(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Petr Pávek a dále paní poslankyně Pavla Golasowská. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych tady chtěl za sebe i za klub Starostů a nezávislých poděkovat za to, že se podařilo tento návrh zákona na odškodnění dostat až do třetího čtení. Budu ho podporovat a budeme ho podporovat. To je v podstatě jenom to stanovisko. Asi by se o tom dalo mluvit delší dobu, sám jsem měl možnost řadu dokumentů prostudovat, a proto jsem o tom přesvědčen a nepovažuji to ani za formální, ani za přehnaně korektní krok. Za vaši podporu vám děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody a poté je přihlášená ještě jednou paní kolegyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezký dobrý den všem. Já jsem jeden z mála těch tady, který ví, o čem to je, protože já jsem v té době žil a byl jsem v té době gynekolog. To je pro mě věc, ke které přistupuji úplně jinak než vy všichni. Já jsem přesvědčen, že tento zákon má odstranit chybu systému, chybu komunistického systému, a nemá nic společného s tím, co dělali gynekologové v té době. Tam byla celá řada jiných důvodů, proč se to řešilo jinak, protože opakované císařské řezy se neuměly dělat, muselo se to nějakým způsobem vyřešit, protože ty ženy umíraly po opakovaných císařských řezech. Ale znovu říkám, že tento zákon nemá nic společného s oborem gynekologie a s gynekology. Říkám to proto, protože jsem se v tuto dobu tímto povoláním živil a vím, jak to fungovalo. To nemá nic společného s tím, jaká byla koncepce gynekologie v této době. To byla jenom koncepce komunistického státu. (Důrazně. Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na své dva předřečníky, ctěné kolegy lékaře. Musím tady poukázat na určité pokrytectví tohoto oboru, které rádo zapomíná na fakta uvedená v důvodové zprávě k tomuto zákonu. Kolegové, když si přečtete tu důvodovou zprávu, tak za prvé zjistíte, že to bylo období až do roku 1991, ve kterém tyto zákroky byly vámi, lékaři, obecně prováděny. Čili se nejedná o nějaký relikt a přežitek minulé doby, jak rádi upozorňujete, a my nic, my svatí. A za druhé, existuje stanovisko ombudsmana, který jasně říká, že to, co tady tento návrh řeší, je - a teď budu citovat: "Veřejný ochránce práv zjistil, že ve většině případů z více než 80 stížností, které v roce 2005 obdržel a z nichž některé podrobně popsal, byla sterilizace provedena v rozporu s platnými zdravotnickými předpisy." Čili byla v rozporu s tehdejšími platnými předpisy, které tehdejší stát přijal, čili ti lékaři porušili tehdejší platné předpisy. To je základ stanoviska ombudsmana, ze kterého se teď vychází. Takže, pánové, nalijme si čistého vína.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ještě jedna faktická poznámka kolegy Válka, poté Bohuslava Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Prostřednictvím pana předsedajícího, já si jsem stoprocentně jistý, že svatý nejsem a nikdy bohužel nebudu. Jenom doufám, že miska mých dobrých skutků snad někdy převáží tu misku mých hříchů, která je hodně těžká. A na rozdíl od blahoslaveného Vladimíra Iljiče rozhodně nikdo z lékařů neleží vycpaný v mauzoleu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou. Stále je přihlášená kolegyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já bych si dovolil, vaším prostřednictvím, kolegovi Luzarovi sdělit, že asi neví, že v devadesátém roce se touto problematikou zabýval soud, zabýval se tím ÚSTR a dospěl k názoru, že není nic, co by mohl trestně postihnout. V roce 1990 to šetřila policie, šetřily to soudy, šetřil to ÚSTR a závěr je takový. Seznamte se s ním, a pak plivejte po nás. (Velmi důrazně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka paní poslankyně Matyášové, Žáčka a Luzara. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Matyášová: Dovolte mi, abych řekla jenom jednu větu. Přijetím tohoto zákona vlastně umožňujeme státu, aby všecky ty křivdy, které byly kdysi učiněny, nepadly pod stůl tím, že se promlčí doba k tomu, aby ty žádosti mohly být projednány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Pavel Žáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Jenom upřesním slova kolegy Svobody. Řešil to, pokud si dobře pamatuji, protože jsem tam pracoval, Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti, posléze zločinů komunismu. A pokud je mi známo, veřejně dohledatelné to není, tak nikoho neobžaloval a speciálně vůči žádnému doktorovi z minulosti žádné šetření vedeno nebylo. Dokonce to převzal od nějakého policejního orgánu, čili se to vyšetřovalo poměrně poctivě a nic konkrétního, žádný konkrétní zločin tam identifikován nebyl a žádná konkrétní osoba nebyla obžalována a vyšetřována. Nedělal to Ústav pro studium totalitních režimů, který není policejním orgánem a který vznikl až v roce 2007. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy ještě s faktickou poznámkou pan kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, ke ctěným kolegům lékařům. Já na vás samozřejmě neplivu, pánové, já si vás hluboce vážím, ale budu rád, když budete používat pravdivé argumenty. V roce 2005 ombudsman, nejvyšší to autorita, a podívejte se, kdo tehdy byl ombudsmanem, hovoří o tom, že tyto praktiky měly přesah až do roku 1991, čili ne že by to bylo nějaké komunistické nařízení, jak se tady snažíte do společnosti jako signál vyslat. A za druhé prohlásil, že došlo k porušování tehdy platných zákonů.

Čili stát není zodpovědný a tehdejší v uvozovkách komunistické zřízení, že by to nařizovalo a muselo, protože i podle tehdy platných právních předpisů docházelo k těmto porušením. A máte pravdu, nevyplatil to odškodnění, protože novodobý demokratický režim od roku 1990 nebyl schopen to včas rozhodnout, a pozdější soudy to odmítaly pro promlčení. To byl jeden z důvodů a vleče se to tak dlouho právě proto, že po roce 1989 nebyl soudní systém schopen se s tím vypořádat a to odškodnění vyplatit. Ale bavme se o tom, že už tehdy se porušovaly tehdy platné předpisy. A to je to meritum věci, na které se snažím upozornit, že to není pouze a jedině o tom, že minulý režim něco udělal. Ne. To bylo porušení i zákonů platných v minulém režimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní kolegyně Gajdůšková s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ctěná Sněmovno, vážený pane ministře, cílem předkladatelů určitě nebylo hledat vinu a bavit se o tom, jestli je třeba trestat někoho z gynekologů. Tak to určitě není. To patří někam jinam. Cílem předkladatelů, ke kterým se počítám, bylo skutečně pomoci a udělat gesto vůči těm ženám, ale i osobám třeba s mentálním postižením či jinak postiženým, u kterých došlo ke sterilizacím a byly tak poškozeny v jejich lidské integraci, bylo poškozeno jejich základní lidské právo. A to je věc, kterou nám velmi vyčítá i Rada Evropy jako nejvyšší lidskoprávní organizace nejenom na území Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP