(9.50 hodin)
(pokračuje Jakob)

Naši občané neměli dosud problémy se zdlouhavým stavením řízením. Neměli. Stavební úřad jim byl v dosahu, vzdálenost do 10 kilometrů autem, což se dá vyřídit i po pracovní době. V dnešní době potřebuje občan navštěvovat stavební úřad častěji než v minulosti: kvůli stavbě pergoly, nové garáže, rekonstrukci domu apod. Úředníci z našeho stavebního úřadu dobře znají katastr obcí, dobře znají územní plány jednotlivých obcí, mohou se rozhodovat rychleji a pružněji. Starostové menších obcí využívají časté konzultace s úředníky těchto stavebních úřadů ohledně vlastních investičních akcí, ohledně černých staveb nebo z důvodů častých dotazů občanů ke stavbám. Zruší-li se úřady v obcích druhého typu, přinese to občanům a obcím jen komplikace. Dnes ví starosta o každé chystané stavbě, může se k ní včas vyjádřit, zastupitelé mohou rozhodnout, zda jim tato stavba zapadá do celkové koncepce obce. Občané si budou muset brát dovolenou na vyřizování výměny oken, střešní krytiny nebo plotu. Občané si budou muset vzít více dní dovolené, pokud budou vyřizovat stavební povolení; jednou návštěvou na stavebním úřadě se to nevyřeší. Z naší obce budou totiž dojíždět 40 kilometrů, aby si vyřídili byť jen územní souhlas se stavbou pergoly. Úředníci v superúřadě nebudou mít místní znalost, bude docházet k chybám, někde i závažným.

Po předešlé novele stavebního zákona, kdy první souhlas se stavbou, byť i s budováním studny, musí dát odbor regionálního rozvoje, jsou komplikace. Úředník to včas nestíhá vyřídit a občan si musí vzít dovolenou, aby dojel na úřad ORP ve vzdálenosti 40 kilometrů. Úředníci CHKO a dalších chráněných oblastí nebudou mít přehled o chystaných developerských projektech v chráněných oblastech, nebudou se moci k chystanému projektu včas vyjádřit.

Vážený pane poslanče, budeme velice rádi, když při svém hlasování budete mít na mysli naše připomínky. Myslete prosím na to, aby nedocházelo k ještě větší centralizaci, než jaká již je. Vše se od venkova vzdaluje a našim občanům to činí nemalé potíže.

Předem vám děkuji za váš zájem a za podporu. S pozdravem Mgr. Soňa Křenová, starostka městysu Kácov."

Tolik dopis paní starostky a já se přikláním k tomu, abychom všichni tyto její připomínky při svém rozhodování při schvalování pozměňovacích návrhů vzali v potaz. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Faktická poznámka, pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Nerad zdržuji projednávání, jenom reaguji: Já totiž v dotyčném městysu vlastním dům, který tam mám po prapraprarodičích. Do nejbližší Kutné Hory je to 20 minut cesty jízdy autem. Tak já nevím, jestli to bude mít takový vliv, pokud tam bude ten úřad, nebo nebude. Samozřejmě paní Soňu Křenovou velice dobře znám, protože tam je takový malý hrádek, který se pokoušíme spolu opravit, a syn kvůli tomu založil i nadační fond. A paní starostka kandiduje za STAN. Mohla se obrátit klidně i na mě, já bych jí to zkusil vysvětlit. Neobrátila se a dobře se známe. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde tři faktické poznámky. Pan poslanec Válek, poté pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom vaším prostřednictvím chtěl rozptýlit obavy kolegy Plzáka a jsem si stoprocentně jistý, na jeho dům, který vlastní po prapraprapraprarodičích, to vliv mít určitě nebude a jeho potomci ho dále jistě budou vlastnit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Jakob, faktická poznámka.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Ano, paní starostka Kácova je zvolena za STAN, já nejsem za STAN, jsem za TOP 09. Je mi ctí, že měla tu důvěru se obrátit na mě, byť mohla i na vás, kolego Plzáku, prostřednictvím pana předsedajícího. Já nemám samozřejmě nejmenší důvod nedůvěřovat jejím informacím o dojezdových vzdálenostech a dalších 16 jejích kolegů z okolí. A jsem přesvědčen jakožto taky starosta, byť většího města, že starostové moc dobře vědí, kdy může mít nějaká úprava, novela dopad na jejich občany. A proto je to tíží, a proto napsali tento dopis. Znovu se přimlouvám za to, abychom to potom zohlednili v hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Grospič a s přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající, já se omlouvám kolegům, které jsem případně přeskočil, ale navazuji s obdobným dopisem na kolegu Jakoba. Jedná se o dopis od starostů obcí mikroregionu Němčicka. Vím, že se obrátili i na jiné poslance z regionu, nicméně já jsem se rozhodl, že ho tady přetlumočím:

"Vážený pane poslanče, Poslanecká sněmovna bude brzy ve třetím čtení jednat o stavebním zákonu - normě, která bude mít v případě schválení zásadní dopad na podobu stavebního řízení. Povede mimo jiné ke zrušení několika stovek stavebních úřadů. Jako zástupci samospráv máme samozřejmě obavy o to, jak se to dotkne našich obcí, a především jejich obyvatel. Zrušení menších stavebních úřadů by totiž pro stavebníky (z) menších sídel mohlo znamenat nutnost cestovat za vyřízením této žádosti dál než doposud. Vnímáme tento krok jako snížení dostupnosti služeb a kvality života na venkově. Podle našich informací by se zrušení mohlo týkat i stavebního úřadu v Němčicích nad Hanou, který má ve svém správním obvodě 14 obcí."

Mně tedy přijde důležitý ten aspekt snížení dostupnosti služeb na venkově. Často tady mluvíme o vylidňování venkova, často tady mluvíme o dostupnosti služeb, a tohle je další služba, kterou tady hrozíme, že zrušíme a zase snížíme kvalitu života na venkově. A pak se musíme ptát, proč by tam ti lidé zůstávali, když tam není ani to lokální místní jednání?

"Obracíme se na vás proto s dotazem, jak v této věci budete hlasovat vy. Vaše hlasování bude mít totiž přímý dopad na život a komfort našich obyvatel. Chceme vás v této souvislosti požádat o nepodpoření návrhu předkládaného stavebního zákona, a to zejména z důvodu dopadu zrušení stavebních úřadů na kvalitu života na venkově."

A je to tedy podepsáno starosty a starostkami Němčic nad Hanou, Javorovic, Pavlovic u Kojetína, Mořic, Tištína, Srbců, Vrchoslavic, Dobromilic, Bytčic, Nezamyslic, Hrušky a Doloplaz. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a s přednostním právem pan ministr Zaorálek.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Dobré ráno, dámy a pánové, já jsem se ještě rozhodl reagovat na něco, co tady zaznělo v průběhu minulých debat. V minulých týdnech jsem se účastnil jedné debaty o stavebním zákonu, na kterou jsem byl pozván, a tam se mi stalo, že mi bylo vytknuto, že v případě stavebního zákona mám nějaký zvláštní problém. Bylo to nazváno, že se bojím neznáma, že trpím strachem z neznáma a že se bojím kroku do toho neznáma. To mě pobavilo. To mi připomínalo Friedricha Nietzscheho, který říkal, že člověk v životě má kráčet přesně tam, kde se mu nechce jít, a že to má pro něho největší cenu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP