(12.50 hodin)
(pokračuje Richterová)

A když jsem představila tento jeden návrh, který by umožnil svobodu volby těm, které chtějí, odlehčil by přetíženému zdravotnímu systému, tak už jenom shrnu k tomuto pozměňovacímu návrhu opravdu stručně, že tam je ještě důležitý aspekt - duševního zdraví. Ta podpora a systémová podpora snižuje i počet psychických obtíží v poporodním období. Prosím, neberme tohle na lehkou váhu, je to opravdu důležitá součást péče o rodičky a o dítě, návštěvy doma po porodu.

Druhý aspekt, ke kterému se chci vyjádřit, souvisí s pozměňovacím návrhem pod písmenem A8. Už budu velice stručná, aby se to stihlo. Jenom chci zdůraznit: významně ohrožuje centra duševního zdraví. Bohužel, návrh pod písmenem A8 ohrožuje dnes zakotvená dále rozvíjená centra duševního zdraví, která jsou komunitního charakteru na sociálně-zdravotním pomezí a snižují počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci. Budu velice stručná, aby se to stihlo. (Hlasy z pléna, že se to nestihne.) Asi není cílem, jestli dohoda je, že budeme pokračovat po 13. hodině? (Obrací se na předsedajícího.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Není taková dohoda, budu respektovat zvyklost, že končíme ve 13.00. Mám tu ještě dvě faktické poznámky a celé jedno vystoupení. Budeme rádi, když skončíme rozpravu.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobře, já jsem chtěla pouze opravdu stručně představit to, že písmeno A8, tento pozměňovací návrh, by významně ohrozil centra duševního zdraví. Zdůrazním tam jeden aspekt: centra duševního zdraví mají většinou dva zřizovatele a jeden z nich poskytuje zdravotní a druhý sociální služby. Nyní vlastně ta právní úprava, která je navržena, by nařizovala, aby poskytovatel měl zároveň oprávnění k poskytování zdravotních služeb i registraci k poskytování sociálních služeb, by měl to najednou. Přitom dneska často spolupracují dva zřizovatelé, takže to je prostě nerealistická podmínka. Na tom jsem chtěla ukázat, jak konkrétně by to ohrozilo centra duševního zdraví.

A poslední, co vypíchnu, co by ještě bylo bohužel také poškozující, a sice povinný adiktolog. I když bychom si to mohli všichni přát, aby tam byl přítomen adiktolog a poskytovány adiktologické služby vždy, tak v centru duševního zdraví to nejsou zatím schopni vždy sehnat. Takže z realistických důvodů by zase to byl aspekt, co by to ohrozil. Děkuji za pozornost, že zvážíte nepodporu u A8 a naopak podporu u J1.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Kasal, poté faktická, pan poslanec Plzák.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Musím se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo k pozměňovacímu návrhu J1.

Za prvé, vzdělávání porodních asistentek má v řádu o desítky až stovky hodin pediatrické problematiky méně, a to znamená krmení a kojení novorozenců.

Za druhé, realita je úplně jiná, protože existuje systém laktačních poradkyň, které jsou školeny tady v Praze v Krči. Ten systém se děje tak, že navazuje na péči porodnic, je v souvislosti s péčí praktických lékařů pro děti a dorost a funguje samostatně, kde si ty maminky mohou zavolat a sestra jim přijde domů nebo přijdou k ní.

A za třetí, co se týká toho systému, tak tady pětkrát nebo desetkrát padlo přetížené zdravotnictví. Paní kolegyně, co se týká pediatrické péče, tak tam žádné přetížení není.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Plzák stáhl svoji faktickou poznámku, nicméně se přihlásil pan poslanec Ferjenčík a po něm pan poslanec Svoboda. Faktické poznámky.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na kolegu Kasala, protože skutečně moc nerozumím jeho tažení proti porodním asistentkám. Myslím, že porodní asistentky v této zemi odvádějí skvělou práci a byl by velký posun, kdyby se nám podařilo jejich činnost dostat do systému veřejného zdravotního pojištění. Řada rodičů s nimi má velmi dobré zkušenosti a vůbec nerozumím, proč to takovým způsobem zlehčujete. Myslím, že jsou to skutečně převážně ženy, které odvádějí velice dobrou práci, a není vůbec důvod na ně útočit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Richterová, faktické poznámky A už je zřejmé, že to zřejmě nezvládneme do 13.00 a bod se přeruší.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Tady vznikl spor mezi poslankyní Richterovou a poslancem Kasalem. Tomu sporu velmi rozumím, protože to je spor o oblasti, které dělají na jednu stranu porodní báby, porodní asistentky a vždycky to dělaly, protože porodní asistentky v době předcházející měly povinnost návštěv u těch nedělek. My jsme je tam posílali, chodily tam a vlastně se staraly o matky - o to, jak se jim hojí poporodní poranění, a i o to, jak se chová prs, jestli jsou tam ragády nebo něco, čili to patřilo do činnosti porodních asistentek.

Ale je tam ta druhá činnost, kterou vypichuje kolegyně Richterová, to je otázka kojení a prosperování dítěte. To je samozřejmě otázka, která dlouhodobě byla zajišťována dětskými sestrami, které mají samostatnou specializaci pro novorozenecké sestry. Ta specializace je taková, že ji vlastně svým způsobem porodní asistentky neumějí. To je ten spor, který tam je, já mu rozumím. Obě cesty jsou možné, ale bude to znamenat, že porodní asistentky by si musely zvýšit své vzdělání v oboru péče o dítě, anebo naopak dětské sestry by se musely věnovat problematice porodnické.

Z tohoto pohledu, z mého pohledu jako pohledu porodníka, který se tím zabývá celý život, je to narušování něčeho, co tady fungovalo a funguje. To znamená, dokud je žena těhotná, spadá do oblasti porodnictví. V okamžiku, kdy porodí, rozdělí se to na dvě části. Jedna je ta porodivší žena a to druhé je to novorozeně. Každé bychom měli dát k tomu, k čemu to patří. To je můj názor jako člověka, který se tím celý život zabývá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, faktická poznámka. Poté pan poslanec Kasal.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Tady, domnívám se, zaznívají názory z praxe, ale nepravdy ve vztahu k zákonu. Ve vyhlášce číslo 55/2001 Sb., o činnosti zdravotnických pracovníků, je právě uvedeno, že je porodní asistentka oprávněna samostatně pečovat o těhotnou, v šestinedělí o rodičku i o novorozence, a může tedy pokrýt dobu šestinedělí. A stejně tak, když si vezmeme kód 06211, Návštěva těhotné a matky v šestinedělí, tak má žena v rámci tohoto kódu nárok na tři návštěvy v šestinedělí od porodních asistentek, akorát - a to je to, o co mi jde - tento kód je vázán na indikaci lékaře, gynekologa, porodnice. A to je ten spor, proplácení zdravotními pojišťovnami bez indikace lékaře. Protože co to dneska znamená? Že žena v šestinedělí, co by měla být doma s dítětem, musí někam buď jet a nechat si vystavit žádanku, anebo musí být už domluvená, což ale fakt není vůbec snadné. A tyhle dvě možnosti prostě můžeme obejít tím, že prohlasujeme tento návrh - to, co už dneska platí ve vyhlášce číslo 55/2011 Sb., o činnosti zdravotnických pracovníků, a sice teoretické oprávnění porodních asistentek pečovat v šestinedělí o ženu i dítě, naplníme v praxi tím, že to nebude placené, hrazené soukromě.

A ještě jednu poznámku: zhruba polovina žen v šestinedělí má problémy s kojením. Zase, dnes si laktační poradkyně většinou hradí ženy samy. Mým cílem je zpřístupnit komunitní péči a naplnit v praxi vyhlášku, která už dnes platí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP