(19.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A já bych byl rád, aby prostě tato vláda byla schopna říct opravdu, když už nás to tady stojí řádově biliony korun, tato situace: Uměli jsme se z toho poučit. A nejenom pro příští měsíce této vlády, ale pro budoucnost jakékoliv jiné vlády. To poučení tady je. Je manažersky zpracováno na úroveň celkového řízení státu, krajů, měst a obcí, jednotlivých zařízení a tak dále.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji také za přesné dodržení času. A nyní vystoupí pan poslanec Jiří Kohoutek a připraví se pan poslanec Jaroslav Foldyna. Tak prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové. Poslanci hnutí SPD nikdy v žádném hlasování této vládě důvěru nevyjádří a nemohou ji vyjádřit ani dnes, a to především z věcných důvodů. Tato vláda prostě dělá špatnou politiku. Její konkrétní kroky většinou nejsou činěny v zájmu českých občanů České republiky. Je to vidět v mnoha oblastech působnosti, mimo jiné v oblasti energetiky, které se jako člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny věnuji velmi podrobně. Zásadní, zcela negativní je v tomto ohledu postoj naší vlády k tzv. energetické politice Evropské unie, na prvním místě pak její souhlas se zpřísněním tzv. klimatických závazků na úrovni orgánů Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás, pane poslanče, přeruším. Tady má někdo puštěnou televizi nebo nahlas mobil? Byl jsem upozorněn tady i jinými poslanci, tak bych poprosil, aby to bylo kdyžtak nějakým způsobem ztišeno. (Poslanec Kohoutek: Také něco slyším.) Ano, ano, ano. Takže prosím, můžete pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Což znamená razantní omezení emisí směřující slovy předsedkyně Evropské komise k dosažení klimatické neutrality v roce 2050, což přinese likvidaci značné části českého průmyslu a ohrožení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti a také bezprecedentně zadluží budoucí generace Čechů, protože jde o projekty v řádu až bilionů korun a v podstatě je vše financováno z úvěru od soukromých zahraničních subjektů, za které bude náš stát ručit. Tento proces také znamená povinnost zvyšovat podíl neefektivních takzvaných obnovitelných zdrojů energií na celkovém energetickém mixu České republiky. Ministr Karel Havlíček k tomu uvedl, že celková částka vyplacená na tento účel za roky 2010 až 2030 bude činit zhruba 1 bilion korun, z toho cca 60 % půjde na podporu solárních elektráren. Už jen toto samo o sobě je strašné a je naprosto neomluvitelné, k čemu nás a naše děti a vnuky tato vláda u Bruselu zavázala.

Trvající přemrštěná podpora tzv. solárních baronů je pro naše hnutí SPD též zcela nepřijatelná. Mnohokrát jsme na toto vládu upozorňovali a podali jsme k tomu příslušné pozměňovací návrhy na změnu státního rozpočtu v této položce, ale vláda se chová jako hluchá a slepá. A protože (přestože) o omezení této nesmyslné a předimenzované podpory občas nesměle mluvila, neudělala fakticky nic. Mimochodem, náklady na dosažení uhlíkové neutrality v České republice budou prakticky až dvojnásobné ve srovnání se starými západními členskými státy EU, i proto, že jsme průmyslovou zemí, s energeticky (energetikou) založenou do velké míry na uhelných zdrojích. A na rozdíl od Poláků si naše vláda v EU nedokázala vyjednat příslušné výjimky, které by naší situaci zohledňovaly, když už celý tento šílený plán nevetovala, což by bylo jediným správným přístupem.

Velmi výmluvné je i to, co k evropským klimatickým závazkům uvádí náš český Svaz průmyslu a dopravy, který se tohoto plánu velmi obává, s tím, že bude znamenat mnohá rizika, zvýšené náklady pro řadu našich hospodářských odvětví. Řada sektorů nemá v současnosti dostupné technologie, aby ještě rychleji snižovala své emise. Náklady na zpřísnění cíle pro snížení emisí v roce 2030 ze 40 na 55 % Evropská komise odhadla nejméně na 94 miliard eur, asi 2,5 bilionu korun, za rok pro celou EU. Náklady pro Českou republiku budou ale s ohledem na strukturu jejího hospodářství s vysokým podílem průmyslu poměrně vyšší, prohlásil například první viceprezident svazu a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš. Svaz průmyslu a dopravy dále upozorňuje na to, že Evropská komise nezpracovala podrobnou studii dopadů k zpřísnění klimatických cílů na členské státy. Toto navýšení také proběhlo prakticky bez veškerých potřebných analýz i bez zohlednění současné značně kritické ekonomické situace evropských zemí v souvislosti s dopady koronavirové epidemie na naše hospodářství.

Zavázat za těchto okolností Českou republiku k dodržení těchto nerealistických a pro nás pouze škodlivých a nebezpečných ekologických cílů je hazard s budoucností. A vláda, která to učinila, nemůže mít naší důvěru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jaroslav Foldyna a připraví se pan poslanec Libor Hoppe. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající, díky za slovo. Dovolte mi, abych i já řekl, proč nemohu podpořit tuto vládu. Není to kvůli koronavirové krizi, která určitě šla řešit mnohem lépe. Ona totiž určitě šla řešit také mnohem hůř. Není to ani kvůli střetu zájmů premiéra, protože Andreje Babiše do politiky poslali voliči a bylo jasné při velikosti Agrofertu, že vždycky dojde k nějakému potenciálnímu střetu zájmů. Nakonec kvůli Andreji Babišovi a jeho možnému střetu zájmů také Sněmovna přijala speciální zákon. A on se podle toho zákona zachoval. A mimochodem, tento zákon vytvořily a prosadily strany, které dnes tvrdí, že tento zákon je špatný, protože to tvrdí i Brusel.

Ani střet zájmů, ani řešení koronakrize pro mě není důvodem k tomu, abych tuto vládu nepodpořil. Tímto důvodem je něco jiného. Za vlády Andreje Babiše se Česká republika stala poníženou kolonií unijních byrokratů a jeho poskoků. Zahraniční politika této vlády byla po celou dobu katastrofální. Podle mého soudu je nejhorší za existence státnosti České republiky. A Českou republiku to poškodilo tak na léta dopředu, protože nás ukázala jako národ, který hrbí hřbet. To je horší než všechny koronakrize a střety zájmů dohromady.

Za vlády Andreje Babiše, ale přicházíme... a dochází tady k největšímu útoku na svobodu slova od listopadu 1989. Ministerstvo vnitra této vlády v rámci ČSSD, jemuž se vytvořilo a vynalezlo předsudečnou nenávist(?). Podle Ministerstva vnitra se tato předsudečná nenávist, pod to se dá schovat cokoliv. Platit udavače, kteří sledují veřejný prostor, nahlašují nepravé názory a eliminují tak udavače. A eliminace těchto udavačů bude trvat roky. Tato vláda podpořila nárůst moci nikým nevolených zájmových skupin do takových rozměrů, že nakonec i sám premiér naslouchá různým rekonstrukcím státu a podobným dalším obskurním spolkům, jímž se souhrnně říká politické neziskovky. A to víc než vlastním voličům jim naslouchá. Tyto spolky jsou dnes už tak drzé a vlivné, že si dovolují určovat některým členům této Sněmovny, jaká mají přijímat politická rozhodnutí. To je útok na samou podstatu demokracie, protože vazba politik-volič je nahrazena vazbou politik-neziskovka. I zde bude trvat náprava roky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP