(10.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Druhý úhel pohledu, který tady zazněl, a já zase souhlasím s tím, že pozice pacienta se dramaticky změnila od toho, když jsem začínal. Když jsem začínal, tak prostě pacient tam stál, my jsme ho posunovali, on měl andělíčka, zezadu byl... v podstatě tam chodil nahý, a dneska je pacient partnerem. My mu dáváme nabídky, my mu dáváme na výběr, zveme ho na indikační komise a chceme, aby nesl spoluodpovědnost. Řada pacientů prostě odmítá tu spoluzodpovědnost nést - já si vzpomínám na debatu s jedním z ministrů této vlády kultury, kdy jsem říkal, že pacient je partner a má nést spoluodpovědnost, a on na to povídal - a měl pravdu a je to logické, protože já také když jsem pacient, nechci nést spoluodpovědnost, a vždycky říkám tomu doktorovi, co za ním jdu: Udělej, jak to chceš, jenom ať to nebolí, jde to rychle a ať se to podaří vyřešit, a nechci, aby mě do té hry vtahoval, protože jsem starý, že jo - a on totéž říkal: Ne, ne, ne, já svého doktora poslechnu, co mně řekne, to udělám, nepřemýšlím o tom. A my teď tady chceme řešit to, že část pacientek z různých důvodů chce odejít dřív po porodu, než jim doporučuje odborník tímto způsobem. Rozumím tomu, protože tyto ženy musí mít doma nějakým způsobem zajištěnou kvalitní péči. Otázka je, kdo tu kvalitní péči má pro ně doma zajistit, otázka je, kdo ji má organizovat, jestli ji má organizovat porodní asistentka, gynekolog, pediatr nebo kdo, a otázka je, jestli to má být hrazeno z všeobecného zdravotního pojištění, nebo to má být součástí, protože je nějaký standardní postup - to je porod a určitá doba hospitalizace, kterou doporučuje odborná společnost - a toto je, řekněme nestandardní řešení, tak jestli to má být hrazeno třeba z připojištění nebo nadstandardního pojištění nebo něčeho.

Ale ta debata je komplexní. To znamená, mně se to hrozně líbí, co navrhujete, ale fakt nechci, aby to bylo v tomto zákoně. (Se smíchem.) Já se strašně omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy, rozpravu končím, protože nevidím nikoho ani z místa se hlásit.

V tom případě mohu se zeptat na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, ještě konstatuji došlou omluvu pana poslance Martina Kolovratníka mezi 11.30 a 14. hodinou.

Nyní požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila - sdělila stanoviska, stejně jako pan ministr. (V sále je hluk.) Paní zpravodajko, ještě požádám Sněmovnu o klid.

Zagonguji, protože se po té vyhrocené rozpravě dostáváme k samotnému principu třetího čtení, tedy rozhodnutí o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku. Ještě chviličku, aby tady byl klid. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s procedurou, která byla schválena na 88. schůzi výboru pro zdravotnictví, který byl garančním výborem. Je to usnesení tohoto výboru číslo 386, které je k dispozici a je zcela v systému.

Tento výbor jako garanční výbor v projednání potom doporučil Poslanecké sněmovně v tomto třetím čtení hlasovat o návrzích tak, jak je přečtu. Přečtu celou proceduru samozřejmě, ke každému návrhu vám řeknu, kdo ho podával, a základní myšlenku toho návrhu. V případě, že by bylo potřeba ho upřesnit, mám tady materiály, takže to možné bude také, prosím.

Takže procedura. Za prvé. Návrh na zamítnutí podán nebyl ani zde.

Návrhy legislativně technické v tomto třetím čtení podány nebyly, čili je nemusíme hlasovat.

Hlasujeme pozměňující návrhy A s výjimkou návrhu A8 a A11.

Dále je návrh A11 v případě, že bude možné.

Návrh pod písmenem G, D1. A budu ke každému potom vám říkat dál.

Návrh A8 s výjimkou A8.3 a A8.7.

Dále podle J2.

Dále je návrh B, C, D2, E1, E2, L.

V případě, že nebude hlasovatelné, je dále E3, F1.

Soubor návrhů F2, což jsou návrhy pana poslance Válka, já je potom budu detailněji předčítat. S tím je vázán další návrh A8.3. Uvidíme, jak se odhlasuje.

F8 až F12 a dále je na to navázané A8.7.

Dále návrhy H, I1, I2, J1, K1, K2 a návrh zákona jako celku.

Prosím o hlasování o této proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl návrh procedury, který máte ve svém tisku 992/5. Má někdo připomínku k návrhu procedury?

 

Pokud ne, proceduru schválíme v hlasování číslo 454 (Poslanci žádají o odhlášení.) Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, spustím hlasování číslo 454 a ptám se, kdo souhlasí s procedurou navrženou zpravodajkou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 454, z přítomných 149 pro 143, proti 2. Návrh byl přijat. Budeme se touto procedurou řídit.

 

Požádám znovu o klid a budeme se zabývat prvním pozměňovacím návrhem. Paní zpravodajko?

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže prosím pěkně, první pozměňovací návrh pod písmenem A, upozorňuji, že z něho vyjímáme A8 a A11, je usnesení výboru pro zdravotnictví, které máte ve svých materiálech. Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 455 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 455, ze 150 přítomných pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Další je... tím, že jsme přijali toto A, tak nyní bychom museli hlasovat A11, což byl pozměňující návrh pana poslance Kaňkovského. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 456 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 456, z přítomných 150 pro 29, proti 28. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je návrh pod písmenem G pánů Benda, Žáček, jak o tom pan poslanec hovořil. Návrh výboru pro zdravotnictví byl nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 457 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 457, z přítomných 151 poslance pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Slabý potlesk zprava.) Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další návrh D1, což je pozměňovací návrh pana ministra Vojtěcha. Jedná se o přechodné ustanovení v délce jednoho roku pro pacientské organizace. Tady výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 458 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 458, přítomen 151 poslanec, pro 4, proti 38. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále je tady návrh A8 s výjimkou A8.3 a A8.7. Jedná se o drobnosti vůči pozměňovacím návrhům pana kolegy Válka, takže bychom se k nim vyjádřili. Čili je to kromě A8.3 a A8.7. Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 459. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 459, přítomen 151 poslanec, pro 102, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: V případě přijetí tohoto pozměňující návrhu je nehlasovatelný návrh J2, takže o tom hlasovat nebudeme.

Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B paní kolegyně Maříkové o léčbě neplodnosti párů. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 460. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 460, ze 150 přítomných pro 58, proti 2. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP