Pátek 18. června 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
/sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Z pověření vlády by předložený návrh měla uvést ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Poprosil bych vás, abyste se ujala slova, i když je otázkou, jestli to má smysl v tuto chvíli. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Jedná se o doprovodný zákon, který řeší ty technické věci, takže zřejmě budete stejného názoru, že je potřeba to asi přerušit, když jste takto volili v tom prvním zákoně. Nebudu proti, je to logické.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zeptám se, jestli někdo navrhuje přerušení, nebo jestli budeme pokračovat. Nechce se mi to činit z pozice předsedajícího. Prosím, pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Ona to řekla paní ministryně, logicky, jednání ústavně-právního výboru také proběhlo finálně 25. května. Tento související tisk logicky navazuje na zákon o lobbování jako takový. Pokud máme přerušen zákon o lobbování, tak je samozřejmě logické přerušit i tisk, který s ním souvisí, takže navrhuji přerušení do červencové schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, takže to byl návrh. Ještě pro jistotu jednou zagonguji, nicméně myslím, že jsou všichni přítomni.

 

Je zde návrh na přerušení projednávání tohoto tisku na této schůzi.

Zahajuji hlasování číslo 488 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 488, bylo přihlášeno 90 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 1.

 

I tento bod jsme přerušili, já ho tedy přerušuji. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

A nyní bychom se měli vrátit zpět k zákonu o myslivosti, nicméně hlásí se s přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k neschopnosti projednat zákony o lobbování, a nebyla s námi konzultována tato přerušení a nepovažujeme to až tak za důležité, si myslíme, že ideální doba, abychom se zamysleli, jak vlastně chceme pojmout lobbování dále, a zaznělo to i tady v rozporuplných reakcích jak z ústavně-právního výboru, tak od předkladatelů, si klub KSČM bere přestávku do dvou hodin dnešního dne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je tady návrh na přestávku do dvou hodin. Nicméně upozorňuji, že jednací den běžně trvá do 21, respektive 19 hodin. A také jsme na konci posledního jednacího dne, takže případně by se mělo navrhnout vyřazení.

Pan poslanec Benda chce něco doplnit.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych jenom poprosil pana kolegu Luzara, jestli mě poslouchá, jestli by se předtím ještě nemohlo hlasovat o tom, že vyřadíme všechny zbývající body, abychom dnešní schůzi ukončili. Naprosto chápu jeho požadavek na to, že si potřebují na klubu projednat lobbování, ale abychom v klidu a míru věděli, že dnešní den opravdu končí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Nechci bránit většině odhlasovat vyřazení těchto bodů, byť klub KSČM se k tomu vyřazení nepřidá, protože si myslíme, že před námi je dost práce a měli bychom ty body probrat, ale nebudu bránit (smích v sále, veselost), aby se o tom hlasovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Tak já tedy si dovolím dát hlasovat o návrhu na vyřazení všech zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 104. schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 489, je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tímto jsme tedy vyřadili všechny neprojednané body a tím jsme také projednali stanovený pořad 104. schůze Poslanecké sněmovny, protože už není nic v jejím pořadu, a já ji tímto končím.

Děkuji všem, přeji vám příjemný víkend. A uvidíme se, s některými určitě, na mimořádné schůzi ve středu.

 

(Schůze skončila ve 13.20 hodin.)

Aktualizováno 28. 7. 2021 v 8:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP