Čtvrtek 27. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

2.
Střet zájmů ministra zdravotnictví a jeho politických náměstků

Požádám pana navrhovatele Vlastimila Válka, aby se ujal slova za navrhovatele, a zatím ho nevyzývám k tomu, aby se stal zpravodajem. Na tom se dohodneme za chvilku. Ale nejdřív požádám sněmovnu o klid! Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, zahájili jsme druhý bod našeho jednání a slovo má pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já to nebudu komplikovat. Pan profesor Arenberger není ministr. Já si myslím, že je obtížné o tomto bodu nějak intenzivně debatovat, byť samozřejmě je možné, že někdo bude chtít vystoupit. Já tuto ambici nemám a jsem si jistý, že budeme sledovat a hlídat nejenom na zdravotním výboru, ale obecně, jestli pan ministr Vojtěch splní to, co slíbil, že tedy provede audit a bude nás informovat. Já se domnívám sám za sebe, a je vás tady několik lékařů, kterých si osobně velmi vážím. Vidím prostřednictvím pana předsedajícího Julka Špičáka, není tady Rosťa Vyzula, ale je tady určitě mezi námi, je tady paní profesorka Adámková prostřednictvím pana předsedajícího a další, kteří všichni máme zkušenosti s klinickými studiemi v našich zdravotnických zařízeních, víme, jak to funguje, a myslím si, že pro zdravotnickou veřejnost by bylo velmi, velmi, velmi dobré, bylo by to velmi dobré pro ty firmy a hlavně pro pacienty, protože klinické studie neslouží lékařům, neslouží zdravotnickým zařízením, ale slouží k tomu, aby se pacienti dostali k léčbě, ke které by se jinak nebyli schopni dostat. A to je potřeba velmi silným hlasem říct, aby tady zaznělo.

My v příštím roce předsedáme Evropské unii. Téma zdravotnictví jsou klinické studie a my máme být ti, kteří budeme navrhovat, jak koordinovat klinické studie v rámci Evropské unie. Proto na závěr si dovolím poprosit touto cestou pana ministra zdravotnictví, aby opravdu tomuto věnoval pozornost, aby nenechal ty možná pseudokauzy usnout a aby se ta situace vyčistila, aby bylo zcela jasné, aby byl klid. Já nemám ambici se dál bavit o ministru Arenbergerovi, jelikož už není ministrem, a profesor Arenberger je vynikající expert přes nemoci kožní. Tolik za mě vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan Mikuláš Ferjenčík. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji, že náhradní kartu č. 11 má místopředseda Tomio Okamura. Nyní pan Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem jenom chtěl využít tento bod, abych se zeptal stávajícího ministra zdravotnictví, jakým způsobem bude postupovat ve vztahu ke svému účinkování ve zdravotnictví Ústeckého kraje, protože to si myslím, že by bylo dobré objasnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Není předmětem tohoto bodu, ale samozřejmě, pokud pan ministr je ochoten vystoupit, minimálně v reakci na pana poslance Válka, tak určitě tak může učinit. Pan ministr se chystá vystoupit. (V sále je silný hluk.) Prosím o klid! Slovo má ministr zdravotnictví vlády ČR Adam Vojtěch. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já velmi rád odpovím, protože není samozřejmě důvod neodpovědět. A platí to, že samozřejmě ministr už z faktických i právních důvodů nemůže být v představenstvu jakékoliv společnosti. Takže já jsem podal rezignaci na člena představenstva Krajské zdravotní, již v pondělí jsem tuto rezignaci Radě Ústeckého kraje jakožto valné hromadě, jedinému akcionáři Krajské zdravotní, odeslal, a více pro to udělat nemohu. Takže v tomto směru samozřejmě platí to, že jsem rezignoval. A určitě se jakkoliv nehodlám nadále angažovat v Krajské zdravotní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak kolega Ferjenčík se hlásil k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já velmi děkuji panu ministrovi za odpověď, která je podle mě úplně uspokojivá. Chtěl jsem se ohradit proti postupu pana předsedajícího, protože skutečně není pravda, že toto je mimo téma, protože je to zcela v souladu s tématem tohoto bodu jednání Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Bendla, poté přihláška... Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych také měl jen drobný dotaz: zdali předpokládáte, pane ministře, že se pan bývalý ministr Arenberger vrátí do pozice ředitele vinohradské nemocnice po tom všem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak. Kdo dál? Nikoho dalšího nevidím. Je nějaký návrh na usnesení? Dobře. To se ptám, omlouvám se, pokud není žádná přihláška do rozpravy, obecnou rozpravu končím. Zahájím podrobnou rozpravu, do té také nemám žádnou přihlášku, i tu končím. V tom případě můžeme ukončit i bod číslo 2.

 

A bodem číslo 3 dnešní schůze je

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP