(20.20 hodin)
(pokračuje Baxa)

Nedostatek podpory, pozdní testování, příliš plošná řešení, nenalezení funkčních modelů nakonec vedly k tomu, že se v současné době sice návrat dětí do škol už naplnil, ale máme to nechvalné prvenství nejdéle zavřených škol v naší zemi. Je to obrovský problém, obrovský balvan, který se bude jen velmi těžce odsouvat ze vzdělávacích cest některých žáků, kteří prostě neměli to štěstí na to, aby měli silnou domácí kvalitní podporu, kteří v zemi, kde platí povinná školní docházka a každý žák má nárok na kvalitní vzdělávání, zůstali stranou a zůstali bez dostatečné pomoci. A nyní uvidíme, zda tato vláda ještě připraví nějaké účinné nástroje k tomu, jak těmto dětem pomoci. Ale to, co zůstalo, ten rok uzavřených škol, ten školní rok 2020/2021, kdy se děti téměř do škol nedostaly, už se jen tak neodstraní.

Takže dámy a pánové, to samo o sobě prostě proto, že uzavření škol se týkalo tak velké části naší populace, tak velké části naší společnosti, samo o sobě stačí na to, aby tato vláda nemohla mít naši důvěru, protože zanechala nenapravitelné škody, nebo těžko napravitelné škody na vzdělávání v naší zemi našich dětí tím, že jim dostatečně nepomohla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní na faktickou poznámku poslanec Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS, a připraví se s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Tak prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám pocit, že téměř všichni, co chtěli vystoupit, již vystoupili. Dovolte mi v této chvíli, abych navrhl použití § 59, a to aby Sněmovna se usnesla, že k tomuto bodu může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát s tím, že jedno vystoupení nesmí být delší než patnáct minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Tak to budeme muset odhlasovat. To znamená, dvakrát patnáct minut, pane předsedo, slyšel jsem dobře? (Poslanec Stanjura souhlasí. Gong.) Já jsem zagongoval. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS na omezení řečnické doby na dvakrát patnáct minut. (Poslanci přicházejí do sálu. Gong.) Já dám ještě chvíli prostor, protože předseda klubu ODS zajisté překvapil řadu poslanců. (Gong. Předsedající čeká na příchozí.) Já si myslím, že už jsme čekali tak minutu, zagongoval jsem několikrát.

Paní poslankyně Dražilová - náhradní karta č. 23.

 

Takže já zopakuji návrh. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhuje omezit odteď řečnickou dobu na dvakrát patnáct minut.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 120 poslanců, pro 96, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat tedy v debatě. Nyní s přednostním právem vystupuje předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Na vás se samozřejmě to omezení nevztahuje, protože máte přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já vím, že už je pokročilý čas, nicméně věnujte mi prosím chvilku pozornosti. Někteří z vás se ptali, proč tady vlastně dneska jsme. Tak já vám to ukážu, proč tady jsme. (Ukazuje graf.) Tohle je základní důvod, proč tady dneska jsme. Pokud srovnáte Českou republiku s průměrnou evropskou zemí, tak jsme na dvojnásobném počtu obětí. Ten rozdíl je 15 900 životů lidí. Je to v přepočtu na 10 milionů obyvatel.

Piráti a Starostové byli naprosto loajální k této zemi a naposledy se o nedůvěře vládě hlasovalo v roce 2019. Od té doby během pandemické krize ani během diplomatické krize jsme hlasování o nedůvěře nevyvolali, protože jsme loajální k této zemi. Podíleli jsme se aktivně na věcech, které bylo potřeba řešit, např. na pandemickém zákoně, jehož návrh jsme předložili v lednu tohoto roku a který byl následně schválen a díky němuž jsme měli podstatně kratší dobu, po kterou trval nouzový stav. Kdybychom tehdy nepřišli s tím pandemickým zákonem, tak nouzový stav pravděpodobně prodlužujeme do dneška. Nicméně ten počet nakažených se snížil a není možné už dál přehlížet to, co se tady dělo, přecházet to tím, že si to nevyhodnotíme.

Jednání o důvěře je jednáním, na kterém dochází i ke skládání účtů za to předchozí období občanům, a také jednoznačné vyvození odpovědnosti, protože na tom hlasování se ukáže, čími hlasy je vláda držena u moci, a kdo se tudíž hlásí k odpovědnosti za výsledky této vlády.

Je potřeba, abychom si položili otázku, proč tu máme ten rozdíl. A myslím si, že by bylo seriózní, aby nám vládní většina vysvětlila, proč máme dvakrát horší výsledky než průměr Evropské unie (ukazuje graf), proč náš premiér dosáhl dvakrát horšího výsledku než průměrný premiér země Evropské unie a proč na to tolik lidí zbytečně doplatilo, proč se tady museli lidé rok bát, měli větší pravděpodobnost, že se jim něco stane.

Já připomenu, my jsme byli aktivní opozice, konstruktivní. Před rokem téměř na den přesně jsme tady schválili usnesení ze 4. června 2020 (ukazuje podklad), usnesení Poslanecké sněmovny k prevenci druhé vlny pandemie koronaviru. A v tom usnesení jsme mimo jiné schválili, aby vláda připravila strategii testování, pokud přijde druhá vlna. Schválili jsme tam, aby se aktualizoval Typový plán Epidemie - hromadné nákazy a v případě druhé vlny aby podle něj vláda postupovala, aby se konečně začala scházet epidemiologická komise, aby se dopracoval koncept chytré karantény a systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými navázanými kroky. Všichni víme, co se dělo potom. To jsou tyto články (opět ukazuje) přes rok staré: Andrej Babiš: nestrašte druhou vlnou, plošná omezení už vláda nikdy nezavede. - Čili v těchto vyjádřeních předseda vlády zopakoval, že není třeba vytvářet nějaký speciální plán, jak žádá opozice. Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje. Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebudou nikdy plošná opatření... Takže takovýmhle způsobem. I když jsme varovali vládu, tak premiér to zlehčoval, a dokonce potom během prázdnin si platil reklamu na Facebooku, že koronavirus slábne, že už to není takový problém, že se teď máme soustředit na rakovinu atd. Aniž bych chtěl jakkoli snižovat význam boje proti jiným nemocem, zlehčování, ke kterému docházelo ze strany vlády, bylo skutečně nepatřičné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP