po skončené rozpravě je zde návrh na vyslovení nesouhlasného stanoviska Poslanecké sněmovny. Myslím, že počet hlasujících v sále je stálý, jsme způsobilí, jsme usnášeníschopní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, aby Sněmovna přijala nesouhlasné stanovisko? Kdo je proti?

Hlasování číslo 442, přihlášeno 79, pro 28, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

Interpelaci jsme řádně projednali. Já vám děkuji.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jana Skopečka ve věci výběrového řízení na služební místo ředitele Armádního sportovního centra Dukla. Interpelace směřuje na ministra obrany Lubomíra Metnara a předkládá se spolu s odpovědí jako sněmovní tisk 1154. Projednání bylo přerušeno, pan ministr je přítomen, já mu dávám slovo a předávám. Prosím, pane ministře, máte slovo. Teda v případě, že - pardon, já se omlouvám - pan poslanec je? Tak bohužel, § 111 je neúprosný v tomto, odst. 4. Jestliže není poslanec přítomen, tak nelze projednat, což je škoda. My jsme rádi, že vás tu máme, pane ministře.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček odpověděl na interpelaci poslance Jana Farského ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji. Interpelace se s odpovědí předkládá jako tisk 1187. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana místopředsedy vlády, který není přítomen. Nelze pokračovat v rozpravě.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1188. Také toto projednání bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně. Ráno jsem četl omluvu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman odpověděl na interpelaci poslankyně Dany Balcarové ve věci transportu zvířat. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1213. V této věci zahajuji rozpravu a prosím paní poslankyni, aby přednesla svoji interpelaci.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych ráda uvedla k písemné odpovědi pana ministra Tomana, která se týká dálkového transportu zvířat, na co chci teď reagovat ve své interpelaci, že pan ministr uvádí, že z rozhodnutí Evropského soudního dvora je zřejmé, že odpovědnost za dodržení stanovených podmínek po celou dobu cesty nese v plné míře dopravce. Já jsem vlastně mířila na to, že v současné době jsou desítky tisíc zvířat z České republiky vyváženy do třetích zemí. Často je to pro zvířata velmi trýznivé. Jsou převážena třeba až do Afriky nebo na Dálný východ do Ruska.

Já bych se ráda zeptala pana ministra na dvě věci, co se týká té odpovědnosti, jestli opravdu odpovědnost za kvalitu toho transportu do třetích zemí nese pouze dopravce. Vycházím z rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2015. Podle mě z něho vyplývá, že podle čl. 14 odst. 1. Nařízení Rady 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby mohla být přeprava zahrnující dlouhotrvající cestu domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat, která začíná na území Evropské unie a pokračuje mimo toto území, schválena příslušným orgánem místa odeslání, kniha jízd, která musí být realistická a musí umožňovat domněnku, že ustanovení uvedená v této knize budou dodržena, a to po celém úseku cesty, který se uskuteční na území třetí země. Přičemž pokud tomu tak není, je uvedený orgán oprávněn vyžadovat, aby uvedené podmínky byly změněny tak, aby dodržení uvedených ustanovení bylo zajištěno po celou dobu.

Já jsem se chtěla zeptat na výsledky auditu, který v roce 2017 vedla Evropská komise v České republice a jehož cílem právě bylo zhodnotit vhodnost a účinnost opatření, která byla zavedena v zájmu prevence působení zbytečné bolesti, utrpení či zranění zvířat během silniční přepravy na velké vzdálenosti do zemí mimo Evropskou unii. Chtěla jsem se zeptat pana ministra, jestli je možné se seznámit s výsledky toho auditu - to je moje první otázka - a druhá otázka, která se týká toho, jestli odpovědnost vysílající země, která se vlastně opírá o to, že musí být správně vyplněna kniha jízd, a státní orgán vydává povolení na tu přepravu, tak jak ministerstvo zjišťuje, že kniha jízd je vyplněna správně? Jestli k tomu existuje nějaká metodika právě pro kontrolní orgány, které mají dohlížet na to, že jsou podmínky pro transport zvířat splněny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému utrpení zvířat během cesty, a jestli ta metodika existuje, jestli se s ní mohu také seznámit? Děkuji moc za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím v prvé řadě zdůraznit, že Česká republika vždycky podporovala a stále podporuje iniciativy, které vedou ke zlepšení úrovně pohody zvířat v Evropské unii včetně ochrany zvířat při přepravě. Musím také zdůraznit, že Česká republika dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti důsledného a jednotného vymáhání platných pravidel vzájemné spolupráce dozorových orgánů, co se týká sjednocení výkladů jak na úrovni Evropské unie, tak při jednání se třetími zeměmi. To je právě také důvod, proč navrhujeme jako jedno z témat nadcházejícího českého předsednictví revize nařízení Rady číslo 1/2005, o které tady byla řeč, o ochraně zvířat během přepravy, protože si uvědomujeme, že je důležité zpřesnit nebo doplnit nejasný výklad některých ustanovení tak, aby byla zlepšena jejich vymahatelnost.

Nad rámec evropské legislativy je v České republice zákonem omezena doba přepravy zvířat. Samozřejmě Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou, to znamená dozorovým orgánem, to monitorujeme a snažíme se přijímat opatření s cílem zamezit týrání zvířat během přepravy. Dozor vykonávají úřední veterinární lékaři krajských veterinárních správ, kteří odbavují zásilky.

Co se týká exportu, například teď v letních měsících, tak jak říkala paní poslankyně, nebo psala, omlouvám se, tam je stanoveno rozmezí teplot, které je nutné pro zvířata v dopravním procesu udržovat. Tam je rozsah mezi 5 a 30 stupni Celsia, tam je tolerance plus minus pět stupňů podle venkovní teploty. Samozřejmě že my respektujeme dodržení maximálních teplot během přepravy a několik let zpětně se to kontroluje. To znamená, za prvé informujeme dopravce živých zvířat dozorových orgánů o nemožnosti přepravovat zvířata v nevhodných teplotních podmínkách. Pozastavujeme odbavování zásilek hospodářských zvířat na vzdálenost delší než 600 km, pokud stanovené tepelné limity nelze po celou dobu dodržet. Samozřejmě že uplatňujeme sankční opatření při nedodržení a samozřejmě kontrolujeme v systému zpětných kontrol knihy jízd a teplotního záznamu, na což existuje metodika.

Musím říci, že Státní veterinární správa zavedla právě ten systém zpětných kontrol, v jehož rámci musí dopravci zaslat příslušné krajské veterinární správy do 30 dnů od ukončení cesty věrohodnou kopii knihy jízd a teplotního záznamu. Pokud by bylo zjištěno překročení těchto teplotních limitů či dopravce požadované dokumenty nedodá, je mu uložena minimálně pokuta, a s dopravcem, u něhož by se tento obdobný přestupek opakoval, tak samozřejmě s ním je okamžitě zahájeno řízení o pozastavení činnosti, v případě zahraničního subjektu řízení o dočasném zákazu přepravy zvířat na území České republiky.

Co se týká metodiky, předpokládám, že Státní veterinární správa tu metodiku může dát k dispozici. Tam bych v tom neviděl nějaký zásadní problém. Tolik zatím úvodem. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní poslankyně má zájem ještě o vystoupení v rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuju panu ministrovi za odpověď. Prostřednictvím pana předsedy, musím říci, že mě velmi těší, že bylo toto téma - transport dálkového transportu zvířat - vybráno jako prioritní téma pro naše předsednictví v Radě. To je podle mě opravdu velmi kladná a potřebná věc.

Ale vy jste mi, pane ministře, neodpověděl na tu otázku, jestli je možné se seznámit s tím auditem, který tady dělala Evropská komise v roce 2017. To je první věc.

A pak bych se jenom zeptala, jestli opravdu je to, proč vlastně ten dálkový transport zvířat je tak podporovaný, jestli by nebylo lepší, abychom se jako Česká republika snažili prodávat spíš potravinové produkty z těch zvířat nebo vyvážet jatečné půlky než živá zvířata. Vy se v odpovědi opíráte o konkurenceschopnost, že to je ten hlavní důvod. Tak to by mě zajímalo, jestli přidaná hodnota, kterou bychom mohli dát zpracováním masa, zda by nebyla pro nás výhodnější. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se pana ministra... Mám zde ale faktickou poznámku - pan poslanec Bělobrádek, ale přeje si počkat až po vystoupení pana ministra. Ještě že se tady tak domluvíme. Povídejte.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Děkuji. Budu velmi stručný. Co se týká auditu, audit nezjistil nic nad rámec jiných členských států. Ten audit samozřejmě může být k dispozici, tam problém není.

Další věc, Evropská komise nebo Komise a Rada ministrů chystá právě k roku 2023 revizi stávajících podmínek, to znamená v roce 2023 by na základě vyhodnocení všech těch auditů a zkušeností měly být vydány nové předpisy, co se týká přepravy zvířat a ochrany.

Důvod, proč nevyvážíme výrobky: samozřejmě rádi bychom vyváželi výrobky, ale samozřejmě musíme také respektovat poptávku z jiných zemí. Konkurenceschopnost, ano, to je pravda, to je jeden z důvodů, nehledě na to, že další důvod je, že v okamžiku, kdy jako Česká republika bychom opustili tento trh, budeme nahrazeni jiným vývozcem. Myslím, že se to týká všech evropských zemědělců. V okamžiku, kdy by Evropská unie zakázala vývoz do třetích zemí, přepravu v živém, budou nahrazeni vývozci z jiných třetích zemí a možná by ty podmínky byly ještě horší.

To znamená ,já bych doporučoval jít jednotnou cestou v rámci Evropské unie, revidovat veškeré předpisy. To, co tam bude k roku 2023, je ta podpora, vzít si to jako jedno z témat našeho předsednictví, ochranu zvířat. Myslím si, že pro spotřebitele to je významné. A teprve až bude sjednocen jednotný postup, pak se rozhodnout, protože já bych opravdu velmi nerad ohrozil konkurenceschopnost našich zemědělců, kteří na tom jsou z velké části závislí. Respektuji, že by bylo lepší vyvážet výrobky s přidanou hodnotou, nicméně v tuto chvíli po tom není tak velká poptávka, chtějí prostě v živém. Ale do budoucna se o tom můžeme bavit, určitě ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne ještě jednou. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ještě než dám slovo k faktické poznámce Pavlu Bělobrádkovi, konstatuji, že pan poslanec Babka zrušil svou omluvu na dnešní jednání, už je přítomen. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Jenom bych doplnil, že ty standardy se zvyšují poměrně razantně a už dlouhodobě. Shodou okolností jsem dělal svoji disertační práci na přepravu jatečních zvířat vzhledem k ochraně zvířat proti týrání. Je potřeba si uvědomit, že to, co říkal pan ministr, je potřeba doplnit, že u některých případů to ani nejde, protože i přes možnost inseminace nebo embryotransferu se obchoduje i s chovným materiálem. Samozřejmě když se zástavový skot nějak vyvážel, tak to pro naši ekonomiku není optimální. Když se odváží nebo převáží jateční skot, tak to taky není optimální. Samozřejmě snaha musí být, aby živá zvířata, obzvláště na velké vzdálenosti, se převážela co nejméně. To znamená, vždycky musí být počítáno s tím, že bude určitá část, ať už se to týká plemenného materiálu, ať už se to týká třeba i zvířat ze zoologických zahrad a podobně, která budou převážena na dlouhou vzdálenost, tak tam ty standardy se musí neustále zvyšovat, aby se snižovaly objektivní příčiny, kde je zcela jasné, a potvrzovalo se to i v té mé disertační práci, že záleží samozřejmě na teplotě, na vzdálenosti, ale i na tom, jak se zachází s těmi zvířaty.

Druhá věc, kterou je potřeba říct, jsou samozřejmě státy, obzvláště islámské, které mají zájem dovážet živá zvířata jako jatečná. Také souhlasím s tím, že ten problém je, že by pak mohly z hlediska konkurence převzít tento obchod státy, jak říkal pan ministr, které standardy Evropské unie nedodržují. To znamená, musíme i na tohle myslet, a co je podstatné, nepoškodit naše chovatele tím, že budeme v podstatě mít přísnější kritéria než Evropská unie. Je potřeba změnit tyto podmínky celoevropsky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nemám nikoho dalšího přihlášeného. Ptám se paní poslankyně Balcarové, jestli žádá nějaké usnesení? Nežádá. Mohu tedy interpelaci na ministra zemědělství Miroslava Tomana ukončit.

Budeme pokračovat s tím, že interpelace pana poslance Jana Jakoba na ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka o prodloužení výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro Ředitelství silnic a dálnic. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1216. Pan kolega Jakob tady je, pan ministr Havlíček je omluven. Ptám se, jestli požaduje pan poslanec Jakob přerušení, protože nemám zatím rozhodnutí o tom, že bychom přerušili projednávání této věci do přítomnosti pana ministra? Prosím, pane poslanče, co navrhujete?

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Protože v odpovědi pana ministra jsem se nedozvěděl informace, jaké kroky Ředitelství silnic a dálnic vedlo za první tříletou výjimku k tomu, aby nebyla potřeba další tříletá výjimka, tak bych poprosil o přerušení projednávání do přítomnosti pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, zagonguji. (Zní gong.)

 

O vašem návrhu budeme hlasovat, to znamená, pan poslanec Jan Jakob žádá o přerušení projednávání své interpelace podle sněmovního tisku 1216 do přítomnosti pana ministra Karla Havlíčka. Chvilku posečkám.

O návrhu na přerušení rozhodneme v hlasování číslo 443, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 443, z 82 přítomných 44 pro (proti nikdo). Interpelace byla přerušena.

Můžeme pokročit. Máme další interpelaci, a to je interpelace pana poslance Jakuba Michálka na paní poslankyni Alenu Schillerovou ve věci rekonstrukce budovy Ústavu pro studium totalitních režimů a interpelace byla spolu s odpovědí předkládána jako sněmovní tisk 1219. Pan kolega Michálek ale není přítomen, takže interpelace propadá.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jana Lipavského na ministra obrany Lubomíra Metnara a je to tisk 1220. Pan ministr je přítomen, pan kolega Lipavský také, interpelaci můžeme projednat. Pan poslanec se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem interpeloval pana ministra Metnara v otázce politického náměstka pana Müllera a vlastně moje otázka směřovala k tomu, že KSČM ukončila podporu vládě a společně s podporou vládě po tu dobu, kdy ji podporovala, tak byly spojeny různé politické obchody, ústupky, koneckonců, tak jak to v případě podpory vládě bývá.

A jedním z těchto obchodů, který se odehrál loni v létě, bylo jmenování pana Müllera na pozici politického náměstka na resortu obrany. Samozřejmě takhle explicitně to nikdo nikdy nepojmenoval, nikde to takto nebylo mediálně prezentováno, nicméně když si dáme určité události do časové souvislosti, je to poměrně jasné. Připomenu, že se to odehrálo opět v souvislosti s vyjednáváním o rozpočtu, které probíhalo loni v létě, a bylo potřeba nějakým způsobem získat podporu KSČM.

V situaci, kdy KSČM podporu vládě stáhla, a byli jsme toho tady svědky - při nedůvěře vládě nebyli komunisté v sále, odešli, nehlasovali pro vládu - tak si kladu jednoduchou otázku: Proč tam pan náměstek zůstává? Ačkoliv tedy vy tvrdíte, že je nepolitický, tak jsem v tomto smyslu položil ten dotaz. A samozřejmě pro mě je naprosto zásadní sledovat, jaký má Komunistická strana Čech a Moravy vliv na resortu obrany.

Mě třeba velice znervóznilo, když jste vstoupil, pane ministře, do té kauzy s Koněvem. To je ta socha, která již byla odstraněna z náměstí na Praze 6, kde opět - a já prostě tam cítím vliv a nějaké požadavky KSČM, že jste požadoval po Praze 6, aby vám tu sochu - vám, aby resortu obrany - tu sochu prodala, a potom se s tím mohlo nějakým způsobem manipulovat zase v česko-ruských vztazích, které po vrbětické kauze procházejí asi největším dnem, jsou v nejhorším možném stavu, co kdy mezi Českou republikou a Ruskou federací byly. Takže mě by opravdu zajímalo, jak k tomu přistupujete a jestli to hodláte nějak řešit, když tedy již podporu komunistické strany nemáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, o slovo se hlásí ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady budu velmi věcný a stručný. Řeknu jednu věc. V nejvyšším vedení na resortu Ministerstva obrany není žádný politický nominant. Co se týče zmiňovaného náměstka Müllera, tak ten na resortu, než jsem ho jmenoval do pozice náměstka, pracoval na pozici poradce ministra obrany, a to na základě jeho zkušeností s diplomacií, co se týče politických věcí, jeho vyjadřování a stanovisek pro ministra k aktuální politické situaci, která je, a příprava samozřejmě podkladů k zahraničním cestám. Vy spojujete několik věcí spekulativně, protože já, pokud jsem hovořil tehdy s náměstkem Müllerem, ten byl kdysi členem ČSSD, z ČSSD vystoupil. Nemám žádnou informaci, že by byl členem KSČM, a to nevím, jestli tak je, a jestli z minulosti, nemám tyto informace. A na druhou stranu tak, jak jsou na nás kladeny úkoly s přípravou předsednictví v rámci EU, tak to je další agenda, kterou má na starosti, a nejenom po té unijní, ale i alianční rovině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Lipavský se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Děkuji za odpověď. Já bych chtěl pouze navrhnout, že budeme hlasovat o tom, že Sněmovna nepřijímá tuto odpověď. Omlouvám se, teď si nevzpomenu, jak přesně zní ta standardizovaná formule, že nesouhlasí s odpovědí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr se ještě hlásí. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě bych doplnil jednu věc, protože jsem opomněl tu vazbu, zmínku pana poslance s tím Koněvem. Nechápu k některým věcem ty spojitosti a vytvoření řekněme takto spojování a směšování těchto věcí, protože co se týče situace kolem Koněva, víte dobře, že jsem jeden z členů při setkávání s panem prezidentem Zemanem na úrovni nejvyšších ústavních činitelů, kdy toto téma tam bylo projednáváno. Na základě toho byla jedna z variant, která ze strany Ministerstva obrany mohla přijít v úvahu, bylo zapůjčení či odkoupení sochy Koněva a umístění do vojenského muzea, kde máme celou řadu soch z hlediska historie. A nechápu to spojení, nerozumím, právě proto asi těžko na to můžu reagovat, spojení pana náměstka Müllera a sochy maršála Koněva. Takže to vidím jako uměle vytvořenou spojitost, protože ano, my jsme s Prahou 6 komunikovali v návaznosti na to, protože tam Ministerstvo obrany má v gesci starost o hroby a památníky z druhé světové války a je to naše povinnost. Takže ten úkol tehdy k soše maršála Koněva vznikl na setkání nejvyšších ústavních činitelů. My jsme zjišťovali ty možnosti, nakonec samozřejmě i z této varianty sešlo a nevidím tu spojitost z hlediska vedení resortu a náměstka Müllera řekněme k této záležitosti řešení sochy maršála Koněva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Lipavského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Zde se rozcházíme v názorech. Já prostě vidím určitou sadu požadavků: snižování rozpočtu obrany - minus 10 miliard, práce se symboly sovětského vlivu na území České republiky - Koněv anebo i nějaké personální požadavky. Takhle to já vidím, takhle to čtu, a proto vás interpeluji. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Pane předsedající, pane ministře, já bych to vzal z druhé strany. Jsem hrozně rád, že se jako Ministerstvo obrany staráte o pietní místa a o hroby válečných veteránů. Víte, ono tu filozofii Pirátů asi z nás chápe málokdo, byť všichni víme, že jsou mistři světa v kádrování a udávání, takže tady není se čemu divit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Růžičkovi. Již se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ještě než budeme hlasovat, protože já zagonguji, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu pana poslance Rostislava Vyzuly mezi 13. a 19. hodinou a mezi 15. a 19. hodinou se omlouvá pan poslanec Jiří Strýček.

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu (Gong.) pana poslance Lipavského, že nesouhlasí s odpovědí pana ministra Metnara na svoji interpelaci.

Zahájil jsem hlasování číslo 444 a ptám se, kdo je pro nesouhlas s odpovědí pana ministra? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 444, z přítomných 83 pro 11, proti 22. Návrh nebyl přijat. Tím jsme interpelaci ukončili.

 

Předposlední interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Michálka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci ČD, Telematika a využití věšteckých schopností Jaroslava Faltýnka. Pan kolega Michálek tady není, interpelace propadá.

Poslední interpelací je interpelace pana poslance Jana Lipavského na místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci plánované cesty ministra vnitra do Moskvy. Jde o tisk 1226. Pan ministr je omluven. Ptám se pana kolegy Lipavského, jak chce naložit s tou interpelací? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Já bych prosil procedurální návrh, že bychom tuto interpelaci odložili do přítomnosti pana ministra Hamáčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O tomto návrhu dám hlasovat. (Gong.)

 

hlasování číslo 445 bychom rozhodli o přerušení projednávání tisku 1226, interpelace pana poslance Lipavského na místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, do přítomnosti ministra vnitra.

Zahájil jsem hlasování číslo 445 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 445, z přítomných 83 pro 37, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsem ukončil projednávání písemných interpelací, a protože jsme rozhodli, že budeme pokračovat až po 11. hodině, vyhlašuji přestávku do 11.00.

 

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme 11 hodin, takže bychom pokračovali v jednání Poslanecké sněmovny. Nyní bychom se tedy zabývali pevně zařazenými body. Jedná se o bod 543, sněmovní tisk 1242, způsob hlasování do Poslanecké sněmovny, zkrácené jednání, a bod 544, informace vlády - pandemická pohotovost. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 540, což jsou ústní interpelace.

Nyní přečtu omluvy. Poslanec Antonín Staněk se omlouvá od 9 hodin do 14.30 z pracovních důvodů a poslanec David Pražák se omlouvá dne 17. 6. z důvodu jednání ve volebním kraji.

Nyní se tedy táži, zdali má někdo z poslanců zájem vystoupit ohledně změny schváleného pořadu 104. schůze? Ano, pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já bych navrhl po dohodě s předsedy klubů, zatím jsem - nebyl tady zástupce ČSSD, toho jsem ještě neodchytl - nový bod: Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny číslo 927 ze dne 12. února 2020. Je to vlastně ohledně... týká se to sněmovního tisku číslo 360 - rozšíření pravomocí NKÚ. Vzhledem k tomu, že se nám v tuto chvíli vlastně blíží ke konci možnost, aby Senát rozhodl o tomto tisku, takže bychom revokovali usnesení, že je tento tisk odložen do skončení projednávání v rámci Senátu, tak aby Senát mohl projednat jak tu změnu Ústavy, kterou už má teď v tuto chvíli projednanou ve všech výborech a mělo by jít na plénum Senátu, tak aby zároveň k tomu tedy dostali i ten sněmovní tisk číslo 360. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A na kdy ten bod tedy navrhujete zařadit - návrh na revokaci?

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Navrhuji ho tedy - bude to tedy relativně rychlý bod, tak bychom pouze revokovali to usnesení - takže bychom ho dali dneska jako první bod.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dnes první bod.

Poslanec Lubomír Volný má náhradní kartu číslo 10. (Neklid a hluk v jednacím sále, poslankyně Pastuchová před řečnickým pultíkem se hlásí o slovo.) Paní poslankyně Pastuchová, prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych prosila za náš klub pět minut přestávku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď o pět minut? (Poslankyně Pastuchová: Ano, ano.) Takže v zastoupení klubu hnutí ANO pět minut na přestávku na poradu klubu. (Poslankyně Pastuchová: Ano, děkuji.) Dobře, takže já vyhlašuji přestávku do 11.09 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin do 11.09 hodin.)

 

Máme 11.09 hodin, ale já jsem teď požádal informatiku, aby opravila hodiny, protože mně to ukazuje 11.08, ale tam je 11.09, takže naše sněmovní hodiny jdou o minutu jinak a to může způsobit samozřejmě problémy. (Nesrozumitelné reakce v plénu.) No jasně, protože vyhlašujeme pauzu na nějaký čas, a teď tedy, když je to o minutu, tak aby si pak někdo - třeba někdo bude chtít hlasovat. Takže už jsem požádal, aby to bylo uvedeno v soulad.

Budeme pokračovat; mám tady - uplynula pauza na poradu hnutí ANO - a nyní přečtu dvě omluvy. Dnes od 9 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů - program v regionu - omlouvá poslanec Marek Výborný a pan poslanec Jaroslav Faltýnek se omlouvá mezi 11. a 12. hodinou z důvodu návštěvy lékaře.

Nyní tedy, jestli není žádný jiný návrh - (o slovo se hlásí poslanec Michálek). Ano, prosím, předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsme nestihli v jednom z předchozích dnů projednat zákony, které se týkají regulace lobbingu, a slíbil jsem, že to zde načtu, tak aby to nebylo překvapivé, navrhuji, abychom změnili program schůze tak, že bychom sněmovní tisky 565 a 566, zákon o lobbingu a změnový zákon, zařadili na zítřek, a to na konec pevně zařazených bodů v 11.40 hodin.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se tedy táži, zdali je ještě nějaký jiný návrh na změnu pořadu schůze. Takže budeme hlasovat o dvou návrzích. (O slovo se hlásí poslanec Benda.) Ještě předseda ústavně-právního výboru Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem jenom neporozuměl panu kolegu Michálkovi. Po těch pevně zařazených bodech po 11.40 hodin, ano?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, v 11.40 hodin máme ty zbraně, a poté by tedy byly tyto body. (Dohadují se se zaměstnankyní organizačního odboru mimo mikrofon.) Ano, je tam Listina práv a svobod - 385, pak je tam 339 - Ústava. To je Ústava, třetí čtení. Pak je tam ještě jednací řád - 392. To je v 11.40 hodin, ano, takže poté.

 

Jako první budeme hlasovat o návrhu poslance Lukáše Černohorského, abychom jako první bod dnes zařadili návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny číslo 927 ze 12. února 2020. Takže jsme tady v dostatečném množství.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 446, přihlášeno 120 poslanců, pro 91, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Jako další návrh hlasování máme návrh pana poslance Jakuba Michálka, aby tisky 565 a 566, což oboje dvoje souvisí s lobbingem, byly zařazeny zítra za ty pevně zařazené body, které jsou od 11.40 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 447, přihlášeno 120 poslanců, pro 67, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy na základě dohody: včera jsme se dohodli, že před prvním pevně zařazeným bodem bychom umožnili vyhlásit výsledky včerejších volebních bodů, takže nyní požádám místopředsedkyni volební komise poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledky voleb, které proběhly ve středu 16. června před ukončením jednacího dne. Jedná se o návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky a o návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, seznámím vás s výsledky včerejších tajných voleb. První volba, která byla

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP