(16.30 hodin)
(pokračuje Jakob)

Psychologů pro děti a dětských psychiatrů bylo pomálu a poskrovnu už před nástupem pandemie. Podle Linky bezpečí loni narostla četnost psychických potíží o 28 %. Letos, po ještě tom delším zavření, to bude mnohonásobně víc. Víte, jak dlouho se čeká na dětské psychiatry? Je to bohužel v řádu měsíců. Uvědomujete si, co to může znamenat? Mnohdy může být pozdě. Asi nevědomě, ale určitě svou neschopností jste bohužel stvořili novou ztracenou generaci. Tento kruciální dopad vládního chaosu se bohužel naplno projeví až po mnoha letech. Děti se s tím budou vyrovnávat dlouho. Potrvá to řadu let. A po těch letech, až se z toho dostanou, tak na ně dopadnou ty dluhy, které jste vytvořili. A až budou seniory, tak nebudou mít žádný důchod.

Každý, kdo tady dneska nepodpoří vyslovení nedůvěry vládě, tím přijímá za všechny tyto důsledky svou zodpovědnost. Dneska v tom hlasování máme dvě možnosti, jak hlasovat. První z nich je hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Cokoliv jiného je hlasování pro tuto vládu. Kolegové z KSČM se rozhodli, že budou hlasovat nohama. A jejich pan předseda může tady rétoricky vysvětlovat, co chce, ale je to hlasování pro tuto vládu. A bohužel mě to moc mrzí u ČSSD, u nejstarší demokratické strany v této zemi. Já v mnohem s ČSSD nesouhlasím, ale je mi líto, že tuto stranu demokratickou vy - a ty svetry, které jste tady měli, už jste je svlíkli, vám v tom bohužel nepomohou - že vymažete sociální demokracii z politické mapy. Všichni, kteří budete hlasovat ať už jakoukoliv formou pro tuto vládu, budete hlasovat pro vládu rozpočtové nezodpovědnosti, budete hlasovat pro vládu jedné firmy a hlavně budete hlasovat pro vládu ztracené budoucnosti. Prosím vypořádejte se potom s tím ve svém svědomí. (Z levé části jednacího sálu se ozval smích.) Někteří s tím nemají problém už teď a zvesela se smějí. Ale já jsem moc rád, že už se blíží volby, a v těch vám občané odpískají konec.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Feranec. Prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom faktická poznámka asi na dva výroky předřečníka. První věc tady říkal, jak se stavěly dálnice v roce 2006 a tak dále. Já jsem byl na Ministerstvu dopravy následně. Vím, jak se stavěly. Ano, asi o 22 % víc, jak říkáte. A představte si, téměř vždycky je stavěl Viamont a téměř žádné nebyly proplaceny z evropských fondů. Víte proč? Bez soutěže, porušení rozpočtové kázně a tak dále. A z těch 38 miliard, které se jak kdyby vracely, tak velká část připadá na resort dopravy, na stavbu dálnic, na ministerstvo, které jste řídili vy, respektive předchozí koalice. Takže to je první poznámka.

Druhá poznámka. Tady říkáte, jak narostly dotace. Podíval jste se na strukturu těch dotací? Nenarostly náhodou přímé platby na hektar všem? Kolik z toho je investičních? Nejdřív musíte něco vybudovat, zafinancovat, a potom máte nějaký nárok uhradit nějakou část. Takže jenom jestli máte tato čísla přesná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady si dovolil zareagovat na oba pány, kteří mluvili přede mnou. Víte, už ta argumentace, jestli je to o 22 % nebo kolik víc nebo míň, je zavádějící, protože všichni přece víme, že žádný ministr žádné vlády v tom svém volebním období nepostaví ani kilometr dálnice nebo železnice, pokud ta stavba není připravená. Já si myslím, že to je potřeba říct, že ta příprava trvá šest let, možná někdy i déle. A je potřeba říkat, že toto není validní parametr, protože já to jenom říkám, abychom se tady o tom zbytečně nedohadovali. Chápu kolegu Ferance. Já neznám, jak probíhala výběrová řízení na Ministerstvu dopravy v té době. Já jsem tady nebyl, nedělal jsem do dopravy, takže neumím to posoudit. Ale prosím, neargumentujme tady kilometry, buďme rádi, že se staví. Já si myslím, že větší problém je někde úplně jinde, a ten, doufám, že do budoucna budeme řešit intenzivněji, než se stalo doposud. Protože tam si myslím, že je zakopaný pes, a tam je potřeba napřít síly. A mám takový pocit, že tam nám to zase tak úplně teď nejde tak, jak bychom si představovali. Ale to je věc - já o tom budu mluvit ještě ve svém příspěvku. Nerad bych teď zdržoval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Já samozřejmě souhlasím s kolegou Adamcem. Já jsem chtěl reagovat na to vychloubání ohledně dálnic z úst pana ministra.

Co se týká čísel k dotacím k Agrofertu, omlouvám se, tam jsem zapomněl uvést zdroj. Zdrojem byly výroční zprávy holdingu Agrofert a struktura dotací. (Nesrozumitelné poznámky z pléna.) Ano. A není to jedno? Vždyť to je tak gigantický střet zájmů. (Z místa v plénu: Není.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jiří Mašek v obecné rozpravě vystoupí jako další v pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, paní vicepremiérko, vážení ministři, dámy a pánové, chci se tady vyjádřit k načasování tohoto hlasování o vyhlášení nedůvěry vládě, protože mi to přijde tak trošku postavené na hlavu. Vláda vyhostila skoro celou ruskou ambasádu a pak ji za to opozice odstřelila. Přesně tak by vypadaly palcové titulky v ruských médiích, kdyby se vám to povedlo. Opravdu gratuluji. Je to z vaší strany, jako byste byli placení spolupracovníci GRU. Chováte se v tomto jako švejci, a to se omlouvám Josefu Švejkovi. Proč takhle bezprecedentně podkopáváte úspěšnou zahraniční politiku této země, je pro mě nepochopitelné.

Chtěl bych se zde ale vyjádřit k postupu vlády v oblasti zdravotnictví, k čemuž se považuji být přiměřeně kompetentní. Léta jsem byl ředitelem Záchranné služby v Hradci Králové a dodnes pracuji na část úvazku jako praktický lékař, a proto je mi tato problematika více než blízká a vím, jak se naše rozhodnutí ve Sněmovně odrážejí skutečně v praxi. Kritika vlády ze strany opozice a trvalé okopávání kotníků za všech okolností a kdykoliv to jde, to je přesně to, o čem zde chci mluvit. Takže po pořádku.

Co se nám vše s naším podle mě nejlepším ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem povedlo. eRecept, první velice důležitá vlaštovka v digitalizaci zdravotnictví od revoluce v roce 1989. eRecept nám velmi pomohl při řešení covidové krize spolu s eNeschopenkou. Sdílený lékový záznam pacienta přináší pacientům vyšší bezpečnost. Úhrada léčebného konopí, tedy vyšší dostupnost léčebného konopí pro pacienty trpící chronickou bolestí. To by mělo například Pirátům imponovat. Nebo ne? Nové regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz, tedy mnohem více hrazených zdravotnických pomůcek, implementace evropského protipadělkového nařízení, vyšší ochrana pacientů před padělanými léky, což je v dnešní době celkem stěžejní téma. Uzavření smluv na provozování letecké záchranné služby na osm let. Kdo si to pamatuje z minulých období, téměř neřešitelná věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP