(20.20 hodin)

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc opět, pane předsedající. Já se vyjádřím k panu Bělobrádkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže my tady se vyjádříme hlasováním třeba pro veřejnou volbu, a pro pana Bělobrádka je to tyranie většiny! Tak to vám gratuluji, pane Bělobrádku. Potom se vyjádříme veřejně třeba k jednotlivým radním, a ti, kteří samozřejmě nebudou mít ty správné názory tak, jako má pan Bělobrádek - budou mít třeba názory, které jsou bližší někomu jinému - a nějakým způsobem dotvoří ten kontrolní orgán, tak to bude pro něj tyranie většiny.

Takže vlastně v drtivé většině hlasování - a já nemluvím o veřejné nebo tajné volbě, já mluvím o svobodném hlasování, kde se demokraticky vyjadřujeme svým hlasem k tomu, co se má udát, ať už se jedná o zákon, o volbu do dozorčí rady, ať už se jedná o volbu do jakékoliv mediální rady, a pro mě je to vždycky vyjádření občanů České republiky, kteří mě tady zvolili, a není to tyranie většiny. To zásadně odmítám.

Já jsem se pořád nedozvěděl ta konkrétní jména a názvy občanských sdružení, která vám vadí. A co mi taky na tom začíná vadit, je, že to vaše obstruování de facto zabraňuje veřejné kontrole institucí, jako je třeba Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde nikoho nedovolíme, nebo Státní vinařský fond, kde nikoho nedovolíme, jenom proto, že vy obstruujete, aby nemohly být kontrolovány veřejné instituce občany České republiky skrze Parlament. To je celé.

A nedůvěra, kterou máte v zaměstnance České televize, kde každá redakce má svou autonomii - vy vůbec nerozumíte tomu, jak to v České televizi funguje, vy neustále nálepkujete ty, kteří mají jiný názor, že chtějí něco zlikvidovat a zničit - je opravdu nabíledni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Stanjura, faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Jako zástupce sociální demokracie ve volební komisi bych chtěl říct - a kolegyně a kolegové mi dají za pravdu - že jsem často podporoval veřejnou volbu, a kolegové Piráti to dobře ví. Jako zástupce sociální demokracie jsem to rozlišoval na dvě různé skupiny voleb a u řady z nich jsem veřejnou volbu zde vždycky podporoval právě z toho důvodu, že tam, kde nelze dohledat, kdo ho zde nominoval, toho kandidáta zde ve Sněmovně, když je to anonymní - ne anonymní, ale nominace mimo subjekty ve Sněmovně, tak jsem říkal, volme veřejně. A kde to je stranická, volme klidně tajně, protože víme, kdo jde tady s kůží na trh.

A respektuji to, co říká kolega Bláha. Chci také někdy tajné volby, chci se rozhodovat, nemám to vždycky jednoduché, chci mít na to svůj klid. Respektuji to, ale já jsem říkal: když je to zvenku nominace, je to jedna věc, když je to vnitřní, je to druhá věc.

Ale kolega Juchelka mě tady ještě k jedné poznámce přivedl. Tady to znělo, jako bychom tady rozkládali veškeré kontrolní orgány státu. Tak prosím vás, do RRTV volíme jednoho zástupce poté, co se tady většina dohodla a minule provolila nějaký balík. Do Vinařského fondu volíme jednoho zástupce. A myslím si, že jsme si všichni vědomi, že žádný orgán tato Sněmovna neblokuje. Všechny ty orgány mají naprostý dostatek činů na to, aby fungovaly.

Ale pojďme si to tady přiznat, co se blokuje - a to je napříč Sněmovnou - je projednávání všech těch zpráv, které nám tyto orgány dávají. Tato Sněmovna si nárokovala desítky zpráv ročně ke kontrole, nám se hromadí, je to přes padesát bodů a za tři roky zpátky jsme to nebyli schopni projednat, ať jsou to mediální zprávy, ať je to hospodaření různých organizací, ať ostatně je to i zpráva o podnikání v této zemi. Nebyli jsme toho schopni a je to ostuda!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli máme devět faktických poznámek. Jako první pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych navázal na pana poslance Dolínka. Je to ostuda sociálních demokratů a hnutí ANO. Vy jste ve vládě a vy tady pláčete, že jste si nezařadili nějaký bod na program jednání. My bychom ho rádi podpořili. Ale ta debata sklouzla úplně někam jinam. Vůbec nemluvíte o podstatě věci. Podstata věci je, že většina chce všechno. Chce vyhrát 10 : 0. A teď máme náhradní debatu, jestli to 10 : 0 bude tajně, nebo veřejně. Je to náhradní debata.

Tak aby bylo jasno, my budeme podporovat tajnou volbu. Tajná volba je pro nás hodnota a princip, a když je něco pro vás hodnota a princip, tak to máte dodržet v okamžiku, kdy to není populární, kdy za to nedostanete potlesk, nesklidíte potlesk, jinak by to nebyla hodnota, za kterou stojíte. Tolik k té debatě. Ale debata je přece úplně o něčem jiném. Proč chcete vyhrát 10 : 0? Proč chcete všechno? Není to rozumné.

Opakovaně jsme volali po debatě. Nebudu říkat informace z interních jednání, která jsem vedl, nicméně když to zjednoduším, aniž bych někoho citoval: na přímou otázku. Máte zájem se dohodnout? zněla odpověď: Ne, máme většinu, nazdar. Proto tak dlouho se nedostaneme k volbě. Protože nemáme jinou šanci na to upozornit, že vítěz chce vše. A nemá vše, ale chce vše místo toho, aby se rozumně domluvil.

V té množině kandidátů, kteří jsou v tomto kole, bylo bezesporu dost dobrých kandidátů, na kterých mohla být shoda napříč vládními opozičními stranami. Ale vy jste řekli: Ne, máme dost, chceme všechno. A v tom je ten problém, ne v tom, jaký bude způsob volby. Tak si to přiznejte. Chcete vše, nám se to nelíbí, uděláme všechno pro to, abyste vše nedostali. Pravděpodobně to dostanete, ale nakonec vás to doběhne. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Není to vůbec rozumné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka, poté paní poslankyně Kořanová. Pan poslanec Jurečka. Není... pardon. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Ano, řeknu, protože někteří jsou tady v tomto období poprvé, někteří jsou tady podruhé stejně jako já. Jsou tady pamětníci, předsedové jak současní, tak bývalí. Pan kolega Faltýnek, Roman Sklenák. Pamatují si, že tehdy, když jsme byli v koalici, tam jsme si uměli s opozicí sednout a najít řešení a dohodu tak, abychom dokázali s opozicí komunikovat, aby to neskončilo 10 : 0. To je to, co v této Sněmovně, teď za této koalice s podporou SPD, není. Není ani dialog, není ani debata, není tam snaha hledat vůli a ptát se, proč ty kandidáty, ať už je nominují politické strany do některých rad, nebo nevládní organizace, proč případně kdo z těch stran koho chce podpořit a koho nechce.

A tady kolega mluvil o tom, jak je to důležité tady z hlediska principu, demokracie a svobody. Ale že kolega to tady před chviličkou několikrát zmínil v tom svém projevu. Já teď tady dám takový krásný příměr. Demokracie je to, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude na večeři. Svoboda je to, že to dobře ozbrojené jehně nechce hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kořanová a připraví se pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Pan Stanjura s rozumnou domluvou mě opravdu pobavil, ale mně to nedá. Já se omlouvám, ke kolegovi Ferjenčíkovi. Naučte se - tři a půl roku jste na to měl - vyslovovat moje příjmení. Vám vadila mánička taky a mně to, že mi neustále říkáte Kořánová, vyloženě uráží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegyně, kolegové. Já bych chtěl ubezpečit všechny, kteří tady povídají o tom, že při tajné volbě potřebuji klid: v žádném případě nepotřebuji klid. Já se chci dozvědět pravdu a chci, aby se odbourala stranická linie jednotlivých stran, aby nebylo jasné, kdo jak hlasoval. Protože díky tomu, že nenecháte poslance hlasovat tajně, tak nad nimi máte kontrolu a přesně určujete, kdo jak bude hlasovat, kdežto v tajné volbě nemáte šanci přijít na to, kdo jak hlasoval. A to je svoboda. A tak to prostě je.

Věřte tomu - já jsem to říkal už několikrát. Nemám problém s tím, abych řekl, koho budu volit. Já jsem si obešel před dnešním dnem lidi, kterým důvěřuji, kteří si myslím, že o České televizi něco vědí, a já jsem si ta jména napsal: Kravka, Černý, Žádník. Nemám s tím problém. Ale mám problém s tím, že prostě vy nenecháte ty své kolegy hlasovat svobodně a dohlížíte na to, jak hlasovali. A běda, jestli uhneš! Já jsem to zažil, vy ne. Já jsem to zažil za komunistů a lidé za to byli vyhazováni. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP