(10.10 hodin)

 

Poslankyně Eva Matyášová: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych na místě předkladatele vám ozřejmila a připomněla jenom pár větami návrh zákona, který předkládáme už ve třetím čtení. V prvním a ve druhém čtení paní profesorka Válková jako předkladatelka vás seznámila se základními požadavky toho zákona a dovolte mi tedy jenom pár vět.

Naše Sněmovna přijetím zákona vlastně vyjadřuje převzetí odpovědnosti státu za dříve způsobené zásahy do základních lidských práv, svobod a ochotu státu odškodnit oběti těchto činů. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zásadou zákazu diskriminace a právem na rovné zacházení. Pro přiznání nároku se uplatňují naprosto stejné podmínky bez ohledu na pohlaví či příslušnost k etnické skupině, majetkové či jiné sociální skupině. (Hladina hluku v sále opět prudce stoupla.) Přijetí navrhované úpravy je také nezbytným krokem k ukončení kritiky za nečinnost -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, paní poslankyně, a požádám Sněmovnu o klid. Nenuťte mě, abych do protokolu diktoval jména jednotlivých poslanců, kteří tady hovoří, ač jim nebylo uděleno slovo. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Eva Matyášová: Děkuji. Jenom zopakuji, že přijetí navrhované právní úpravy je také nezbytným krokem k ukončení kritiky za nečinnost, které je Česká republika neustále vystavena. Jenom doplním, že u veřejného ochránce práv je asi sto žádostí o odškodnění. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Matyášové za její úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi krátká, protože jsem tady k tomuto návrhu zákona se už blíže vyjádřila v prvním a ve druhém čtení. Chtěla bych vám zejména poděkovat za vaši podporu, že právě tento návrh zákona lehce prošel prvním i druhým čtením, a já věřím, že ho podpoříte i dneska ve čtení třetím.

Chtěla bych také poděkovat paní předkladatelce, paní profesorce Válkové, která tady bohužel ze zdravotních důvodů nemůže být, a přeji jí tedy brzké uzdravení a děkuji jí za to, co všechno pro tento návrh zákona udělala.

A také mám velkou radost, že jsme se vlastně s tímto návrhem dostali až do třetího čtení, protože ty snahy tady byly od roku 2005, takže po 16 letech se nám to povedlo. A ještě jednou vám děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní mám ještě přihlášeného k faktické poznámce Pavla Plzáka, dále Olgu Richterovou a z místa se hlásí Petr Pávek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se. Dobré dopoledne. Víte sám, že já jsem vždycky horoval proti tomu, aby se nevedla rozprava ve třetím čtení, tedy se omlouvám. Díky tomu, že jsme zasedali často v polovičním formátu, tak jsem nebyl u prvního a u druhého čtení.

Chtěl jsem se zeptat: jako lékaře mě zajímá, v čem spočívala nezákonnost té sterilizace, protože pokud se lékař dopouští nezákonného jednání, tak je to zavrženíhodné, a nemyslím si, že by tolik kolegů, jako bylo těch žen, mezi námi bylo. Tak jestli by mi to někdo mohl vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně... Ještě ne, kolegyně Richterová posečká, protože s faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Golasowská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla jsem ještě podotknout, že je to návrh, který má podporu napříč Poslaneckou sněmovnou, napříč naším spektrem poslanců ve Sněmovně, a toho si velmi vážím. A myslím si, že pokud by ostatní zákony taky měly takovou podporu a proběhly tak hladce, tak by to bylo moc fajn. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Olga Richterová. Připraven je kolega Petr Pávek. Prosím, paní poslankyně. No, ještě nemáte slovo. Znovu žádám kolegy a kolegyně o klid. Rád bych udělil slovo řádně přihlášené paní poslankyni Olze Richterové, ale nemohu tak učinit, protože je tady neuvěřitelný hluk. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Chtěla jsem stručně vystoupit s podporou, protože za poslanecký klub Pirátů jsme vždycky byli ti, kdo podporovali zařazení tohoto bodu, taky tady sedí u stolku zpravodajů můj kolega František Elfmark, ale protože padla ta otázka, tak je asi potřeba ještě jednou stručně zopakovat, o co jde. Jde o to, že od roku 2004, 2005 se nevyvratitelně prokázalo, že byly ženy v naší zemi sterilizovány bez náležitého souhlasu. Buď nedaly souhlas se zákrokem vůbec, anebo sice připouštěly, že nějaké dokumenty podepisovaly, ale to bylo ve stavu, kdy vlastně o tom nebyly schopné rozhodovat. Takže jenom chci zdůraznit opravdu velice stručně, že byly prostě prokázány situace, kdy to bylo naprosto v rozporu s právem, naprosto v rozporu s přáním těch žen. Od roku 2005 se vlastně táhne snaha tyto ženy nějakým způsobem odškodnit.

V roce 2009 se za tyto nezákonné sterilizace omluvila česká vláda. Ale zase, od roku 2009 uplynulo spoustu času. Je rok 2021, zatím žádná z nich nedostala žádné odškodnění a řada z nich třeba i mezitím už i zemřela. Prostě je opravdu nejvyšší čas.

Já jsem se sešla k tomu nejenom s paní zástupkyní ombudsmana, paní Monikou Šimůnkovou, ale právě jsem dostala i řadu zpráv od těch žen, pro které to je obrovská věc dodneška. To prostě není žádná maličkost. Je to veliká věc nemoci mít další děti, když jste k tomu nedali souhlas. Proto jsem ráda, že to nyní budeme hlasovat. A zároveň si přeji, aby se něco takového už opravdu nikdy neopakovalo.

Co se týče toho hlasování, tak máme asi poslední šanci, abychom to stihli. Tak pojďme na to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou a kolega Pávek je stále připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Víte, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, já se ptám proto, protože to vrhá špatné světlo na lékařskou obec. Může vám to říct i docent Svoboda, který tady momentálně není. Mě by zajímalo, kolik lékařů bylo za to protiprávní jednání odsouzeno, protože pokud ho provedli, tak by měli být souzeni, a jestli to bylo opravdu takhle. Jestli mi můžete říct, kolik soudních řízení proběhlo, kolik lékařů bylo odsouzeno. A opravdu jestli to, že někomu řeknu, že nebude po tom výkonu moct mít dítě, jestli to opravdu ten člověk nechápe, tak já už nevím, co s tím člověkem potom máte dělat, protože gynekologové by vám řekli, že takto to probíhalo - byli jasně informováni ti lidé. A když říkáte, že to byla spousta případů, tak je to katastrofa a ti lékaři by měli být souzeni. Tak by mě zajímalo, kolik jich bylo souzeno. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec... Kolega Pávek si může sednout, protože je tady tolik faktických poznámek, že je musím přečíst, abychom se na to dostali. Nyní paní poslankyně Monika Jarošová, potom Helena Langšádlová a Jan Čižinský. To jsou faktické poznámky. A zase než udělím slovo paní kolegyni Jarošové, požádám Sněmovnu o klid. Ještě chvilku posečkejte. Kolegové a kolegyně, opakuji, že je potřeba diskuse, které se netýkají projednávaného bodu, vést v předsálí. Kdo se chce vyjádřit k tomuto bodu, může se řádně přihlásit. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem k tomuto zákonu mluvila už ve druhém čtení celkem obsáhle, jenom zopakuji tedy to nejdůležitější. Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Dle pana doktora Nového je vždy třeba při sterilizaci otevřít dutinu břišní, což šlo pouze při císařském řezu, a tehdejší právní úprava již od počátku předepisovala jako základní podmínku pro provedení sterilizace souhlas dotčené osoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP