(10.10 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Já bych ještě chtěl připomenout několik, skutečně jenom několik málo bodů. Za prvé, ten zákon skutečně vzniká a vznikl - nebo ten návrh vznikal, ten návrh, který se tady taková zvláštní koalice chystá schválit - vznikl za velmi netransparentních podmínek, vznikl v praxi ze zakázky Hospodářské komory, která stála 10 milionů korun, vznikl v advokátní kanceláři. V advokátní kanceláři, která z povahy věci - a to advokátní kanceláři nikdo nemůže vyčítat - nejčastěji hájí zájmy právě stavebníků. A vystupují tady i ministři - a mají pravdu - že ten zákon ohrožuje památkovou péči, ohrožuje životní prostředí, ohrožuje zdraví lidí a ohrožuje vůbec funkčnost systému, jak se u nás stavby schvalují, a to všechno tím, že se zaklíná rychlostí. Jenže pokud se bude rozhodovat rychle, ale blbě, tak to nikomu nepomůže a jenom se to všechno přesune k soudům. A to tvrdím já, že se stane, protože když se rozhoduje blbě, tak se to všechno jenom zdrží, protože se to všechno přesune k soudům.

Připravuje se tady integrace památkové péče do stavebních úřadů, což je velmi nerozumné, protože památková péče stejně jako ochrana přírody je velmi důležitá a skutečně hrozí, že okolí památkové zóny, památkové rezervace budou špatnými rozhodnutími destruována a tím dojde k poškození toho, na co se lidé chodí koukat, co je v naší zemi hezké a to, o čem víme, že máme chránit.

Za další, měli jsme tento návrh konzultovat, aspoň podle mého přesvědčení, s UNESCO. Bojím se, že se tak vůbec nestalo, i proto, že se tady ten zákon schvaluje takovým tím trikem, že se změnil v průběhu projednávání a pak se vrací jako pozměňovací návrh. Takže mám dotaz na paní ministryni, jaké je stanovisko UNESCO, což je značka, která platí pro lidi ze zahraničí, aby se k nám přijeli podívat, tak jaké je stanovisko UNESCO k tomu návrhu.

Velmi varuji před tím, že se ochranná pásma, která slouží k regulaci stavebního ruchu, že jejich ochrana se zmenšuje, a velmi varuji před podřízením památkové péče stavebním úřadům, protože tam jde nejenom o to, že člověk, který se věnuje památkám nebo se věnuje ochraně přírody profesionálně celou dobu, samozřejmě má mnohem lepší znalosti a jeho rozhodování bude mnohem profesionálnější než rozhodování člověka, který občas rozhoduje něco a občas něco jiného.

Takže jsem přesvědčen, že tento zákon tu ambici, kterou si klade, nesplní, bohužel na několik let zajistí špatné rozhodování, budeme to velmi, velmi obtížně vracet zpátky a mnoho rozhodnutí, které padne, se octne u soudů, a bohužel mnoho rozhodnutí, která budou aplikována, bude nevratná a poškodí památkovou péči, poškodí životní prostředí, poškodí naši zemi a poškodí důvěru lidí v to, že stát hájí zájmy, které v ústavě deklaruje, že hájí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Se stanoviskem klubu nyní vystoupí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zde přednesl stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL k projednávanému stavebnímu zákonu. Nebudu znovu opakovat to, co tady zaznělo i z mých úst opakovaně při těch projednáváních, nicméně na některé věci bych rád poukázal a také bych rád navrhl jedno doprovodné usnesení.

Dámy a pánové, je potřeba konstatovat, že KDU-ČSL nepodpoří návrh stavebního zákona, pokud bude prohlasován v té verzi tak, jak tady je v tuto chvíli tlačen kvazi vládní pozměňovací návrh, který podal poslanec Kolovratník. A jinak je to potřeba říci naprosto otevřeně, je to návrh, který tady tlačí koalice stavebního zákona, což je koalice hnutí ANO, SPD a KSČM.

My z řad koalice SPOLU a koalice Pirátů a STANu jsme nepřišli jenom s tou kritikou, ale my jsme přišli s konstruktivním návrhem. Máte tady komplexní pozměňovací návrh, který má stejný cíl jako návrh, který tady v tuto chvíli je tím - jak už tady říkali kolegové přede mnou - velmi podivným způsobem předkládaný. Je potřeba myslím to říci znovu naprosto jasně a zřejmě, jak to celé bylo. Vláda připravovala nový stavební zákon, se kterým se velmi těžce potýkala v rámci meziresortního připomínkového řízení a na Legislativní radě vlády. Výsledkem nakonec byl jakýsi složitý hybridní kompromis, který přišel do Poslanecké sněmovny. Nicméně už v tom okamžiku Ministerstvo pro místní rozvoj a paní ministryně musely vědět, že se tady ve Sněmovně pokusí to celé vrátit úplně na začátek skutečně takovým tím způsobem, který obejde faktické rozhodnutí vlády. No a ten výsledek tady máme na stole v podobě právě toho kvazi vládního pozměňovacího návrhu poslance Kolovratníka, který to celé vrací na začátek bez toho, že by byla jasná stanoviska nejenom UNESCO, jak říkal kolega Čižinský přede mnou, ale i všech dalších orgánů. Mimochodem, ono to krásně celé vybublalo v okamžiku, kdy jsme tady slyšeli jasné stanovisko pana ministra Zaorálka, kolegy z vlády paní ministryně Dostálové. Bylo zjevné, že ty výsledky, které tady v tuto chvíli jsou, nejsou prodiskutovány ani v rámci resortů této vlády.

Já jsem přesvědčen o tom, že ten cíl - jednoduché, rychlé, transparentní, levné a stavebníkovi, občanovi blízké přívětivé stavební řízení - máme stejný. Jenom jsem přesvědčen o tom, že ta cesta, která je v tuto chvíli zvolena paní ministryní Dostálovou a koalicí, kterou jsem tady jasně definoval a popsal, to znamená, že stavební řízení dáme do rukou státu, je spíše cestou do pekel než k nějakým světlým zítřkům. Fakticky to znamená nejenom budování nového velkého superúřadu, fakticky to ale taky znamená, že může pro občany, pro stavebníky celá věc znamenat zastavení stavebního řízení v řádu měsíců, možná dokonce několika let. Zkuste si zodpovědět otázku - a já věřím, že i v hnutí ANO tady sedí řada starostů, primátorů případně hejtmanů současných i minulých - zkuste si zodpovědět otázku, kdy se zlepšila situace pro občana v okamžiku, kdy se něco převedlo z působnosti obcí, měst pod působnost státu. Rád bych slyšel odpověď, jestli máme nějaký příklad, kdy něco začalo lépe fungovat, rychleji fungovat, levněji fungovat, k občanovi přívětivě, když si něco vzal pod svá bedra, pod svá křídla stát. Já jsem přesvědčený o tom, že tu odpověď těžko najdeme pozitivní. Prostě takto to nefunguje. Já si myslím, že decentralizace státní správy by v tomto případě měla být zachována. Ona přitom nejde nebo nemusí jít na úkor rychlosti stavebního řízení.

Ten pozměňovací návrh, o kterém také budete hlasovat, který jsme podali společně s kolegy Kupkou, Bartošem a dalšími, ten jasně stanovuje mechanismy, kdy se stavební řízení bude v průměru pohybovat na 90 dnech, u těch jednodušších staveb 60, u těch složitějších možná 120 dnů. Ale splníme cíl, který máme úplně stejný všichni tak, jak tady jsme, dostat se z tragických čísel rychlosti stavebního řízení v České republice. Jenom se domníváme, že není potřeba tady úplně zlikvidovat, zbořit to, co tady funguje léta letoucí, de facto od 19. století, že není potřeba jít absolutní decentralizací. A já souhlasím s tím, že jednohlavé stavební úřady, o tom asi není sporu, nedávají smysl, nejsou efektivní, není tam zastupitelnost. Nicméně neznamená to, že když všechno vezmeme a převedeme pod stát, vytvoříme 13 000 nových tabulkových míst pod služebním zákonem - zajímalo by mě, doteď jsem neslyšel reakci pana premiéra, jestli vůbec ví a tuší, co ho čeká s tímto takto zde tlačeným stavebním zákonem. Tak skutečně nepodléhejme iluzi, že tím něčemu pomůžeme. Naopak, hrozí tady de facto kolaps stavebního řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP