(11.20 hodin)
(pokračuje Kobza)

Já osobně považuji za ohrožení národní bezpečnosti spolehnout se na Westinghouse, za kterým zůstává akorát řada nedostavěných reaktorů a řada kontraktů, které nebyl schopen naplnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Já se přihlásit nemohu, protože mě nemá kdo vystřídat, takže to komentovat nebudu. Nyní paní poslankyně Květa Matušovská, řádně přihlášená do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane místopředsedo. Ráda bych vás poprosila o podporu doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v České republice vypsala otevřené mezinárodní výběrové řízení tak, aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu, která bude dbát co možná nejvyššího zapojení českých subdodavatelů, a v konečném výsledku stabilní a udržitelnou nízkou cenu energie pro obyvatele i národní hospodářství." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lipavského, který avizoval. Poté paní kolegyně Balcarová, která je podle mne dneska omluvena, potom pan poslanec Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Dávám protinávrh k tomuto usnesení. Pokud by byly další změny, tak to samozřejmě ještě procedurálně můžeme pořešit, ale jinak to berme jako protinávrh s tím, že by to usnesení bylo tak, jak je, s rozdílem, že za tu větu - ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu - se ještě doplní "s ohledem na národní bezpečnost České republiky", která bude dbát co možná nejvyššího zapojení a tak dále, tak jak to pokračuje. Je to tedy doplnění sedmi slov za slovo variantu: "s ohledem na národní bezpečnost České republiky". Můžeme to hlasovat jako protinávrh. V případě, že budou další úpravy, tak bychom to procedurálně vyřešili tak, aby samozřejmě se mohlo hlasovat, jak je to nejvhodnější. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, s tím si jistě pan zpravodaj poradí. Nyní tedy pan poslanec Leo Luzar a poté kolega Čižinský.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, stojíme před třetím čtením zákona o nízkouhlíkové energetice - lex Dukovany zvaný - a dneska bychom si měli říci, že tento zákon v podobě, jak je předkládán, neřeší Dukovany vůbec, to je ten základ, abychom si to tady ujasnili, protože ten zákon by byl důležitý, pokud by zůstala možnost, že by financování dostavby Dukovan bylo jiné než přes vládu. Toto je třeba jasně deklaratorně říci.

Tento návrh vznikl jako určitá alternativa možnosti financovat dostavbu Dukovan z pohledu neschopnosti dohodnout se na přesném modelu financování ze strany jak minoritních, tak majoritních vlastníků ČEZu, tak vlády. Mezitím ale v rámci projednávání tohoto zákona přišla vláda s řešením tohoto financování a převzala zodpovědnost za dostavbu jaderných bloků v Dukovanech po finanční stránce na svá bedra. To je třeba říci, že tento zákon, který dneska schvalujeme, nemá vůbec nic společného aktuálně s postupem v Dukovanech. Ani ho neurychlí, ani ho asi nezpomalí. Prostě je to zákon, který našem právním předpise bude, budou ho možná vyučovat na právních vysokých školách jako politicky zabitý zákon, který nenašel uplatnění, a možná v budoucnu se podle tohoto navrženého zákona bude možno řešit dostavba nebo výstavba jiných energetických zdrojů pro Českou republiku, ale již to nemá s Dukovany nic společného.

Jsem také rád, že tady zaznělo rozdílné stanovisko ze strany odpůrců. Ti, co vnímají jadernou energetiku z technického hlediska, si moc dobře uvědomují, jak je tato technologie složitá a že to nejde tak jednoduše zmanipulovat, jak je naznačováno odpůrci, aby ta technologie sloužila politickým cílům, popřípadě bezpečnostním rizikům a dalším, které zde byly vyjmenovány. Zaznělo tady od toho pultíku, že již v České republice existují heterogenní systémy provozované jaderné energetiky na ruských projektech, na českých technologiích, na ruském palivu, na americkém řízení. Nikdo přece neřekl, že Dukovany budou čistě ruská technologie, čistě čínská technologie. Nikde to nezaznělo. I v prvotních návrzích bylo, že se bude jednat o heterogenní systémy, a pouze dodavatel, generální dodavatel, dodavatel projektu bude ten, který bude ten, který bude garantovat ten výstup jako takový. Ale automaticky všichni ti, kteří se o to trošku zajímali, předpokládali, že bude vznikat i konsorcium firem, které se budou podílet, ať už jako subdodavatelé, nebo partneři, v rámci realizace dostavby Dukovan.

To, co se stalo tady v této Poslanecké sněmovně, byla čistě a jedině účelová politická hra ukončit provoz jádra v České republice. To si musíme tady přiznat a říct si. Možná jsou to příkrá slova, ale je to tak. Protože když se podíváte na následný vývoj realizace Dukovan a následné posouvání termínů, můžeme všechny plány, které zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci potřeb České republiky, v rámci energetické bezpečnosti České republiky, ty plány vzít, roztrhat a hodit do koše. Budou se muset přepracovat, i pod tlakem Evropské unie a Green Dealu, i pod neschopností aktuálních dodavatelů rychle připravit adekvátní řešení pro Českou republiku. A dostáváme se do životnosti stávajících bloků.

V podtitulku se tady objevuje debata o tom, že možná dojde k prodloužení životnosti jaderných bloků, tak se vyjadřují orgány dozoru nad jadernými elektrárnami, ale ještě to nestanovily. Tady se nám totiž, kolegyně, kolegové, může stát, že nám ten souhlas nedají - prodloužit. Sami víte, jaký je velký tlak ze strany okolních států, které se odklonily od jádra, abychom také činili tyto kroky, ať už si tím chtějí uchlácholit své vlastní občany, kterým díky tomu, že oni se odklonili od jádra, obrovsky rostou náklady na energii, protože ty dotace do zelené energie někdo zaplatit musí, a platí to spotřebitelé z větší části. To si také řekněme. Tyto okolní státy potřebují ten argument, že jiná cesta není, a teď jim mohla vyrůst v České republice, v té malé zemičce uprostřed Evropy, silná energetická konkurence s levnou energií, kterou by mohla saturovat velkou část Evropy. To byl taky základní problém, proč se naráží na tyto problémy.

A tady jsme se dostali k jádru věci dnešní debaty. Vlastně už o nic nejde, protože vládní reprezentace podlehla těm tlakům. Opozice může tleskat, zelení aktivisté odmítající jadernou energii můžou slavit. Ale kdo bude bit? Bude bit český spotřebitel, český průmysl a český občan ve svém důsledku, protože už nyní je cena elektrické energie pro průmysl - a tady díky solárním dotacím si uvědomme, že jsou rozdílné ceny, není to tržní cena v žádném případě, protože český průmysl převzal část nákladů za solární dotace, část převzali občané - a aktuální ceny elektrické energie i odpovídají tlaku, který vyvíjí na Českou republiku Evropská unie.

A musíme tady zcela otevřeně říci, že tím, že se Dukovany posouvají, nebude adekvátní a rychlý zdroj nové elektrické energie, a neměla to být energie nad stávající produkci, měla ve svém důsledku nahradit dosluhující bloky. To si také řekněme. Tak dojde k tomu, že cena elektrické energie nekontrolovaně poroste a hlavně začne být závislá, zdůrazňuji slovo závislá, na cenách elektrické energie hlavně v Německu. A když se podíváte, jaké jsou ceny energie v Německu, přepočtěte si to z eur na koruny, přijďte mezi své voliče a zkuste jim to říci. Zkuste jim říci, že jste jim zvolili variantu cen německých energií, protože to je ten trh, který bude odčerpávat kapacitu elektrické energie v České republice. A my nebudeme mít energetické zdroje, abychom toto narovnali a abychom byli hráči na energetickém trhu, který může aspoň částečně regulovat ceny elektrické energie pro české občany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP