(18.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem zvažoval, jestli vůbec dnes vystoupit, protože lidé vlastnící přednostní práva dnes poměrně široce charakterizovali důvody, které nás vedou ke svolání dnešního jednání Sněmovny, nicméně pan premiér mě vyzval. Trošku mi to připomínalo to jeho obrácení se na mě systémem komunikace, který používal často David Rath, že nejlepší obrana je útok - než bych vysvětloval, radši každého okamžitě obviním z toho, co kdo dělal nebo nedělal - aby tím zastřel své potíže, a útočil a případně kriminalizoval každého, kdo se o něj jakkoli otřel.

K tomu Čapímu hnízdu. Z podvedených, pane premiére, děláte viníky. Je to systém: udělali jsme podvod, ale viník je Bendl, protože na nic nepřišel. - Je potřeba říct a připomenout, že ten nastavený systém kontroly nedokázal v minulosti mezi těmi tisíci žadateli odhalit skutečného vlastníka a přes celou řadu kontrol, které dělal krajský úřad za doby hejtmanování Petra Bendla i za doby hejtmanování Davida Ratha, i Evropská komise se podílela na kontrole těchto rozhodnutí, nedokázaly odhalit skutečnost, že čestné prohlášení žadatele, že není malou či střední firmou, neodpovídá skutečnosti. To se projevilo až v čase. A já jen doufám - opravdu jsem se k tomu poslední dobou už moc nevyjadřoval, protože toto celé mají orgány činné v trestním řízení. Chápu, že ze strany pana premiéra možná politika je prostě taková, vždycky na někoho něco ukážeme - já jsem si to s Davidem Rathem opravdu hodně užil v minulosti: ukážete na někoho, ono už to na něm ulpí, vždycky tam něco jakoby zůstane. A já jen pevně věřím, že Policie České republiky nepodlehne žádné politice a že to bude systém padni komu padni, jestli se stal podvod, nebo nestal, aby za to ten, který ho případně učinil, patřičně v souladu se zákonem zaplatil. Ale musím připomenout, že opravdu 50 milionů na Čapí hnízdo jsou drobné.

Pan poslanec Volný tady říká, jak nespravedlivě útočí někdo z kolegů poslanců na pana Babiše a na Agrofert, protože 99,9999 % jsou nárokové dotace. Tak já vám tedy přečtu seznam nenárokových dotací a investičních pobídek, které nespravuje Ministerstvo zemědělství - to bych mohl dodat, pokud někdo bude mít pocit, že je toho málo, ale přečtu vám pouze kladná rozhodnutí o těchto podporách z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Začnu operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro stenozáznam uvádím, že čerpám z interpelace, kterou jsem podal na pana ministra Havlíčka, která je veřejně na stránkách Poslanecké sněmovny k dispozici:

Úspory energie III. výzva Fatra, a. s., 690 tisíc. Úspory energie II. výzva Cerea, a. s., 2 028 tisíc. Úspory energie II. výzva 2 561 tisíc. Úspory energieII. výzva Cerea, a. s., 2 939 tisíc. Úspory energie II. Cerea, a. s., 2 797 tisíc. Úspory energie II. výzva Cerea, a.s., 2 556 tisíc. Úspory energie II. výzva Ethanol Energy, a. s., 72 039 tisíc. Úspory energie II. výzva Primagra, a. s., 930 tisíc. Úspory energie II. výzva Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., 2 096 tisíc. Potenciál I. výzva Výzkumný ústav organických syntéz 10 milionů. Inovace - inovační projekt I. výzva Pekárna Zelená louka 100 milionů. Aplikace I. výzva s účinnou spoluprací Výzkumný ústav organických syntéz 28 750 tisíc korun. Aplikace I. výzva s účinnou spoluprací Výzkumný ústav organických syntéz 20 034 tisíc. Inovace - inovační projekt I. výzva FARMTEC, a. s., 3 990 tisíc. Inovace - inovační projekt I. výzva Výzkumný ústav organických syntéz 16 184 tisíc. Úspory energie I. výzva Kostelecké uzeniny 5 716 tisíc. Úspory energie I. výzva Kostelecké uzeniny, a. s., 1 316 tisíc. Úspory energie I. Fatra, a. s., 4 778 tisíc. Úspory energie I. výzva Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a. s., 1 948 tisíc. Úspory energie I. výzva Primagra, a. s., 3 758 tisíc. Úspory energie I. výzva PENAM, a. s., 2 241 tisíc. Úspory energie I. výzva PENAM, a. s., 2 679 tisíc. To je jedna ze tří částí, kterou spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, nenárokových podpor.

Data platná k 10. květnu 2021 - cituji z dokumentu: Níže uvádíme přehled projektů společnostem z koncernu Agrofert, kterým je poskytována účelová podpora z programu TRIO za období 2014 až 2021. Program podpory výzkumu a vývoje s názvem TRIO byl schválen usnesením vlády ze dne 25. května 2015 č. 379. Usnesením vlády ze dne 30. 4. 2018 č. 280 bylo schváleno upravené znění programu TRIO. Program TRIO je naplánován na roky 2016 až 2022. TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií.

Příjemce - zase mluvíme o firmách skupiny Agrofert: Výzkumný ústav organických syntéz dotace 8 988 tisíc. SYNPO, a. s., Centrum organické chemie, další účastník, 4 555 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 3 750 tisíc. ARDEAPHARMA, a. s., 4 829 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 5 841 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz 7 600 tisíc. Synthesia, a. s., 9 474 tisíc. Technistone, a. s., 1 981 tisíc. Dr. Staněk, spol. s r. o., a Výzkumný ústav organických syntéz 2 464 tisíc. Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., 6 958 tisíc.

MPO také poskytuje institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Centru organické chemie, s. r. o., na období 2018 až 2022, které rovněž patří do koncernu Agrofert. Centrum organické chemie, s. r. o., podpora za rok 2018 byla 6 663 tisíc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP