Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

392.
Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka,
Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 965/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru, což je ústavně-právní výbor, poslanec Jan Farský.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Táži se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit... Paní poslankyně Valachová tu není, takže za navrhovatele bude pan poslanec Jakub Michálek. Takže se táži pana poslance Michálka, zdali má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemáte.

Otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Ještě se rozhlédnu, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Není.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování... (Hlásí se poslanec Michálek o závěrečné slovo.) Ano, takže hlásíte se se závěrečným slovem. Takže ano, za navrhovatele poslanec Jakub Michálek, závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme hlasovat o prováděcí novele, která mění jednací řád, takže já bych poprosil, jestli bychom mohli odsouhlasit i tento návrh tak, aby změna ústavy byla doprovázena prováděcím zákonem. Chtěl jsem vystoupit zejména kvůli tomu, aby byl prostor pro kolegy, které teď nevidím na svých místech, aby se dostavili, abychom schválili i ten prováděcí zákon, protože bylo by to poněkud faux pas to odeslat do Senátu bez prováděcího zákona, když jsme měli takovou radost, když jsme schválili ten zákon hlavní, novelu Ústavy České republiky. (Gong.) Takže prosím i o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak jsem na základě vašeho vystoupení ještě několikrát intenzivně zagongoval, abychom připomněli poslancům, že budeme hlasovat.

Mám tady žádost o odhlášení. Odhlásím vás, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. A prosím tedy zpravodaje garančního výboru, což je poslanec Jan Farský, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát je to velice jednoduché, protože k tomuto tisku nebyl předložen žádný pozměňovací návrh. Proto budeme hlasovat pouze o samotném předloženém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Valachové, Heleny Válkové, Jakuba Michálka, Marka Výborného a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 965, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 485, přihlášeno 135 poslanců, pro 117, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Je to

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP